14.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 12/21


DECIZIA DE ÎNCHIDERE A PROCEDURII OFICIALE DE INVESTIGARE DUPĂ RETRAGEREA NOTIFICĂRII DE CĂTRE STATUL MEMBRU

Ajutoare de stat – Polonia

(Articolele 107-109 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene)

Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 108 alineatul (2) din TFUE – retragerea notificării

Ajutor de stat SA.30340 (11/C) – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Polonia

(Text cu relevanță pentru SEE)

2012/C 12/08

Comisia a hotărât să închidă procedura oficială de investigare în conformitate cu articolul 108 alineatul (2) din TFUE, inițiată la 9 februarie 2011 (1), cu privire la măsura menționată mai sus, constatând că Polonia și-a retras notificarea la 16 septembrie 2011 și va reduce valoarea ajutorului pentru a respecta limitele și condițiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare) (2).


(1)  JO C 151, 21.5.2011, p. 5.

(2)  JO L 214, 9.8.2008, p. 3.