3.8.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 195/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1591 AL CONSILIULUI

din 3 august 2023

privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (1), în special articolul 8a alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 18 mai 2006, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 765/2006.

(2)

Având în vedere gravitatea situației din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, 38 de persoane fizice și trei entități ar trebui incluse pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 august 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

P. NAVARRO RÍOS


(1)  JO L 134, 20.5.2006, p. 1.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Următoarele persoane fizice se adaugă în tabelul „A. Persoanele fizice menționate la articolul 2 alineatul (1)”:

 

Nume

Transliterare din ortografia belarusă

Transliterare din ortografia rusă

Nume

(ortografia belarusă)

(ortografia rusă)

Informații de identificare

Motivele înscrierii pe listă

Data includerii pe listă

„196.

Aliaksandr Uladzimirovich KARNIENKA

Alexander Vladimirovich KORNIENKO

Аляксандр Уладзiмiравiч КАРНIЕНКА

Александр Владимирович КОРНИЕНКО

Funcție (funcții): fost șef al coloniei penitenciare IK-17 Shklov, locotenent-colonel în cadrul Serviciului intern

Funcția actuală: inspector districtual, Departamentul pentru afaceri interne al Comitetului executiv al districtului Slutsk

Data nașterii: 9.1.1979

Sex: masculin

Cetățenie: belarusă

În fosta sa funcție de șef al coloniei penitenciare IK-17 din Shklov, Aliaksandr Karnienka este răspunzător pentru tratamentul inuman și degradant, inclusiv tortura, la care au fost supuși prizonierii politici și alți cetățeni deținuți în respectiva colonie penitenciară în urma alegerilor prezidențiale din 2020 și a protestelor pașnice care au urmat. Era șeful coloniei penitenciare la momentul decesului deținutului politic Vitold Ashurak în colonia penitenciară respectivă, la 21 mai 2021, în circumstanțe inexplicabile.

Prin urmare, este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile din Belarus.

3.8.2023

197.

Andrei Siarheevich PALCHIK

Andrei Sergeevich PALCHIK

Андрэй Сяргеевiч ПАЛЬЧЫК

Андрей Сергеевич ПАЛЬЧИК

Funcție (funcții): fost șef al coloniei corecționale nr. 1 din Novopolotsk

Data nașterii: 3.3.1981

Sex: masculin

Cetățenie: belarusă

În fosta sa funcție de șef al coloniei corecționale nr. 1 din Novopolotsk, Andrei Palchik a fost răspunzător pentru și a participat la aplicarea sistematică a torturii, a relelor tratamente și a pedepselor abuzive, inclusiv a recurgerii prelungite și repetate la încarcerarea solitară, împotriva prizonierilor politici și a altor cetățeni deținuți în respectiva colonie penală, în special în urma alegerilor prezidențiale din 2020 și a protestelor pașnice care au urmat. În calitate de șef al coloniei penitenciare respective, Andrei Palchik nu este doar răspunzător pentru ordonarea și supravegherea acestor abuzuri, ci este dovedit faptul că s-a implicat personal în acte de tortură și violență împotriva deținuților. În timpul conducerii lui Andrei Palchik din 2017 până în martie 2023, colonia corecțională nr. 1 din Novopolotsk a devenit cunoscută pentru condițiile de detenție extrem de aspre și pentru relele tratamente aplicate deținuților, mulți dintre aceștia fiind activiști politici și reprezentanți ai societății civile deținuți pentru opoziția lor față de regimul președintelui Lukașenko. După transferul său de la colonia penitenciară nr. 1, Andrei Palchik continuă să ocupe în mod activ o funcție de rang înalt la alt centru de detenție și, prin urmare, continuă să deservească sistemul represiv.

Prin urmare, este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile din Belarus.

3.8.2023

198.

