3.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 132/1


Rezoluția Comitetului Economic și Social European privind situația din țările din sudul Mediteranei

2011/C 132/01

În sesiunea plenară din 15 și 16 martie 2011 (ședința din 15 martie 2011), Comitetul Economic și Social European a adoptat prezenta rezoluție cu 149 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă și 10 abțineri.

1.

Comitetul Economic și Social European (CESE) își exprimă solidaritatea cu popoarele țărilor din regiunea sud-mediteraneeană, care luptă pașnic pentru drepturile și libertățile lor fundamentale, și susține obiectivul lor legitim de a instaura o democrație stabilă în țările lor.

2.

CESE solicită să se pună capăt tuturor formelor de violență împotriva populației civile și să respecte pe deplin dorința poporului de a avea o tranziție democratică și dreptul la libertatea de exprimare și la demonstrații pașnice.

3.

CESE pledează pentru o tranziție pașnică și democratică, fără întârziere, care să conducă la statul de drept, pentru o democrație stabilă bazată pe alegeri libere și corecte, pentru dreptul deplin la asociere și pentru respectarea drepturilor omului.

4.

În acest moment de răscruce al istoriei, organizațiile angajatorilor, ale lucrătorilor și alți actori ai societății civile, în special din domeniul socioeconomic, civic, profesional și cultural, din țările mediteraneene, cu aspirații democratice clare – cu o experiență îndelungată sau recent create – își asumă un rol fundamental în schimbarea regimurilor politice și au menirea de a juca un rol crucial în viitorul țărilor lor. Pentru a crea sisteme politice pe deplin democratice va fi esențială stabilirea unui dialog constructiv și fructuos între aceste organizații, precum și cu autoritățile politice care conduc procesele de tranziție. Contribuția societății civile va fi importantă și pentru consolidarea relațiilor de vecinătate, inclusiv a contactelor directe dintre populații.

5.

CESE salută declarațiile recente ale Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe în favoarea acestor procese democratice și anunțarea unui plan de ajutor umanitar în regiune. CESE solicită un angajament fără echivoc al Europei, în spiritul acestor declarații, față de societatea civilă din regiunea sud-mediteraneeană. Serviciul Extern al UE a declarat că a întreprins deja acțiuni de punere în practică a acestui angajament politic. În ceea ce îl privește, CESE este pregătit să susțină acest efort politic prin consolidarea capacităților, sprijin pentru găsirea consensului și instituirea unui dialog structurat și reprezentativ în cadrul societății civile din țările din sudul Mediteranei. CESE salută decizia de a dezvolta această nouă abordare: revoltele civile din țările din sudul Mediteranei ilustrează punctele slabe ale politicii de relații externe pe care a dus-o UE față de aceste țări.

6.

În acest scop, CESE își exprimă disponibilitatea imediată de a-și sprijini contactele existente sau noi, inclusiv organizațiile angajatorilor, ale lucrătorilor și celelalte organizații ale societății civile care întrețin relații cu omologii lor din cadrul societății civile europene, precum și Platforma neguvernamentală Euromed. CESE urmărește să întreprindă acțiuni comune în regiune, în sprijinul unei tranziții pașnice spre democrație.

7.

CESE pledează pentru implicarea tuturor forțelor democratice în procesul de tranziție. În faza de tranziție va fi esențială implicarea organizațiilor democratice și independente ale angajatorilor, ale lucrătorilor și a celorlalte organizații ale societății civile.

8.

CESE solicită UE să ia măsuri ambițioase și să revizuiască misiunea Uniunii pentru Mediterana, pentru a oferi asistență politică și instituțională, economică, socială, tehnică și umanitară țărilor mediteraneene aflate deja pe drumul spre o tranziție democratică. CESE regretă lipsa coordonării dintre instituțiile UE și statele membre în abordarea acestor chestiuni. De aceea, îndeamnă instituțiile UE și statele membre să-și coordoneze acțiunile în regiune și să revizuiască în profunzime strategia pentru regiunea mediteraneeană. În această nouă abordare, contribuția societății civile trebuie să constituie un element strategic pentru a se asigura că sprijinul UE acordat țărilor din regiune va avea beneficii maxime. Atât Comitetul Economic și Social European, cât și Comitetul Regiunilor (CoR) sunt pregătite să se implice în astfel de acțiuni.

9.

CESE și CoR au fost de acord să-și coordoneze acțiunile viitoare privind procesele de tranziție democratică a țărilor din bazinul sud-mediteraneean. CESE și CoR solicită adoptarea unui plan de acțiune comun al instituțiilor și organismelor UE, care să definească contribuția fiecăruia la o politică globală a UE în regiune.

10.

CESE salută Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European, desfășurată la 11 martie, care susțin dezvoltarea democratică, economică și socială a țărilor mediteraneene.

11.

CESE solicită Uniunii Europene și statelor membre să acționeze rapid și eficient în scopul unei intervenții coordonate a comunității internaționale în Libia, pentru a garanta siguranța populației și pentru a asigura ajutor umanitar și toate măsurile necesare pentru a sprijini tranziția spre democrație.

Bruxelles, 15 martie 2011

Președintele Comitetului Economic și Social European

Staffan NILSSON