14.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 366/35


Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping

(2013/C 366/09)

1.   În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1), Comisia face cunoscut faptul că, în cazul în care nu se va deschide o reexaminare în conformitate cu procedura descrisă în continuare, măsurile antidumping menționate mai jos vor expira la data specificată în tabelul de mai jos.

2.   Procedura

Producătorii din Uniune pot depune o cerere scrisă de reexaminare. Cererea trebuie să conțină dovezi suficiente, din care să reiasă faptul că expirarea măsurilor ar determina probabil continuarea sau reapariția dumpingului și a prejudiciului.

În cazul în care Comisia decide să reexamineze măsurile în cauză, importatorii, exportatorii, reprezentanții țării exportatoare și producătorii din Uniune vor avea posibilitatea de a dezvolta, de a respinge sau de a comenta aspectele expuse în cererea de reexaminare.

3.   Termenul

Pe baza celor expuse anterior, producătorii din Uniune pot depune o cerere scrisă de reexaminare la următoarea adresă: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Bruxelles, Belgium (2), oricând de la data publicării prezentului aviz, dar cel târziu cu trei luni înainte de data menționată în tabelul de mai jos.

4.   Prezentul aviz este publicat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului.

Produsul

Țara (țările) de origine sau de export

Măsuri

Referință

Data expirării (3)

Accesorii de țevărie din fier sau oțel

Republica Populară Chineză și Thailanda, până la Taiwan, Indonezia, Sri Lanka și Filipine

Taxă antidumping

Regulamentul (CE) nr. 803/2009 al Consiliului (JO L 233, 4.9.2009, p. 1), extins, în ceea ce privește China, la importurile provenite din Indonezia prin Regulamentul (CE) nr. 2052/2004 al Consiliului (JO L 355, 1.12.2004, p. 4) și la importurile provenite din Sri Lanka prin Regulamentul (CE) nr. 2053/2004 al Consiliului (JO L 355, 1.12.2004, p. 9) și la importurile provenite din Filipine prin Regulamentul (CE) nr. 655/2006 al Consiliului (JO L 116, 29.4.2006, p. 1)

5.9.2014


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Măsura expiră la miezul nopții din ziua menționată în această coloană.