27.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/41


Comunicarea Comisiei în cadrul punerii în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului

(Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 113/04)

Aceasta este prima listă de trimiteri la standardele armonizate publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului (1).

OES (2)

Referința și titlul standardului

(și documentul de referință)

Data de începere a prezumției de conformitate Nota 0

Referința standardului înlocuit

Data încetării prezumției de conformitate a standardului înlocuit Nota 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 136:1998

Aparate de protecție respiratorie. Mască completă. Cerințe, încercări, marcare

21.4.2018

 

 

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu mască completă. Cerințe, încercări, marcare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 140:1998

Aparate de protecție respiratorie. Semimăști și sferturi de măști. Cerințe, încercări, marcare

21.4.2018

 

 

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Aparate de protecție respiratorie. Ansambluri tip muștiuc. Condiții, încercări, marcare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 143:2000

Aparate de protecție respiratorie. Filtre de particule. Cerințe, încercări, marcare

21.4.2018

 

 

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

 

EN 143:2000/A1:2006

21.4.2018

Nota 3

 

CEN

EN 144-1:2000

Aparate de protecție respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 1: Racorduri cu cap filetat

21.4.2018

 

 

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.4.2018

 

 

 

EN 144-1:2000/A2:2005

21.4.2018

Nota 3

 

CEN

EN 144-2:1998

Aparate de protecție respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 2: Racorduri de ieșire

21.4.2018

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Aparate de protecție respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 3: Racorduri de ieșire pentru gaze de plonjare nitrox și oxigen

21.4.2018

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante, autonome cu circuit închis, tipul cu oxigen comprimat sau cu oxigen-azot comprimat. Cerințe, încercări, marcare

21.4.2018

 

 

 

EN 145:1997/A1:2000

21.4.2018

Nota 3

 

CEN

EN 148-1:1999

Aparate de protecție respiratorie. Filete pentru piese faciale. Racord cu filet standardizat

21.4.2018

 

 

CEN

EN 148-2:1999

Aparate de protecție respiratorie. Filete pentru piese faciale. Partea 2: Racord cu filet central

21.4.2018

 

 

CEN

EN 148-3:1999

Aparate de protecție respiratorie. Filete pentru piese faciale. Partea 3: Racord cu filet M 45 x 3

21.4.2018

 

 

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Aparate de protecție respiratorie. Semi-măști filtrante împotriva particulelor. Cerințe, încercări, marcare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 166:2001

Protecție individuală a ochilor. Specificații

21.4.2018

 

 

CEN

EN 169:2002

Protecție individuală a ochilor. Filtre pentru sudură și tehnici conexe. Cerințe referitoare la factor de transmisie și utilizare recomandată

21.4.2018

 

 

CEN

EN 170:2002

Protecție individuală a ochilor. Filtre pentru ultraviolet. Cerințe referitoare la factorul de transmisie și utilizarea recomandată

21.4.2018

 

 

CEN

EN 172:1994

Protecție individuală a ochilor. Filtre de protecție împotriva radiațiilor solare, pentru utilizare industrială

21.4.2018

 

 

 

EN 172:1994/A1:2000

21.4.2018

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

21.4.2018

Nota 3

 

CEN

EN 174:2001

Protecție individuală a ochilor. Ochelari-mască pentru schi alpin

21.4.2018

 

 

CEN

EN 175:1997

Protecție individuală. Echipament de protecție a ochilor și a feței pentru sudare și tehnici conexe

21.4.2018

 

 

CEN

EN 207:2017

Protecție individuală a ochilor. Filtre și protectori ai ochilor împotriva radiațiilor laser (protectori ai ochilor pentru laser)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 208:2009

Protecție individuală a ochilor. Protectori ai ochilor pentru lucrări de reglare pe lasere și sisteme laser (protecție a ochilor pentru reglare laser)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 250:2014

Aparate respiratorii. Aparate de scufundare autonome cu aer comprimat și circuit deschis. Cerințe, încercări, marcare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 342:2017

