6.4.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 108/6


Rezumatul Deciziei Comisiei

din 19 iulie 2016

referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE

(Cazul AT.39824 – Camioane)

[notificată cu numărul C(2016) 4673 final]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2017/C 108/05)

La 19 iulie 2016, Comisia a adoptat o decizie referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE. În conformitate cu dispozițiile articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului  (1) , Comisia publică, prin prezenta, numele părților și conținutul principal al deciziei, inclusiv eventualele sancțiuni impuse, ținând seama de interesul legitim al întreprinderilor de a-și proteja secretele de afaceri.

1.   INTRODUCERE

(1)

Decizia se referă la o încălcare unică și continuă a dispozițiilor articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și ale articolului 53 din Acordul privind SEE.

(2)

Decizia se adresează următoarelor entități: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (denumite împreună „MAN”); Daimler AG (denumită în continuare „Daimler”); Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG (denumite împreună „Iveco”); AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, (denumite împreună „Volvo/Renault”); PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V., DAF (denumite împreună „DAF”).

2.   DESCRIEREA CAZULUI

2.1.   Procedura

(3)

În urma unei cereri de imunitate depuse de MAN, la 20 septembrie 2010, Comisia a efectuat inspecții la sediile diferiților producători de camioane între 18 și 21 ianuarie 2011. La 28 ianuarie 2011, Volvo/Renault a solicitat o reducere a amenzilor, urmată fiind de Daimler la 10 februarie 2011, la ora 10.00, și de Iveco la 10 februarie 2011, la ora 22.22.

(4)

La 20 noiembrie 2014, Comisia a inițiat proceduri în temeiul articolului 11 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 împotriva DAF, Daimler, Iveco, MAN, Volvo/Renault și a adoptat o comunicare privind obiecțiunile, pe care a notificat-o acestor entități.

(5)

După adoptarea comunicării privind obiecțiunile, destinatarii au contactat Comisia în mod neoficial și au solicitat continuarea cazului în cadrul procedurii de tranzacție. Comisia a decis să lanseze proceduri de tranzacție pentru acest caz după ce fiecare dintre destinatari și-a confirmat dorința de a începe discuții pentru încheierea unei tranzacții. Ulterior, MAN, DAF, Daimler, Volvo/Renault și Iveco au transmis Comisiei o cerere oficială de tranzacție, în temeiul articolului 10a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004 al Comisiei (2).

(6)

Comitetul consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante a emis un aviz favorabil la data de 18 iulie 2016, iar Comisia a adoptat decizia la data de 19 iulie 2016.

2.2.   Destinatarii și durata

(7)

Destinatarii deciziei au participat la o coluziune și/sau sunt răspunzători pentru aceasta, încălcând astfel articolul 101 din tratat, în perioadele indicate mai jos. În aplicarea punctului 26 din Orientările privind amenzile, Volvo/Renault a beneficiat de imunitate parțială pentru perioada cuprinsă între 17 ianuarie 1997 și 15 ianuarie 2001.

Entitatea

Durata

MAN SE,

MAN Truck & Bus AG,

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

17 ianuarie 1997-20 septembrie 2010

Daimler AG

17 ianuarie 1997-18 ianuarie 2011

Fiat Chrysler Automobiles N.V.

CNH Industrial N.V.,

IVECO SpA,

Iveco Magirus AG

17 ianuarie 1997-18 ianuarie 2011

Volvo AB (publ),

Volvo Lastvagnar AB,

Renault Trucks SAS,

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH

17 ianuarie 1997-18 ianuarie 2011

PACCAR Inc.,

DAF Trucks Deutschland GmbH,

DAF Trucks N.V.

17 ianuarie 1997-18 ianuarie 2011

2.3.   Rezumatul încălcării

(8)

Produsele vizate de încălcare sunt camioanele cu o greutate cuprinsă între 6 și 16 tone („camioane de tonaj mediu”) și camioanele cu o greutate mai mare de 16 tone („camioane de tonaj mare”), atât autocamioane, cât tractoare-rutiere (în cele ce urmează, camioanele de tonaj mediu și mare sunt denumite împreună „camioane”) (3). Cazul nu se referă la servicii postvânzare, alte servicii și garanții pentru camioane, vânzarea de camioane uzate sau orice alte bunuri sau servicii.

