20.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 214/1


Comunicare a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul directivei)

2011/C 214/01

OES (1)

Referința și titlul standardului armonizat

(și documentul de referință)

Prima publicare în JO

Referința standardului înlocuit

Data încetării prezumției de conformitate a standardului înlocuit

Nota 1

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Partea 3: Ascensoare mici de materiale electrice și hidraulice

8.9.2009

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Ascensoare de materiale. Partea 31: Ascensoare pentru materiale accesibile

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane și de materiale. Partea 40: Ascensoare pentru scări și platforme pentru persoane cu dizabilități de mișcare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Reguli de securitate pentru executia si montarea si de materiale. Partea 41: Platforme de ridicare pe verticală pentru utilizare de persoane cu mobilitate redusă

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale pentru transportul persoanelor și materialelor. Partea 43: Ascensoare pentru instalații de ridicat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Securitatea scărilor și trotuarelor rulante. Partea 1: Construcție și montare

26.5.2010

EN 115-1:2008

Nota 2.1

Dată depășită

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de modelat prin injecție. Cerințe de securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009

Arzătoare automatice cu tiraj forțat care utilizează combustibili lichizi

26.5.2010

 

 

CEN

EN 280:2001+A2:2009

Platforme mobile pentru ridicarea de persoane. Calcule de proiectare. Condiții de stabilitate. Construcție. Securitate. Examinări și încercări

18.12.2009

 

 

CEN

EN 289:2004+A1:2008

Mașini pentru materiale plastice și cauciuc. Prese. Cerințe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Securitatea mașinilor. Distanțe minime pentru prevenirea strivirii părților corpului uman

8.9.2009

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A1:2009

Sisteme frigorifice și pompe de căldură. Condiții de securitate și de mediu. Partea 2: Proiectare, execuție, încercări, marcare și documentație

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Securitatea mașinilor de ambalat. Partea 1: Terminologia și clasificarea mașinilor de ambalat și a echipamentului asociat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Securitatea mașinilor de ambalat. Partea 3: Mașini de format, umplut și închis

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Securitatea mașinilor de ambalat. Partea 5: Mașini de împachetat

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2006+A1:2009

Securitatea mașinilor de ambalat. Partea 6: Mașini de împachetat paleți

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Securitatea mașinilor de ambalat. Partea 7: Mașini de grupat și de ambalat secundare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Securitatea mașinilor de ambalat. Partea 8: Mașini de închis cu cleme

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Securitatea mașinilor de ambalat. Partea 9: Metode de măsurare a zgomotului pentru mașini de împachetat, linii de împachetat și echipamente asociate. Categorie de exactitate 2 și 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 422:2009

Mașini pentru materiale plastice și cauciuc. Mașini de modelat prin suflare. Cerințe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Mașini pentru industria alimentară. Malaxoare pentru aluat. Cerințe de securitate și igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Mașini pentru industria alimentară. Mixere planetare. Cerințe de securitate și igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A1:2009

Mașini de terasament. Securitate. Partea 1: Cerințe generale

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Mașini de terasament. Securitate. Partea 2: Cerințe pentru buldozere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Mașini de terasament. Securitate. Partea 3: Cerințe pentru încărcătoare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Mașini de terasament. Securitate. Partea 6: Cerințe pentru dumpere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Mașini de terasament. Securitate. Partea 7: Cerințe pentru screpere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Mașini de terasament. Securitate. Partea 8: Cerințe pentru gredere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Mașini de terasament. Securitate. Partea 9: Cerințe pentru pozatoare de conducte

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Mașini de terasament. Securitate. Partea 10: Cerințe pentru săpătoare de șanțuri

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Mașini de terasament. Securitate. Partea 11: Cerințe pentru compactoare de pământ și deșeuri

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Mașini de terasament. Securitate. Partea 12: Cerințe pentru excavatoarele cu cablu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Mașini mobile pentru construcția drumurilor. Securitate. Partea 1: Cerințe generale

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Mașini mobile pentru construcția drumurilor. Securitate. Partea 2: Cerințe specifice frezelor rutiere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Mașini mobile pentru construcția drumurilor. Securitate. Partea 3: Cerințe specifice pentru mașini de stabilizat terenul și mașini de reciclat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Mașini mobile pentru construcția drumurilor. Securitate. Partea 4: Cerințe specifice pentru mașini de compactat

Aceasta este prima publicare

EN 500-4:2006+A1:2009

Nota 2.1

31.8.2011

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Mașini mobile pentru construcția drumurilor. Securitate. Partea 6: Cerințe specifice finisoarelor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Translator stivuitor. Cerințe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Securitatea mașinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 1: Principii de determinare a dimensiunilor necesare deschiderilor destinate accesului corpului operatorului în mașini

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Securitatea mașinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 2: Principii de determinare a dimensiunilor necesare deschiderilor de acces

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Securitatea mașinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 3: Date antropometrice

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Securitatea mașinilor. Dispozitive de comanda bimanuală. Aspecte funcționale. Principii de proiectare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Mașini agricole și forestiere. Securitatea despicătoarelor de bușteni. Partea 1: Despicătoare cu pană

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Mașini agricole și forestiere. Securitatea despicătoarelor de bușteni. Partea 2: Despicătoare cu con filetat

18.12.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Securitatea mașinilor. Principii ergonomice de proiectare. Partea 1: Terminologie și principii generale

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Securitatea mașinilor. Principii ergonomice de proiectare. Partea 2: Interacțiuni între proiectarea mașinilor și a sarcinilor de muncă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Mijloace și sisteme de transport continuu. Cerințe de securitate și CEM pentru echipamente de depozitare a produselor în vrac în silozuri, buncăre, rezervoare și recipiente de alimentare

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Mijloace și sisteme de transport continuu. Cerințe de securitate și de compatibilitate electromagnetică pentru echipamentul de transport a produselor în vrac, cu excepția transportoarelor fixe cu bandă

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Mijloace și sisteme de transport continuu. Cerințe de securitate și CEM pentru echipamente de transport mecanice a sarcinilor unitare

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Mijloace și sisteme de transport continuu. Cerințe de securitate și compatibilitate electromagnetică pentru transportoarele fixe cu bandă pentru produse în vrac

8.4.2011

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Securitatea mașinilor. Reducerea riscurilor pentru sănătate datorate substanțelor periculoase emise de mașini. Partea 1: Principii și condiții tehnice pentru producătorii de mașini

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Securitatea mașinilor. Reducerea riscurilor pentru sănătate datorate substanțelor periculoase emise de mașini. Partea 2: Metodologie care conduce la proceduri de verificare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Arzătoare automate, cu tiraj forțat, care utilizează combustibili gazoși

8.9.2009

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:1994+A1:2009

Mașini agricole. Mașini de împrăștiat îngrășăminte naturale. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Mașini unelte. Prese mecanice. Securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A1:2009

Mașini unelte. Securitate. Prese hidraulice

8.9.2009

 

 

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Mașini agricole. Mașini de descărcat și încărcat, de amestecat și/sau de tăiat și distribuit siloz. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Mașini agricole. Mașină de cârnit lăstari de viță de vie. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Mașini agricole. Mașini de distribuit îngrășăminte lichide. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Mașini agricole și forestiere. Motocultoare echipate cu freze purtate, motoprășitoare și freze pe roată(roți) motrică(e). Securitate

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Nota 2.1

Dată depășită

(31.12.2010)

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Securitatea mașinilor. Condiții de securitate pentru mașini și secții de format și miezuit din turnătorie și echipamente auxiliare acestora

20.10.2010

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Echipamente și sisteme de transport continuu. Cerințe de securitate pentru sisteme și componentele lor pentru transportul pneumatic al produselor în vrac

8.4.2011

 

 

CEN

EN 745:1999+A1:2009

Mașini agricole. Cositori rotative și cositori echipate cu dispozitiv de tocat resturi vegetale. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Echipamente pentru procese termice ndustriale. Partea 1: Cerințe generale de securitate a echipamentelor pentru procese termice industriale

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 2: Cerințe de securitate referitoare la sistemele de manipulare și de ardere a combustibililor

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 3: Cerințe de securitate pentru generarea și utilizarea gazelor atmosferice

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Mașini pentru grădinărit. Mașini electrice portabile cu conducător pedestru, de tăiat gazon și mașini electrice portabile cu conducător pedestru, de tăiat margini de gazon. Securitate mecanică

18.12.2009

 

 

CEN

EN 791:1995+A1:2009

Mașini de forat. Securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-1:2000+A1:2008

Mașini portabile cu motor neelectric. Cerințe de securitate. Partea 1: Mașini de asamblat elemente de asamblare mecanică nefiletate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-2:2000+A1:2008

Mașini portative neelectrice. Cerințe de securitate. Partea 2: Mașini de debitat și mașini de sertizat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-5:2000+A1:2008

Mașini portabile cu motor neelectric. Cerințe de securitate. Partea 5: Mașini de găurit rotative cu percuție

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-7:2001+A1:2008

Mașini portabile cu motor neelectric. Cerințe de securitate. Partea 7: Mașini de polizat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-8:2001+A1:2008

Mașini portative neelectrice. Cerințe de securitate. Partea 8: Mașini de șlefuit și lustruit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-9:2001+A1:2008

Mașini portative neelectrice. Cerințe de securitate. Partea 9: Mașini de polizat pentru matrițerie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-10:2000+A1:2008

Mașini portative neelectrice. Cerințe de securitate. Partea 10: Mașini cu compresie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-11:2000+A1:2008

Mașini portative neelectrice. Cerințe de securitate. Partea 11: Mașini de tăiat prin ronțăire și forfecare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-12:2000+A1:2008