Îmbrăcăminte de protecție. Ansambluri și articole de îmbrăcăminte de protecție împotriva frigului

21.4.2018

 

 

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva ploii

21.4.2018

 

 

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe generale. Partea 1: Antifoane externe

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-2:2002

Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe generale. Partea 2: Antifoane interne

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-3:2002

Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe generale. Partea 3: Antifoane externe montate pe o cască de protecție utilizată în industrie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-4:2001

Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe de securitate și de încercare. Partea 4: Antifoane externe cu atenuare dependentă de nivel

21.4.2018

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

21.4.2018

Nota 3

 

CEN

EN 352-5:2002

Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe de securitate și de încercare. Partea 5: Antifoane externe cu reducere activă a zgomotului

21.4.2018

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

21.4.2018

Nota 3

 

CEN

EN 352-6:2002

Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe de securitate și de încercare. Partea 6: Antifoane externe cu comunicare audio

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe de securitate și de încercare. Partea 7: Antifoane interne cu atenuare dependentă de nivel

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe de securitate și de încercare. Partea 8: Căști audio de divertisment

21.4.2018

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Opritoare de cădere cu alunecare cu suport de ancorare. Partea 1: Opritoare de cădere cu alunecare cu suport de ancorare rigid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 353-2:2002

Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Partea 2: Opritoare de cădere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil

21.4.2018

 

 

CEN

EN 354:2010

Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Mijloace de legătură

21.4.2018

 

 

CEN

EN 355:2002

Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Absorbitoare de energie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 358:1999

Echipament individual de protecție pentru poziționare în timpul lucrului și prevenirea căderilor de la înălțime. Centuri de poziționare în timpul lucrului și limitare a deplasării și mijloace de legătură pentru poziționare în timpul lucrului

21.4.2018

 

 

CEN

EN 360:2002

Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Opritoare de cădere retractabile

21.4.2018

 

 

CEN

EN 361:2002

Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Centuri complexe

21.4.2018

 

 

CEN

EN 362:2004

Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Piese de legătură

21.4.2018

 

 

CEN

EN 365:2004

Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Cerințe generale pentru instrucțiuni de utilizare, întreținere, verificare periodică, reparare, marcare și ambalare

21.4.2018

 

 

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Mănuși de protecție împotriva produselor chimice periculoase și a microorganismelor. Partea 1: Terminologie și cerințe de performanță pentru riscurile chimice (ISO 374-1:2016)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Mănuși de protecție împotriva produselor chimice periculoase și a microorganismelor. Partea 5: Terminologie și cerințe de performanță pentru riscurile datorate microorganismelor (ISO 374-5:2016)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Protecție individuală a ochilor. Filtre de sudură automate

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanț ținut cu mâna. Partea 5: Cerințe pentru protectori ai piciorului

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanț ținut cu mâna. Partea 7: Cerințe pentru mănușile de protecție împotriva ferăstrăului cu lanț

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanț ținut cu mâna. Partea 9: Cerințe pentru ghetrele de protecție pentru utilizarea ferăstrăului cu lanț

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanț ținut cu mâna. Partea 11: Cerințe pentru haine de protecție

21.4.2018

 

 

CEN

EN 388:2016

Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice

21.4.2018

 

 

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Căști de protecție pentru uz industrial

21.4.2018

 

 

CEN

EN 402:2003

Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie autonome cu circuit deschis cu aer comprimat, cu supapă la cerere, cu mască completă sau ansamblu muștiuc, pentru evacuare. Cerințe, încercări, marcare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 403:2004

Aparate de protecție respiratorie pentru evacuare. Aparate filtrante cu cagulă pentru evacuarea din incendiu. Cerințe, încercări, marcare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 404:2005

Aparate de protecție respiratorie pentru evacuare. Aparat de auto-salvare cu ansamblu muștiuc cu filtru pentru monoxid de carbon

21.4.2018

 

 

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Aparate de protecție respiratorie. Semimăști filtrante cu supape împotriva gazelor sau împotriva gazelor și particulelor. Cerințe, încercări, marcare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 407:2004

