8.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 3/5


Actualizare a listei permiselor de ședere menționate la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO C 247, 13.10.2006, p. 1, JO C 153, 6.7.2007, p. 5, JO C 192, 18.8.2007, p. 11, JO C 271, 14.11.2007, p. 14, JO C 57, 1.3.2008, p. 31, JO C 134, 31.5.2008, p. 14, JO C 207, 14.8.2008, p. 12)

(2009/C 3/04)

Publicarea listei permiselor de ședere menționate la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod Comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) are la bază informațiile comunicate Comisiei de către statele membre în conformitate cu articolul 34 din Codul Frontierelor Schengen.

În afară de publicarea în Jurnalul Oficial, o actualizare lunară este disponibilă pe site-ul internet al Direcției Generale Justiție, Libertate și Securitate.

GERMANIA

Modificarea informațiilor publicate în JO C 247, 13.10.2006

Punctul I „Generalități” se înlocuiește cu următorul text:

„—

Aufenthaltserlaubnis

(permis de ședere)

Niederlassungserlaubnis

(permis de stabilire)

Erlaubnis zum Daueraufenthalt — EG

(permis de ședere permanentă — UE)

Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates

(permis de ședere pentru membrii familiei unui cetățean UE sau resortisant al unui stat membru al SEE)

Eine vor dem 28. August 2007 ausgestellte «Aufenthaltserlaubnis-EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind», gilt gemäß §15 des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern als Aufenthaltskarte fort

[La punctul 15 din legea privind libertatea generală de circulație a cetățenilor UE, un «Aufenthaltserlaubnis — EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind (permis de ședere pentru membrii familiei unui resortisant UE sau al unui stat membru al SEE, care nu sunt resortisanți UE sau ai statelor membre ale SEE)» eliberat înainte de 28 august 2007 rămâne valabil ca și carte de reședință]

Fiktionsbescheinigung

(certificare provizorie) în care cea de-a treia căsuță de la pagina 3 «permisul de ședere rămâne în vigoare [§ paragraph 81(4) AufenthG]» este bifată. Intrarea este posibilă numai prin coroborare cu un permis de ședere expirat sau o viză expirată. Prima și a doua căsuță nu permit în mod explicit intrarea fără viză.

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(permis de ședere pentru resortisanți elvețieni și pentru membrii de familie ai acestora, care nu sunt resortisanți elvețieni)

Următoarele permise, eliberate înainte de 1 ianuarie 2005, conferă de asemenea titularilor dreptul de intrare fără viză:

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(permis de ședere pentru resortisanți ai statelor membre CE)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(permis de ședere permanent pentru Republica Federală Germania)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(permis de ședere special pentru Republica Federală Germania)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(permis de ședere excepțional pentru Republica Federală Germania)

Aceste permise sunt valabile în locul vizei, pentru intrarea fără viză, numai dacă sunt eliberate pe un pașaport sau separat și coroborate cu un pașaport, nu și în cazul în care sunt eliberate sub formă de document intern care înlocuiește o carte de identitate.

Nici «Aussetzung der Abschiebung (Duldung)» [amânarea expulzării (permisiune excepțională de a rămâne pe teritoriu)] sau «Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber» (permis de ședere temporară pentru solicitanții de azil) nu sunt valabile pentru intrarea fără viză.”.

SPANIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 247, 13.10.2006

Autorización de Regreso

(autorizație de întoarcere)

Modelo uniforme de permiso de residencia conforme al Reglamento (CE) no 1030/2002 del Consejo de 13 de junio de 2002

[model uniform de permis de ședere în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002]

Tarjeta de extranjeros „régimen comunitario”

(permis de ședere pentru străini „în regim comunitar”)

Tarjeta de extranjeros „estudiante”

(permis de ședere pentru străini „student”)

Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea

(lista persoanelor care participă la o excursie școlară pe teritoriul Uniunii Europene)

Titularii următoarelor cărți de acreditare, eliberate de Ministerul Afacerilor Externe și al Cooperării, pot intra fără viză:

Carte de identitate pentru ambasadori (roșie)

Pe copertă figurează inscripția „Documento de Identidad Diplomático” (document de identitate diplomatic) cu mențiunea „Embajador/Ambasador” în partea stângă; eliberată ambasadorilor acreditați.

