Bruxelles, 13.7.2016

COM(2016) 481 final

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

Stadiul actual și posibile căi de urmat referitor la situația de nereciprocitate cu anumite țări terțe în ceea ce privește politica în domeniul vizelor
(Acțiuni întreprinse ca urmare a comunicării din 12 aprilie)


I.    Introducere

La 12 aprilie 2016, Comisia a prezentat o comunicare privind stadiul actual și posibila cale de urmat referitor la situația de nereciprocitate cu anumite țări terțe în ceea ce privește politica în domeniul vizelor (denumită în continuare „comunicarea din luna aprilie”). Comunicarea a descris situația actuală cu țările terțe în cauză și a reamintit că mecanismul de reciprocitate a vizelor prevede că, în cazul în care țara terță în cauză nu a eliminat obligația de a deține viză până la 12 aprilie 2016, Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 (denumit în continuare „regulamentul”), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1289/2013 din 11 decembrie 2013 1 , obligă Comisia să adopte un act delegat de suspendare pentru o perioadă de 12 luni a exonerării de obligația de a deține viză a resortisanților țării terțe respective. De asemenea, regulamentul impune Comisiei obligația de a lua în considerare consecințele suspendării exonerării de obligația de a deține viză asupra relațiilor externe ale UE și ale statelor sale membre.

Comunicarea a concluzionat că până la 12 aprilie 2016 nu fusese realizată reciprocitatea deplină în materie de vize cu trei țări terțe – Brunei, Canada și Statele Unite – și că ar trebui depuse eforturi în continuare pentru a atinge acest obiectiv.

În conformitate cu Orientările privind o mai bună legiferare, Comisia a evaluat consecințele și impactul suspendării exonerării de obligația de a deține viză și a concluzionat că, în afară de impactul asupra cetățenilor UE și de dificultățile de punere în aplicare, ar trebui să fie luat în considerare și impactul semnificativ asupra unei game largi de domenii/sectoare de politică, în special impactul asupra relațiilor externe ale Uniunii Europene cu Canada și Statele Unite într-un an în care acorduri importante în domeniul comerțului se află într-un stadiu crucial sau ar trebui să fie finalizate. De asemenea, aceasta a concluzionat că este rezonabil să se preconizeze o scădere a numărului de călători din Canada și Statele Unite și că acest lucru va conduce la pierderi economice considerabile pentru UE, fără a atinge obiectivul deplinei reciprocități în materie de vize pentru toți cetățenii UE.

Comisia a invitat Parlamentul European și Consiliul să inițieze de urgență dezbateri și să adopte o poziție până cel târziu la 12 iulie 2016 cu privire la cea mai bună cale de urmat, având în vedere evaluarea consecințelor suspendării exonerării de obligația de a deține viză cuprinsă în comunicarea din luna aprilie.

Prezenta comunicare face bilanțul progreselor înregistrate de la adoptarea comunicării din luna aprilie în cadrul discuțiilor cu Canada și Statele Unite, raportează cu privire la pozițiile adoptate ca răspuns la comunicare și stabilește etapele următoare.

II.    Evoluții înregistrate de la adoptarea comunicării din luna aprilie în vederea realizării reciprocității depline în materie de vize

Brunei (notificare transmisă de Croația)

Comunicarea din luna aprilie a indicat că, deși reciprocitatea deplină în ceea ce privește exonerarea de obligația de a deține viză nu a fost încă realizată cu Brunei, contacte recente au oferit semnale pozitive. La 12 aprilie 2016, în paralel cu adoptarea comunicării din luna aprilie, Brunei a eliminat în mod oficial obligația de a deține viză pentru cetățenii croați și a

început să permită șederea fără viză pentru o perioadă de 90 de zile pentru cetățenii din Liechtenstein. Acest lucru a fost notificat în mod oficial la 13 aprilie. Comisia salută faptul că acest caz de nereciprocitate cu Brunei a fost soluționat 2 .

