22.8.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 280/1


Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu articolele 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii

(Text cu relevanță pentru SEE)

2014/C 280/01

Data adoptării deciziei

29.04.2009

Ajutorul nr.

SA.26941 (N 570/2008)

Stat membru

Polonia

Regiune

Rzeszowsko-tarnobrzeski

Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Utworzenie i dokapitalizowanie spólki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.

Temei legal

1.

Uchwala nr VI/85/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie woli utworzenia spólki prawa handlowego;

2.

Akt notarialny dotyczacy zawiazania Spólki z ograniczona odpowiedzialnoscia Rep. A Nr-2310/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r.

3.

Zgoda Ministra Transportu z dnia 11.10.2007 r. (znak: TL-4761-46/2007 Doc: 765082) na objecie przez P.P. „Porty Lotnicze”49,78 % udzialów w Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z 50,22 % udzialem Urzedu Marszalkowskiego Województw...

Tipul măsurii

Ajutor individual

Obiectiv

Dezvoltare sectorială, Dezvoltare regională

Forma de ajutor

Buget

Buget global: PLN 439,96 (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

Începând cu data de 31.12.2008

Sectoare economice

Transporturi aeriene

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

1. Marszalek Województwa Podkarpackiego 2. Przedsiebiorstwo panstwowe „Porty Lotnicze” 1. ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

2. ul. Zwirki i Wigury 1

00-906 Warszawa

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

07.07.2009

Ajutorul nr.

SA.27959 (NN 16/2009)

Stat membru

Ţările de Jos

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Credit Guarantee Scheme of the State of the Netherlands

Temei legal

Rules of the Credit Guarantee Scheme of the State of the Netherlands

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

garantare

Buget

Buget global: EUR 2 00  000 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

07.07.2009 – 31.12.2009

Sectoare economice

INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURARI

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

The Dutch State PO Box

20201

2500 EE The Hague

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

12.06.2014

Ajutorul nr.

SA.30962 (2014/N)

Stat membru

Belgia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Amendment to the restructuring plan of Ethias

Temei legal

Tipul măsurii

ajutor ad hoc

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Altele – Modificarea nu constituie un nou ajutor.

Buget

Valoare

Durată (perioadă)

Sectoare economice

Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

The Federal State, the Flemish Region and the Walloon Region.

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

05.06.2013

Ajutorul nr.

SA.34363 (2013/N)

Stat membru

Austria

Regiune

WIEN

Zone neasistate

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Projekt Donauleitung Bauteil I & II im Rahmen des Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetzes

Temei legal

Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetz (Bundesgesetz, mit dem die Errichtung von Leitungen zum Transport von Nah- und Fernwärme, sowie Nah- und Fernkälte gefördert wird)

Tipul măsurii

Ajutor individual

Fernwärme Wien GmbH

Obiectiv

Protecţia mediului, Economisirea energiei

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 17,91 (în milioane)

Valoare

35 %

Durată (perioadă)

Începând cu data de 05.06.2013

Sectoare economice

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Abt. IV/5

Stubenring 1, 1010 Wien

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

16.10.2013

Ajutorul nr.

SA.35166 (2013/NN)

Stat membru

Grecia

Regiune

STEREA ELLADA, ATTIKI

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Υψηλής Πίεσης Αγωγός Φυσικού Αερίου προς Αλιβέρι

Temei legal

N. 3428/2005 «Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου

Tipul măsurii

Ajutor individual

DESFA (HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR) S.A.

Obiectiv

Dezvoltare sectorială, Protecţia mediului

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 13 (în milioane)

Valoare

36,03 %

Durată (perioadă)

21.10.2011 – 31.08.2012

Sectoare economice

Transporturi prin conducte

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. „Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” (ΕΠΑΝ)

Μεσογείων 56

115 27, Αθήνα

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

16.10.2013

Ajutorul nr.

SA.35167 (2013/NN)

Stat membru

Grecia

Regiune

PELOPONNISOS

Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Υψηλής Πίεσης Αγωγός Φυσικού Αερίου Aγ. Θεόδωροι – Μεγαλόπολη

Temei legal

N. 3428/2005 «Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου

Tipul măsurii

Ajutor individual

DESFA (HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR) S.A.

