18.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 455/4


Raportul final al consilierului-auditor (1)

Marine Harvest/Morpol [procedură în temeiul articolului 14 alineatul (2)]

(M.7184)

(2014/C 455/04)

1.

Proiectul de decizie în temeiul articolului 14 alineatul (2) din Regulamentul privind concentrările economice (2) concluzionează, pe fond, că întreprinderea Marine Harvest ASA („Marine Harvest”) a încălcat, prin punerea în aplicare a unei tranzacții echivalente cu dobândirea controlului unic asupra întreprinderii Morpol ASA („Morpol”) înainte de a o fi notificat Comisiei Europene, obligația de notificare prealabilă și „clauza de standstill” care rezultă din articolul 4 alineatul (1), respectiv din articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul privind concentrările economice.

2.

Marine Harvest a notificat Comisiei, la data de 9 august 2013, faptul că a dobândit controlul unic asupra Morpol. Prin decizia din 30 septembrie 2013, Comisia a declarat că această concentrare este compatibilă cu piața comună, cu condiția respectării angajamentelor oferite de Marine Harvest. Respectiva decizie menționa posibilitatea unei proceduri separate legate de eventuala încălcare a articolului 4 alineatul (1) și a articolului 7 alineatul (1) din Regulamentul privind concentrările economice (3).

3.

Prin scrisoarea din 30 ianuarie 2014, Comisia a informat întreprinderea Marine Harvest cu privire la investigația în curs având ca obiect aceste posibile încălcări și cu privire la deschiderea unui dosar separat în legătură cu respectiva investigație.

4.

La 31 martie 2014, Comisia a adoptat o comunicare privind obiecțiunile („CO”), în care și-a exprimat opinia preliminară potrivit căreia Marine Harvest a încălcat articolul 4 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul privind concentrările economice.

5.

În scrisoarea care însoțea comunicarea privind obiecțiunile, Direcția Generală Concurență („DG Concurență”) a oferit întreprinderii Marine Harvest posibilitatea de a obține acces la dosarul Comisiei.

6.

La solicitarea Marine Harvest, DG Concurență a prelungit termenul pentru transmiterea răspunsului la CO de la 24 aprilie 2014 la 30 aprilie 2014. Marine Harvest a răspuns la CO pe 30 aprilie 2014.

7.

Pe 6 mai 2014 a avut loc o audiere oficială la care au participat întreprinderea Marine Harvest și consilierii săi juridici, funcționari din cadrul departamentelor și serviciilor Comisiei implicate în caz și reprezentanți ai autorităților de concurență din opt state membre ale UE.

8.

În temeiul articolului 16 din Decizia 2011/695/UE, am examinat dacă proiectul de decizie abordează numai obiecțiunile cu privire la care întreprinderii Marine Harvest i s-a acordat posibilitatea să își facă cunoscute punctele de vedere. Consider că răspunsul la această întrebare este afirmativ.

9.

În ansamblu, consider că exercitarea efectivă a drepturilor procedurale a fost respectată pe parcursul prezentei proceduri.

Bruxelles, 10 iulie 2014.

Wouter WILS


(1)  În temeiul articolelor 16 și 17 din Decizia 2011/695/UE a președintelui Comisiei Europene din 13 octombrie 2011 privind funcția și mandatul consilierului-auditor în anumite proceduri în domeniul concurenței (JO L 275, 20.10.2011, p. 29) („Decizia 2011/695/UE”).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (JO L 24, 29.1.2004, p. 1) („Regulamentul privind concentrările economice”).

(3)  Decizia din 30 septembrie 2013 în cazul M.6850 Marine Harvest/Morpol, punctul 9.