6.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/76


Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la spațiul de manevră, la mijloacele de acces la postul de conducere, precum și la ușile și ferestrele tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (text codificat)

COM(2010) 746 final – 2010/0358 (COD)

2011/C 107/19

La 17 ianuarie 2011 și la 16 decembrie 2010, în conformitate cu articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Consiliul, respectiv, Parlamentul European au hotărât să consulte Comitetul Economic și Social European cu privire la

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la spațiul de manevră, la mijloacele de acces la postul de conducere, precum și la ușile și ferestrele tractoarelor agricole sau forestiere pe roți

COM(2010) 746 final – 2010/0358 (COD).

Întrucât, în opinia sa, conținutul propunerii este pe deplin satisfăcător și nu face obiectul niciunei observații din partea sa, în cea de-a 469-a sesiune plenară din 16 și 17 februarie 2011 (ședința din 16 februarie), Comitetul a hotărât să emită un aviz favorabil cu privire la textul propus, cu 108 voturi pentru și 6 abțineri.

Bruxelles, 16 februarie 2011

Președintele Comitetului Economic și Social European

Staffan NILSSON