Mănuși de protecție împotriva riscurilor termice (căldură și/sau foc)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Mănuși de protecție. Cerințe generale și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 421:2010

Mănuși de protecție împotriva radiațiilor ionizante și contaminării radioactive

21.4.2018

 

 

CEN

EN 443:2008

Căști pentru lupta împotriva incendiilor în clădiri și în alte structuri

21.4.2018

 

 

CEN

EN 469:2005

Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri. Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție pentru lupta împotriva incendiilor

21.4.2018

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

21.4.2018

Nota 3

 

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 511:2006

Mănuși de protecție împotriva frigului

21.4.2018

 

 

CEN

EN 564:2014

Echipament pentru alpinism și escaladare. Cordelină. Cerințe de securitate și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 565:2017

Echipament pentru alpinism și escaladă. Chingă. Cerințe de securitate și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 566:2017

Echipament pentru alpinism și escaladare. Bucle de prindere. Cerințe de securitate și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 567:2013

Echipament pentru alpinism și escaladare. Dispozitiv de blocare. Cerințe de securitate și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 568:2015

Echipament pentru alpinism și escaladare. Dispozitive de ancorare în gheață. Cerințe de securitate și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 569:2007

Echipament pentru alpinism și escaladare. Pitoane. Cerințe de securitate și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Mănuși de protecție pentru pompieri

21.4.2018

 

 

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Echipament de protecție individuală împotriva căderilor de la înălțime. Dispozitive de ancorare

21.4.2018

 

 

Avertizare: Această publicare nu cuprinde echipamentele descrise în:

tipul A (dispozitive de ancorare echipate cu unul sau mai multe puncte de ancorare fixe și în cazul cărora dispozitivele de ancorare structurale sau elementele de fixare trebuie să fie fixate pe o structură) prevăzut la clauzele 3.2.1, 4.4.1 și 5.3;

tipul C (dispozitive de ancorare echipate cu suporți de ancorare flexibili orizontali) prevăzut la clauzele 3.2.3, 4.4.3 și 5.5;

tipul D (dispozitive de ancorare echipate cu șine de ancorare rigide orizontale) prevăzut la clauzele 3.2.4, 4.4.4 și 5.6;

orice combinație a celor de mai sus.

În ceea ce privește tipurile A, C și D, această publicație nu vizează nici clauzele 4.5, 5.2.2, 6, 7, nici anexele A și ZA.

În consecință, în ceea ce privește echipamentul menționat mai sus, nu există nicio prezumție de conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/425, deoarece acesta nu a fost considerat a fi EIP.

CEN

EN 812:2012

Căști de protecție de tip ușor

21.4.2018

 

 

CEN

EN 813:2008

Echipament individual de protecție pentru prevenirea căderilor de la înălțime. Centura scaun

21.4.2018

 

 

CEN

EN 943-1:2015

Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor periculoase solide, lichide și gazoase, inclusiv aerosoli lichizi și de particule solide. Partea 1: Cerințe de performanță pentru costume de protecție chimică tip 1 (etanșe la gaze)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 958:2017

Echipament pentru alpinism și escaladare. Absorbitoare de energie utilizate în Via Ferrata. Cerințe de securitate și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Căști pentru sporturi aviatice

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Îmbrăcăminte de protecție împotriva contaminării radioactive. Partea 2: Cerințe și metode de încercare pentru îmbrăcămintea de protecție neventilată împotriva contaminării radioactive sub formă de particule

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1077:2007

Căști pentru utilizatorii de schiuri alpine și de plăci pentru zăpadă

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Căști pentru bicicliști și pentru utilizatori de skateboard și de patine cu role

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1080:2013

Căști de protecție împotriva șocurilor, pentru copii mici

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1082-1:1996

Îmbrăcăminte de protecție. Mănuși și protectori pentru brațe împotriva tăierii și lovirii cu cuțite de mână. Partea 1: Mănuși de zale și protectori pentru brațe