Obiectiv

Dezvoltare sectorială, Protecţia mediului

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 34 (în milioane)

Valoare

35,94 %

Durată (perioadă)

29.09.2008 – 31.12.2013

Sectoare economice

Transporturi prin conducte

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. „Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” (ΕΠΑΝ)

Μεσογείων 56

115 27, Αθήνα

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

11.06.2014

Ajutorul nr.

SA.35177 (2014/NN)

Stat membru

Republica Cehă

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Temei legal

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie; prováděcí předpisy; cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Protecţia mediului, Dezvoltare sectorială

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget anual: CZK 2  496 (în milioane)

Valoare

%

Durată (perioadă)

01.01.2013 – 31.12.2015

Sectoare economice

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

OTE, a. s.

Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00

Energetický regulační úřad

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

09.04.2014

Ajutorul nr.

SA.36392 (2014/N)

Stat membru

Franţa

Regiune

CENTRE

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Aide d’État accordée par la CDC au projet de R&D „TOURS 2015” de STMicroelectronics dans le cadre du programme d’investissement d’avenir

Temei legal

Loi no2010-937 du 9 mars 2010 de finances rectificative – article 8 relatif au Programme Investissements d'avenir

Tipul măsurii

Ajutor individual

STMicroelectronics

Obiectiv

Cercetare şi dezvoltare

Forma de ajutor

Subvenţie directă, avansuri rambursabile

Buget

Buget global: EUR 34,212 (în milioane)

Valoare

40 %

Durată (perioadă)

01.01.2012 – 31.12.2017

Sectoare economice

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Jérôme Séquier

61 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Delphine Abramowitz

61 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

25.06.2014

Ajutorul nr.

SA.36410 (2014/N)

Stat membru

Marea Britanie

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Modifications to the National Employment Savings Trust – NEST– UK

Temei legal

Pension Act 2008

Tipul măsurii

Ajutor individual

NEST

Obiectiv

Servicii de interes economic general

Forma de ajutor

Credit preferenţial

Buget

Buget global: GBP 230 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

Sectoare economice

Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

United Kingdom

Department for Work and Pensions Caxton House Tothill Street London SW1 9NA SW1 9NA

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

26.05.2014

Ajutorul nr.

SA.36512 (2014/NN)

Stat membru

Franţa

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Des dispositifs compensatoires des missions d'aménagement du territoire, de transport et de distribution de la presse dévolues à La Poste

Temei legal

Articles 2 et 6 de la loi no90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom

Article L4 du Code des postes et des communications électroniques

Article 1635 sexies du Code général des impôts

Article R.1-1-17 et D.18 à D.28 du code des postes et communications électroniques

Décret no2011-849, du 18 juillet 2011, précisant la méthode de calcul du coût net du maillage complémentaire permettant à La Poste d'assurer sa mission d''aménagement du territoire

Contrat d'entreprise 2013-2017 entre l'Etat et La Poste

Protocole d'accord Etat- Presse-La Poste du 23 juillet 2008

Tipul măsurii

Ajutor individual

La Poste

Obiectiv

Servicii de interes economic general

Forma de ajutor

Subvenţie directă, Reducerea bazei de impozitare

Buget

Buget global: EUR 1447 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

Reducerea bazei de impozitare: 01.01.2013 – 31.12.2017

Subvenţie directă: 01.01.2013 – 31.12.2015

Sectoare economice

Alte activităţi poştale şi de curier

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique

Ministère des finances et des comptes publics

139 rue de Bercy 75572 Paris CEDEX 12

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

08.11.2013

Ajutorul nr.

SA.36655 (2013/N)

Stat membru

Belgia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Modifications du „tax shelter” pour soutenir des œvres audiovisuelles;

Wijzigingen van de „Tax shelter”-regeling ter ondersteuning van audiovisuele producties

Temei legal

Art 194ter Côde des impôts sur les revenus 92; Art 194ter Wetboek van de inkomstenbelastingen 92

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Cultură

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Valoare

50 %

Durată (perioadă)

30.11.2013 – 31.12.2015

Sectoare economice

Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministre des Finances et du Développement durable; Federale Overheidsdienst Financiën

rue de la Loi/Wetstraat 12

1040 Bruxelles/Brussel

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

06.01.2014

Ajutorul nr.