Canada (notificări transmise de Bulgaria și România)

În comunicarea din luna aprilie, Comisia a subliniat necesitatea depunerii în continuare de eforturi pentru obținerea reciprocității depline în materie de vize și a îndemnat Canada să își demonstreze angajamentul prin introducerea unor măsuri concrete pentru a atinge deplina reciprocitate în materie de vize pentru toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Pentru a atinge acest obiectiv, în ultimele luni au avut loc mai multe reuniuni la nivel înalt cu Canada la nivel politic. Președinții Juncker și Tusk au discutat această problemă cu prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, în marginea reuniunii G7 din Japonia din 27 mai. Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, și prim-ministrul român, Dacian Cioloș, s-au întâlnit, de asemenea, cu prim-ministrul Trudeau la 18 mai și, respectiv, la 15 iunie. La nivel ministerial, comisarul Avramopoulos s-a întâlnit la 23 mai cu ministrul canadian al imigrației, McCallum, iar Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Mogherini s-a întâlnit la 8 iunie cu ministrul canadian de externe, Dion, cu ministrul imigrației, McCallum, și cu ministrul comerțului, Freeland.

Importanța reciprocității în materie de vize din perspectiva Acordului de parteneriat strategic UE-Canada și, în special, a pregătirilor pentru semnarea și ratificarea acordului economic și comercial cuprinzător UE-Canada (CETA) a fost, de asemenea, subliniată la cel mai înalt nivel politic de Bulgaria și România. Ambele state membre au susținut, de asemenea, că beneficiile economice care ar rezulta în urma intrării în vigoare a CETA ar fi contrabalansate de faptul că cetățenii bulgari și români, inclusiv oamenii de afaceri și consumatorii, nu ar avea permisiunea de a călători fără viză în Canada.

În paralel, la nivel tehnic, pentru a consolida încrederea și pentru a permite experților canadieni să identifice posibilele riscuri și să precizeze posibilitățile de atenuare a unor astfel de riscuri sau problemele asociate cu eliminarea obligativității vizelor, o misiune de experți canadieni s-a deplasat în România între 9 și 15 iunie. Ambele părți au oferit feedback pozitiv cu privire la misiune. O misiune de experți similară a fost planificată de autoritățile canadiene să aibă loc în Bulgaria între 21 și 27 iulie.

Reciprocitatea în materie de vize a fost, de asemenea, discutată în cadrul consultării comune privind migrația și azilul din 28 iunie la care au participat reprezentanți ai Ministerului Imigrației, Refugiaților și Cetățeniei din Canada și ai Comisiei Europene. În cursul acestei reuniuni, partea canadiană a explicat faptul că, în urma misiunilor de experți, ministrul canadian pentru imigrație, refugiați și cetățenie va realiza o evaluare a posibilității de eliminare a obligației de a deține viză pentru cetățenii români și bulgari.

Astfel cum s-a subliniat în comunicarea din luna aprilie, în așteptarea progreselor privind reciprocitatea deplină în materie de vize, unul dintre elementele discuțiilor cu Canada a fost posibilitatea de a pune în aplicare o soluție tehnică intermediară – extinderea treptată a sistemului electronic de autorizare a călătoriilor (Electronic Travel Authorization – eTA) pentru cetățenii români și bulgari 3 . Obiectivul UE rămâne deplina reciprocitate în materie de vize pentru toți cetățenii români și bulgari. În acest scop, Comisia și statele membre vizate analizează toate soluțiile și opțiunile. În acest context, anunțul făcut la 28 iunie 2016 de autoritățile canadiene referitor la eliminarea obligației de a deține viză pentru cetățenii mexicani sub rezerva anumitor condiții și cerințe începând cu 1 decembrie 2016 este o chestiune care trebuie discutată în continuare cu autoritățile canadiene. Activitatea intensă și discuțiile constructive au pregătit terenul pentru reuniunea la nivel ministerial cu Canada, Bulgaria, România și Comisia Europeană pentru trecerea în revistă a progreselor realizate și pentru discutarea etapelor următoare în direcția realizării reciprocității depline, reuniune care a avut loc la 11 iulie la Bruxelles. În cadrul acestei reuniuni, Canada s-a angajat să transmită la începutul toamnei informații cu privire la rezultatele evaluărilor și privind calendarul de eliminare a obligației de a deține viză, inclusiv privind elementele necesare ale cooperării cu Bulgaria și România.