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Îmbrăcăminte de protecție. Mănuși și protectori pentru brațe împotriva tăierilor și loviturilor cuțitelor de mână. Partea 2: Mănuși și protectori pentru brațe din materiale altele decât zale

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1146:2005

Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante autonome cu circuit deschis cu aer comprimat cu cagulă pentru evacuare. Cerințe, încercări, marcare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți electrostatice. Partea 5: Cerințe de performanță pentru materiale și cerințe de proiectare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1150:1999

Îmbrăcăminte de protecție. Îmbrăcăminte avertizoare pentru utilizări neprofesionale. Metode de încercare și cerințe

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1385:2012

Căști de protecție utilizate la caiac-canoe și pentru sporturi practicate pe cursuri de apă repezi

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1486:2007

Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri. Metode de încercare și cerințe pentru îmbrăcămintea reflectorizantă pentru operațiile speciale de luptă împotriva incendiului

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1497:2007

Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Centuri pentru salvare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1731:2006

Protecție individuală a ochilor. Protectori ai ochilor și feței, de tip sită

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Aparate de protecție respiratorie. Semi-măști fără supape de inspirație și cu filtre demontabile, împotriva gazelor, împotriva gazelor și particulelor sau numai împotriva particulelor. Cerințe, încercări, marcare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1891:1998

Echipament individual de protecție pentru prevenirea căderilor de la înălțime. Corzi cu miez cu coeficient redus de alungire

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1938:2010

Protecția individuală a ochilor. Ochelari-mască pentru utilizatorii de motociclete și motorete

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 10819:2013

Vibrații și șocuri mecanice. Vibrații mână-braț. Măsurarea și evaluarea factorului de transmitere a vibrațiilor de la mănușă la palmă (ISO 10819:2013)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 10862:2009

Nave mici. Sistem de deconectare rapidă pentru harnașamente trapez (ISO 10862:2009)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12021:2014

Aparate de protecție respiratorie. Gaz comprimat pentru aparat de protecție respiratorie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12083:1998

Aparate de protecție respiratorie. Filtre cu furtunuri respiratorii (filtre nemontate pe mască). Filtre împotriva particulelor, filtre împotriva gazelor și filtre combinate. Cerințe, încercări, marcare

21.4.2018

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12270:2013

Echipament pentru alpinism și escaladare. Nuci pentru alpinism. Cerințe de securitate și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12275:2013

Echipament pentru alpinism și escaladă. Piese de legătură. Cerințe de securitate și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12276:2013

Echipament pentru alpinism și escaladare. Ancore mecanice. Cerințe de securitate și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12277:2015

Echipament pentru alpinism și escaladare. Centură complexă. Cerințe de securitate și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12278:2007

Echipament de alpinism și escaladare. Scripeți. Cerințe de securitate și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Protecția ochilor și a feței. Ochelari de soare și articole asociate. Partea 1: Ochelari de soare pentru uz general (ISO 12312-1:2013)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

21.4.2018

Nota 3

 

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Protecția ochilor și a feței. Ochelari de soare și articole asociate. Partea 2: Filtre pentru observarea directă a soarelui (ISO 12312-2:2015)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Nave mici. Centuri de securitate și suporturi de asigurare pentru punte. Cerințe de securitate și metode de încercare (ISO 12401:2009)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Echipament individual de plutire. Partea 5: Echipament ajutător de plutire (nivel 50). Cerințe de securitate (ISO 12402-5:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

21.4.2018

Nota 3

 

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Echipament individual de plutire. Partea 6: Veste de salvare și echipament ajutător de plutire pentru utilizări speciale. Cerințe de securitate și metode de încercare complementare (ISO 12402-6:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

21.4.2018

Nota 3

 

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Echipament individual de plutire. Partea 8: Accesorii. Cerințe de securitate și metode de încercare (ISO 12402-8:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

21.4.2018

Nota 3

 

CEN

EN 12477:2001

Mănuși de protecție pentru sudori

21.4.2018

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

21.4.2018

Nota 3

 

CEN

EN 12492:2012

Echipament de alpinism și escaladă. Căști pentru alpiniști. Cerințe de securitate și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12841:2006

Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Sistem de acces cu corzi. Dispozitive de reglare a corzii

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12941:1998

Aparate de protecție respiratorie. Aparate filtrante cu ventilație asistată, cu cască sau cagulă. Cerințe, încercări, marcare

21.4.2018

 

 

 

EN 12941:1998/A1:2003

21.4.2018

 

 

 

EN 12941:1998/A2:2008

21.4.2018

Nota 3

 

CEN

EN 12942:1998

Aparate de protecție respiratorie. Aparate filtrante cu ventilație asistată, cu măști complete, semi-măști sau sferturi de mască. Cerințe, încercări, marcare

21.4.2018

 

 

 

EN 12942:1998/A1:2002

21.4.2018

 

 

 

EN 12942:1998/A2:2008

21.4.2018

Nota 3

 

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice. Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție chimică care prezintă o protecție limitată împotriva produselor chimice lichide (echipamente de tip 6 și tip PB [6])

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13061:2009

Îmbrăcăminte de protecție. Protectori de tibie pentru jucătorii de fotbal. Cerințe și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13158:2009

Îmbrăcăminte de protecție. Haine, veste de protecție și protectori ai umerilor pentru sporturi ecvestre: pentru călăreți, pentru personalul care lucrează cu caii și pentru conducătorii de atelaje. Cerințe și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13178:2000

Protecție individuală a ochilor. Protectori ai ochilor destinați utilizatorilor de snowmobile

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Echipament de protecție pentru artele marțiale. Partea 1: Cerințe și metode de încercare generale

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Echipament de protecție pentru artele marțiale. Partea 2: Cerințe și metode de încercare suplimentare referitoare la protectori pentru genunchi, protectori de tibie și protectori de antebraț

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Echipament de protecție pentru artele marțiale. Partea 3: Cerințe și metode de încercare suplimentare pentru protectori ai bustului

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-4:2001

Echipament de protecție pentru artele marțiale. Partea 4: Cerințe suplimentare și metode de încercare privind protectori ai capului

21.4.2018

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

21.4.2018

Nota 3

 

CEN

EN 13277-5:2002

Echipament de protecție pentru artele marțiale. Partea 5: Cerințe suplimentare și metode de încercare pentru protectorii genitali și protectorii abdominali

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Echipament de protecție pentru artele marțiale. Partea 6: Cerințe suplimentare și metode de încercare pentru protectori de piept pentru femei

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Echipament de protecție pentru artele marțiale. Partea 7: Cerințe și metode de încercare suplimentare pentru protectori pentru mână și picior

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-8:2017

Echipament de protecție pentru artele marțiale. Partea 8: Cerințe și metode de încercare suplimentare pentru protectori pentru față la karate

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13356:2001

Accesorii de vizualizare pentru uz neprofesional. Metode de încercare și cerințe

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13484:2012

Căști pentru utilizatorii de sănii

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Îmbrăcăminte de protecție. Protectori ai mâinii, brațului, pieptului, abdomenului, gambei, piciorului și organelor genitale pentru portarii de hochei pe iarbă și protectori ai tibiei pentru jucătorii de hochei pe iarbă. Cerințe și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Îmbrăcăminte de protecție. Protectori ai mâinii, brațului, pieptului, abdomenului, gambei, organelor genitale și feței pentru scrimeri. Cerințe și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13594:2015

Mănuși de protecție pentru motocicliști. Cerințe și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13595-1:2002

Îmbrăcăminte de protecție pentru motocicliști profesioniști. Haine, pantaloni și combinezoane sau combinații din două piese. Partea 1: Cerințe generale

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Îmbrăcăminte de protecție pentru motocicliști profesioniști. Haine, pantaloni și combinezoane sau combinații din două piese. Partea 3: Metode de încercare pentru determinarea rezistenței la pleznire

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13634:2017

Încălțăminte de protecție pentru motocicliști. Cerințe și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 13688:2013

Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale (ISO 13688:2013)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13781:2012

Căști de protecție pentru conducătorii și pasagerii snowmobilelor și boburilor

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13794:2002

Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante, autonome, cu circuit închis pentru evacuare. Cerințe, încercări, marcare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Încălțăminte de protecție împotriva produselor chimice. Partea 2: Cerințe pentru încălțămintea rezistentă la produse chimice în condiții de laborator

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Încălțăminte de protecție împotriva produselor chimice. Partea 3: Cerințe pentru încălțămintea de protecție cu rezistență mare la produse chimice în condiții de laborator

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13949:2003

Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare autonome cu circuit deschis pentru utilizare cu Nitrox și oxigen comprimat. Cerințe, încercare, marcare

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizare împotriva particulelor solide. Partea 1: Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție împotriva substanțelor chimice, care asigură protecție întregului corp împotriva particulelor solide transportate de aer (îmbrăcăminte tip 5) (ISO 13982-1:2004)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

21.4.2018

Nota 3

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Îmbrăcăminte de protecție. Șorturi, pantaloni și haine de protecție împotriva tăierilor și loviturilor cuțitului de mâna (ISO 13998:2003)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14021:2003

Apărători împotriva impactului cu pietre pentru motociclism pe teren accidentat destinate a proteja motocicliștii de pietre și alte obiecte mici. Cerințe și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Căști de protecție de înaltă performanță pentru industrie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14058:2017

Îmbrăcăminte de protecție. Articole de îmbrăcăminte de protecție utilizate în medii cu temperaturi scăzute

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Îmbrăcăminte de protecție. Protectori pentru încheietura mâinii, palmă, genunchi și cot, pentru utilizatorii de echipament de sport cu role. Cerințe și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14126:2003

Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe de performanță și metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților infecțioși

21.4.2018

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Aparate de protecție respiratorie. Aparate de scufundare autonome cu reciclarea gazului

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225-1:2017

Îmbrăcăminte pentru scufundare. Costume izoterme. Partea 1: Cerințe și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225-2:2017

Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 2: Costume etanșe. Cerințe și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225-3:2017

Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 3: Îmbrăcăminte cu sisteme active de încălzire sau de răcire (ansambluri). Cerințe și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14328:2005

Îmbrăcăminte de protecție. Mănuși și protectori ai brațelor împotriva tăierilor cu cuțite electrice. Cerințe și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Aparate de protecție respiratorie. Filtre împotriva gazelor și filtre combinate. Cerințe, încercări, marcare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14435:2004

Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat cu semi-mască proiectate exclusiv pentru utilizare la presiune pozitivă. Cerințe, încercări, marcare

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Protecție împotriva căldurii și focului. Îmbrăcăminte de protecție pentru piloții de automobile. Cerințe de performanță și metode de încercare (ISO 14460:1999)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

21.4.2018

Nota 3

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 14529:2005

Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu semimască cu supapă la cerere la prima inspirație, cu presiune pozitivă, numai pentru evacuare. Cerințe, încercări, marcare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante autonome cu aducție de aer comprimat cu supapă la cerere. Partea 1: Aparat cu mască completă. Cerințe, încercări, marcare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14594:2005

Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante cu aducție de aer comprimat cu debit continuu. Cerințe, încercări, marcare

21.4.2018

 

 

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice lichide. Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea ale cărei elemente de legătură sunt etanșe la lichide (Tip 3) sau la pulverizări (Tip 4), inclusiv articole de îmbrăcăminte care protejează numai anumite părți ale corpului (Tip PB [3] și PB [4])

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Îmbrăcăminte de protecție pentru operații de proiectare a abrazivilor granulari (ISO 14877:2002)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Costume de protecție termică în caz de imersie. Partea 1: Costume pentru purtare permanentă, cerințe care includ securitatea (ISO 15027-1:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Costume de protecție termică în caz de imersie. Partea 2: Costume purtate în caz de urgență, cerințe care includ securitatea (ISO 15027-2:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15090:2012