SA.36758 (2013/N)

Stat membru

Danemarca

Regiune

DANMARK

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Subsidy Scheme Rail Freight

Temei legal

Lov om jernbane jf. lovbekendtgørelse nr.: 1249 af 11. november 2010, bekendtgørelse nr. 1107 af 21. november 2012 om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane, bekendtgørelse nr. 1108 af 23. november 2012 om infrastrukturafgifter med videre for statens jernbanenet.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Dezvoltare sectorială

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: DKK 99,7 (în milioane)

Buget anual: DKK 25 (în milioane)

Valoare

50 %

Durată (perioadă)

01.01.2014 – 31.12.2017

Sectoare economice

Transporturi de marfă pe calea ferată

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Banedanmark

Amerika Plads 15, 2100 København Ø

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

11.06.2014

Ajutorul nr.

SA.37112 (2013/N)

Stat membru

Republica Cehă

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

Temei legal

1.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

2.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

3.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

4.

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

5.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Altele

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: CZK 700 (în milioane)

Buget anual: CZK 70 (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

01.07.2014 – 30.06.2024

Sectoare economice

Pescuitul şi acvacultura

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

09.04.2014

Ajutorul nr.

SA.37322 (2013/N)

Stat membru

Germania

Regiune

HAMBURG

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Alternative Stromversorgung von Kreuzfahrtschiffen

Temei legal

§ § 23, 44 Haushaltsordnung der Freien und Hansestadt Hamburg (LHO)

§ 44 Bundeshaushaltsordnung und Foerderrichtlinie

Tipul măsurii

Ajutor individual

Hamburg Port Authority (HPA)

Obiectiv

Protecţia mediului

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 10,85 (în milioane)

Valoare

75 %

Durată (perioadă)

01.07.2014 – 31.12.2015

Sectoare economice

Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă, Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice, TRANSPORT ŞI DEPOZITARE

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

11.03.2014

Ajutorul nr.

SA.37423 (2013/N)

Stat membru

Germania

Regiune

Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Regionalfördergebietskarte 2014 bis 2020

Temei legal

GRW-Gesetz und GRW-Koordinierungsrahmen

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Dezvoltare regională

Forma de ajutor

Altele – Toate formele de ajutor sunt permise

Buget

Valoare

20 %

Durată (perioadă)

01.07.2014 – 31.12.2020

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Landeswirtschaftsministerien

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Wirtschaftspolitik/Regionalpolitik/gemeinschaftsaufgabe,did=383106.html

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

11.06.2014

Ajutorul nr.

SA.37519 (2013/N)

Stat membru

Austria

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Österr. Einzelfall, Altlast, N 12, Kapellerfeld

Temei legal

Förderungsrichtlinien 2008 für die Altlastensanierung oder –sicherung

Tipul măsurii

Ajutor individual

PORR AG

Obiectiv

Protecţia mediului

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 25,7 (în milioane)

Valoare

95,19 %

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2020

Sectoare economice

Activităţi şi servicii de decontaminare

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Stubenbastei 5, 1010 Wien, Österreich

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

19.12.2013

Ajutorul nr.

SA.37835 (2013/N)

Stat membru

Spania

Regiune

CANARIAS

Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancias en las Islas Canarias (AIEM)

Temei legal

Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Decisión del Consejo 895/2011/ue, DE 19/12/2011, por la que se modifica la Decisión 2002/546/CE respecto a su periodo de aplicación.

Decisión de la Comisión Europea de 29 de junio de 2011, relativa a la prorroga del régimen de ayudas NN 22/08 AIEM.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Dezvoltare regională

Forma de ajutor

Alte tipuri de avantaje fiscale

Buget

Buget anual: EUR 40 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

01.01.2014 – 30.06.2014

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General de Tributos)

c/Alcalá, 5.1a planta. 28071 Madrid

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

17.12.2013

Ajutorul nr.