În pofida faptului că discuțiile constructive cu Canada, inclusiv la cel mai înalt nivel politic, s-au intensificat în ultimele luni, cetățenii bulgari și români sunt încă obligați să dețină viză pentru a călători în Canada. Comisia ia act de angajamentul asumat de guvernul canadian față de continuarea colaborării cu UE în ceea ce privește deplina reciprocitate în materie de vize pentru toți cetățenii UE. Prin urmare, Comisia va continua să depună eforturi pentru realizarea reciprocității depline în materie de vize, în coordonare cu Bulgaria și România, pentru a accelera obținerea de rezultate. Comisia așteaptă cu interes reuniunea la nivel înalt UE-Canada, care va avea loc la 27 octombrie 2016, ca prilej de confirmare a progreselor concrete înregistrate în ceea ce privește eliminarea obligației de a deține viză pentru cetățenii români și bulgari. 

Statele Unite (notificări transmise de Bulgaria, Croația, Cipru, Polonia și România)

În comunicarea din luna aprilie, Comisia a subliniat necesitatea de a depune în continuare eforturi pentru a realiza reciprocitatea deplină în materie de vize și a îndemnat Statele Unite să își demonstreze angajamentul prin introducerea de măsuri concrete pentru a realiza deplina reciprocitate în materie de vize pentru toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Pentru a atinge acest obiectiv, contactele cu Statele Unite s-au intensificat atât la nivel tehnic, cât și la nivel politic.

La 15 aprilie, la scurt timp după adoptarea comunicării din luna aprilie, comisarul Avramopoulos a discutat această chestiune cu secretarul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) al Statelor Unite, Johnson. În paralel, în activitatea sa de informare a Congresului, delegația UE la Washington a subliniat periodic necesitatea de a evolua către reciprocitate deplină.

La reuniunea înalților funcționari din cadrul ministerelor Justiției și Afacerilor Interne din UE și din SUA, care a avut loc la 2 iunie, reciprocitatea în materie de vize a fost discutată în detaliu. În timp ce reprezentanții administrației Statelor Unite au explicat că SUA se angajează în continuare să coopereze cu UE și cu cele cinci state membre în vederea realizării reciprocității depline în materie de vize, s-a luat act de faptul că Congresul Statelor Unite ale Americii nu și-a schimbat poziția și că existau puține șanse de evoluție înainte de viitoarele alegeri prezidențiale și pentru Congres. De asemenea, preocupările în materie de securitate au fost menționate ca motiv pentru a nu extinde Programul SUA de scutire de vize la cele cinci state membre ale UE afectate.

Statele Unite au atras în mod repetat atenția UE cu privire la orice măsură care ar putea avea efecte adverse dincolo de problema reciprocității în materie de vize. De asemenea, Statele Unite au subliniat că impunerea obligației de a deține viză cetățenilor americani ar determina în mod cert Congresul să reintroducă obligația de a deține viză pentru toți cetățenii UE. În ceea ce privește ideile prezentate de Comisie în comunicarea din luna aprilie (și anume, extinderea autorizării electronice a călătoriilor de către Statele Unite la anumite categorii de călători), Statele Unite au răspuns că legislația actuală nu permite o astfel de flexibilitate și, de asemenea, a exclus posibilitatea introducerii unor propuneri legislative în acest sens în viitorul apropiat. În același timp, recunoscând caracterul sensibil al problemei, Statele Unite au evidențiat unele facilități disponibile în ceea ce privește procedura de solicitare și de eliberare a vizelor. Acestea se referă la prelungirea vizelor și includ furnizarea anumitor facilități solicitanților de viză (și anume, scutirea de amprentare și de intervievare). Totuși, aceste elemente sunt deja în vigoare de mai mult timp și nu pot fi considerate drept progrese în sensul realizării reciprocității depline în materie de vize.

Din luna aprilie a anului curent, în Congresul Statelor Unite nu s-au realizat progrese relevante pentru cetățenii UE derivate din inițiativele legislative în curs ale Statelor Unite, în special „Jobs Originating through Launching Travel Act of 2015 4 ” (Legea din 2015 privind crearea de locuri de muncă prin stimularea călătoriilor) și „Equal Protection in Travel Act of 2016” (Legea din 2016 privind protecția egală a călătorilor)” 5 .

Reciprocitatea în materie de vize s-a numărat, de asemenea, printre subiectele abordate în timpul vizitei unei delegații a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) din cadrul Parlamentului European la Washington în perioada 16-18 mai.