Mașini portative neelectrice. Cerințe de securitate. Partea 12: Mașini de debitat tip ferăstrău circular, tip ferăstrău oscilant și tip ferăstrău alternativ

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Mașini portative neelectrice. Cerințe de securitate. Partea 13: Mașini portative de asamblat pentru acționarea elementelor de fixare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Pompe și agregate de pompare pentru lichide. Cerințe comune de securitate

18.12.2009

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 815:1996+A2:2008

Securitatea mașinilor fără scut pentru executat tuneluri și mașinilor de forat fără prăjină de tracțiune, pentru piatră

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 1: Condiții generale de recepție

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 2: Lanț de toleranță mijlocie pentru lanțuri de legare. Clasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 3: Lanț de toleranță mijlocie pentru lanțuri de legare. Clasa 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 4: Lanțuri de legare. Clasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 5: Lanțuri de legare. Clasa 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 6: Lanțuri de legare. Specificații pentru informațiile pentru utilizare și mentenanță care trebuie precizate de producător

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 7: Lanțuri cu toleranță fină pentru palane, clasa T (Tipurile T, DAT și DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Securitatea mașinilor. Semnale vizuale de pericol. Cerințe generale, proiectare și încercări

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului Mașini de frezat pe o față, cu sculă rotativă. Partea 1: Freză cu un singur arbore portsculă cu ax vertical

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-2:2007+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului Mașini de frezat pe o față, cu sculă rotativă. Partea 2: Mașini de frezat de sus cu un arbore cu avans manual/mecanic

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-3:2007+A2:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de frezat pe o față, cu sculă rotativă. Partea 3: Mașini de frezat și mașini de găurit cu comandă numerică

18.12.2009

 

 

CEN

EN 859:2007+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de îndreptat cu avans manual

26.5.2010

 

 

CEN

EN 860:2007+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de rindeluit pe o față

18.12.2009

 

 

CEN

EN 861:2007+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini combinate pentru rindeluit la grosime și îndreptat

18.12.2009

 

 

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Securitatea mașinilor. Condiții de securitate pentru instalații de turnare sub presiune a metalelor la presiune înaltă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Securitatea mașinilor. Cerințe ergonomice de proiectare a surselor de informații și a organelor de comandă. Partea 1: Principii generale ale interacțiunilor dintre operatorul uman, sursele de informații și organele de comandă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Securitatea mașinilor. Cerințe ergonomice de proiectare a surselor de informații și a organelor de comandă. Partea 2: Surse de informații

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Securitatea mașinilor. Cerințe ergonomice de proiectare a surselor de informații și a organelor de comandă. Partea 3: Organe de comandă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Securitatea mașinilor. Cerințe ergonomice de proiectare a surselor de informații și a organelor de comandă. Partea 4: Amplasarea și dispunerea surselor de informații și a organelor de comandă.

20.10.2010

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Mașini agricole și forestiere. Mașini de irigat cu tambur și furtun. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Mașini agricole și forestiere. Tipuri de mașini de irigat cu pivot și rampe frontale. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele și imitație. Mașini de scămoșat, glăzuit, lustruit și frezat. Cerințe de securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Mașini pentru confecționarea încălțămintei. Mașini de tras. Cerințe de securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini combinate pentru prelucrarea lemnului

18.12.2009

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Securitatea mașinilor. Protectori. Cerințe generale pentru proiectarea și construcția protectorilor ficși și mobili

8.9.2009

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Mașini pentru tăbăcării. Mașini cu cilindri alternativi. Cerințe de securitate

8.4.2011

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Securitatea mașinilor. Sistem de semnale acustice și vizuale de pericol și de informare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 996:1995+A3:2009

Mașini pentru înfigerea piloților. Cerințe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Securitatea mașinilor. Performanța fizică umană. Partea 1: Termeni și definiții

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Securitatea mașinilor. Performanța fizică umană. Partea 2: Manipularea manuală a mașinilor și a părților componente ale mașinilor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Securitatea mașinilor. Performanța fizică umană. Partea 3: Limite de forțe recomandate pentru utilizarea mașinilor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Securitatea mașinilor. Performanța fizică umană. Partea 4: Evaluarea pozițiilor de lucru și a mișcărilor în relație cu mașinile

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor de tipărire și de prelucrare a hârtiei. Partea 1: Cerințe comune

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor de tipărire și de prelucrare a hârtiei. Partea 2: Mașini de tipărire și de lăcuire, inclusiv echipamente de pretipărire

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor de tipărire și de prelucrare a hârtiei. Partea 3: Mașini rotative de tăiat și ghilotine pentru hârtie

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor de tipărire și de prelucrare a hârtiei. Partea 4: Mașini pentru legătoria de carte, pentru prelucrarea și finisarea hârtiei

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Compresoare și pompe de vid. Cerințe de securitate. Partea 1: Compresoare de aer

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Compresoare și pompe de vid. Cerințe de securitate. Partea 2: Pompe de vid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Pompe utilizate în incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate în incendiu. Partea 1: Clasificare. Cerințe generale și de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Pompe utilizate în incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate în incendiu. Partea 2: Verificarea cerințelor generale și de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Vibrații mecanice. Încercarea mașinilor mobile pentru determinarea valorii emisiei de vibrații

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate referitoare la proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 1: Cerințe comune

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 2: Tamburele mașinilor de cojit bușteni

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:1999+A1:2009

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 3: Mașini de bobinat, de tăiat și de confecționat hârtie multistrat

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 4: Defibratoare și dispozitivele de alimentare ale acestora

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 5: Mașini de tăiat hârtie

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 6: Calandre

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 7: Rezervoare

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 13: Mașini de tăiat chingile baloturilor și a unităților de baloturi

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 14: Foarfece pentru bobine

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 22: Defibratoare

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Securitatea mașinilor. Prevenirea pornirii neașteptate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1088:1995+A2:2008

Securitatea mașinilor. Dispozitive de interblocare asociate cu protectori. Principii de proiectare și alegere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 1: Alegerea metodelor de încercare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 2: Metoda cu gaz trasor pentru evaluarea debitului de emisie a unui poluant dat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 3: Metodă de măsurare pe stand a debitului de emisie al unui poluant dat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 4: Eficiența captării unui sistem de aspirație. Metoda cu trasor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 6: Eficiența separării masice, evacuare liberă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 7: Eficiența separării masice, ieșire racordată

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 8: Concentrația poluantului, metoda de încercare pe stand

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 9: Concentrația poluantului, metoda de măsurare în încăperea de încercare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 11: Indice de decontaminare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini și linii de extrudare. Partea 3: Cerințe de securitate pentru extractoare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2007

Atmosfere explozive. Prevenirea și protecția la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale și metodologie

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Atmosfere explozive. Prevenirea și protecția la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale și metodologie pentru minerit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerințe electrice. Partea 1: Cerințe generale pentru cărucioare alimentate cu baterii

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerințe electrice. Partea 2: Cerințe generale pentru cărucioarele acționate cu motor cu ardere internă

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerințe electrice. Partea 3: Cerințe specifice pentru sistemele de transmisie electrică ale cărucioarelor acționate cu motor cu ardere internă

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de profilat. Partea 1: Mașini simple de profilat cu masa mobilă

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de profilat. Partea 2: Mașini cu dublu cap de cepuire și/sau profilare acționate cu lanț sau lanțuri

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de profilat. Partea 3: Mașini cu avans manual și masă mobilă pentru tăierea elementelor de cadre de lemn pentru acoperiș

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de profilat. Partea 4: Mașini de placat muchiile acționate cu lanț(uri)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de profilat. Partea 5: Mașini de profilat pe o față cu masă fixă și acționate prin role sau prin lanț

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Mașini de turnătorie. Condiții de securitate pentru oale de turnare, echipamente de turnare, mașini de turnare centrifugală, mașini de turnare continuă sau semicontinuă

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Mașini pentru turnătorie. Cerințe de securitate pentru echipamente de sablare abrazivă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Securitatea mașinilor. Cod de încercare a zgomotului la mașini și echipamente pentru turnătorie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Vibrații și șocuri mecanice. Izolarea mașinilor împotriva vibrațiilor. Informații privind realizarea izolării sursei

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Mașini agricole. Descărcătoare staționare pentru silozuri cilindrice. Securitate

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009

Instalații de ridicat. Rampe ajustabile

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Amestecătoare cu două valțuri. Cerințe de securitate

8.9.2009

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Cabluri de legare. Securitate. Partea 1: Cabluri plate de legare din bandă din fibre artificiale, pentru uz general

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Cabluri de legare. Securitate. Partea 2: Cabluri rotunde de legare, din fibre artificiale, pentru uz general

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Cabluri de legare. Securitate. Partea 4: Cabluri legare din fibre naturale sau artificiale, pentru uz general

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010

Elevatoare pentru vehicule

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008

Nota 2.1

4.8.2011

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Cricuri mobile sau transportabile și echipament de ridicare asociat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Platforme de ridicare. Platforme elevatoare de lucru pe catarge

18.12.2009

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Avertisment: Prezenta publicație nu se referă la alineatele 5.3.2.4, 7.1.2.12 ultimul paragraf, tabelul 8 și figura 9 din standardul EN 1495:1997, care nu beneficiază de prezumția de conformitate cu dispozițiile Directivei 2006/42/CE.