SA.37836 (2013/N)

Stat membru

Spania

Regiune

CANARIAS

Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Prorroga del Régimen de ayudas de la zona especial canaria (ZEC); ayuda N 376/2006 (DOUE C 30/4 10.2.2007)

Temei legal

Título V de la Ley 19/94, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Dezvoltare regională

Forma de ajutor

Reducerea nivelului de impozitare

Buget

Buget anual: EUR 21,919 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

01.01.2014 – 31.12.2014

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General de Tributos)

calle Alcalá, 5. 1a planta. 28071 – Madrid

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

17.12.2013

Ajutorul nr.

SA.37837 (2013/N)

Stat membru

Spania

Regiune

CANARIAS

Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Ayudas Pública. Régimen Económico-Fiscal de Canarias (REF) (DOUE C 30/4 10.2.2007)

Temei legal

Capítulo II del Título IV de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Dezvoltare regională

Forma de ajutor

Reducerea nivelului de impozitare

Buget

Buget anual: EUR 1  090 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

01.01.2014 – 31.12.2014

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General de Tributos)

calle Alcalá, 5. 1a planta. 28071 – Madrid

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

16.12.2013

Ajutorul nr.

SA.37848 (2013/N)

Stat membru

Croaţia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Odluka o karti regionalnih potpora

Temei legal

Smjernice o nacionalnim regionalnim potporama za 2007.-2013. (52006XC0304(02), SL C 54, 4.3.2006., str. 13.-45.),

Uredba o državnim potporama (NN 50/06),

Zakon o državnim potporama (NN 140/05, 49/11),

Odluka o objavljivanju pravila o regionalnim potporama (NN 58/08, 117/12), Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NN 96/12)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Dezvoltare regională

Forma de ajutor

Altele – Notificarea se referă la prelungirea valabilității hărții existente a ajutoarelor regionale. Toate formele de ajutor sunt permise.

Buget

Valoare

Durată (perioadă)

01.01.2014 – 30.06.2014

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Račkoga 6, 10000 Zagreb

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

18.12.2013

Ajutorul nr.

SA.37870 (2013/N)

Stat membru

Cipru

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Third Prolongation of Cypriot guarantee scheme for banks H1 2014

Temei legal

Draft Law that Governs the Granting of Government Guarantees for the Securing of Loans and/or the Issue of Bonds by Cred. Instit.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

garantare

Buget

Buget global: EUR 6  000 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

01.01.2014 – 30.06.2014

Sectoare economice

Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Mr. Dionysios Dionysiou

Ministry of Finance, M. Karaoli & G. Afxentiou, 1439 Nicosia

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

14.01.2014

Ajutorul nr.

SA.37958 (2013/N)

Stat membru

Grecia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Prolongation of the Guarantee Scheme and the Bond Loan Scheme for Credit Institutions in Greece

Temei legal

Νόμος 3723/2008 „Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις”

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

garantare, Altele – bond loan scheme

Buget

Buget global: EUR 93  000 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 30.06.2014

Sectoare economice

INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURARI

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

MINISTRY OF FINANCE

Nikis 5-7, Athens. Greece

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

23.07.2014

Ajutorul nr.

SA.38024 (2013/N)

Stat membru

Polonia

Regiune

Slaskie

Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Pomoc na restrukturyzację dla Alumast S.A.

Temei legal

1.

Ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji – art. 56 ust. 1 pkt 2;

2.

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców.

Tipul măsurii

ajutor ad hoc

Alumast S.A.

Obiectiv

Restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: PLN 4,7711 (în milioane)

Valoare

73,6 %

Durată (perioadă)

Sectoare economice

Fabricarea de construcţii metalice

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Minister Skarbu Państwa

ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

13.03.2014

Ajutorul nr.

SA.38037 (2014/N)

Stat membru

România

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Granturi pentru investiții în rețelele de transport al energiei electrice și al gazelor naturale

Temei legal

1)

Ordinul Ministrului Economiei nr. 156/2011 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice si gazelor naturale”

2)

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE), aprobat prin decizia Comisiei Europene C (2007) 3472/...