Ar trebui remarcat faptul că, la 7 iunie, Organismul de audit al Guvernului SUA a emis un raport care s-a axat pe modalitățile prin care țările partenere la Programul de scutire de vize fac schimb de informații cu Statele Unite în ceea ce privește identitatea teroriștilor, cazierul judiciar și pașapoartele pierdute sau furate. Raportul remarcă faptul că Statele Unite au putut obține informații de la țările partenere la Programul de scutire de vize cu privire la peste 12 000 de persoane suspectate de terorism, incluzând aproape 5 000 de astfel de persoane neidentificate anterior de către autoritățile americane. Comisia consideră că acest schimb de informații este foarte semnificativ: el demonstrează că Programul de scutire de vize nu doar facilitează viața a milioane de călători transatlantici legali, ci aduce și beneficii importante Statelor Unite în materie de securitate. Raportul indică, de asemenea, că schimbul de informații s-a intensificat exponențial în ultimul an.

Comisia ia act de faptul că acest lucru a fost subliniat și de secretarul adjunct pentru securitate internă, Mayorkas, și de coordonatorul interimar al departamentului pentru măsuri de combatere a terorismului (din cadrul Departamentului de Stat), Siberell, în cadrul ședinței din 26 mai a Comitetului pentru securitate internă al Senatului Statelor Unite 6 , în cadrul căreia au fost recunoscute realizările recente ale UE în domeniul securității, cum ar fi Directiva privind registrul cu numele pasagerilor UE sau înființarea Centrului european de combatere a terorismului în cadrul Europol.

În ciuda intensificării contactelor politice și tehnice, nu au existat indicii ale realizării unor progrese cu Statele Unite comparabile cu progresele înregistrate cu Canada. Pe parcursul ultimelor trei luni, Statele Unite nu au înregistrat progrese în direcția eliminării obligației de a deține viză pentru cetățenii bulgari, croați, ciprioți, polonezi și români care călătoresc în Statele Unite. Prin urmare, Comisia va continua să depună în continuare eforturi pentru realizarea reciprocității depline în materie de vize, în coordonare cu cele cinci state membre în cauză, pentru a accelera obținerea unor rezultate. În acest sens, Comisia va face uz de toate posibilitățile, inclusiv de micul dejun comun din 18 iulie organizat de Consiliul Afaceri Externe al UE la care va participa și secretarul de stat, Kerry, precum și de următoarea reuniune a miniștrilor și înalților funcționari din domeniul justiției și afacerilor interne din UE și SUA prevăzută înainte de sfârșitul anului 2016, pentru a analiza calea de urmat și toate opțiunile sau măsurile necesare care trebuie luate pentru realizarea acestui obiectiv.

III.    Poziții adoptate ca răspuns la comunicarea din luna aprilie

În comunicarea din luna aprilie, Comisia a invitat Parlamentul European și Consiliul să demareze urgent discuții în ceea ce privește actualul mecanism de reciprocitate și să adopte o poziție cu privire la cea mai bună cale de urmat, având în vedere evaluarea din respectiva comunicare. Cele două instituții au fost invitate să informeze Comisia cu privire la pozițiile adoptate nu mai târziu de 12 iulie 2016.

În ceea ce privește Parlamentul European, nu a avut loc nicio dezbatere în ședință plenară pentru a lua o astfel de poziție. Președintele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a trimis o scrisoare Comisiei la 7 iunie prin care îi solicită să adopte actele delegate prevăzute de regulament cât mai curând posibil. În scrisoarea adresată de președintele Comisiei LIBE se menționează obligația Comisiei de a adopta un act delegat în temeiul articolului 1 alineatul (4) litera (f) din regulament care să suspende temporar exonerarea de obligația de a deține viză pentru resortisanții țării terțe în cauză, având în vedere faptul că Statele Unite și Canada nu au eliminat obligația de a deține viză în decursul unei perioade de 24 de luni de la notificarea nereciprocității de către statele membre ale UE în cauză. Prin această scrisoare se solicită Comisiei să respecte această obligație legală și să adopte actele delegate necesare cât mai curând posibil și se reamintește că, în conformitate cu articolul 265 din TFUE, o instituție a UE poate introduce o acțiune în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazul în care Comisia nu ia nicio măsură.

