13.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 36/9


DECIZIA NR. 655

din 23 octombrie 2008

privind inițierea unei proceduri de acordare a unei autorizații de prospectare și explorare de petrol și gaze naturale — resurse naturale subterane în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) punctul (3) din Legea privind resursele naturale subterane, la Blocul 1-12 „Knezha”, în regiunile Vrața, Plevna, Loveci, Gabrovo și Velico Târnovo, și notificarea privind concursul prevăzut pentru acordarea autorizației

(2009/C 36/09)

REPUBLICA BULGARIA

CONSILIUL DE MINIȘTRI

În conformitate cu articolul 5 punctul 2, cu articolul 42 alineatul (1) punctul 1 și cu articolul 44 alineatul (3) din Legea privind resursele naturale subterane și având în vedere articolul 4 alineatul (2) punctul 16 și alineatul (1) punctul 24a din Legea privind energia

CONSILIUL DE MINIȘTRI DECIDE:

1.

Să inițieze o procedură de acordare a autorizației pentru prospectare și explorare a țițeiului și gazelor naturale la Blocul 1-12 „Knezha”, cu o suprafață de 1 348,45 km2 și cu coordonatele punctelor, după cum au fost specificate și indicate în proiectul de contract de prospectare și explorare, care face parte integrantă din dosarul de concurs.

2.

Să anunțe că acordarea autorizației va avea loc pe baza unui concurs.

3.

Să specifice că perioada acoperită de autorizația de prospectare și explorare va fi de 5 ani de la data intrării în vigoare a contractului de prospectare și explorare, cu drept de prelungire a acestei perioade în temeiul articolului 31 alineatul (3) din Legea privind resursele naturale subterane.

4.

Concursul de acordare a autorizației în conformitate cu punctul 1 va avea loc în a 150-a zi de la data publicării prezentei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în clădirea Ministerului Economiei și Energiei, strada Triaditza nr. 8, Sofia.

5.

Dosarul de concurs se poate achiziționa până cel târziu la ora 17:00, în cea de 120-a zi de la data publicării prezentei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

6.

Notificările de participare la concurs se pot depune până cel târziu la ora 17:00, în cea de 130-a zi de la data publicării prezentei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

7.

Candidaturile pentru concurs se pot depune până cel târziu la ora 17:00, în cea de 144-a zi de la data publicării prezentei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

8.

Concursul nu impune prezența persoanei la fața locului în timpul procedurii de invitație la licitație.

9.

Prețul dosarului de concurs a fost fixat la 500 BGN (500 de leva bulgărești). Dosarul de concurs se poate achiziționa de la camera nr. 802 din sediul Ministerului Economiei și Energiei, strada Triaditza nr. 8, Sofia, pe parcursul perioadei stabilite la punctul 5.

10.

Participanții la concurs trebuie să respecte cerințele specificate la articolul 23 alineatul (1) din Legea privind resursele naturale subterane.

11.

Candidaturile participanților la concurs vor fi evaluate pe baza propunerilor de programe de lucru, instrumente de protecție a mediului și instrumente de formare, bonusuri și, de asemenea, în funcție de capacitățile lor financiare și de gestionare.

12.

Garanția de participare la concurs este fixată la 10 000 BGN (10 000 leva bulgărești) și trebuie plătită înainte de termenul specificat la punctul 6 în contul Ministerului Economiei și Energiei, după cum se precizează în dosarul de concurs.

13.

În cazul neadmiterii la concurs a unui candidat, garanția se rambursează în termen de 14 zile de la data la care i s-a notificat candidatului neadmiterea.

14.

Garanția candidatului câștigător va fi reținută, iar garanțiile tuturor celorlalți candidați se vor rambursa în termen de 14 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a deciziei de acordare a autorizației de prospectare și explorare a Consiliului de Miniștri.

15.

Notificările de participare la concurs și propunerile candidaților cu privire la condițiile concursului trebuie depuse la Ministerul Economiei și Energiei, strada Triaditza nr. 8, Sofia, în conformitate cu dispozițiile articolului 46 din Legea privind resursele naturale subterane.

16.

Candidaturile pentru concurs trebuie să respecte cerințele și condițiile indicate în dosarul de concurs.

17.

Concursul poate avea loc chiar dacă se admite doar participarea unui singur candidat.

18.

Ministerul Economiei și Energiei este autorizat după cum urmează:

18.1.

Să transmită textul prezentei decizii spre publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în Monitorul Oficial, precum și pe site-ul web al Consiliului de Miniștri.

18.2.

Să numească un comitet în vederea organizării și desfășurării concursului.

19.

Contestațiile împotriva prezentei decizii se pot adresa Curții Supreme Administrative în termen de 14 zile de la publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prim ministru

Serghei STANIȘEV

Prim-secretar al Consiliul de miniștri

Sevdalin MARINOV

Exemplar autentic,

Șeful Cancelariei primului ministru

Vasselin DAKOV