Aliaksandr Uladzimiravich KAROL

Aleksandr Vladimirovich KAROL

Аляксандр Уладзiмiравiч КАРОЛЬ

Александр Владимирович КОРОЛЬ

Funcție (funcții): procuror de rang înalt în cadrul Departamentului Parchetului General

Data nașterii: 28.6.1992

Locul nașterii: Bobruisk, regiunea Mogilev, Republica Belarus

Sex: masculin

Cetățenie: belarusă

Cod de identificare personal: 3280692M019PB8

În funcția sa de procuror de rang înalt în cadrul Departamentului Parchetului General din Belarus, Aliaksandr Karol este răspunzător pentru numeroase cauze penale motivate politic împotriva apărătorilor drepturilor omului din Belarus. În special, este implicat în urmărirea penală motivată politic a reprezentanților organizației belaruse pentru apărarea drepturilor omului Viasna, inclusiv a președintelui Viasna, Ales Bialiatski, a vicepreședintelui Valiantsin Stefanovic, a avocatului Uladzimir Labkovich, a coordonatoarei rețelei de voluntari ai Viasna, Marfa Rabkova, a șefului biroului Viasna din Gomel Leanid Sudalenka și a voluntarului Andrei Chapiuk, precum și a voluntarei Tatsiana Lasitsa, care a fost eliberată din colonia penitenciară Gomel la 24 septembrie 2022.

Prin urmare, este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru subminarea gravă a statului de drept, precum și pentru represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus.

3.8.2023

199.

Mikhail Mikhailavich MURASHKIN

Mikhail Mikhailovich MURASHKIN

Мiхаiл Мiхайлавiч МУРАШКIН

Михаил Михайлович МУРАШКИН

Funcție (funcții): fost adjunct al șefului Departamentului municipal pentru afaceri interne din Zhodino – șef al Poliției pentru siguranța publică; prim-adjunct al șefului Departamentului pentru afaceri interne al districtului Borisov – șef al Poliției pentru siguranța publică din 29.10.2021

Data nașterii: 8.9.1989

Sex: masculin

Cetățenie: belarusă

În fosta sa funcție de șef al Poliției pentru siguranța publică din Zhodino, Mikhail Murashkin a ordonat forțelor de poliție și forțelor de ordine OMON să reprime brutal protestele pașnice desfășurate în urma alegerilor prezidențiale din 2020, prin recurgerea la agresiuni fizice și la violențe împotriva protestatarilor. De asemenea, este implicat în detenția repetată ilegală a unor jurnaliști independenți care au relatat despre protestele desfășurate în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale.

Prin urmare, este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile din Belarus. Continuă să dețină o poziție similară de grad înalt în cadrul Departamentului pentru afaceri interne.

3.8.2023

200.

Mikalai Vasilievich MAKSIMAVICH

Nikolai Vasilievich MAKSIMOVICH

Мiкалай Васiльевiч МАКСIМАВIЧ

Николай Васильевич МАКСИМОВИЧ

Funcție (funcții): șef adjunct al Miliției pentru siguranța publică, Direcția pentru afaceri interne a Comitetului executiv al regiunii Minsk

Data nașterii: 25.2.1977

Sex: masculin

Cetățenie: belarusă

Adresa: Minsk, st. Yankee Brylya 21, apt. 224;

Minsk, st. Kolesnikova 32, apt. 3

Cod de identificare personal: 3250277M077PB2

În funcția sa de șef adjunct al Miliției pentru siguranța publică, Direcția pentru afaceri interne a Comitetului executiv al regiunii Minsk, Mikalai Maksimavich este răspunzător pentru reprimarea brutală a protestelor pașnice în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din august 2020 și ulterior. A ordonat personal forțelor de ordine OMON să reprime violent demonstrațiile, să rețină protestatarii și jurnaliștii independenți care relatau despre aceste evenimente și să-i supună unor condiții aspre de detenție.

Prin urmare, este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile din Belarus.

3.8.2023

201.

Piotr Aleksandrovich ARLOU

Petr Aleksandrovich ORLOV

Пётр Александровiч АРЛОЎ

Петр Александрович ОРЛОВ

Funcție (funcții): judecător la Tribunalul Minsk

Data nașterii: 6.4.1967

Locul nașterii: Minsk, Belarus

Sex: masculin

Cetățenie: belarusă

Cod de identificare personal: 3040667A088PB0

Adresa: Minsk, st. Sharangovicha 78, apt. 60

În funcția de judecător la Tribunalul Minsk, Piotr Arlou a reprezentat regimul Lukașenko în numeroase procese motivate politic și este răspunzător pentru sentințele pronunțate în contumacie împotriva mai multor membri ai opoziției democratice: Sviatlana Tihanovskaia (15 ani), Pavel Latushka (18 ani), și Volha Kavalkova, Maryia Maroz și Siarhei Dyleuski (12 ani fiecare).

De asemenea, Piotr Arlou este răspunzător pentru activitățile motivate politic de trimitere în judecată și condamnare a bloggerului Eduard Palchys (13 ani de închisoare) și a jurnalistei Katsiaryna Andreyeva (doi ani). Aceste sentințe reprezintă o negare sistematică a exercitării libertății de exprimare de către autoritățile belaruse, precum și o pedeapsă pentru exercitarea unei astfel de libertăți. Sentințele pronunțate de Piotr Arlou sunt exemple de represiune sistemică a disidenței.

Prin urmare, este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului, pentru reprimarea societății civile și a opoziției democratice și pentru activități care subminează grav democrația și statul de drept în Belarus.

3.8.2023

202.

Ruslan Khikmetavich MASHADZEOU

Ruslan Khikmetovich MASHADIYEV

Руслан Хiкметовiч МАШАДЗЕЎ

Руслан Хикметович МАШАДИЕВ

Funcție (funcții): fost șef adjunct al coloniei penitenciar nr. 1; actual șef al coloniei penitenciare nr. 1

Sex: masculin

Cetățenie: belarusă

În funcția sa de șef și fost șef adjunct al coloniei penitenciare nr. 1, Ruslan Mashadzeou este răspunzător pentru tratamentele inumane și degradante, inclusiv tortura, aplicate prizonierilor politici și altor cetățeni deținuți în această colonie penitenciară în urma alegerilor prezidențiale din 2020 și a protestelor pașnice care au urmat. Era șeful coloniei penitenciare la momentul decesului deținutului politic Vitold Ashurak în colonia penitenciară respectivă, la 21 mai 2021, în circumstanțe inexplicabile.

Prin urmare, este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile din Belarus.

3.8.2023

203.

Siarhei Uladzimiravich KARCHEUSKY

Sergey Vladimirovitch KARCHEVSKIY

Сяргей Уладзiмiравiч КАРЧЭЎСКI

Сергей Владимирович КАРЧЕВСКИЙ

Funcție (funcții): maior și șeful departamentului de regim al coloniei penitenciare nr. 17 Shklow

Data nașterii: 15.6.1983

Adresa: 6 Fatina str, apt. 100, Mogilev, Belarus

Sex: masculin

Cetățenie: belarusă

Cod de identificare personal: 3150683MO74PB5

În funcția de șef al departamentului de regim al coloniei penitenciare nr. 17 din Shklow, Siarhei Kharcheusky este direct răspunzător pentru condițiile inumane de detenție din colonie, pentru practicile violente și pentru relele tratamente aplicate deținuților, în special prizonierilor politici. A fost implicat personal în agresiuni fizice și alte acte de violență extremă îndreptate împotriva prizonierilor și este implicat direct și răspunzător pentru moartea deținutului politic Vitold Ashurak în colonia penitenciară respectivă, la 21 mai 2021.

Prin urmare, este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile din Belarus.

3.8.2023

204.

Siarhei Vasilyevich MASLIUKOU

Sergey Vasilyevich MASLIUKOV

Сяргей Васiльевiч МАСЛЮКОЎ

Сергей Васильевич МАСЛЮКОВ

Funcție (funcții): colonel-șef al serviciului intern al coloniei de educare nr. 2 din Bobruysk

Locul nașterii: Shklov, Belarus

Sex: masculin

Cetățenie: belarusă

Adresa suspectată: Bobruysk

În funcția sa de colonel-șef al serviciului intern al coloniei de educare nr. 2 din Bobruysk, Siarhei Masliukou este răspunzător pentru tratamentul inuman și degradant aplicat minorilor. Este răspunzător pentru supunerea copiilor la foamete, tortură, muncă forțată și diverse forme de violență fizică și psihologică. De asemenea, este răspunzător pentru privarea deținuților minori de accesul la asistență medicală.

Prin urmare, este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile din Belarus.

3.8.2023

205.

Sviatlana Aliaksandrauna BANDARENKA

Svetlana Aleksandrovna BONDARENKO

Святлана Аляксандраўна БАНДАРЭНКА

Светлана Александровна БОНДАРЕНКО

Funcție (funcții): judecătoare la Tribunalul districtului Moskovsky din Minsk

Sex: feminin

Cetățenie: belarusă

În funcția sa de judecătoare în districtul Moskovsky din Minsk, Sviatlana Bandarenka este răspunzătoare pentru numeroase hotărâri motivate politic. A condamnat mai mulți cetățeni belaruși pentru participarea la proteste și publicarea de comentarii împotriva guvernului pe platforma Telegram. De asemenea, i-a condamnat pe jurnalista Ekaterina Borisevich și pe medicul de medicină de urgență Artyom Sorokin pentru divulgarea de secrete medicale despre Roman Bondarenko, care a fost bătut până la moarte de forțele de securitate.

Prin urmare, este răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru subminarea gravă a statului de drept, precum și pentru represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus.

3.8.2023

206.

Sviatlana Paulauna PAKHODAVA

Svetlana Pavlovna POKHODOVA

Святлана Паўлаўна ПАХОДАВА

Светлана Павловна ПОХОДОВА

Funcție (funcții): șefa coloniei penitenciare nr. 4 pentru femei din Gomel

Sex: feminin

Cetățenie: belarusă

Locul presupus: Gomel

În funcția sa de șefă a coloniei penitenciare nr. 4 pentru femei din Gomel, Sviatlana Pakhodava este răspunzătoare pentru tratamente inumane și degradante, inclusiv tortura, aplicate prizonierelor politice și altor cetățene deținute în această colonie penală pentru femei. Ea era deja șefa coloniei penitenciare la momentul urmăririi penale a Mariei Kalesnikava, prizonieră politică ce a primit o pedeapsă privativă de libertate de 11 ani în colonia penitenciară pentru participarea la protestele împotriva regimului autoritar al lui Alexander Lukașenko. Ea a fost privată de toate drepturile deținuților, inclusiv de dreptul de a consulta un avocat.

Prin urmare, Sviatlana Bandarenka este răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile din Belarus.

3.8.2023

207.

Tatsiana Valerieuna PIROZHNIKAVA

Tatiana Valeryevna PIROZHNIKOVA

Таццяна Валер’еўна ПIРОЖНIКАВА

Татьяна Валерьевна ПИРОЖНИКОВА

Funcție (funcții): judecătoare la Tribunalul districtului Moscova din Minsk

Data nașterii: 8.1.1987

Sex: feminin

Cetățenie: belarusă

Cod de identificare personal: 4010887M019PB2

În funcția sa de judecătoare în districtul Moskovsky din Minsk, Tatsiana Pirozhnikava a condamnat mai mulți cetățeni belaruși din motive politice, inclusiv pentru participarea lor la proteste și pentru publicarea de comentarii împotriva guvernului pe platforma Telegram. Este dovedit faptul că aplică uneori pedepse mai severe decât cele cerute de procuror.

Prin urmare, este răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru subminarea gravă a statului de drept, precum și pentru represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus.

3.8.2023

208.

Tatsiana Aliaksandrauna GRAKUN

Tatyana Alexandrovna GRAKUN

Таццяна Аляксандраўна ГРАКУН

Татьяна Александровна ГРАКУН

Funcție (funcții): procuroare de rang înalt la Parchetul din regiunea Minsk pentru supravegherea respectării legii hotărârilor judecătorești în cauzele penale, consilier junior pentru justiție

Sex: feminin

Cetățenie: belarusă

Tatsiana Grakun este o procuroare belarusă care își desfășoară activitatea la Parchetul din regiunea Minsk. În această funcție, a reprezentat regimul Lukașenko în cauze motivate politic împotriva unor jurnaliști. În special, în martie 2023 a efectuat urmărirea penală a Marynei Zolatava, redactor-șef al TUT.BY, care a fost condamnată la 12 ani de închisoare, și a Liudmilei Chekina, directoare generală a TUT.BY, care a fost condamnată la 12 ani de închisoare, pe baza unor acuzații neîntemeiate de «prejudiciere a securității naționale a Republicii Belarus».

Prin urmare, Tatsiana Grakun este răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului sau pentru participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus.

3.8.2023

209.

Valyantsina Mikalaeuna ZIANKEVICH

Valentina Nikolaevna ZENKEVICH

Валянцiна Мiкалаеўна ЗЯНКЕВIЧ

Валентина Николаевна ЗЕНЬКЕВИЧ

Funcție (funcții): judecătoare, colegiul judiciar pentru cauze penale al Tribunalului orașului Minsk

Data nașterii: 8.1.1969

Sex: feminin

Cetățenie: belarusă

Valyantsina Ziankevich este o judecătoare belarusă care își desfășoară activitatea în cadrul unui colegiu judiciar pentru cauze penale al Tribunalului orașului Minsk. A pronunțat hotărâri motivate politic împotriva oponenților autorităților belaruse. În martie 2023 a condamnat cel puțin șapte cetățeni belaruși din motive politice, printre aceștia numărându-se Maryna Zolatava, redactor-șef al TUT.BY, care a fost condamnată la 12 ani de închisoare, și Liudmila Chekina, directoare generală a TUT.BY, care a fost condamnată la 12 ani de închisoare. Este dovedit faptul că din 2022 pronunță hotărâri motivate politic împotriva oponenților autorităților belaruse.

Prin urmare, este răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus.

3.8.2023

210.

Yauhen Valerievich BUBICH

Yevgeniy Valerievich BUBICH

Яўген Валер’евiч БУБIЧ

Евгений Валерьевич БУБИЧ

Funcție (funcții): șeful coloniei penitenciare nr. 2; locotenent-colonel al serviciului intern

Data nașterii: 3.6.1979

Sex: masculin

Cetățenie: belarusă

Adresa: Bobruysk, st. Kovzana 60, apartment 42;

Bobruysk, st. Kovzana 5/485;

Bobruysk, st. Internationalnaya 66B, apartment 31

În funcția sa de șef al coloniei nr. 2 din Bobruysk, Yauhen Bubich este răspunzător pentru tratamentele inumane și degradante, inclusiv tortura, munca forțată, violența fizică și psihologică la care sunt supuși deținuții.

Prin urmare, este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile din Belarus.

3.8.2023

211.

Yuri Ivanavich VASILEVICH

Yuriy Ivanovich VASILEVICH

Юры Iванавiч ВАСIЛЕВIЧ

Юрий Иванович ВАСИЛЕВИЧ

Funcție (funcții): șeful coloniei penale nr.°14 din Novosady

Sex: masculin

Cetățenie: belarusă

În funcția sa de șef al coloniei penale nr. 14, Yury Vasilevich este răspunzător pentru rele tratamente aplicate deținuților aflați sub jurisdicția sa și pentru tratamente inumane și degradante, inclusiv tortura, aplicate prizonierilor politici și altor cetățeni deținuți în colonia penitenciară respectivă.

Prin urmare, este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile din Belarus.

3.8.2023

212.

Raman Ivanavich BIZIUK

Roman Ivanovich BIZYUK

Раман Iванавiч БIЗЮК

Роман Иванович БИЗЮК

Funcție (funcții): procuror

Data nașterii: 25.3.1986

Cetățenie: belarusă

Sex: masculin

Cod de identificare personal: 3250386H012PB7

Adresa: Minsk, 30 Masherova Ave., apt. 25

În funcția de procuror la Tribunalul municipal Minsk, Raman Biziuk a reprezentat regimul Lukașenko în numeroase cauze motivate politic, în special împotriva Marfăi Rabkova și a lui Andrei Chapiuk, care au primit sentințe extrem de lungi de15 și, respectiv, șase ani de închisoare și a celor opt copârâți, care au primit sentințe de închisoare între cinci și 17 ani.