CEN

EN 1501-1:1998+A2:2009

Vehicule de colectare a deșeurilor și dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Cerințe generale și cerințe de securitate. Partea 1: Vehicule de colectare a deșeurilor cu încărcare prin partea din spate

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Vehicule de colectare a deșeurilor și dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiții generale și condiții de securitate. Partea 2: Vehicule de colectare a deșeurilor cu încărcare prin partea laterală

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Vehicule de colectare a deșeurilor și dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiții generale și condiții de securitate. Partea 3: Vehicule de colectare a deșeurilor cu încărcare prin partea frontală

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Vehicule de colectare a deșeurilor și dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiții generale și condiții de securitate. Partea 4: Cod de încercare acustică pentru vehicule de colectare a deșeurilor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerințe suplimentare pentru funcțiile automate ale cărucioarelor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2009

Uscătoare și cuptoare în care se degajă substanțe inflamabile. Cerințe de securitate

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Echipamente pentru procese termice industriale. Cod de încercare acustică pentru echipamente de procese termice industriale, inclusiv echipamente de manipulare auxiliare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Securitatea mașinilor unelte. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mandrinelor port-piese

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1570:1998+A2:2009

Cerințe de securitate pentru plăcile de ridicare

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de formare prin reacție. Partea 1: Cerințe de securitate pentru unitățile de dozare și amestecătoare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Mașini pentru industria alimentară. Noțiuni fundamentale. Partea 2: Cerințe de igienă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Mașini pentru industria alimentară. Cuptoare cu rastel rotativ. Cerințe de securitate și igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Mașini pentru industria alimentară. Laminoare pentru aluat și foietaj. Cerințe de securitate și igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 1: Accesorii de oțel forjat, clasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 2: Cârlige de oțel forjat, cu siguranță, clasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 3: Cârlige de oțel forjat cu autoblocare. Clasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 4: Zale, clasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 5: Cârlige forjate de oțel pentru ridicare, cu siguranță, clasa 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 6: Zale, clasa 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tăiat legume. Cerințe de securitate și igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Motoare cu ardere internă cu mișcare alternativă. Securitate. Partea 1: Motoare cu aprindere prin comprimare

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Echipamente și componente destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, în mine subterane

8.9.2009

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Funcționare în atmosferă potențial explozivă. Utilizare în atmosfere inflamabile în prezența gazelor, ceții, vaporilor și prafului

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Platforme cu oblon ridicător. Platforme ridicătoare care se montează pe vehicule pe roți. Cerințe de securitate. Partea 1: Platforme cu oblon ridicător pentru mărfuri

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Platforme cu oblon ridicător. Platforme ridicătoare care se montează pe vehicule pe roți. Cerințe de securitate. Partea 2: Platforme cu oblon ridicător pentru pasageri

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1760-1:1997+A1:2009

Securitatea mașinilor. Dispozitive de protecție sensibile la presiune. Partea 1: Principii generale pentru proiectarea și încercarea covoarelor și pardoselilor sensibile la presiune

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-2:2001+A1:2009

Securitatea mașinilor. Dispozitive de protecție sensibile la presiune. Partea 2: Principii generale pentru proiectarea și încercarea muchiilor și barelor sensibile la presiune

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-3:2004+A1:2009

Securitatea mașinilor. Dispozitive de protecție sensibile la presiune. Partea 3: Principii generale pentru proiectarea și încercarea parașocurilor, plăcilor, cablurilor și dispozitivelor similare, sensibile la presiune

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Platforme hidraulice aeriene (HP) pentru serviciile de pompieri și salvare. Cerințe de securitate și încercări

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Nota 2.1

Dată depășită

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Mașini pentru mine subterane. Cerințe de securitate pentru suporții hidraulici ai tavanului. Partea 1: Unități de susținere și cerințe generale

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Mașini pentru mine subterane. Cerințe de securitate pentru suporții hidraulici ai tavanului. Partea 2: Picioare de susținere acționate și cilindri

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Mașini pentru mine subterane. Cerințe de securitate pentru suporții hidraulici ai tavanului. Partea 3: Sisteme de comandă hidraulice

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807:1999+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie panglică

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Cerințe de securitate pentru platformele suspendate la niveluri variabile. Calcule de proiectare, criterii de stabilitate, execuție. Încercări

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Mașini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerințe de securitate. Partea 1: Mașini

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Mașini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerințe de securitate. Partea 2: Tuburi flexibile, linii de tuburi flexibile și elemente de racordare

8.9.2009

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Securitatea mașinilor. Iluminatul integrat al mașinilor

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1845:2007

Mașini pentru confecționarea încălțămintei. Mașini de injectat încălțăminte. Cerințe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009

Vehicule pentru servicii de salvare și luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Cerințe comune. Securitate și performanțe

18.12.2009

EN 1846-2:2001+A3:2009

Nota 2.1

Dată depășită

(28.2.2011)

CEN

EN 1846-3:2002+A1:2008

Autospeciale de stingere a incendiilor și de salvare. Partea 3: Echipament instalat permanent. Securitate și performanță

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Mașini agricole. Remorci cu benă basculantă. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-1:2007+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 1: Ferăstraie circulare de tâmplărie cu masă (cu sau fără masă mobilă), ferăstraie pentru formatizare și ferăstraie pentru șantier

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 3: Mașini de retezat cu tăiere descendentă și mașini de retezat mixte cu tăiere pe masă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2001+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 4: Circulare multiple cu alimentare și/sau evacuare manuală

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-5:2002+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 5: Ferăstraie circulare combinate pe masă și cu tăiere transversală ascendentă

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 6: Ferăstraie circulare cu suport și/sau masă pentru tăierea lemnului de foc cu încărcare și/sau descărcare manuală

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2002+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 7: Ferăstraie circulare cu o pânză, cu avans mecanizat al mesei și cu încărcare și/sau descărcare manuală

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-8:2001+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 8: Ferăstraie circulare de tivit, cu o pânză cu deplasare mecanizată a grupului de tăiere și cu încărcare și/sau descărcare manuală

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-9:2000+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 9: Ferăstraie cu două pânze de ferăstrău circulare, pentru secționat, cu avans mecanizat și încărcare și/sau descărcare manuală

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-10:2003+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 10: Ferăstraie automate și semiautomate cu o lamă pentru tăiere ascendentă

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-11:2003+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 11: Ferăstraie circulare pentru secționat, semiautomate și automate cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare radiale)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-12:2003+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 12: Ferăstraie pendulare de retezat

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-13:2007+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 13: Ferăstraie cu panouri orizontale cu dispozitiv de presare

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-14:2007+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 14: Ferăstraie cu panouri verticale

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-15:2004+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 15: Ferăstraie multiple, pentru secționat, cu avans mecanizat și încărcare și/sau descărcare manuală

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-16:2005+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 16: Circulare duble de secționat cu tăiere în V

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-17:2007+A2:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 17: Ferăstraie circulare pentru secționat manuale cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare radiale manuale)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Utilaj minier pentru exploatări subterane. Mașini mobile subterane. Securitate. Partea 2: Locomotive pe șine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2001+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe generale. Partea 1: Cerințe de bază pentru securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe generale. Partea 2: Cerințe de stabilitate și de rezistență, calcule și metode de încercare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe generale. Partea 3: Metode de măsurare și de reducere a vibrațiilor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe generale. Partea 4: Metode de măsurare și de reducere a zgomotului

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:1998+A1:2009

Echipamente de atomizare și de pulverizare pentru produse de acoperire. Cerințe de securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tăiere în felii. Cerințe de securitate și igienă

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Acustică. Cod de încercare a zgomotului pentru compresoare și pompe de vid. Metodă tehnică (clasa de exactitate 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Mașini de terasament. Dimensiuni de acces minime (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2008

Mașini de terasament. Mijloace de acces

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3164:2008

Mașini de terasament. Evaluarea în laborator a structurilor de protecție. Specificații pentru volumul limită de deformare (ISO 3164:1995)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3266:2010

Șuruburi cu ochi de oțel forjat, clasa 4, pentru aplicații generale de ridicat (ISO 3266:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Mașini de terasament. Dimensiuni ergonomice ale conductorilor și spațiu înconjurător minim al postului de conducere (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Mașini de terasament. Structuri de protecție împotriva căderii de obiecte. Încercări de laborator și cerințe de performanță (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2008

Mașini de terasament. Sisteme de frânare ale mașinilor pe pneuri. Cerințe de performanță și proceduri de încercare (ISO 3450:1996)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3457:2008

Mașini de terasament. Protectori. Definiții și cerințe (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Mașini de terasament. Structuri de protecție la răsturnare. Încercări de laborator și cerințe de performanță (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode exacte în camere de reverberație (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009

Nota 2.1

Dată depășită

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele de zgomot. Metode tehnice în câmp reverberant aplicabile surselor mici transportabile. Partea 1: Metoda comparației în camere de încercare cu pereți duri (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009

Nota 2.1

Dată depășită

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele de zgomot. Metode tehnice în câmp reverberant aplicabile surselor mici transportabile. Partea 2: Metode în camere de reverberație speciale (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metodã tehnică în condiții apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan reflectant (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009

Nota 2.1

Dată depășită

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2009

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică. ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode exacte pentru camere anecoice și semianecoice (ISO 3745:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3746:2010

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică și energie acustică ale sursele de zgomot utilizând presiunea acustică. Metodă de control care utilizează o suprafață de măsurare înconjurătoare, deasupra unui plan reflectant (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009

Nota 2.1

Dată depășită

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode tehnică/de inspecție în situ într-un mediu reverbarant (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Nota 2.1

Dată depășită

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-1:2009

Mașini agricole. Securitate. Partea 1: Cerințe generale (ISO 4254-1:2008)

18.12.2009

 

 