Consiliul nu a introdus această chestiune pe ordinea de zi a Consiliului de Miniștri și nici Președinția, nici Consiliul nu a exprimat o poziție cu privire la actualul mecanism de reciprocitate în lumina evaluării cuprinse în comunicare.

Dintre statele membre, Bulgaria și România au fost cele mai vocale în a-și transmite poziția Comisiei și celor două țări terțe vizate, în special Canadei, la cel mai înalt nivel politic.

Alte părți interesate

Anumite părți interesate și-au exprimat, de asemenea, punctele de vedere cu privire la această chestiune. Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA), care reunește în jur de 260 de companii aeriene ce reprezintă 83 % din traficul aerian mondial, a făcut referire la consecințele economice ale introducerii de noi cerințe pentru persoanele care călătoresc din Canada și Statele Unite către UE 7 . IATA a făcut referire la datele provenite de la Comisia europeană a turismului potrivit cărora peste 30 de milioane de turiști din Canada și Statele Unite vizitează Europa în fiecare an, în 2014 aceștia cheltuind peste 54 de miliarde de dolari americani. În plus, 31 de reprezentanți din industria turismului au trimis o scrisoare comună Comisiei LIBE a Parlamentului European, precizând că suspendarea exonerării de obligația de a deține viză pentru cetățenii Statelor Unite și ai Canadei ar urma să inverseze tendințele pozitive ale fluxurilor turistice din Statele Unite și Canada, ar priva sectorul european al călătoriilor și turismului de venituri esențiale și ar pune în pericol mii de locuri de muncă europene 8 .

IV. Concluzii

Comisia salută realizarea reciprocității depline în materie de vize cu Brunei.

În ceea ce privește Canada, Comisia observă că, în ciuda discuțiilor intensificate și constructive și a colaborării cu autoritățile canadiene în vederea înregistrării unor progrese în domeniul realizării reciprocității depline în materie de vize din ultimele trei luni, cetățenii bulgari și români sunt în continuare obligați să dețină viză pentru a călători în Canada. Prin urmare, Comisia va continua să depună eforturi pentru realizarea reciprocității depline în materie de vize, în coordonare cu Bulgaria și România, pentru a accelera obținerea de rezultate. În acest sens, în cadrul reuniunii ministeriale de la Bruxelles din 11 iulie, Canada s­a angajat să transmită, la începutul toamnei, informații cu privire la rezultatele evaluărilor și privind calendarul de eliminare a obligației de a deține viză, inclusiv privind elementele necesare ale cooperării cu Bulgaria și România. Comisia așteaptă cu interes reuniunea la nivel înalt UE-Canada, care se va desfășura în perioada 27-28 octombrie 2016, ca prilej de confirmare a progreselor concrete înregistrate în ceea ce privește eliminarea obligației de a deține viză pentru cetățenii români și bulgari.

În ceea ce privește Statele Unite, Comisia remarcă faptul că pe parcursul ultimelor trei luni Statele Unite nu au înregistrat progrese în direcția eliminării obligației de a deține viză pentru cetățenii bulgari, croați, ciprioți, polonezi și români care călătoresc în Statele Unite. Prin urmare, după cum s-a subliniat anterior, Comisia va recurge la toate posibilitățile pentru a depune în continuare eforturi în vederea realizării reciprocității depline în materie de vize, în coordonare cu cele cinci state membre în cauză, pentru a accelera obținerea unor rezultate.

Comisia va colabora îndeaproape atât cu Parlamentul European, cât și cu Consiliul pentru a se asigura că Uniunea Europeană are o opinie unitară referitoare la această chestiune importantă și va prezenta înainte de sfârșitul anului un raport cu privire la progresele înregistrate.

_______

(1)

     Regulamentul (UE) nr. 1289/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, JO L 347, 20.12.2013, p. 74–80.

(2)

A se vedea Daily News, 14 aprilie 2016.

(3)

Pentru detalii: Raportul Comisiei de evaluare a situației de nereciprocitate în domeniul politicii privind vizele [C(2015)7455 din 5.11.2015], p. 4 și COM(2016)0221.

(4)

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1401

(5)

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/4380/text

(6)

http://www.hsgac.senate.gov/hearings/protecting-america-from-the-threat-of-isis

(7)

http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2016-06-02-07.aspx

(8)

http://www.tourismmanifesto.eu/#!blank/c20x9