Marfa Rabkova a fost încarcerată pe baza unor acuzații motivate politic de «instruire a persoanelor pentru participarea la revolte în masă sau finanțare a unor astfel de activități», pentru coordonarea serviciului de voluntariat în cadrul grupului pentru apărarea drepturilor omului recunoscut la nivel internațional Viasna și pentru organizarea monitorizării alegerilor în august 2020. De asemenea, ea a relatat despre cazuri de tortură și alte rele tratamente împotriva protestatarilor deținuți. Marfa Rabkova a fost unul dintre primii membri ai Viasna împotriva cărora autoritățile au formulat acuzații penale motivate politic după protestele din august 2020.

Andrei Chapiuk a fost acuzat de participarea la o organizație criminală și de incitare la ură, printre altele, pentru implicarea sa în grupul Viasna ca voluntar.

Procesul lor s-a desfășurat cu ușile închise, la cererea procurorului Raman Biziuk și cu aprobarea judecătorului Siarhei Khrypach din cauza presupusei existențe a unor «materiale de natură extremistă» în cauza respectivă.

În plus, Raman Biziuk este răspunzător pentru urmărirea penală motivată politic împotriva copârâților în cadrul aceluiași proces, și anume Akihiro Haeuski-Hanada, Alyaksandr Frantaskevich, Alykaksei Galauko, Alyaksandr Kazlyanka, Pavel Shpteny, Mikita Dranets, Andrei Marach și Daniil Chul. De asemenea, este răspunzător pentru acuzațiile motivate politic împotriva lui Andrei Linnik și Anton Bialenski, precum și împotriva lui Dzmitry Kanapelka, Vitalii Kavalenka, Tsimur Pipiya, Dzianis Boltuts, Vital Shyshlou și Emil Huseinau.

Prin urmare, Raman Biziuk este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului, pentru reprimarea societății civile și a opoziției democratice și pentru activități care subminează grav democrația și statul de drept în Belarus.

3.8.2023

213.

Siarhei Fiodaravich KHRYPACH

Sergey Fedorovich KHRIPACH

Сяргей Фёдаравiч ХРЫПАЧ

Сергей Федорович ХРИПАЧ

Funcție (funcții): judecător la Tribunalul municipal Minsk

Data nașterii: 16.4.1966

Locul nașterii: Minsk, Belarus

Cetățenie: belarusă

Sex: masculin

Cod de identificare personal: 3160466A077PB2

Adresa: Minsk, st. Odintsova 105, apt. 206

În funcția de judecător la Tribunalul municipal Minsk, Siarhei Khrypach a reprezentat regimul Lukașenko în numeroase cauze motivate politic, în special împotriva Marfăi Rabkova, a lui Andrei Chapiuk, care au primit sentințe extrem de lungi de 15 și, respectiv, șase ani de închisoare și a celor opt copârâți, care au primit pedepse privative de libertate între cinci și 17 ani.

Marfa Rabkova a fost încarcerată pe baza unor acuzații motivate politic de «instruire a persoanelor pentru participarea la revolte în masă sau finanțare a unor astfel de activități», pentru coordonarea serviciului de voluntariat în cadrul grupului pentru apărarea drepturilor omului recunoscut la nivel internațional Viasna și pentru organizarea monitorizării alegerilor în august 2020. De asemenea, ea a relatat despre cazuri de tortură și alte rele tratamente împotriva protestatarilor deținuți. Marfa Rabkova a fost unul dintre primii membri ai Viasna împotriva cărora autoritățile au formulat acuzații penale motivate politic după protestele din august 2020.

Andrei Chapiuk a fost acuzat de participarea la o organizație criminală și de incitare la ură, printre altele, pentru implicarea sa în grupul Viasna ca voluntar.

Procesul lor s-a desfășurat cu ușile închise, la cererea procurorului Raman Biziuk și cu aprobarea judecătorului Siarhei Khrypach din cauza presupusei existențe a unor «materiale de natură extremistă» în cauza respectivă.

