6.4.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/10


Informații comunicate de statele membre cu privire la încetarea activităților de pescuit

(2017/C 108/07)

În conformitate cu articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), s-a luat o decizie de încetare a activităților de pescuit, conform tabelului următor:

Data și ora încetării activităților

16.2.2017

Durata

16.2.2017-31.12.2017

Stat membru

Franța

Stocul sau grupul de stocuri

SBR/678-

Specie

Pagel argintiu (Pagellus bogaraveo)

Zonă

Apele Uniunii și apele internaționale din zonele VI, VII și VIII

Tipul sau tipurile de nave de pescuit

Număr de referință

04/TQ2285


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.