28.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 354/70


Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unui program de documentare a capturilor de ton roșu (Thunnus thynnus) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1984/2003

COM(2009) 406 final — 2009/0116 (CNS) (1)

2010/C 354/15

Consiliul și Parlamentul European, la 19 ianuarie 2010, respectiv la 5 martie 2010, în conformitate cu articolul 43 din TFUE, fostul articol 37 din TCE, au hotărât să consulte Comitetul Economic și Social European cu privire la

Propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unui program de documentare a capturilor de ton roșu (Thunnus thynnus) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1984/2003

COM(2009) 406 final — 2009/0116 (CNS) (1).

Întrucât, în opinia sa, conținutul propunerii este pe deplin satisfăcător și nu face obiectul niciunei observații din partea sa, în cea de-a 461-a sesiune plenară din 17 și 18 martie 2010 (ședința din 17 martie 2010), Comitetul a hotărât în unanimitate să emită un aviz favorabil cu privire la textul propus.

Bruxelles, 17 martie 2010

Președintele Comitetului Economic și Social European

Mario SEPI


(1)  A se citi (COD).