În plus, Siarhei Khrypach este răspunzător pentru activitățile motivate politic de trimitere în judecată și condamnare a copârâților în cadrul aceluiași proces, și anume Akihiro Haeuski-Hanada, Alyaksandr Frantaskevich, Alykaksei Galauko, Alyaksandr Kazlyanka, Pavel Shpteny, Mikita Dranets, Andrei Marach și Daniil Chul.

Siarhei Khrypach este, de asemenea, răspunzător pentru sentința motivată politic pronunțată împotriva lui Yegor Dudnikov în mai 2021.

Prin urmare, este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului, pentru reprimarea societății civile și a opoziției democratice și pentru activități care subminează grav democrația sau statul de drept în Belarus.

3.8.2023

214.

Vadzim Frantzavich GIGIN

Vadim Franzevich GIGIN

Vadzim HIHIN

Вадзiм Францавiч ГIГIН

Вадим Францевич ГИГИН

Funcție (funcții): director al Bibliotecii Naționale a Belarusului, fost șef al societății guvernamentale din Belarus «Cunoașterea» și decan al Facultății de Filozofie și Științe Sociale a Universității de Stat din Belarus, candidat în istorie

Data nașterii: 21.10.1977

Locul nașterii: Minsk, fosta RSS Belarusă (în prezent Belarus)

Cetățenie: belarusă

Sex: masculin

Vadzim Gigin este unul dintre cei mai fervenți și influenți membri ai sistemului de propagandă de stat din Belarus. Sprijină în mod sistematic regimul Lukașenko și își prezintă adesea opiniile pe canalele de televiziune de stat ONT și Belarus 1. Vadzim Gigin a sprijinit și justificat reprimarea opoziției democratice, a societății civile și a mass-mediei independente, în special după alegerile prezidențiale din august 2020. Vadzim Gigin își răspândește discursul de propagandă privind «regimul nazist din Ucraina», discreditând Occidentul și justificând războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Până în iunie 2023, Vadizm Gigin a condus societatea belarusă «Cunoașterea», cunoscută drept organizație neguvernamentală sponsorizată de stat care îl promovează pe Lukașenko și regimul acestuia. Contribuția lui Gigin la regim a fost recunoscută de Lukașenko în septembrie 2021, când Gigin a primit medalia «Pentru Merite în Muncă». În plus, în februarie 2023, a fost numit membru al Comisiei de examinare a căilor de atac ale cetățenilor belaruși din străinătate cu privire la infracțiunile comise de aceștia, condusă de procurorul general al Belarusului, Andrei Șved.

Prin urmare, Vadzim Gigin beneficiază de pe urma regimului Lukașenko, pe care îl sprijină.

3.8.2023

215.

Ksenia Piatrouna LEBEDZEVA

Ksenia Petrovna LEBEDEVA

Ксенiя Пятроўна ЛЕБЕДЗЕВА

Ксения Петровна ЛЕБЕДЕВА

Funcție (funcții): propagandistă și angajată a canalului de stat «Belarus 1» și a Agenției de presă din Belarus

Data nașterii: 12.12.1987

Locul nașterii: Mogilev, fosta RSS Belarusă (în prezent Belarus)

Cetățenie: belarusă

Sex: feminin

Ksenia Lebedzeva este unul dintre principalii propagandiști ai regimului Lukașenko, în strânsă legătură cu mass-media regimului. Este prezentatoare TV belarusă la canalul de stat «Belarus 1». Din iulie 2021, a găzduit emisiunea de informații și analiză «Altfel» la canalul de televiziune de stat «Belarus 1». În emisiunea sa și în rapoartele sale pentru canalul de televiziune Belarus 1, promovează propaganda Rusiei privind războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și propaganda de stat a Belarusului îndreptată împotriva opoziției și a țărilor învecinate. Ksenia Lebedzeva promovează ideea că Ucraina, împreună cu NATO, lansează, începând din 2020, operațiuni speciale de informare și psihologice împotriva Belarusului, precum și discursul lui Lukașenko potrivit căruia reprezentanții opoziției sunt finanțați de țări occidentale.

La 16.1.2021, Ksenia Lebedzeva a primit o distincție în semn de recunoștință din partea președintelui Lukașenko pentru «o contribuție semnificativă la punerea în aplicare a politicii de informare de stat, un nivel înalt de profesionalism și o relatare obiectivă și cuprinzătoare a evenimentelor din viața sociopolitică și socioculturală a țării».