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Dezvoltare regională, Protecţia mediului

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: RON 308,118 (în milioane)

Buget anual: RON 51,36 (în milioane)

Valoare

85 %

Durată (perioadă)

01.01.2014 – 30.06.2014

Sectoare economice

PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministerul Economiei

Strada Dr ernest Juvara nr. 3-7, sector 6, Bucuresti

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

25.06.2014

Ajutorul nr.

SA.38048 (2014/NN)

Stat membru

Grecia

Regiune

DYTIKI ELLADA

Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – 3ο ΤΜΗΜΑ

Temei legal

1.

Ν.2932/2001, ΦΕΚ Α'' 145/2001,„Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις”

2.

H Σύμβαση Παραχώρησης (ΣΥΠ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΛΠΑ ΑΕ που υπογράφηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2002

3.

Ο Νόμος 3669/2008 – ΦΕΚ 116/Α''/18.6.2008,„Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων”

4.

Η υπ. Αριθ. οικ. 774/06.02.2009 Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ, για υποβολή προτάσεων.

5.

Η με υπ. Αριθ. ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/οικ.2802/ΓΘ06/13-10-2010 αίτηση χρηματοδότησης πράξης προς την ΕΥΔ-ΕΠΕΠ για την ένταξη της πράξης στο ΕΠ. ΒΛ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ „NOTIFICATION FILE PATRA PORT” ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Tipul măsurii

ajutor ad hoc

Organismos Limenos Patras S.A. (OLPA S.A.)

Obiectiv

Altele

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 52,2476 (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

04.05.2012 – 31.12.2015

Sectoare economice

Transporturi maritime şi costiere de pasageri

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Δ.Α. ΕΠ „ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ”

ΚΟΝΙΑΡΗ 15, 11471 ΑΘΗΝΑ

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

15.05.2014

Ajutorul nr.

SA.38051 (2013/N)

Stat membru

Italia

Regiune

MARCHE

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere tecnologico-produttive – Marche (N 457/2007) – Proroga

Temei legal

Bando „promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere tecnologico produttive”

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Cercetare şi dezvoltare

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 30.06.2014

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Regione Marche PF Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi

Via Tiziano 44 – 60125 Ancona

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

13.05.2014

Ajutorul nr.

SA.38099 (2014/N)

Stat membru

Ţările de Jos

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Temei legal

Artikel 10, lid 4 Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Cultură

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 120 (în milioane)

Buget anual: EUR 20 (în milioane)

Valoare

24 %

Durată (perioadă)

01.05.2014 – 30.04.2020

Sectoare economice

ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Nederlands Filmfonds

Pijnackerstraat 5

1072 JS Amsterdam

Nederland

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

20.06.2014

Ajutorul nr.

SA.38143 (2014/N)

Stat membru

Spania

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Sale of NCG Banco

Temei legal

1.

Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

2.

Memorandum de entendimiento sobre condiciones de política sectorial financiera

Tipul măsurii

ajutor ad hoc

NCG Banco S.A.

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Buget

Valoare

Durată (perioadă)

31.03.2014 – 31.12.2016

Sectoare economice

INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURARI

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana, 162 Madrid 28071

Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria

Avda. General Perón, 38. Edificio Masters II. Plantas 16-17. 28020, Madrid

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

13.06.2014

Ajutorul nr.

SA.38152 (2014/N)

Stat membru

Italia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Interventi per il Trasporto Ferroviario

Temei legal

Delibera di giunta n. 4 in data 07/01/2014, Regione Emilia-Romagna

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Dezvoltare sectorială

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 2,7 (în milioane)

Buget anual: EUR 0,9 (în milioane)

Valoare

50 %

Durată (perioadă)

01.06.2014 – 31.12.2017

Sectoare economice

Transporturi de marfă pe calea ferată

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Regione Emilia-Romagna

Viale Aldo Moro 52, Bologna

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

24.06.2014

Ajutorul nr.

SA.38425 (2014/N)

Stat membru

Ungaria

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Amendment of the Hungarian film support scheme

Temei legal

Act II of 2004 on Motion Pictures

Act LXXXI of 1996 on Corporate and Dividend Tax

Decree 67/2013 (X.17.) EMMI of the Minister of Human Resources on the rules of state aid of motion picture activities other than film production

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Cultură

Forma de ajutor

Reducerea bazei de impozitare, Scutire fiscală, Subvenţie directă

Buget

Buget global: HUF 1 22  000 (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

01.07.2014 – 31.12.2019

Sectoare economice

ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministry of Human Resources

Szalay u. 10-14.

