9.2.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 35/42


Extras din hotărârea judecătorească privind Akcinė bendrovė bankas SNORAS, pronunțată în conformitate cu Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit (denumită în continuare „directiva”)

2012/C 35/08

INVITAȚIE LA DECLARAREA CREANȚELOR. TERMENE CARE TREBUIE RESPECTATE

La 7 decembrie 2011, Tribunalul regional Vilnius a pronunțat o hotărâre de deschidere a procedurii falimentului cu privire la societatea publică bancară cu răspundere limitată SNORAS [Akcinė bendrovė bankas SNORAS, codul persoanei juridice: 112025973, numărul de înregistrare în scopuri de TVA: LT120259716, sediul social: A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lituania, înregistrată în Registrul persoanelor juridice (denumită în continuare „AB bankas SNORAS”)] în dosarul civil nr. B2-7791-611/2011, procedura judiciară nr. 2-55-3-03098-2011-9. Tribunalul l-a numit pe dl Neil Cooper administrator al AB bankas SNORAS. Partea din hotărâre referitoare la deschiderea procedurii falimentului a intrat în vigoare la 20 decembrie 2011, iar AB bankas SNORAS a dobândit statutul de societate în faliment. Procedura falimentului în cazul AB bankas SNORAS reprezintă o procedură de lichidare în sensul directivei.

Conform hotărârii Tribunalului regional Vilnius din 7 decembrie 2011, creditorii au dreptul să declare creanțele financiare născute înainte de data deschiderii procedurii falimentului în termen de o lună de la intrarea în vigoare a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului. Prin hotărârea din 13 ianuarie 2012, Tribunalul regional Vilnius a prelungit termenul până la care creditorii AB bankas SNORAS își pot declara creanțele născute înainte de data deschiderii procedurii falimentului până la 10 februarie 2012 (inclusiv). Aceasta înseamnă că creditorii trebuie să își declare creanțele la administratorul judiciar până la 10 februarie 2012 (inclusiv). Pentru declararea creanțelor, se recomandă utilizarea formularului de declarație publicat pe site-ul băncii, la adresa: http://www.snoras.com

Declarațiile, împreună cu toate anexele, trebuie transmise la adresa următoare:

Bankrutuojanti AB bankas SNORAS

A. Vivulskio g. 7

LT-03221 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Toți creditorii cu domiciliul sau sediul social în Lituania trebuie să își declare creanța în limba lituaniană. Creditorii băncii cu domiciliul sau sediul social într-un alt stat membru al Uniunii Europene își pot declara creanțele în limba oficială a statului membru respectiv. Cu toate acestea, trebuie anexată și o traducere a declarației în limba lituaniană, caz în care declarația trebuie să poarte titlul Reikalavimo pateikimas în limba lituaniană. Formularul trebuie semnat de o persoană autorizată. De asemenea, creditorii trebuie să specifice natura creanței, data la care a luat naștere și valoarea creanței și să transmită informații privind eventualele titluri de valoare deținute.

Dacă creditorii nu își declară creanțele și/sau dacă își transmit declarațiile după expirarea termenului menționat mai sus sau nu transmit toate informațiile cerute, declarațiile respective pot fi refuzate. Cu toate acestea, Tribunalul poate accepta declarații transmise de creditori după expirarea termenului specificat mai sus în cazul în care consideră că motivele care au condus la nerespectarea termenului sunt întemeiate.

Mai multe informații privind declararea creanțelor pot fi consultate pe site-ul: http://www.snoras.com

Vilnius, Lituania, 17 ianuarie 2012.

Administrator al Akcinė bendrovė bankas SNORAS (în faliment) (acționând în calitate de agent fără răspundere personală)

Neil COOPER