EN ISO 4254-1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Mașini agricole. Securitate. Partea 5: Mașini de prelucrat solul, cu organe active antrenate (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Mașini agricole. Securitate. Partea 6: Mașini de stropit și mașini de administrat îngrășăminte lichide (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Mașini agricole. Securitate. Partea 7: Combine de recoltat cereale și mașini de recoltat și tocat furaje și mașini de recoltat bumbac (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Mașini agricole. Securitate. Partea 10: Mașini agricole de uscat fânul și greble rotative (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Mașini agricole - Securitate - Partea 11: Mașini de adunat paiele sau fânul (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009

Nota 2.1

Dată depășită

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010

Acționări hidraulice. Reguli generale și cerințe de securitate pentru sisteme și componentele lor (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008

Nota 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4414:2010

Acționări pneumatice. Reguli generale și cerințe de securitate pentru sisteme și componentele lor (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008

Nota 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4871:2009

Acustică. Declararea și verificarea valorilor emisiei de zgomot a mașinilor și echipamentelor (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Acustică. Determinarea puterii acustice radiate într-o conductă de ventilatoare și alte dispozitive de circulare a aerului. Metoda în conductă (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5674:2009

Tractoare și mașini agricole și forestiere. Protectori pentru arborii cardanici de transmisie de la priza de putere. Încercări la rezistența mecanică și la uzură și criterii de acceptare

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Mașini de terasament. Zone de confort și de accesibilitate la organele de comandă

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Mașini de terasament. Centuri de securitate și ancoraje pentru centurile de securitate. Cerințe de performanță și încercări (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Mașini de terasament. Evaluarea în laborator a vibrațiilor transmise operatorului prin scaun (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Acustică. Proceduri de măsurare în laborator a atenuatoarelor de zgomot în conductă și a unităților terminale. Pierdere prin inserție, zgomot de curgere și pierdere de presiune totală (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomie. Semnale de pericol pentru locurile publice și locurile de muncă. Semnale acustice de pericol (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Cerințe de securitate pentru mașinile de curățat chimic. Partea 1: Cerințe generale de securitate (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Cerințe de securitate pentru mașinile de curățat chimic. Partea 2: Mașini utilizând percloretilenă (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Cerințe de securitate pentru mașinile de curățat chimic. Partea 3: Mașini utilizând solvenți combustibili (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere. Acustică a surselor de zgomot utilizând intensitatea acustică. Partea 1: Măsurarea în puncte discrete (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică a surselor de zgomot utilizând intensitatea acustică. Partea 3: Metodă exactă pentru măsurare prin baleiere (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 1: Cerințe comune (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depășită

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 2: Mașini pentru preparația filaturii și mașinii de filat (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depășită

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare la zgomot. Partea 3: Mașini pentru nețesute (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depășită

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 4: Mașini de prelucrare a firelor și mașini de confecționat cablu și frânghie (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depășită

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 5: Mașini de preparație pentru țesut și pentru tricotat (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depășită

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 6: Mașini pentru producția de țesături (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depășită

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 7: Mașini de vopsit și finisat (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depășită

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 10218-1:2008

Roboți pentru medii industriale. Cerințe de securitate. Partea 1: Roboți

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Cerințe de securitate pentru mașini de spălat industrial. Partea 1: Cerințe comune (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Cerințe de securitate pentru mașini de spălat industrial. Partea 2: Mașini de spălat și mașini de spălat centrifugat (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Cerințe de securitate pentru mașini de spălat industrial. Partea 3: Linii tunel de spălat, inclusiv mașinile componente (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Cerințe de securitate pentru mașini de spălat industrial. Partea 4: Uscătoare cu aer (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Cerințe de securitate pentru mașini de spălat industrial. Partea 5: Mașini de călcat, alimentat și pliat pentru articole plate (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Cerințe de securitate pentru mașini de spălat industrial. Partea 6: Prese de călcat și termocolat (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Mașini portabile de tăiat garduri vii, echipate cu motor. Securitate (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 10821:2005

Mașini de cusut industriale. Cerințe de securitate pentru mașini de cusut, unități și sisteme de coasere (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depășită

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Motoare cu ardere internă, cu mișcare alternativă. Echipament de pornire manuală. Partea 1: Cerințe de securitate și încercări (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Motoare cu ardere internă, cu mișcare alternativă. Echipament de pornire manuală. Partea 2: Metodă de încercare a unghiului de decuplare (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate. Partea 1: Cerințe comune (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate. Partea 2: Mașini din preparația filaturii și mașini de filat (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depășită

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate. Partea 3: Mașini pentru preparația de nețesute (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depășită

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate. Partea 4: Mașini de prelucrare a firului și mașini de confecționat cabluri și frânghie (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depășită

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate. Partea 5: Mașini din preparația țesătoriei și pentru tricotat (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depășită

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate. Partea 6: Mașini pentru producția de stofe (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depășită

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate. Partea 7: Mașini de vopsit și de finisat (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depășită

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11145:2008

Optică și fotonică. Laseri și echipament cu laseri. Vocabular și simboluri (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11148-3:2010

Mașini portative neelectrice. Cerințe de securitate. Partea 3: Mașini de găurit și filetat (ISO 11148-3:2010)

8.4.2011

EN 792-3:2000+A1:2008

Nota 2.1

Dată depășită

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-4:2010

Mașini portative neelectrice. Cerințe de securitate. Partea 4: Mașini nerotative cu percuție (ISO 11148-4:2010)

8.4.2011

EN 792-4:2000+A1:2008

Nota 2.1

Dată depășită

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-6:2010

Mașini portative neelectrice. Cerințe de securitate. Partea 6: Mașini de asamblat pentru elemente de asamblare filetate (ISO 11148-6:2010)

8.4.2011

EN 792-6:2000+A1:2008

Nota 2.1

Dată depășită

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11161:2007

Securitatea mașinilor. Sisteme integrate de fabricație. Cerințe de bază (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Nota 3

Dată depășită

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2009

Acustică. Zgomotul emis de mașini și echipamente. Ghid de utilizare a standardelor de bază pentru determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă și în alte poziții precizate

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11201:2010

Acustică. Zgomotul emis de mașini și echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă și în alte poziții precizate în condiții apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan reflectant, cu corecții de mediu neglijabile (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009

Nota 2.1

Dată depășită

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Acustică. Zgomotul emis de mașini și echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă și în alte poziții precizate, aplicând corecții de mediu aproximative (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009

Nota 2.1

Dată depășită

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009

Acustică. Zgomotul emis de mașini și echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă și în alte poziții precizate din nivelurile de putere acustică (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Acustică. Zgomotul emis de mașini și echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă și în alte poziții precizate, aplicând corecții de mediu exacte (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009

Nota 2.1

Dată depășită

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Acustică. Zgomot emis de mașini și echipamente. Metodă tehnică de determinare a nivelurilor de presiune acustică ale emisiei in situ la locul de muncă și alte poziții precizate, utilizând intensitatea acustică (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11252:2008

Laseri și echipamente cu laser. Dispozitive cu laser. Cerințe minime pentru documentație (ISO 11252:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Acustică. Determinarea performanțelor de izolare acustică ale carcaselor. Partea 1: Măsurări în laborator (pentru declarare) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Acustică. Determinarea performanțelor de izolare acustică ale carcaselor. Partea 2: Măsurări în situ (pentru acceptare și verificare) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Securitatea mașinilor. Mașini de prelucrat cu laser. Partea 1: Cerințe generale de securitate (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Securitatea mașinilor. Mașini de prelucrat cu laser. Partea 2: Cerințe de securitate pentru dispozitivele portabile cu laser (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optică și fotonică. Laseri și echipamente asociate laserilor. Metode de verificare a puterii, energiei și caracteristicilor temporale ale fasciculului laser (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2008

Mașini forestiere. Cerințe de securitate și încercări pentru mașinile de elagat echipate cu motor. Partea 1: Mașini echipate cu motor cu ardere internă integrat (ISO 11680-1:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-2:2008

Mașini forestiere. Cerințe de securitate și încercări pentru mașinile de elagat echipate cu motor. Partea 2: Mașini echipate cu motor purtat în spate (ISO 11680-2:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-1:2008

Mașini forestiere. Cerințe de securitate și încercări ale ferăstraielor portabile cu lanț. Partea 1: Ferăstraie cu lanț pentru lucrări forestiere

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-2:2008

Mașini forestiere. Cerințe de securitate și încercări ale ferăstraielor portabile cu lanț. Partea 2: Ferăstraie cu lanț pentru întreținerea arborilor (ISO 11681-2:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea mașinilor și echipamentelor cu zgomot redus. Partea 1: Planificare (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Acustică. Măsurarea pierderii prin inserție a atenuatoarelor de zgomot în conducte, în absența curgerii fluidului. Metodă de control în laborator (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11806:2008

Mașini agricole și forestiere. Aparate portabile pentru curățat tufișuri și tăiat iarbă, acționate de un motor cu ardere internă. Securitate (ISO 11806:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Acustică. Determinarea performanței de izolare acustică a cabinelor. Măsurări în laborator și in situ (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12001:2003+A1:2009

Mașini pentru transportat, pulverizat și punere în operă a betonului și mortarului. Cerințe de securitate

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de mărunțire. Partea 1: Cerințe de securitate referitoare la mașinile de mărunțire cu lame

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de mărunțire. Partea 3: Cerințe de securitate referitoare la mașinile de mărunțire cu valțuri

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de mărunțire. Partea 4: Cerințe de securitate referitoare la mașinile de aglomerare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Amestecătoare interne. Cerințe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări și trotuare rulante. Imunitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Mașini pentru industria alimentară. Mașini pentru modulare aluat. Cerințe de securitate și igienă

