11.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 217/12


Rectificare la Adoptarea unei decizii a Consiliului privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 210 din 3 august 2010 )

2010/C 217/09

La pagina 1:

în loc de:

se va citi: