19.9.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 310/4


COMISIA ADMINISTRATIVĂ A COMUNITĂȚILOR EUROPENE PENTRU SECURITATEA SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR MIGRANȚI

Rate de conversie ale monedelor de schimb în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului

(2017/C 310/04)

Articolul 107 alineatele (1), (2) și (4) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72

Perioada de referință: iulie 2017

Perioada de aplicare: octombrie, noiembrie și decembrie 2017

07-2017

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

26,0786

7,43664

7,41162

306,715

4,23624

1 BGN =

0,511300

1

13,3340

3,80235

3,78956

156,823

2,16599

1 CZK =

0,0383457

0,0749964

1

0,285163

0,284204

11,7612

0,162442

1 DKK =

0,134469

0,262995

3,50677

1

0,99664

41,2437

0,569645

1 HRK =

0,134923

0,263883

3,51860

1,003375

1

41,3829

0,571567

1 HUF =

0,00326036

0,00637661

0,0850255

0,024246

0,0241645

1

0,0138117

1 PLN =

0,236058

0,461683

6,15606

1,75548

1,74957

72,4025

1

1 RON =

0,218872

0,428070

5,70787

1,62767

1,62220

67,1313

0,927195

1 SEK =

0,104284

0,203958

2,71957

0,775520

0,772912

31,9854

0,441771

1 GBP =

1,12845

2,20702

29,4283

8,39185

8,3636

346,111

4,78038

1 NOK =

0,106396

0,208089

2,77466

0,791229

0,788568

32,6332

0,450720

1 ISK =

0,00830847

0,0162497

0,216673

0,0617871

0,0615793

2,54833

0,035197

1 CHF =

0,904218

1,76847

23,5807

6,72434

6,70172

277,337

3,83049


07-2017

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,56888

9,58922

0,886173

9,39884

120,359

1,10593

1 BGN =

2,33607

4,90297

0,453100

4,80563

61,5395

0,565461

1 CZK =

0,175197

0,367705

0,033981

0,360405

4,61525

0,0424076

1 DKK =

0,614375

1,28946

0,119163

1,26386

16,1846

0,148714

1 HRK =

0,616448

1,29381

0,1195653

1,26812

16,2392

0,149215

1 HUF =

0,0148962

0,0312643

0,00288924

0,0306436

0,392414

0,00360572

1 PLN =

1,078522

2,26362

0,209189

2,21867

28,4117

0,261064

1 RON =

1

2,09881

0,193959

2,05714

26,3432

0,242057

1 SEK =

0,476460

1

0,0924135

0,98015

12,5515

0,115330

1 GBP =

5,15574

10,8209

1

10,6061

135,819

1,24798

1 NOK =

0,486111

1,020256

0,0942854

1

12,8057

0,117666

1 ISK =

0,037960

0,079672

0,00736275

0,0780900

1

0,00918858

1 CHF =

4,13126

8,67074

0,801293

8,49860

108,831

1

Observație: toate ratele încrucișate care implică ISK sunt calculate folosind datele privind cursul de schimb ISK/EUR furnizate de Banca Centrală a Islandei.

referință: iulie-17

1 EUR în moneda națională

1 unitate de monedă națională în EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

26,0786

0,0383457

DKK

7,43664

0,134469

HRK

7,41162

0,134923

HUF

306,715

0,00326036

PLN

4,23624

0,236058

RON

4,56888

0,218872

SEK

9,58922

0,104284

GBP

0,886173

1,12845

NOK

9,39884

0,106396

ISK

120,359

0,00830847

CHF

1,10593

0,904218

Observație: cursurile de schimb ISK/EUR se bazează pe datele furnizate de Banca Centrală a Islandei.

1.

Regulamentul (CEE) nr. 574/72 prevede ca rata de conversie într-o monedă a sumelor calculate într-o altă monedă de schimb este rata calculată de către Comisie pe baza mediei lunare, aferentă perioadei de referință definite la alineatul (2), a ratelor de schimb de referință publicate de Banca Centrală Europeană.

2.

Perioada de referință este:

luna ianuarie pentru rate de conversie aplicabile de la 1 aprilie următor;

luna aprilie pentru rate de conversie aplicabile de la 1 iulie următor;

luna iulie pentru rate de conversie aplicabile de la 1 octombrie următor;

luna octombrie pentru rate de conversie aplicabile de la 1 ianuarie următor.

Ratele de conversie ale monedelor de schimb sunt publicate în al doilea Jurnal Oficial al Uniunii Europene (seria „C”) din lunile februarie, mai, august și noiembrie.