3.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 348/29


Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu articolele 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii

(Text cu relevanță pentru SEE, cu excepția produselor prevăzute în anexa 1 la tratat.)

(2014/C 348/02)

Data adoptării deciziei

16.12.2013

Ajutorul nr.

SA.37769 (2013/N)

Stat membru

Franţa

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Programme d’aides en faveur de l’élevage bovin en Vendée

Temei legal

article L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

arrêté du 27/11/2006 fixant des mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Bolile animalelor

Forma de ajutor

Servicii subvenționate

Buget

Buget global: EUR 0,38 (în milioane)

Buget anual: EUR 0,065 (în milioane)

Valoare

66 %

Durată (perioadă)

01.01.2014 – 31.12.2019

Sectoare economice

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

conseil général de la Vendée

40 rue du Maréchal Foch 85923 La Roche-sur-Yon Cedex 9

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

24.01.2014

Ajutorul nr.

SA.37809 (2013/N)

Stat membru

Irlanda

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Afforestation Grant and Premium Scheme

Temei legal

National Development Plan 2007-2013; Ireland''s National Rural Development Strategy 2007-2013

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Silvicultură

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

24.01.2014 – 31.12.2015

Sectoare economice

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Kildare St. Dublin 2, Ireland

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

23.06.2014

Ajutorul nr.

SA.38672 (2014/N)

Stat membru

Ţările de Jos

Regiune

NEDERLAND

Mixte

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Flexibele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)/duurzame stallen en duurzame kassen

Temei legal

Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen 3.30a, eerste lid, en 3.31.

Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009, artikel 1 en bijlage.

Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

De wet en de twee regelingen zijn vindbaar via www.wetten.nl (zie weblinks onder 3.2).

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Protecţia mediului, Instrumente de ajutoare de stat orizontale applicabile sectorului agricol

Forma de ajutor

Amânarea impozitării, Reducerea nivelului de impozitare

Buget

Buget global: EUR 73,2 (în milioane)

Buget anual: EUR 12,2 (în milioane)

Valoare

15,08 %

Durată (perioadă)

01.01.2015 – 31.12.2020

Sectoare economice

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministerie van Financien

Postbus 20201, 2500 EE, Den Haag

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

13.06.2014

Ajutorul nr.

SA.38768 (2014/N)

Stat membru

Finlanda

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Tuki maataloustuotannon lopettamiseen

Temei legal

1.

Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (612/2006), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna lailla (1000/2012)

2.

Valtioneuvoston asetus asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (26/2007)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Pensionarea anticipată

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 67 (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

01.01.2015 – 31.12.2018

Sectoare economice

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

27.06.2014

Ajutorul nr.

SA.38803 (2014/N)

Stat membru

Slovenia

Regiune

Slovenia

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Pomoč za izgube zaradi neugodnih vremenskih razmer – suša 2013

Temei legal

Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2013 (Sklep Vlade RS, št. 84400-4/2014/5, sprejet na 57. redni seji, z dne 8. 5. 2014)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Condiţii meteorologice nefavorabile, Dezvoltare sectorială

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 0,35 (în milioane)

Valoare

45 %

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2015

Sectoare economice

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Dunajska 22 SI – 1000 Ljubljana

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

27.06.2014

Ajutorul nr.

SA.38851 (2014/N)

Stat membru

Italia

Regiune

SARDEGNA

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Aid scheme for advertising of food and agricultural products in third countries

Temei legal

L.r. 7.08.2009, n. 3 art. 2 comma 3 lettera b)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Publicitate (AGRI)

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Valoare

80 %

Durată (perioadă)

pâna la 30.06.2015

Sectoare economice

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P.

Via Pessagno 4 – 09126 Cagliari

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

27.06.2014

Ajutorul nr.

SA.38852 (2014/N)

Stat membru

Italia

Regiune

SARDEGNA

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Aid regime in favour of promotional activities and institutional advertisement of agro-food products (Sardegna)

Temei legal

Legge Regionale del 5 marzo 2008 n. 3 art. 7 , comma 14 (Legge Finanziaria 2008)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/8 del 22.07.2008

Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/8 del 22.07.2008

Legge Regionale del 7 agosto 2009, art. 2, comma 3

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Asistență tehnică (AGRI)

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

pâna la 30.06.2015

Sectoare economice

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P.

Via Pessagno 4 09126 – Cagliari

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

27.06.2014

Ajutorul nr.

SA.38853 (2014/N)

Stat membru

Germania

Regiune

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Mixte

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Mecklenburg-Vorpommern: Erhaltung, Wiederherstellung oder Verbesserung der Umwelt-, Schutz- und Freizeitfunktion des Waldes, der Artenvielfalt und eines gesunden forstlichen Ökosystems

Temei legal

Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (FöRiForst-ELER M-V)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Silvicultură

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

01.07.2014 – 31.12.2014

Sectoare economice

Silvicultură şi exploatare forestieră

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern-Anstalt des öffentlichen Rechts -

Fritz-Reuter-Platz 9, 17139 Malchin

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

Werkstraße 213, 19061 Schwerin

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.