1055 Budapest

Hungary

Hungarian National Film Fund

Róna u. 174.

1145 Budapest

Hungary

Ministry of National Economics

József nádor tér 4.

1051 Budapest

Hungary

National Cultural Fund

Gyulay Pál u. 13.

1085 Budapest

Hungary

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

21.05.2014

Ajutorul nr.

SA.38510 (2014/N)

Stat membru

Lituania

Regiune

Lithuania

Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Dėl Lietuvos Respublikos 2014-2020 m. regioninės pagalbos žemėlapio

Temei legal

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo„Dėl Lietuvos Respublikos 2014-2020 m. regioninės pagalbos žemėlapio” projektas

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Dezvoltare regională

Forma de ajutor

Altele

Buget

Valoare

25 %

Durată (perioadă)

01.07.2014 – 31.12.2020

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

21.05.2014

Ajutorul nr.

SA.38621 (2014/N)

Stat membru

Estonia

Regiune

Estonia

Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Eesti regionaalabi kaart aastateks 2014-2020

Temei legal

Vabariigi Valitsuse 10.04.2014 otsus Eesti regionaalabi kaardi aastateks 2014-2020

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Dezvoltare regională

Forma de ajutor

Altele – Toate formele de ajutor sunt permise

Buget

Valoare

25 %

Durată (perioadă)

01.07.2014 – 31.12.2020

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Estonian Government

Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 15161, Tallinn

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

23.06.2014

Ajutorul nr.

SA.38631 (2014/N)

Stat membru

Slovenia

Regiune

Savinjska

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Rescue aid for Polzela d.d.

Temei legal

Restructuring program of Polzela d.d.

Tipul măsurii

ajutor ad hoc

Polzela d.d.

Obiectiv

Salvarea întreprinderilor aflate în dificultate, Restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate

Forma de ajutor

garantare, Credit preferenţial

Buget

Buget global: EUR 1 (în milioane)

Valoare

%

Durată (perioadă)

Sectoare economice

Fabricarea produselor textile

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministry of Economic

Kotnikova 5, Ljubljana

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

25.06.2014

Ajutorul nr.

SA.38742 (2014/N)

Stat membru

Ţările de Jos

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Subsidieregeling innovatieve scheepsbouw

Temei legal

Kaderwet EZ-subsidies

Subsiedieregeling sterktes in innovaties

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Inovație, Dezvoltare sectorială

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget anual: EUR 5,2 (în milioane)

Valoare

30 %

Durată (perioadă)

01.07.2014 – 31.12.2014

Sectoare economice

Construcţia de nave şi bărci

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Minister van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

23.06.2014

Ajutorul nr.

SA.38798 (2014/N)

Stat membru

Finlanda

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Prolongation of innovation aid scheme for the Finnish shipbuilding industry

Temei legal

Valtionavustuslaki (688/2001)/Statsunderstödslag (688/2001);

Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta (502/2012)/Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (502/2012)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Inovație

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 60 (în milioane)

Valoare

20 %

Durată (perioadă)

01.07.2014 – 31.12.2014

Sectoare economice

Construcţia de nave şi structuri plutitoare

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Southwest Finland

P.O. Box 236, 20100 Turku, FINLAND

Ministry of Employment and the Economy

P.O. Box 32, FI-00023 Government, FINLAND

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

25.06.2014

Ajutorul nr.

SA.38867 (2014/N)

Stat membru

Cipru

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Fourth Prolongation of Cypriot guarantee scheme for banks H2 2014

Temei legal

Draft Law that Governs the Granting of Government Guarantees for the Securing of Loans and/or the Issue of Bonds by Cred. Instit.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

garantare

Buget

Buget global: EUR 6  000 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

01.07.2014 – 31.12.2014

Sectoare economice

Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministry of Finance

Directorate of Finance and Investment,

M. Karaoli & G. Afxentiou, 1439 Nicosia.

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.