Prin urmare, Ksenia Lebedeva beneficiază de pe urma regimului Lukașenko, pe care îl sprijină.

3.8.2023

216.

Zinaida Vasilieuna BALABALAVA

Zinaida Vasilievna BALABALAVA

Зiнаiда Васiльеўна БАЛАБАЛАВА

Зинаида Васильевна БАЛАБОЛАВА

Funcție (funcții): judecătoare la Tribunalul Navapolatsk

Sex: feminin

În funcția sa de judecătoare la Tribunalul Navapolatsk, Zinaida Balabalava este răspunzătoare pentru numeroase hotărâri motivate politic împotriva unor protestatari pașnici, în special de condamnarea liderului sindical Volha Bytsikava și a activiștilor Hanna Tukava și Andrei Halavyryn. A aplicat amenzi și a dispus arestarea unor persoane pentru publicarea de mesaje «Nu războiului!» sau pentru raportarea independentă de la procese.

Prin urmare, este răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru subminarea gravă a statului de drept, precum și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus.

3.8.2023

217.

Halina KNIZHONAK

Galina KNIZHONAK

Галiна КНIЖОНАК

Галина КНИЖОНАК

Funcție (funcții): judecătoare la Tribunalul districtului Mazyr

Sex: feminin

În funcția sa de judecătoare la Tribunalul districtului Mazyr, Halina Knizhonak este responsabilă de numeroase hotărâri motivate politic împotriva unor protestatari pașnici, în special de condamnarea lui Hleb Koipish, Uladzislau Hancharou, Aliaksandr Tsimashenka și Daniil Skipalski. A condamnat persoane la închisoare pentru participarea la proteste pașnice împotriva regimului Lukașenko.

Prin urmare, este răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru subminarea gravă a statului de drept, precum și pentru represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus.

3.8.2023

218.

Hanna Barisauna LIAVUSIK

Anna Borisovna LEUSIK

Ганна Барысаўна ЛЯВУСIК

Анна Борисовна ЛЕУСИК

Funcție (funcții): judecătoare la Judecătoria Leninsky din Hrodna/Grodno

Data nașterii: 7.10.1973

Cetățenie: belarusă

Sex: feminin

Adresa: Grodno, st. Soviet Border Guards 120, apt. 47

Cod de identificare personal: 4071073K000PB2

În funcția sa de judecătoare la Judecătoria Leninsky din Hrodna, Hanna Liavusik este răspunzătoare pentru numeroase hotărâri motivate politic împotriva unor protestatari pașnici, în special pentru condamnarea lui Alexander Tyelega. A condamnat persoane la închisoare și la plata unor amenzi pentru că s-au pronunțat public împotriva violenței și represiunii.

Prin urmare, este răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru subminarea gravă a statului de drept, precum și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus.

3.8.2023

219.

Henadz Ivanavich KUDLASEVICH

Gennadiy Ivanovich KUDLASEVICH

Генадзь Iванавiч КУДЛАСЕВIЧ

Геннадий Иванович КУДЛАСЕВИЧ

Funcție (funcții): judecător la Tribunalul districtului Ivanovsky

Data nașterii: 5.5.1973

Locul nașterii: Tereblychi, districtul Stolin, fosta RSS Belarusă (în prezent Belarus)

Cetățenie: belarusă

Sex: masculin

În funcția sa de judecător la Tribunalul districtului Ivanovsky, Henadz Kudlasevich este răspunzător pentru numeroase hotărâri motivate politic împotriva unor protestatari pașnici, în special pentru condamnarea lui Yuryi Holik. A condamnat persoane la pedepse cu închisoarea, la arest la domiciliu și la plata unor amenzi pentru proteste împotriva guvernului sau pentru raportări independente.

Prin urmare, este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru subminarea gravă a statului de drept, precum și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus.

3.8.2023

220.

Ina Leaonidauna PAULOUSKAYA

Inna Leonidovna PAVLOVSKAYA

Iна Леанiдаўна ПАЎЛОЎСКАