8.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 103/7


Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 103/07)

Numărul de referință al ajutorului

XS 164/06

Statul membru

Polonia

Regiune

Północny 1.6

Titlul sistemului de ajutor sau numele societății care beneficiază de un ajutor individual

Exceptare de la plata taxelor pe bunurile imobiliare, acordată întreprinderilor care desfășoară o activitate economică pe teritoriul comunei Elbląg și care demarează noi investiții

Temeiul legal

art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591),

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844).

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutor sau suma totală a ajutorului individual acordat societății

Sistemul de ajutor

Suma totală anuală

0,2586 milioane EUR

Împrumuturi garantate

Ajutor individual

Suma totală a ajutorului

Împrumuturi garantate

Intensitatea maximă a ajutorului

În conformitate cu articolele 4 alineatele (2)-(6) și 5 din regulament

Da

Data punerii în aplicare

3.11.2006

Durata acordării sistemului de ajutor sau a ajutorului individual

Până la 31.12.2006

Obiectivul ajutorului

Ajutor pentru IMM-uri

Da

Sectoare economice vizate

Toate sectoarele eligibile pentru acordarea ajutorului pentru IMM-uri

Da

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Prezydent Miasta Elbląg

ul. Łączności 1

PL-82-300 Elbląg

Ajutoare individuale mari

În conformitate cu articolul 6 din regulament

Da


Numărul de referință al ajutorului

XS 170/06

Statul membru

Regatul Unit (și Republica Irlanda)

Regiune

32 Counties of the island of Ireland — Northern Ireland and Republic of Ireland

Titlul sistemului de ajutor sau denumirea întreprinderii care beneficiază de un ajutor individual

Ajutor pentru serviciile de consultanță în vederea dezvoltării de software

Temeiul legal

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its function

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutor sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii

Sistem de ajutor

Suma totală anuală

Pentru 2006: 70 000 GBP

Pentru 2007: 86 000 GBP

Împrumuturi garantate

Ajutor individual

Suma totală a ajutorului

Împrumuturi garantate

Intensitatea maximă a ajutorului

În conformitate cu articolele 4 alineatele (2)-(6) și 5 din regulament

Da

Data punerii în aplicare

1.12.2006

Durata acordării sistemului de ajutor sau a ajutorului individual

Până la 31.12.2007

Obiectivul ajutorului

Ajutor pentru IMM-uri

Da

Sectoarele economice vizate

Limitat la anumite sectoare

Da

Alte servicii

Da

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

InterTradeIreland

Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street

Newry BT34 2DE

United Kingdom

Ajutoare individuale de dimensiuni mari

În conformitate cu articolul 6 din regulament

Da


Numărul de referință al ajutorului

XS 171/06

Statul membru

Spania

Regiune

Comunidad Valenciana

Titlul sistemului de ajutor sau numele societății care beneficiază de un ajutor individual

Programul GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) în favoarea IMM-urilor pentru proiecte de cercetare industrială, care au un obiectiv tehnologic

Temeiul legal

Resolución de 2 de noviembre de 2006, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan ayudas del Programa GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) a las pequeñas y medianas empresas para proyectos de investigación industrial dirigidos a alcanzar un objetivo tecnológico. [2006/S13035] DOGV — Núm. 5 387 de 14.11.2006

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutor sau suma totală a ajutorului individual acordat societății

Sistemul de ajutor

Suma totală anuală

3,5 milioane EUR

Împrumuturi garantate

Ajutor individual

Suma totală a ajutorului

Împrumuturi garantate

Intensitatea maximă a ajutorului

În conformitate cu articolele 4 alineatele (2)-(6) și 5 din regulament

Da

Data punerii în aplicare

1.1.2007

Durata acordării sistemului de ajutor sau a ajutorului individual

Până la 31.12.2007

Obiectivul ajutorului

Ajutor pentru IMM-uri

Da

Sectoare economice vizate

Toate sectoarele eligibile pentru acordarea ajutorului pentru IMM-uri

Da

Denumirea și adresa care acordă ajutorul

Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana

Plaza del Ayuntamiento, 6

E-46002 Valencia

Tlf. (34-6) 398 62 91

Ajutoare individuale mari

În conformitate cu articolul 6 din regulament

Da


Numărul de referință al ajutorului

XS 174/06

Statul membru

Italia

Regiune

Regione Basilicata

Titlul sistemului de ajutor sau numele societății care beneficiază de un ajutor individual

Ajutoare pentru investiții în inovație tehnologică, protecția mediului, inovație organizațională și inovație comercială

Temeiul legal

Deliberazione della giunta regionale n. 1110 del 17 luglio 2006 (B.U.R. n. 39 del 21 luglio 2006) «POR Basilicata 2000-2006 — Approvazione avviso pubblico Innovazione tecnologica, ambientale, organizzativa e commerciale a valere sulle misure IV.19 e IV.4», modificativa del regolamento di cui alla L. 598/84 — art. 11 e s.m.i. già approvata dalla Commissione con lettera D/53877 del 17 luglio 2000 — Aiuto N 487/95

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutor sau suma totală a ajutorului individual acordat societății

Sistemul de ajutor

Suma totală anuală

7 milioane EUR (1)

Împrumuturi garantate

Ajutor individual

Suma totală a ajutorului

Împrumuturi garantate

Intensitatea maximă a ajutorului

În conformitate cu articolul 4 din regulament

Da

Data punerii în aplicare

21.7.2006

Durata acordării sistemului de ajutor sau a ajutorului individual

Până la 31.12.2006

Obiectivul ajutorului

Ajutor pentru IMM-uri

Da

Sectoare economice vizate

Industria extractivă

Industria prelucrătoare

Producția și distribuția de energie electrică, gaz și apă

Servicii

Nu

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Regione Basilicata — Dipartimento Attività produttive, politiche dell'impresa e innovazione tecnologica

Viale della Regione Basilicata

I-85100 Potenza

Tel. (39) 0971 66 87 30


Numărul de referință al ajutorului

XS 181/06

Statul membru

Irlanda

Regiune

Toate regiunile

Titlul sistemului de ajutor sau numele întreprinderii care beneficiază de un ajutor individual

Deduceri pentru amortizare destinate IMM-urilor din sectorul hotelier (XS/24/2001)

Temeiul legal

Sections 268 to 282 of the Taxes Consolidation Act 1997

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutor sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii

Sistem de ajutor

Suma totală anuală

20 milioane EUR pentru perioada din 1.1.2007 la 31.7.2008

Împrumuturi garantate

Ajutor individual

Suma totală a ajutorului

Împrumuturi garantate

Intensitatea maximă a ajutorului

În conformitate cu articolele 4 alineatele (2)-(6) și 5 din regulament

Da

Data punerii în aplicare

2.2.2001

Durata acordării sistemului de ajutor sau a ajutorului individual

Până la 31.7.2008

Obiectivul ajutorului

Ajutor pentru IMM-uri

Da

Sectoarele economice vizate

Limitat la anumite sectoare

Da

Alte servicii

Sectorul hotelier

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Revenue Commissioners

Dublin Castle

Dublin 2

Ireland

Ajutoare individuale de dimensiuni mari

În conformitate cu articolul 6 din regulament

Da


(1)  Cheltuielile anuale indicate acoperă cele două măsuri citate în temeiul legal.