17.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 84/53


Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea modificată de directivă a Consiliului privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat

COM(2010) 641 final – 2007/0206 (CNS)

2011/C 84/12

La 23 noiembrie și la 8 decembrie 2010, Parlamentul European și, respectiv, Consiliul, în conformitate cu articolele 113 și 304 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, au hotărât să consulte Comitetul Economic și Social European cu privire la

Propunerea de directivă a Consiliului privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat

COM(2010) 641 final – 2007/0206 CNS.

Întrucât, în opinia sa, conținutul propunerii este satisfăcător și nu face obiectul niciunei observații din partea sa, în cea de-a 468-a sesiune plenară din 19 și 20 ianuarie 2011 (ședința din 19 ianuarie 2011), Comitetul a hotărât să emită un aviz favorabil cu privire la textul propus, cu 90 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 8 abțineri.

Bruxelles, 19 ianuarie 2011

Președintele Comitetului Economic și Social European

Staffan NILSSON