Carte de identitate diplomatică (roșie)

Pe copertă figurează inscripția „Documento de Identidad Diplomático” (document de identitate diplomatic); eliberată personalului cu statut diplomatic acreditat pe lângă misiunile diplomatice. Atunci când documentul se eliberează soților sau copiilor, i se adaugă un F.

Carte de identitate consulară (verde închis)

Pe copertă figurează inscripția „Documento de Identidad Consular” (document de identitate consular); eliberată funcționarilor consulari de carieră acreditați în Spania. Atunci când documentul se eliberează soților sau copiilor, i se adaugă un F.

Carte de identitate pentru funcționari consulari (verde deschis)

Pe copertă figurează inscripția „Tarjeta de Identidad Consular” (carte de identitate consulară); eliberată funcționarilor consulari administrativi acreditați în Spania. Atunci când documentul se eliberează soților sau copiilor, i se adaugă un F.

Carte de identitate pentru personalul administrativ și tehnic al unei misiuni diplomatice acreditate (galbenă)

Pe copertă figurează inscripția „Documento de Identidad Diplomático” (document de identitate diplomatic); eliberată personalului administrativ de la misiunile diplomatice acreditate. Atunci când documentul se eliberează soților sau copiilor, i se adaugă un F.

Carte de identitate pentru personalul diplomatic, administrativ și tehnic al organizațiilor internaționale și al organismelor Uniunii Europene (albastră)

Pe copertă figurează inscripția „Documento de Identidad Diplomático” (document de identitate diplomatic); eliberată personalului diplomatic, precum și personalului administrativ și tehnic acreditat pe lângă organizațiile internaționale și organismele Uniunii Europene. Atunci când documentul se eliberează soților sau copiilor, i se adaugă un F.

Carte de identitate pentru personalul de serviciu al misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, organizațiilor internaționale și organismelor Uniunii Europene, precum și pentru personalul particular de serviciu al funcționarilor diplomatici și consulari acreditați (gri)

Pe copertă figurează inscripția „Documento de Identidad Diplomático” (document de identitate diplomatic); eliberată personalul de serviciu al misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, organizațiilor internaționale și organismelor Uniunii Europene, precum și personalului particular de serviciu al funcționarilor diplomatici și consulari acreditați (gri). Atunci când documentul se eliberează soților sau copiilor, i se adaugă un F.

Carte de identitate pentru părinții personalului acreditat și pentru copiii acestuia având între optsprezece și douăzeci și trei de ani (bej)

Pe copertă figurează inscripția „Tarjeta de Identidad” (carte de identitate); eliberată părinților personalului acreditat și copiilor acestuia având între optsprezece și douăzeci și trei de ani.

UNGARIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 247, 13.10.2006

Permise de ședere

Bevándoroltak és letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély, matrica nemzeti útlevélben elhelyezve

[Permis de ședere pentru deținătorii unui permis de imigrare sau de stabilire, autocolant aplicat unui pașaport național; eliberat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002

Data eliberării: de la 1 iulie 2007.

La rubrica MEGJEGYZÉSEK (observații) în cazul tipurilor următoare de permise de ședere:

(a)

„bevándorlási engedély” — pentru permisul de imigrare;

(b)

„letelepedési engedély” — pentru permisul de stabilire;

(c)

„ideiglenes letelepedési engedély” — pentru permisul de ședere provizoriu;

(d)

„letelepedési engedély” — pentru permisul de stabilire național;

(e)

„huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező-EK” — pentru permisul de stabilire CE]

Tartózkodási engedély

[Permis de ședere — format card însoțit de un pașaport național; eliberat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002]

Tartózkodási engedély

[Permis de ședere — format autocolant aplicat unui pașaport național; eliberat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002]

Letelepedési engedély

(Permis de ședere permanentă, însoțit de un pașaport național care indică eliberarea autorizației de ședere permanentă

Tip: card laminat

Data eliberării: între 2002 și 2004

Valabilitate: până la 5 ani de la data eliberării, dar cel mult până în 2009)

Tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség Állampolgárai (EGT) és családtagjai számára

[Permis de ședere pentru cetățenii Spațiului Economic European (SEE) și membrii de familie ai acestora

Tip: card laminat, document cu două fețe pe suport hârtie, format ID-2 (105 × 75 mm), laminat în plastic la cald

Eliberat: din 2004

Valabilitate: până la 5 ani, dar cel mult până la 29 iunie 2012]

Állandó tartózkodási kártya

(Carte de ședere permanentă, împreună cu pașaport național

Data de introducere: 1 iulie 2007, în temeiul Legii I din 2007 privind intrarea persoanelor cu drept de liberă circulație și ședere.

În cazul eliberării pentru cetățeni SEE și membrii de familie ai acestora care beneficiază de dreptul de ședere permanentă, este valabilă împreună cu o carte de identitate națională sau un pașaport național.

În cazul resortisanților țărilor terțe, este valabilă numai împreună cu un pașaport național)

Tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére

(Permis de ședere pentru membrii de familie ai resortisanților SEE)

Data de introducere: 1 iulie 2007, în temeiul Legii I din 2007 privind intrarea persoanelor cu drept de liberă circulație și ședere. Valabilitate: o perioadă maximă de cinci ani. Documentul față-verso din hârtie are formatul ID-2 și este laminat în plastic la cald.

La rubrica „EGYÉB MEGJEGYZÉSEK” (alte observații): „tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére” (permis de ședere pentru membrii de familie ai resortisanților SEE).

Tartózkodási kártya magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

(Permis de ședere pentru resortisanți ai țărilor terțe care sunt membri de familie ai unor cetățeni maghiari)

Tip: autocolant aplicat pe un pașaport național

Data eliberării: de la 1 iulie 2007

Valabilitate: 5 ani de la data eliberării

Etichetă „Tartózkodási engedély” (permis de ședere)

La rubrica „AZ ENGEDÉLY TÍPUSA” (tipul permisului): „Tartózkodási kártya” (permis de ședere)

La rubrica „MEGJEGYZÉSEK” (observații): „tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére” (permis de ședere pentru resortisanți ai țărilor terțe care sunt membri de familie ai unor cetățeni maghiari).

Humanitárius tartózkodási engedély

[Permis de ședere umanitar

Tip: format card, însoțit de un pașaport național; eliberat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002]

Observație:

Permisul de ședere umanitar eliberat solicitanților de azil [conform secțiunii 29 alineatul (1) litera (c) a Legii II din 2007] sau persoanelor aflate sub interdicție de intrare sau ședere (în conformitate cu articolul 25 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen) îndreptățește titularul la ședere exclusiv pe teritoriul Ungariei și nu permite călătoria în interiorul UE sau trecerea frontierelor externe.

Alte documente:

A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló dokumentum

[Document atestând identitatea și dreptul de ședere al beneficiarilor protecției temporare împreună cu pașaportul național; eliberat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002]

Menekült, illetve oltalmazott személyek részére kiadott magyar személyazonosító igazolvány menekültek esetén a konvenciós úti okmánnyal, oltalmazottak esetén a magyar hatóságok által kiállított úti okmánnyal együtt

(Carte de identitate eliberată refugiaților și persoanelor care beneficiază de dreptul de protecție subsidiară

În cazul refugiaților, este valabilă împreună cu un document de călătorie eliberat în conformitate cu Convenția de la Geneva din 1951

În cazul persoanelor care beneficiază de protecție subsidiară, este valabilă împreună cu documentul de călătorie eliberat pentru persoanele care beneficiază de protecție subsidiară)

Diáklista

(Lista persoanelor care participă la o excursie școlară în interiorul Uniunii Europene)

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

[Certificat special pentru diplomați și membrii de familie ai acestora (carte de identitate diplomatică) — însoțit de o viză D eliberată de MAE, în cazul în care este necesar]

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

[Certificat special pentru membrii oficiilor consulare și membrii de familie ai acestora (carte de identitate consulară) — însoțit de o viză D eliberată de MAE, în cazul în care este necesar]

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

(Certificat special pentru personalul administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice și membrii de familie ai acestora — însoțit de o viză D eliberată de MAE, în cazul în care este necesar)

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére

(Certificat special pentru personalul de serviciu al misiunilor diplomatice, personalul casnic privat și membrii de familie ai acestora, însoțit de o viză D eliberată de MAE, în cazul în care este necesar).