11.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 265/30


Rectificare la Decizia 2010/703/UE a reprezentanților guvernelor statelor membre din 18 noiembrie 2010 privind numirea unui judecător în cadrul Tribunalului

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 306 din 23 noiembrie 2010 )

La pagina 76, la semnătură:

în loc de:

Pentru Consiliu

Președintele

J. DE RUYT”,

se va citi:

Președintele

J. DE RUYT”.