29.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 92/35


Rectificare la autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 50 din 21 februarie 2014 )

2014/C 92/08

La pagina 24, textul referitor la ajutorul de stat nr. SA.37588 se anulează și se înlocuiește cu următorul text:

„Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

(Text cu relevanță pentru SEE, cu excepția produselor prevăzute în anexa I la tratat)

Data adoptării deciziei

19.12.2013

Ajutorul nr.

SA.37588 (2013/N)

Stat membru

Franța

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Programmes pour l''installation et le développement des initiatives locales (PIDIL)

Temei legal

articles D. 343-34 et suivants du code rural et de la pêche maritime

articles L. 1551-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Altele

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Buget global: EUR 12 (în milioane)

Valoare

%

Durată (perioadă)

1.1.2014 - 31.12.2015

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

3 rue Barbet de Jouy - 75349 Paris 07 SP

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”