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12042:2005+A1:2010

Mașini pentru industria alimentară. Divizoare automate. Cerințe de securitate și igienă

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Mașini pentru industria alimentară.Predospitoare cu leagăne.Cerințe de securitate și igienă

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor executate din piele și materiale similare. Mașini de tăiat și de poansonat. Cerințe de securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Metode de încercare pentru măsurarea emisiilor de zgomot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Securitatea instalațiilor de ridicat. Cerințe pentru sănătate și securitate. Partea 2: Limitatoare și indicatoare

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 12100:2010

Securitatea mașinilor. Principii generale de proiectare. Evaluarea riscului și reducerea riscului (ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Nota 2.1

30.11.2013

CEN

EN 12110:2002+A1:2008

Mașini pentru executat tuneluri. Sasuri pneumatice. Cerințe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12111:2002+A1:2009

Mașini pentru executat tuneluri. Mașini cu cap frontal pentru forat, echipamente miniere cu acțiune continuă, ciocane perforatoare cu impact (de abataj). Cerințe de securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Ascensoare de materiale pentru construcții. Partea 1: Ascensoare de materiale pentru construcții cu platforme accesibile

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Ascensoare de materiale pentru construcții. Partea 2: Ascensoare înclinate cu dispozitive de transport sarcini fără accesul persoanelor

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2000+A1:2009

Ascensoare de șantier cu colivii ghidate vertical pentru persoane și materiale

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Pompe pentru lichide. Cerințe de securitate. Procedură pentru încercarea hidrostatică

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Securitatea mașinilor. Aprecierea și reducerea riscurilor datorate radiațiilor emise de mașini. Partea 1: Principii generale

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Securitatea mașinilor. Aprecierea și reducerea riscurilor datorate radiațiilor emise de mașini. Partea 2: Proceduri de măsurare a emisiilor de radiații

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Securitatea mașinilor. Aprecierea și reducerea riscurilor datorate radiațiilor emise de mașini. Partea 3: Reducerea radiațiilor prin atenuare sau ecranare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele și materiale similare. Prese pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele. Cerințe de securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Ecrane pentru locuri de muncă cu laseri. Cerințe și încercări de securitate

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Nota 2.1

Dată depășită

(30.9.2010)

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Mașini pentru industria alimentară. Ferăstraie circulare. Cerințe de securitate și igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Mașini pentru industria alimentară. Ferăstraie cu bandă. Cerințe de securitate și igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Calandre. Cerințe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2001+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 1: Scări pentru pasageri

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-2:2002+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 2: Vehicul de catering

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 3: Transportoare cu bandă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2003+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 4: Punți de îmbarcare pentru pasageri

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 5: Echipament de alimentare cu combustibil

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 6: Degivroare, echipament de degivrare și de antigivrare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 7: Vehicule pentru deplasarea aeronavelor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 8: Scări și platforme pentru întreținere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2005+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 9: Încărcătoare de containere/palete

8.9.2009

 

 

Avertizare: Prezenta publicare nu privește clauza 5.6 din standard, a cărei aplicare nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială de sănătate și siguranță 1.5.15 din anexa I la Directiva 2006/42/CE, coroborată cu cerința 1.1.2 litera (b) din anexa menționată.

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 10: Transportoare pentru palete și containere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 12: Vehicul de alimentare cu apă potabilă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 13: Vehicul de vidanjare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2006+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 14: Vehicul pentru transportul persoanelor cu disabilități

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 15: Autotractoare pentru bagaje și echipamente

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 16: Echipament pentru pornire cu aer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 17: Echipamente de climatizare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 18: Echipamente de alimentare cu oxigen și azot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 19: Cricuri pentru aeronave, cricuri pentru schimb roți și cricuri hidraulice

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 20: Echipament de alimentare cu energie electrică la sol

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Mașini pentru exploatări subterane. Specificație pentru cerințele de securitate ale transportoarelor blindate cu lanț cu raclete

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tocat carne. Cerințe de securitate și igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12336:2005+A1:2008

Mașini pentru executat tuneluri. Scuturi, echipamente pentru împingere, echipamente pentru forat-săpat, echipamente pentru montarea îmbrăcămintei tunelurilor. Cerințe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Mașini de extras carote, cu coloană. Securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Mașini pentru industria alimentară. Mașini pentru denudare, jupuire și îndepărtarea membranelor. Cerințe de securitate și igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Cabluri de oțel. Securitate. Partea 1: Condiții generale

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Cabluri de oțel. Securitate. Partea 2: Definiții, notare și clasificare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Cabluri de oțel. Securitate. Partea 3: Informații pentru utilizare și pentru mentenanță

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Cabluri de oțel. Securitate. Partea 4: Cabluri cu toroane pentru aplicații generale de ridicat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Cabluri de oțel. Securitate. Partea 10: Cabluri elicoidale pentru aplicații generale în construcții

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele și înlocuitori. Echipament modular pentru repararea încălțămintei. Cerințe de securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008

Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini pentru formare la cald. Cerințe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Mașini unelte. Securitate. Centre de prelucrare

8.9.2009

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Mașini de tăiat zidărie și piatră pe șantier. Securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Mașini pentru industria alimentară. Mașini pentru umplerea ambalajelor și mașini auxiliare. Cerințe de securitate și igienă

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Mașini pentru industria alimentară. Mașini centrifugale pentru procesarea uleiurilor și grăsimilor comestibile. Cerințe de securitate și igienă

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Mașini agricole. Încărcătoare frontale. Securitate

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele și înlocuitori de piele. Cod de încercare la zgomot. Cerințe generale

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Centrifuge. Cerințe comune de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Acustică. Cod de încercare a zgomotului pentru mașini de asamblat. Metodă tehnică

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Instalații de aplicare. Instalații prin imersie și electrodepunere a produselor de vopsire organice lichide. Cerințe de securitate

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12601:2010

Grupuri electrogene acționate de motoare cu ardere internă cu mișcare alternativă. Securitate

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Instalații de alimentare și de circulație a produselor de vopsire sub presiune. Cerințe de securitate

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009

Securitatea mașinilor unelte. Prese hidraulice de îndoit

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 1: Cerințe generale

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 2: Mașini pentru fabricat blocheți

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 3: Mașini cu masă culisantă și turnantă

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 4: Mașini pentru fabricat țigle din beton

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 5-1: Mașini cu axă verticală pentru fabricat conducte

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 5-2: Mașini cu axă orizontală pentru fabricat conducte

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 5-3: Mașini pentru pretensionat conducte

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 5-4: Mașini pentru izolat conducte de beton

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 6: Echipamente fixe și mobile pentru fabricat produse din beton armat

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 7: Echipamente fixe și mobile pentru fabricat pe stand produse din beton precomprimat

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 8: Mașini și echipamente pentru fabricat produse de construcții din silicat de calciu (și beton)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Uși și porți pentru spații industriale, comerciale și pentru garaje. Instalare și utilizare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12643:1997+A1:2008

Mașini de terasament. Mașini echipate cu pneuri. Cerințe pentru sisteme de direcție

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Instalații de ridicat. Informații pentru utilizare și încercare. Partea 1: Instrucțiuni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Instalații de ridicat. Informații pentru utilizare și încercare. Partea 2: Marcare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008

Mașini pentru compactarea și netezirea betonului. Securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele și înlocuitori de piele. Mașini de fixat în cuie. Cerințe de securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Sisteme de refrigerare și pompe de căldură. Cerințe de securitate și de mediu. Compresoare volumetrice pentru fluide frigorifice

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Securitatea mașinilor unelte. Mașini de găurit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Mașini agricole și forestiere. Motocositori cu operator pedestru. Securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2001+A1:2009

Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de rindeluit pe patru fețe

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Sisteme termice de curățare a aerului evacuat din instalațiile de tratare a suprafețelor. Cerințe de securitate

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Echipament de omogenizare a produselor de vopsire. Cerințe de securitate. Partea 1: Echipament de omogenizare utilizat la revopsirea autovehiculelor

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Mașini pentru prelucrarea lemnului. Instalații fixe pentru extracția pulberilor și așchiilor de lemn. Performanțe referitoare la securitate și prescripții de securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Mașini pentru industria alimentară. Accesorii pentru mașinile cu priză de antrenare auxiliară. Cerințe de securitate și igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Mașini pentru industria alimentară. Mașini pentru preparare alimente și mixere. Cerințe de securitate și igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Mașini pentru industria alimentară. Mixere și teluri de mână. Cerințe de securitate și igienă

20.10.2010

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Mașini pentru industria alimentară. Mașini de zdrobit verticale cu motor montat pe cărucior. Cerințe de securitate și igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tăiat cu cuvă rotativă. Condiții de securitate și igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2005+A1:2008

Benzi transportoare. Încercări de simulare a inflamabilității. Partea 1: Încercări cu arzător cu propan

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Benzi transportoare. Încercări de simulare a inflamabilității. Partea 2: Încercare la foc de mare amploare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2008

Benzi transportoare de uz general. Cerințe de securitate electrică și de protecție împotriva inflamabilității

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Instalații de curățat și de pregătire a suprafețelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 1: Cerințe generale de securitate

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Instalații de curățat și de pregătire a suprafețelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 2: Securitatea instalațiilor care utilizează lichide de curățare pe bază de apă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Instalații de curățat și de pregătire a suprafețelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 3: Securitatea instalațiilor care utilizează lichide de curățat inflamabile

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Instalații de curățat și de pregătire a suprafețelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 4: Securitatea mașinilor care utilizează solvenți halogenați

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12957:2001+A1:2009

Mașini unelte. Securitate. Mașini de prelucrare prin electroeroziune

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Tractoare și mașini agricole și forestiere. Arbori cardanici de transmisie de la priza de putere și protectorii acestora. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Uși și porți pentru spații industriale, comerciale și pentru garaje. Dispozitive de siguranță pentru uși și porți acționate mecanic. Cerințe și metode de încercare

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Instalații de aplicare. Cabine de aplicare prin pulverizare de produse de vopsire sub formă de pulbere organică. Cerințe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Mașini pentru industria alimentară. Mașini și aparate portabile și/sau ghidate cu mâna cu scule de tăiere acționate mecanic. Cerințe de securitate și igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011

Instalații de ridicat. Macarale de încărcare

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13000:2010

Instalații de ridicat. Macarale mobile

26.5.2010

 

 

EN 13000:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Instalații de ridicat. Proiectare generală. Partea 1: Principii generale și cerințe

8.9.2009

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2004+A3:2009

Instalații de ridicat. Proiectare generală. Partea 2: Efectele încărcării

8.9.2009

EN 13001-2:2004+A2:2009

Nota 2.1

Dată depășită

(28.12.2009)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Mentenanța ascensoarelor și scărilor rulante. Reguli pentru elaborarea instrucțiunilor de mentenanță

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Mașini pentru curățat suprafața drumului. Cerințe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Mașini pentru tratarea suprafeței rutiere. Cerințe de securitate

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Mașini pentru curățat suprafața drumului. Cerințe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Metode de măsurare a zgomotului emis de mașinile de tipărire, de transformare, de producere și de prelucrare a hârtiei. Clasele de exactitate 2 și 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 1: Echipament pentru depozitare, manipulare și transport în interiorul fabricii

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 2: Echipament pentru depozitare, manipulare și transport în exteriorul fabricii

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 3: Mașini pentru tăiat

18.12.2009

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 4: Mese basculante

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 5: Mașini și instalații pentru stivuire și destivuire

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 6: Mașini pentru spargere

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 7: Mașini pentru tăiat sticlă laminată

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 9: Mașini de spălat sticla

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 11: Mașini de găurit

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei cu goluri. Cerințe de securitate. Partea 1: Mecanisme de alimentare prin picurare

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei cu goluri. Cerințe de securitate. Partea 2: Mașini de manipulat pentru alimentare

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei cu goluri. Cerințe de securitate. Partea 3: Mașini IS

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei cu goluri. Cerințe de securitate. Partea 5: Prese

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Metode de încercare pentru măsurarea vibrațiilor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Mașini pentru materiale ceramice. Securitate. Încărcare și descărcare a plăcilor ceramice

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Mașini pentru tăbăcării. Mașini de șpăltuit și mașini de tuns cu cuțit în bară. Cerințe de securitate

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Mașini pentru tăbăcării. Mașini de depunere cu cilindri. Cerințe de securitate

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Mașini pentru tăbăcării. Butoaie rotative pentru prelucrare. Cerințe de securitate

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Mașini agricole. Mașini de recoltat cartofi. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009

Storuri interioare. Condiții de performanță, inclusiv de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Securitatea mașinilor unelte. Mașini de frezat (inclusiv mașini de alezat)

8.9.2009

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135-1:2003+A1:2010

Instalații de ridicat. Echipament. Partea 1: Echipament electrotehnic

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13135-2:2004+A1:2010

Instalații de ridicat. Echipament. Partea 2: Echipament neelectrotehnic

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Mașini agricole. Mașini de recoltat sfeclă de zahăr și sfeclă furajeră. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Instalații de ridicat. Securitate. Echipamente detașabile pentru prinderea sarcinii

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Instalații de ridicat. Securitate. Echipament de ridicat cu acționare manuală

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Mașini pentru industria alimentară. Mașini de curățat legume. Cerințe de securitate și igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Mașini unelte. Securitate. Mașini de rectificat fixe

8.9.2009

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Mașini pentru industria alimentară. Mașini de ridicat și basculat cuve. Cerințe de securitate și igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Instalații de aplicare. Cabine mixte de aplicare și uscare. Cerințe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Mașini pentru materiale ceramice. Securitate. Platforme și cărucioare pentru transfer

8.9.2009

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Mașini pentru industria alimentară. Malaxoare orizontale pentru aluat. Cerințe de securitate și igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Mașini pentru industria alimentară. Mașini pentru formarea tartelor. Cerințe de securitate și igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel. Securitate. Partea 1: Rodanțe pentru cabluri de legare de oțel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel. Securitate. Partea 2: Matisarea ocheților cablurilor de legare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel. Securitate. Partea 3: Manșoane și ocheți manșonați

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel. Securitate. Partea 4: Manșoane cu adaos de metal sau de rășină

Aceasta este prima publicare

EN 13411-4:2002+A1:2008

Nota 2.1

30.9.2011

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel. Securitate. Partea 5: Clemă U pentru fixarea capetelor de cablu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel. Securitate. Partea 6: Papuc asimetric pentru fixarea capetelor de cablu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel. Securitate. Partea 7: Papuc simetric pentru fixarea capetelor de cablu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Cabluri de legare din sârmă de oțel. Securitate. Partea 1: Cabluri de legare pentru aplicații generale de ridicat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Cabluri de legare din sârmă de oțel. Securitate. Partea 2: Specificații pentru informațiile pentru utilizare și mentenanță furnizate de producător

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Cabluri de legare din sârmă de oțel. Securitate. Partea 3: Cabluri de legare inelare și cabluri de legare împletite

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2004+A1:2008

Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de bobinat pentru filme și foi. Cerințe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Mașini agricole și forestiere. Cositori între rânduri. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele și înlocuitori. Mașini de despicat, subțiat, tăiat, aplicat adeziv și de uscare a adezivului. Cerințe de securitate

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Securitatea mașinilor. Prevenirea și protecția împotriva incendiului

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Vibrații mecanice. Autovehicule industriale. Evaluarea în laborator și specificarea vibrațiilor transmise operatorului prin scaun

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13524:2003+A1:2009

Mașini pentru întreținerea drumurilor. Cerințe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Mașini forestiere. Tocătoare. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Mașini de terasament. Structură de protecție la basculare (TOPS) pentru miniexcavatoare. Încercări de laborator și cerințe de performanță

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Mașini pentru industria alimentară. Mașini de injectat saramură. Cerințe de securitate și igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Instalații de ridicat. Organe de comandă și posturi de comandă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Jaluzele exterioare. Cerințe de performanță, inclusiv de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Mașini pentru industria alimentară. Malaxoare. Cerințe de securitate și igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Instalații de ridicat. Mijloace de acces

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Mașini pentru industria alimentară. Încărcătoare cu platformă fixă pentru cuptoare. Cerințe de securitate și igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Stații de combustibil. Partea 1: Cerințe de securitate referitoare la construcția și funcționarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor și unităților de pompare de la distanță

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Mașini pentru industria alimentară. Uscătoare de salată. Prescripții de securitate și igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerințe de performanță, inclusiv de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru mașinile de formare și laminoare de țevi și liniile lor de finisare

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Mașini pentru grădinărit. Mașini de tocat/mărunțit cu motor integrat. Securitate

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Mașini pentru grădinărit. Mașini pentru prășit și scarificatoare. Securitate

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Nota 2.1

Dată depășită

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Sisteme de ridicare cu pernă utilizate de serviciul de pompieri și de salvare. Cerințe de securitate și performanță

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2002+A2:2009

Mașini pentru industria alimentară. Răcitoare pentru lapte în vrac pentru ferme. Cerințe constructive, performanțe, aptitudine de utilizare, securitate și igienă

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomia ambianțelor termice. Metode de evaluare a răspunsului uman la contactul cu suprafețele. Partea 1: Suprafețe fierbinți (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomia ambianțelor termice. Metode de evaluare a răspunsului uman la contactul cu suprafețele. Partea 3: Suprafețe reci (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Securitatea mașinilor unelte. Prese pneumatice

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Vibrații și șocuri mecanice. Vibrații mână-braț. Metodă de măsurare a factorului de transmitere a vibrațiilor pentru materialele elastice solicitate de sistemul mână-braț (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Securitatea mașinilor. Părți referitoare la securitate ale sistemelor de comandă. Partea 1: Principii generale de proiectare (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

 

31.12.2011

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2008

Securitatea mașinilor. Părți ale sistemelor de comandă referitoare la securitate. Partea 2: Validare (ISO 13849-2:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13850:2008

Securitatea mașinilor. Oprire de urgență. Principii de proiectare (ISO 13850:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Securitatea mașinilor. Poziționarea mijloacelor de protecție în raport cu viteza de apropiere a părților corpului (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008

Nota 2.1

Dată depășită

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13857:2008

Securitatea mașinilor. Distanțe de securitate pentru a preveni atingerea zonelor periculoase cu membrele superioare și inferioare (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Mașini pentru tăiat pardoseală. Securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tăiat cotlete. Cerințe de securitate și igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tăiat cuburi. Cerințe de securitate și igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Mașini pentru industria alimentară. Mașini de legat. Cerințe de securitate și igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Mașini pentru industrie alimentară. Marmite cu agitator și/sau mixer cu motor. Cerințe de securitate și igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Chei de tachelaj forjate pentru aplicații generale de ridicat. Chei de tachelaj drepte și curbe. Clasa 6. Securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Mașini unelte. Securitate. Mașini cu ferăstrău pentru tăierea metalelor la rece

8.9.2009

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2003+A1:2008

Pompe pentru lichide. Cerințe de securitate. Echipamente agro-alimentare. Reguli de proiectare pentru asigurarea igienei la utilizare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tăiat pâine. Cerințe de securitate și igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011

Aplicații feroviare. Cale. Cerințe de securitate pentru mașini portabile și cărucioare de cale pentru construcție și întreținere

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Mașini unelte. Securitate. Foarfece ghilotină

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Securitatea mașinilor. Echipament pentru acționarea sistemelor de parcare pentru autovehicule. Cerințe de securitate și CEM pentru proiectare, execuție, montare și punere în serviciu

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Mașini agricole și forestiere. Mașini de administrat îngrășăminte solide. Securitate

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Nota 2.1

Dată depășită

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Mașini agricole și forestiere. Semănători. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009

Aplicații feroviare. Cale. Utilaje de construcție și întreținere pentru cale. Partea 3: Cerințe generale de securitate

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14043:2005+A1:2009

Mijloace de ridicat la înălțime pentru luptă împotriva incendiului. Scări pivotante cu mișcări combinate. Cerințe de securitate și de performanțe și metode de încercare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14044:2005+A1:2009

Mijloace de ridicat la înălțime pentru luptă împotriva incendiului. Scări pivotante cu mișcări secvențiale. Cerințe de securitate și de performanțe și metode de încercare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Securitatea mașinilor unelte. Mașini de transfer și mașini speciale

8.9.2009

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Securitatea mașinilor. Mijloace permanente de acces la mașini. Partea 1: Alegerea mijloacelor fixe de acces între două niveluri (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

Nota 3

Dată depășită

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Securitatea mașinilor. Mijloace permanente de acces la mașini. Partea 2: Platforme de lucru și pasarele (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

Nota 3

Dată depășită

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Securitatea mașinilor. Mijloace permanente de acces la mașini. Partea 3: Scări pentru construcții civile, scări industriale și balustrade (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

Nota 3

Dată depășită

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Securitatea mașinilor. Mijloace permanente de acces la mașini. Partea 4: Scări fixe (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

Nota 3

Dată depășită

(20.7.2011)

CEN

EN ISO 14159:2008

Securitatea mașinilor. Cerințe referitoare la igiena și proiectarea mașinilor (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Instalații de ridicat. Dispozitive de manipulare a sarcinilor comandate manual

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Motoare cu ardere internă cu mișcare alternativă. Echipament de pornire cu recul. Cerințe generale de securitate (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Instalații de ridicat. Securitate. Macarale turn

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Echipamente de tratare a suprafețelor. Cod de încercare a zgomotului pentru echipamente de tratare a suprafețelor inclusiv echipamentul de manipulare auxiliară. Clase de exactitate 2 și 3

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Pompe de incendiu. Pompe portative. Cerințe de securitate și performanță, încercări

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Instalații de ridicat. Trolii și palane acționate. Partea 1: Trolii acționate

18.12.2009

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Instalații de ridicat. Trolii și palane acționate. Partea 2: Palane acționate

18.12.2009

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Instalații de ridicat. Echipament pentru ridicarea persoanelor. Partea 2: Posturi de comandă ridicabile

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tăiat baghete. Cerințe de securitate și igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru prese de extrudare a oțelului și metalelor neferoase

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Mijloace și sisteme de transport continuu. Cerințe generale de securitate pentru mijloacele de transport continuu pentru exploatarea lignitului la suprafață

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru prese de forjare liberă cu comandă hidraulică pentru forjarea la cald a oțelului și metalelor neferoase

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008

Securitatea mașinilor. Metalurgie secundară. Mașini și echipamente pentru tratarea oțelului lichid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Securitatea mașinilor. Cerințele de securitate pentru mașinile și echipamentele elaborării oțelului în cuptor cu arc electric

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fără dispozitiv de amorsare. Partea 1: Clasificare, cerințe generale și de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fără dispozitiv de amorsare. Partea 2: Verificarea cerințelor generale și de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Securitatea mașinilor. Cerințe antropometrice pentru proiectarea pozițiilor de lucru la mașini

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru mașini și echipamente de turnare continuă a oțelului

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14861:2004+A1:2009

Mașini forestiere. Mașini autopropulsate. Cerințe de securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Mașini pentru materiale plastice și cauciuc. Mașini de tăiat cu cuțit-bandă pentru blocuri de materiale spongioase. Cerințe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Mașini pentru grădinărit. Mașini de tăiat gazon, echipate cu motor și cu conductor pedestru. Securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Mașini agricole și forestiere și mașini pentru grădinărit. Mașini ținute cu mâna și cu conductor pedestru. Determinarea riscului de contact cu suprafețele fierbinți

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Mașini pentru industria alimentară. Mașini de spălat cu transportor. Cerințe de securitate și igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Mașini pentru industria alimentară. Mașini de măcinat și prelucrat făină și griș. Cerințe de securitate și igienă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Benzi transportoare pentru utilizare în instalații subterane. Cerințe de securitate electrică și de inflamabilitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Mașini agricole și forestiere. Compatibilitatea electromagnetică. Metode de încercare și criterii de acceptabilitate (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15000:2008

Securitatea cărucioarelor industriale. Cărucioare cu furcă retractabilă variabilă autopropulsate. Specificații, exigențe de performanță și cerințe de încercare pentru indicatorii momentului de sarcină longitudinal și limitatorii momentului de sarcină longitudinal

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011

Instalații de ridicat - Poduri rulante și macarale portal

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Mașini de tăiat mobile de perete și cu cablu, pentru șantier. Securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Instalații de ridicat. Cerințe pentru dispozitivele de manipulare a containerelor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009

Echipamente pentru întreținerea zăpezii. Cerințe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru mașini și utilaje de prelucrare a benzilor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de fabricat saci și pungi din folie. Cerințe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru laminoare de țevi la cald

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru laminoare de țevi la rece

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Elevatoare de stocare, carusele și rafturi mobile acționate. Cerințe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Mașini și instalații pentru extracția și prelucrarea pietrei naturale. Cerințe de securitate pentru ferăstraie alternative

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Utilaje și instalații de extracție și procesarea pietrei naturale. Securitate. Cerințe pentru ferăstraie cu cablu diamantat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Mașini și instalații pentru extracția și prelucrarea pietrei naturale. Securitate. Cerințe pentru mașini de tăiat cu lanț și cu bandă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Mașini pentru industria alimentară. Mașini automate de despicat carcase de animale pentru măcelărie. Cerințe de securitate și igienă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Stații de combustibil. Cerințe de securitate referitoare la construcția ansamblurilor de pompe submersibile

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009

Mașini pentru grădinărit. Suflătoare, aspiratoare și aspiratoare-suflătoare pentru grădinărit. Securitate

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomie. Manechine informatizate și șabloane ale corpului uman. Partea 1: Cerințe generale (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Tractoare agricole și pulverizatoare autopropulsate. Protecția operatorului (conductorului) contra substanțelor periculoase. Partea 1: Clasificarea cabinelor, cerințe și metode de încercare

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Tractoare agricole și pulverizatoare autopropulsate. Protecția operatorului (conductorului) contra substanțelor periculoase. Partea 2: Filtre, cerințe și metode de încercare

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Mașini portabile neelectrice. Cod de măsurare a zgomotului. Metodă tehnică (clasa de exactitate 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Aplicații feroviare. Cale. Utilaje de cale ferată-șosea și echipamente asociate. Partea 2: Prescripții generale de securitate

20.10.2010

 

 

CEN

EN 15774:2010

Mașini pentru industria alimentară - Mașini pentru procesarea pastelor simple și umplute (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette and gnocchi) - Cerințe de securitate și igienă

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2009

Mașini agricole. Protectori pentru elemente mobile de transmitere a puterii. Protector cu deschidere cu ajutorul sculei

18.12.2009

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 19432:2008

Mașini și echipamente de construcții. Mașini portabile de tăiat cu disc, acționate de un motor cu ardere internă. Cerințe de securitate și încercare (ISO 19432:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Pompe și agregate de pompare pentru lichide. Cod de încercare la zgomot. Clasele de exactitate 2 și 3 (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Vibrații mecanice. Mașini ținute în mână și ghidate cu mâna. Principii pentru evaluarea emisiei de vibrații (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22867:2008

Mașini forestiere. Cod de încercare a vibrațiilor pentru mașinile portabile ținute cu mâna echipate cu motor cu ardere internă. Vibrații la nivelul mânerelor

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22868:2011

Mașini forestiere și de grădinărit. Cod de încercare acustică pentru mașinile portabile, ținute cu mâna, echipate cu motor cu ardere intern. Metodă de expertiză (clasa de exactitate 2) (ISO 22868:2011)

Aceasta este prima publicare

EN ISO 22868:2008

Nota 2.1

30.9.2011

CEN

EN ISO 23125:2010

Mașini unelte. Securitate. Mașini de strunjit (ISO 23125:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 28139:2009

Mașini agricole și forestiere. Pulverizatoare de ceață purtate pe spate cu motor cu ardere internă. Cerințe de securitate (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Mașini portative. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 1: Mașini de polizat verticale și înclinate (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Mașini portative. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 2: Mașini portative de înșurubat tip cheie, tip piuliță și tip șurubelniță (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Mașini portative. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 3: Mașini portative de lustruit și mașini portative de șlefuit rotative, orbitale și orbitale speciale (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Mașini portative. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 4: Mașină de polizat dreaptă (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Mașini portative. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 5: Mașini de găurit și mașini de găurit cu percuție (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Mașini portative. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 6: Unelte de tasat (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Mașini portative. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 7: Unelte de ștanțat și unelte tip foarfecă (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Mașini portative. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 8: Unelte tip ferăstrău, unelte de polizat și unelte de pilit cu mișcare alternativă și unelte tip ferăstrău cu mișcare oscilantă sau de rotație (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Mașini portative. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 9: Ciocane pentru înlăturarea ruginii și unelte de curățat cu ace (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Mașini portative. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 12: Ciocane de piatră (ISO 28927-11:2011)

Aceasta este prima publicare

 

 

CEN

EN 30326-1:1994

Vibrații mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea vibrațiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerințe de bază

8.9.2009

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Nota 3

Dată depășită

(28.12.2009)

Cenelec

EN 50223:2010

Echipament staționar de aplicare electrostatică pentru scame inflamabile. Cerințe de securitate

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Echipament electrostatic staționar de utilizare pentru acoperiri cu lichide neinflamabile. Cerințe de securitate

26.5.2010

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Securitatea mașinilor. Echipamentul electric al mașinilor. Partea 1: Cerințe generale

IEC 60204-1:2005 (Modificat)

26.5.2010

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Nota 3

1.2.2012

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-11:2000

Securitatea mașinilor. Echipamentul electric al mașinilor. Partea 11: Cerințe pentru echipamente IT care funcționează la tensiuni mai mari de 1 000 V c.a. sau 1 500 V c.c. și care nu depășesc 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Securitatea mașinilor. Echipamentul electric al mașinilor. Partea 32: Cerințe pentru instalațiile de ridicat

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2002

Aparate electrice pentru utilizare casnică și scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripții generale

IEC 60335-1:2001 (Modificat)

20.10.2010

 

 

EN 60335-1:2002/A11:2004

20.10.2010

Nota 3

 

EN 60335-1:2002/A1:2004

IEC 60335-1:2001/A1:2004

20.10.2010

Nota 3

 

EN 60335-1:2002/A12:2006

20.10.2010

Nota 3

 

EN 60335-1:2002/A13:2008

20.10.2010

Nota 3

 

EN 60335-1:2002/A14:2010

20.10.2010

Nota 3

 

EN 60335-1:2002/AC:2009

 

 

 

EN 60335-1:2002/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-67:2009

Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-67: Prescripții particulare pentru mașini de tratat și curățat podele, de uz comercial

IEC 60335-2-67:2002 (Modificat) + A1:2005 (Modificat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-68:2009

Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-68: Prescripții particulare pentru mașini de curățat prin pulverizare și aspirare, de uz comercial

IEC 60335-2-68:2002 (Modificat) + A1:2005 (Modificat) + A2:2007 (Modificat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-69:2009

Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-69: Prescripții particulare pentru aspiratoare care funcționează în prezența apei sau uscat, inclusiv perii cu motor, de uz comercial

IEC 60335-2-69:2002 (Modificat) + A1:2004 (Modificat) + A2:2007 (Modificat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-72:2009

Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-72: Prescripții particulare pentru mașini automate de tratare a podelii, de uz comercial

IEC 60335-2-72:2002 (Modificat) + A1:2005 (Modificat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Securitatea aparatelor electrice de uz casnic și scopuri similare. Partea 2-77: Prescripții particulare pentru cositoare de gazon alimentate de la rețeaua electrică și conduse din mers

IEC 60335-2-77:2002 (Modificat)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2009

Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-79: Prescripții particulare pentru aparate de curățat la presiune mare și aparate de curățat cu vapori

IEC 60335-2-79:2002 (Modificat) + A1:2004 (Modificat) + A2:2007 (Modificat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-1:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 1: Prescripții generale

IEC 60745-1:2006 (Modificat)

18.12.2009

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Nota 3

1.10.2013

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-1: Prescripții particulare pentru mașini de găurit și mașini de găurit cu percuție

IEC 60745-2-1:2003 (Modificat) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-2: Prescripții particulare pentru șurubelnițe și chei cu percuție

IEC 60745-2-2:2003 (Modificat) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-4: Prescripții particulare pentru mașini de șlefuit și mașini de lustruit, altele decât cele cu disc

IEC 60745-2-4:2002 (Modificat) + A1:2008 (Modificat)

26.5.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-5: Prescripții particulare pentru fierăstraie circulare

IEC 60745-2-5:2010 (Modificat)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-6: Prescripții particulare pentru ciocane

IEC 60745-2-6:2003 (Modificat) + A1:2006 + A2:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-8: Prescripții particulare pentru foarfece de tăiat tabla și mașini de ștanțat

IEC 60745-2-8:2003 (Modificat) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-9: Prescripții particulare pentru mașini de filetat

IEC 60745-2-9:2003 (Modificat) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-11: Prescripții particulare pentru ferăstraie alternative (ferăstraie cu ghidare și ferăstraie baionetă)

IEC 60745-2-11:2003 (Modificat) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-12: Prescripții particulare pentru vibratoarele de beton

IEC 60745-2-12:2003 (Modificat) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-13: Prescripții particulare pentru ferăstraie cu lanț

IEC 60745-2-13:2006 (Modificat)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

Aceasta este prima publicare

Nota 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-14: Prescripții particulare pentru rindele

IEC 60745-2-14:2003 (Modificat) + A1:2006 (Modificat)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011

Nota 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Uneltele electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-15: Prescripții particulare pentru mașini de tăiat gard viu

IEC 60745-2-15:2006 (Modificat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-16: Prescripții particulare pentru mașini de capsat

IEC 60745-2-16:2008 (Modificat)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-17: Prescripții particulare pentru rindele de adâncime și mașini de rectificat

IEC 60745-2-17:2010 (Modificat)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-18: Prescripții particulare pentru mașini de nituit

IEC 60745-2-18:2003 (Modificat) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-19: Prescripții particulare pentru mașini de mortezat

IEC 60745-2-19:2005 (Modificat)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Nota 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-20: Prescripții particulare pentru ferăstraie cu bandă

IEC 60745-2-20:2003 (Modificat) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-21: Prescripții particulare pentru curățătoare

IEC 60745-2-21:2002 (Modificat)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

Aceasta este prima publicare

Nota 3

1.12.2013

Cenelec

EN 61029-1:2009

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 1: Prescripții generale

IEC 61029-1:1990 (Modificat)

18.12.2009

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Nota 3

1.11.2013

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 61029-2-1:2010

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-1: Prescripții particulare pentru ferăstraie circulare cu batiu

IEC 61029-2-1:1993 (Modificat) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-6: Prescripții particulare pentru mașini de găurit în beton

IEC 61029-2-6:1993 (Modificat)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-8: Prescripții particulare pentru mașini de frezat în lemn cu un singur arbore vertical

IEC 61029-2-8:1995 (Modificat) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2009

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-9: Prescripții particulare pentru ferăstraie unghiulare

IEC 61029-2-9:1995 (Modificat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-10: Prescripții particulare pentru mașini de rectificare cu retezare

IEC 61029-2-10:1998 (Modificat)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2009

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-11: Prescripții particulare pentru ferăstraie combinate unghiulare și de banc

IEC 61029-2-11:2001 (Modificat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Securitatea mașinilor. Indicare, marcare și manevrare. Partea 1: Cerințe pentru semnale vizuale, acustice și tactile

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Securitatea mașinilor. Indicare, marcare și manevrare. Partea 2: Cerințe pentru marcare

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Securitatea mașinilor. Indicare, marcare și manevrare. Partea 3: Cerințe pentru amplasarea și funcționarea organelor de comandă

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2004

Securitatea mașinilor. Echipamente de protecție electrosensibile. Partea 1: Cerințe generale și încercări

IEC 61496-1:2004 (Modificat)

26.5.2010

 

 

EN 61496-1:2004/A1:2008

IEC 61496-1:2004/A1:2007

26.5.2010

Nota 3

Dată depășită

(1.6.2011)

EN 61496-1:2004/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Acționări electrice de putere cu viteză variabilă. Partea 5-2: Cerințe de securitate în funcționare

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Securitatea mașinilor. Securitatea funcțională a sistemelor de comandă electrice, electronice și electronice programabile de securitate

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

Nota 1:

În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”) stabilită de către Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri excepționale.

Nota 2.1:

Standardul nou (sau modificat) are aceeași sferă de aplicare ca standardul înlocuit. La data menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.

Nota 2.2:

Noul standard are o sferă de aplicare mai extinsă decât standardul înlocuit. La data menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.

Nota 2.3:

Noul standard are o sferă de aplicare mai restrânsă decât standardul înlocuit. La data menționată standardul înlocuit (parțial) încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei pentru acele produse care intră în sfera de aplicare a noului standard. Prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei pentru produsele care rămân în sfera de aplicare a standardului înlocuit (parțial), dar nu intră în sfera de aplicare a noului standard, nu este afectată.

Nota 3:

În cazul modificărilor, standardul de referință este EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare, dacă există, și noua modificare menționată. Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 3) se compune din EN CCCCC:YYYY și modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modificare menționată. La data menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.

NOTĂ:

Informații cu privire la disponibilitatea standardelor se pot obține fie de la organismele europene de standardizare, fie de la organismele naționale de standardizare, a căror listă este anexată la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și Consiliului (2), modificată prin Directiva 98/48/CE (3).

Standardele armonizate sunt adoptate de către organizațiile europene pentru standardizare în limba engleză (CEN și Cenelec le publică, de asemenea, în franceză și germană). Prin urmare, titlurile standardelor armonizate sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene de către organismele naționale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicarea în Jurnalul Oficial.

Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile comunitare.

Această listă înlocuiește toate listele anterioare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia asigură actualizarea acestei liste.

Mai multe informații despre standardele armonizate se găsesc pe internet la

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OES: Organismul european de standardizare:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO L 217, 5.8.1998, p. 18.