(9)

Încălcarea a constat în acorduri coluzive privind stabilirea prețurilor și majorările prețului brut al camioanelor în SEE; și calendarul și transferul costurilor pentru introducerea tehnologiilor cu emisii scăzute pentru camioane de tonaj mediu și mare impuse de standardele EURO 3 până la EURO 6. Sediile centrale ale destinatarilor au fost direct implicate în discuții privind prețurile, majorările de prețuri și introducerea noilor standarde de emisii până în 2004. Cel puțin începând cu luna august 2002, au avut loc discuții prin intermediul unor filiale germane care, în proporții diferite, raportau sediilor lor centrale. Schimbul de informații a avut loc atât la nivel multilateral, cât și la nivel bilateral.

(10)

Aceste acorduri coluzive au inclus acorduri și/sau practici concertate privind stabilirea prețurilor și majorările prețului brut în vederea alinierii prețurilor brute în SEE și calendarul și transferul costurilor pentru introducerea tehnologiilor cu emisii scăzute cerute de standardele EURO 3 până la EURO 6.

(11)

Încălcarea a vizat întregul SEE și a durat între 17 ianuarie 1997 și 18 ianuarie 2011.

2.4.   Căi de atac

(12)

Decizia aplică Orientările din 2006 privind amenzile (4). Cu excepția întreprinderii MAN, decizia impune amenzi tuturor entităților enumerate la punctul (7) de mai sus.

2.4.1.   Cuantumul de bază al amenzii

(13)

La stabilirea amenzilor, Comisia a luat în considerare vânzările întreprinderilor relevante de camioane de tonaj mare și mediu (astfel cum sunt definite la punctul (8)] în SEE în ultimul an care a precedat încetarea încălcării; faptul că o coordonare a prețurilor reprezintă una dintre restrângerile cele mai grave în materie de concurență; durata încălcării; cota ridicată de piață a destinatarilor pe piața europeană de camioane de tonaj mare și mediu; faptul că încălcarea a vizat întregul SEE și un cuantum suplimentar pentru a descuraja întreprinderile să participe la practici de coordonare a prețurilor.

2.4.2.   Ajustări aduse cuantumului de bază

(14)

Comisia nu a aplicat nicio circumstanță agravantă sau atenuantă.

2.4.3.   Aplicarea Comunicării privind politica de clemență

(15)

Întreprinderea MAN a beneficiat de imunitate totală în ceea ce privește plata amenzilor. Volvo/Renault a beneficiat de o reducere de 40 % a cuantumului amenzii, Daimler a beneficiat de o reducere de 30 %, iar Iveco a beneficiat o reducere de 10 %.

2.4.4.   Aplicarea Comunicării privind desfășurarea procedurilor de tranzacție

(16)

Ca urmare a aplicării comunicării privind desfășurarea procedurilor de tranzacție, cuantumul amenzilor a fost redus cu încă 10 % pentru toate părțile.

3.   CONCLUZIE

(17)

S-au aplicat următoarele amenzi, în temeiul articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003:

(a)

0 EUR

Impusă în solidar și indivizibil în cazul MAN SE, MAN Truck & Bus AG și MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

(b)

670 448 000 EUR

impusă în solidar și indivizibil în cazul AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB și Renault Trucks SAS din care,

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH este considerată responsabilă în solidar și indivizibil pentru suma de 468 855 017 EUR.

(c)

1 008 766 000 EUR

pentru Daimler AG

(d)

494 606 000 EUR

pentru Iveco SpA, din care:

(1)

Fiat Chrysler Automobiles N.V. este considerată răspunzătoare în solidar și indivizibil pentru suma de 156 746 105 EUR;

(2)

Fiat Chrysler Automobiles N.V. și Iveco Magirus AG sunt considerate răspunzătoare în solidar și indivizibil pentru suma de 336 119 346 EUR; și

(3)

CNH Industrial N.V. și Iveco Magirus AG sunt considerate răspunzătoare în solidar și indivizibil pentru suma de 1 740 549 EUR.

(e)

752 679 000 EUR

impuse în solidar și indivizibil în cazul PACCAR Inc. și DAF Trucks N.V., din care

DAF Trucks Deutschland GmbH este considerată răspunzătoare în solidar și indivizibil pentru suma de 376 118 773 EUR.


(1)  JO L 1, 4.1.2003, p. 1.

(2)  JO L 123, 27.4.2004, p. 18.

(3)  Cu excepția camioanelor pentru uz militar.

(4)  Orientări privind calcularea amenzilor aplicate în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 (JO L 1, 4.1.2003, p. 1).