Încălțăminte pentru pompieri

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15151-1:2012

Echipament pentru alpinism și escaladare. Dispozitive de frânare. Partea 1: Dispozitive de frânare cu blocare asistată manual, cerințe de securitate și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare cu alimentare de gaz comprimat de la suprafață, tip ombilical, cu circuit deschis. Partea 1: Aparat la cerere

21.4.2018

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare cu alimentare de gaz comprimat de la suprafață, tip ombilical, cu circuit deschis. Partea 2: Aparat cu debit continuu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15613:2008

Genunchiere și cotiere de protecție pentru sporturi de sală. Cerințe de securitate și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16027:2011

Îmbrăcăminte de protecție. Mănuși cu efect de protecție pentru portarii echipelor de fotbal

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16350:2014

Mănuși de protecție. Proprietăți electrostatice

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16473:2014

Căști pentru pompieri. Căști pentru operațiuni tehnice de salvare

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16716:2017

Echipament pentru alpinism și escaladare. Sisteme airbag în caz de avalanșă. Cerințe de securitate și metode de încercare

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Încălțăminte de securitate rezistentă la tăiere cu ferăstrău cu lanț (ISO 17249:2013)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 20345:2011

Echipament individual de protecție. Încălțăminte de securitate (ISO 20345:2011)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20346:2014

Echipament individual de protecție. Încălțăminte de protecție (ISO 20346:2014)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20347:2012

Echipament individual de protecție. Încălțăminte de lucru (ISO 20347:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20471:2013

Îmbrăcăminte de mare vizibilitate. Metode de încercare și cerințe (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

21.4.2018

Nota 3

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție purtată de operatorii care aplică pesticide lichide și pentru lucrătorii expuși la pesticidele aplicate (ISO 27065:2017)

21.4.2018

 

 

Nota 0:

Aceasta este data de la care conformitatea cu standardul armonizat sau cu părți ale acestuia conferă prezumția de conformitate cu cerințele relevante din legislația Uniunii

Nota 1:

În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”), stabilită de Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că, în anumite cazuri excepționale, aceasta poate fi diferită.

Nota 2.1:

Standardul nou (sau amendamentul acestuia) are același domeniu de aplicare ca și standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

Nota 2.2:

Standardul nou are un domeniu de aplicare mai larg decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

Nota 2.3:

Standardul nou are un domeniu de aplicare mai restrâns decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul (parțial) înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii pentru acele produse sau servicii care cad sub incidența domeniului de aplicare a noului standard. Prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii pentru produsele sau serviciile care rămân în același domeniu de aplicare a standardului (parțial) înlocuit, dar care nu intră în domeniul de aplicare a standardului nou, nu este afectată.

Nota 3:

În cazul amendamentelor, standardul de referință este EN CCCCC:YYYY, amendamentele sale anterioare, dacă există, și noul amendament citat.

NOTĂ:

Se pot obține informații privind disponibilitatea standardelor fie de la Organismul european de standardizare, fie de la organismele naționale de standardizare, o listă a cărora se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

Standardele sunt adoptate de către organismele europene de standardizare în limba engleză (CEN și Cenelec le publică, de asemenea, în franceză și germană). Ulterior, titlurile standardelor sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene solicitate de către organismele naționale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicare în Jurnalul Oficial.

Trimiterile la Corrigenda „…/AC:YYYY” se publică numai cu titlu informativ. Un corrigendum elimină erorile de tipărire, lingvistice sau similare din textul unui standard și se poate referi la una sau la mai multe versiuni lingvistice (engleză, franceză și/sau germană) ale unui standard, astfel cum a fost adoptat de un organism de standardizare european.

Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Comisia Europeană asigură actualizarea acestei liste.

Mai multe informații privind standardele armonizate și alte standarde europene se pot găsi pe internet, la adresa:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  JO L 81, 31.3.2016, p. 51.

(2)  ESO: Organismul european de standardizare:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, Belgia. Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Rue de la Science, 23, 1040 Bruxelles, Belgia. Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Franța. Tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(3)  JO C 338, 27.9.2014, p. 31.