Bruxelles, 10.5.2016

COM(2016) 246 final

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

Adaptarea, în funcție de inflație, a sumelor minime prevăzute în Directiva 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi


Adaptarea, în funcție de inflație, a sumelor minime prevăzute în Directiva 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi 1

În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi, sumele prevăzute în euro la articolul 9 alineatul (1) au fost revizuite în 2015 pentru a se ține seama de evoluțiile indicelui european al prețurilor de consum, care reflectă datele din toate statele membre, publicat de Eurostat.

Ca urmare a revizuirii, sumele prevăzute în euro sunt următoarele:

   în cazul vătămărilor corporale, suma minimă asigurată este majorată la
1 220 000 EUR per victimă sau la 6 070 000 EUR per cerere de despăgubire, indiferent de numărul victimelor;

   în cazul pagubelor materiale, suma minimă este majorată la
1 220 000 EUR per cerere de despăgubire, indiferent de numărul victimelor.

(1)