13.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 36/1


Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

(2009/C 36/01)

Data adoptării deciziei

23.12.2008

Ajutor nr.

N 475/08

Stat membru

Italia

Regiune

Sardegna

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo

Temei juridic

L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (Finanziaria 2008) — articolo 7, comma 1

DGR n. 31/12 del 27 maggio 2008, concernente «Legge regionale del 5 marzo 2008, n. 3 — articolo 7 comma 1 — Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo»

Tipul măsurii

Ajutor pentru investiții

Obiectiv

Ajutor pentru investiții

Forma ajutorului

Subvenție directă

Buget

Buget global: 2 milioane EUR

Intensitate

40 % din investițiile eligibile și 50 % din investițiile eligibile din zonele defavorizate. Pentru fermierii tineri, intensitatea maximă este mărită cu 10 %

Durată

De la data aprobării de către Comisie până la 31 decembrie 2010

Sectoare economice

Sectorul agricol

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Regione Autonoma Sardegna

Assessorato Agricoltura

Via Pessagno 4

Cagliari

Italia

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

23.12.2008

Ajutor nr.

N 643/08

Stat membru

Irlanda

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Special measures relating to meat products of animal origin from pigs following a dioxin contamination in Ireland

Temei juridic

The Central Fund (Permanent Provisions) Act, 1965

The Annual Appropriation Act

Tipul măsurii

Compensație pentru remedierea consecințelor unui eveniment extraordinar [articolul 87 alineatul (2) litera (b) din tratat]

Obiectiv

Compensație în scopul remedierii unei grave perturbări a economiei

Forma ajutorului

Subvenție directă

Buget

Aproximativ 170 milioane EUR

Intensitate

Până la 100 %

Durată

Până la 31.3.2009

Sectoare economice

Agricultură

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/