7.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 352/17


Publicarea unei cereri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

2014/C 352/10

Prezenta publicare conferă dreptul de opoziție în temeiul articolului 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (1).

CERERE DE MODIFICARE

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI

privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare  (2)

CERERE DE MODIFICARE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 9

„FASOLA PIĘKNY JAŚ Z DOLINY DUNAJCA”/„FASOLA Z DOLINY DUNAJCA”

NR. CE: PL-PDO-0105-01189 – 19.12.2013

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Rubrica din caietul de sarcini care face obiectul modificării

    Denumirea produsului

    Descrierea produsului

    Aria geografică

    Dovada originii

    Metoda de obținere

    Legătura cu aria geografică

    Etichetarea

    Cerințe naționale

    Altele [de precizat]

2.   Tipul modificării (modificărilor)

    Modificare a documentului unic sau a fișei rezumat

    Modificare a caietului de sarcini al DOP sau al IGP înregistrate pentru care nu s-a publicat niciun document unic și nicio fișă rezumat

    Modificare a caietului de sarcini care nu generează nicio modificare a documentului unic publicat [articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

    Modificare temporară a caietului de sarcini ca urmare a adoptării unor măsuri sanitare sau fitosanitare obligatorii de către autoritățile publice [articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

3.   Modificare (modificări)

Se modifică valoarea greutății a 1 000 de boabe. Greutatea a 1 000 de boabe indicată la punctul 3.2 (Descrierea produsului), și anume între 1 100 și 1 500 g, este rezultatul unei erori materiale evidente. Dimensiunea mare a boabelor este una dintre caracteristicile distinctive ale produsului „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/„fasola z Doliny Dunajca”, iar greutatea reală a 1 000 de boabe este de 2 000-2 800 g. Ca atare, la punctul 3.2 s-a adăugat următoarea frază: „Bobul de fasole este printre cele mai mari din specia Phaseolus multiflorus sau Phaseolus coccineus.” Această frază aduce un argument în plus în sprijinul necesității de a modifica greutatea a 1 000 de boabe de „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/„fasola z Doliny Dunajca”.

La punctul 7 din caietul de sarcini se adaugă utilizarea plantelor de floarea-soarelui (denumirea latină: Helianthus annuus) ca araci. Tulpinile de floarea-soarelui sunt utilizate ca plante de susținere pentru creșterea fasolei urcătoare„Piękny Jaś” încă de la începuturile cultivării acestui tip de fasole pe valea râului Dunajec. Această metodă este din ce în ce mai populară în rândul fermierilor, deoarece are un efect de ecologizare și pune în valoare peisajele. Această informație a fost inclusă în vederea recunoașterii DOP.

În plus, la punctul 7 din caietul de sarcini al produsului „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/„fasola z Doliny Dunajca”, datele agronomice referitoare la standardele de semănare și la lățimea rândurilor pentru cultivarea fasolei au fost actualizate. Aceste modificări au fost necesare din cauza înlocuirii masive a utilajelor agricole din Małopolskie care a avut loc în ultimii ani. Tractoarele moderne au un ampatament mai mare și pneuri mai late decât modelele mai vechi, de aceea este necesară modificarea standardelor agrotehnice.

Modificările propuse nu au niciun impact asupra caracteristicilor distinctive ale „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/„fasola z Doliny Dunajca” indicate la punctul 5.2 din documentul unic sau asupra calității sale ridicate și a gustului specific, însă ele le vor permite producătorilor care aplică standarde agrotehnice moderne să beneficieze de DOP.

DOCUMENT UNIC

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI

privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare  (3)

„FASOLA PIĘKNY JAŚ Z DOLINY DUNAJCA”/„FASOLA Z DOLINY DUNAJCA”

NR. CE: PL-PDO-0105-01189 – 19.12.2013

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denumire

„Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/„Fasola z Doliny Dunajca”

2.   Statul membru sau țara terță

Polonia

3.   Descrierea produsului agricol sau alimentar

3.1.   Tip de produs

Clasa 1.6: Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

3.2.   Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1

Sub denumirea „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/„fasola z Doliny Dunajca” pot fi comercializate numai boabele uscate de fasole destinate consumului uman. Bobul de fasole este printre cele mai mari din specia Phaseolus multiflorus sau Phaseolus coccineus.

Caracteristici fizice:

greutatea a o mie de boabe este de 2 000-2 800 g, în funcție de caracteristicile solurilor de pe parcelele cultivate și de condițiile meteorologice din timpul perioadei de vegetație;

boabele sunt sănătoase, mature, cu coaja netedă, bine dezvoltate și pline, având o formă regulată de rinichi, turtită lateral și nu prezintă impurități sau deteriorări cauzate de insecte. Se caracterizează printr-un tegument lucios de culoare albă uniformă, au un miros caracteristic de boabe de fasole bine uscate și nu prezintă miros de mucegai sau alte mirosuri străine. Conținutul de umiditate al boabelor de fasole nu depășește 18 %. Acestea au un gust caracteristic, delicat, moderat și puțin dulce.

Următoarele cerințe minime se aplică boabelor de fasole înainte de ambalare:

—   boabe sparte: maximum 0,1 %;

—   boabe uscate: maximum 0,1 %;

—   boabe albe din alte varietăți: maximum 2 %;

—   boabe colorate: maximum 1 %;

—   boabe putrezite sau mucegăite: maximum 1 %;

—   fragmente de tulpini, de păstăi, de frunze, de lemn, de ambalaje și semințe de buruieni care nu sunt periculoase pentru sănătate: maximum 0,3 %;

—   impurități minerale: maximum 0,2 %.

Boabele de fasole care nu respectă cerințele de mai sus nu trebuie să depășească 1,05 % în total.

Caracteristici chimice:

—   conținut total de proteine: 20-24 %;

—   grăsimi brute: 1,0-2,5 %;

—   fibre brute: 3,3-4,8 %;

—   cenușă: 3,8-4,4 %.

3.3.   Materii prime (numai pentru produsele prelucrate)

3.4.   Hrană pentru animale (numai pentru produsele de origine animală)

3.5.   Etape specifice ale producției care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată

Pentru a se asigura cea mai bună calitate a produsului, toate etapele pe care le implică producerea „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/„fasola z Doliny Dunajca” trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată la punctul 4. Acest lucru se datorează, între altele, faptului că această zonă prezintă condiții naturale specifice care sunt favorabile pentru cultura fasolei. Mai mult, întreg procesul de producție se bazează pe metode tradiționale din această regiune, majoritatea operațiilor fiind executate manual. Din acest motiv, îndemânarea producătorilor locali joacă un rol foarte important.

3.6.   Norme specifice privind felierea, răzuirea, ambalarea etc.

3.7.   Norme specifice privind etichetarea

4.   Delimitarea concisă a ariei geografice

Aria de cultivare a „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/„fasola z Doliny Dunajca” corespunde teritoriului administrativ a 11 localități de pe valea râului Dunajec: Gródek nad Dunajcem (districtul Nowy Sącz), Zakliczyn, Wojnicz, Wierzchosławice, Radłów, Wietrzychowice, Tarnów, Pleśna, Żabno (districtul Tarnow), Czchów (districtul Brzeg) și Gręboszów (districtul Dąbrowa Tarnowska) din voievodatul Małopolskie.

5.   Legătura cu aria geografică

5.1.   Specificitatea ariei geografice

Valea Dunajec a apărut ca urmare a acțiunii râului Dunajec și se caracterizează printr-o topografie variată. Altitudinea deasupra nivelului mării scade progresiv de la Gródek nad Dunajcem la Wietrzychowice, unde se atinge cea mai mică altitudine din valea Dunajec. Relieful este reprezentat de o vale cu terase largi orientată de la sud-vest la nord-est. Albia râului Dunajec, care formează meandre cu o lărgime de la 50 m până la 150 m, este parțial amenajată, mai ales prin construcția de diguri. Albia este mărginită de centuri stâncoase, prelungite printr-o terasă aluvială care ocupă cea mai mare parte a fundului văii. De-a lungul văii circulă mase de aer arctic înspre sud și mase de aer cald înspre nord și bate, de asemenea, foenul. Primăvara și toamna, cețurile matinale atenuează variațiile bruște de temperatură între zi și noapte. Primăvara și vara, forma caracteristică a văii favorizează, de asemenea, pătrunderea unor mase de aer cald.

Culturile de „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/„fasola z Doliny Dunajca” sunt situate la o altitudine relativ mică, fiind astfel protejate de vânt. Situarea pe soluri aluviale este foarte benefică pentru această specie, având în vedere atât conținutul de minerale și pH-ul solului, cât și cantitatea și distribuția precipitațiilor de-a lungul perioadei de vegetație. Solurile de pe exploatațiile din valea Dunajec au un conținut de magneziu foarte ridicat (12,2-15,0 mg la 100 g de sol).

Împrejurimile orașului Tarnow, aflat în centrul văii Dunajec, sunt printre cele mai calde regiuni din Polonia. Prin comparație cu alte regiuni din Polonia, datele la care temperaturile medii zilnice ating praguri termice predefinite, și anume > 0, > 5, > 10 și > 15 °C, avantajează valea Dunajec, pentru că aceste schimbări pot surveni cu până la douăsprezece zile mai devreme decât în alte regiuni poloneze. Mai mult, valorile medii multianuale ale temperaturii aerului pentru Tarnow sunt cu 0,8 °C mai ridicate decât la Cracovia, situată la o distanță de aproximativ 90 km.

5.1.1   Factorul uman

Agricultorii care cultivă „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/„fasola z Doliny Dunajca” și-au perfecționat de-a lungul generațiilor îndemânarea indispensabilă pentru cultivarea și recoltarea corespunzătoare a fasolei pentru a obține calitățile dorite. Se acordă o importanță deosebită obținerii semințelor pe exploatație, alegerii datei propice pentru semănat, prevenind astfel pierderile cauzate de înghețuri, pregătirii solului pentru semănat, dispunerii corecte a semințelor (între 3 și 5) în cuiburi individuale, alegerii aracilor potriviți, a metodei de arăcire și a momentului optim pentru tăierea plantelor pentru a lăsa boabele să se usuce înainte de primul ger. O cultură omogenă cu boabe de fasole de înaltă calitate se poate asigura numai prin efectuarea cu îndemânare a întregului proces de producție. Cultivarea fasolei se bazează în principal pe operații manuale și necesită o atenție deosebită, multă dedicație și executarea fiecărei sarcini la momentul potrivit, în funcție de condițiile meteorologice specifice fiecărui an.

5.2.   Specificitatea produsului

„Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/„fasola z Doliny Dunajca” se distinge prin următoarele caracteristici:

conținutul de magneziu (Mg) este în medie cu 80 mg/kg mai mare decât în cazul boabelor de fasole provenite din afara ariei geografice definite la punctul 4;

conținutul de umiditate este de maximum 18 %;

gustul dulce, confirmat prin evaluare senzorială în laborator;

structura și consistența: delicată, cu o consistență care se topește în gură, foarte puțin făinoasă;

grosimea tegumentului: subțire, conform evaluării senzoriale efectuate în laborator;

duritatea tegumentului: moale, conform evaluării senzoriale efectuate în laborator;

timpul de fierbere: cu 10 minute mai scurt decât în cazul boabelor de fasole provenite din afara ariei geografice definite la punctul 4.

5.3.   Legătura cauzală dintre aria geografică și calitatea sau caracteristicile produsului (pentru DOP) sau o calitate anume, reputația sau alte caracteristici ale produsului (pentru IGP)

„Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/„fasola z Doliny Dunajca” este un produs rezultat în exclusivitate din îmbinarea factorilor naturali (condițiile pedoclimatice) cu îndemânarea producătorilor locali, numai această îmbinare asigurând obținerea calităților unice ale produsului.

Conținutul ridicat de magneziu (Mg) din solul specific ariei în care se cultivă „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/„fasola z Doliny Dunajca” duce la creșterea conținutului de magneziu din boabe care, atunci când recolta se face la momentul oportun, conferă produsului gustul dulce caracteristic.

Solurile aluviale fertile și climatul văii Dunajec favorizează cultura fasolei, oferind condiții optime pentru creșterea și dezvoltarea plantei. Atât intervalul de temperatură a aerului în timpul perioadei de vegetație, cât și cantitatea și distribuția precipitațiilor favorizează în mare măsură dezvoltarea adecvată a „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/„fasola z Doliny Dunajca” și obținerea de recolte bogate. Recoltele bogate de fasole cu bobul mare se asigură prin îmbinarea unică a acestor caracteristici geografice cu îndemânarea necesară pentru alegerea datei propice semănatului, pregătirea solului pentru semănat, dispunerea unui număr corect de semințe în cuiburi individuale și alegerea momentului optim pentru tăierea plantelor. Alegerea momentului optim pentru tăierea plantelor și expunerea acestora la aer liber pe o perioadă adecvată, precum și condițiile atmosferice favorabile din regiune duc la obținerea de boabe cu un conținut de umiditate inferior și un tegument mai subțire decât în cazul Phaseolus multiflorus cultivate în afara văii Dunajec. Sortarea manuală a boabelor permite menținerea unor standarde de calitate stricte pentru boabele de „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/„fasola z Doliny Dunajca”.

Uscarea naturală a boabelor fără a forța sau accelera acest proces duce la o reducere omogenă a spațiului intercelular fără a degrada pereții celulari. Astfel se asigură pentru „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca”/„fasola z Doliny Dunajca” un timp de fierbere redus, o structură și o consistență delicate și un tegument foarte subțire în comparație cu Phaseolus multiflorus cultivată în afara ariei geografice delimitate la punctul 4.

Trimitere la publicarea caietului de sarcini

[Articolul 5 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 (4)]

http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Zlozone-wnioski-o-rejestracje-Produkty-regionalne-i-tradycyjne/OGLOSZENIE-MINISTRA-ROLNICTWA-I-ROZWOJU-WSI-z-dnia-25-pazdziernika-2013-roku2


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12. Înlocuit de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(3)  Înlocuit de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(4)  A se vedea nota de subsol 3.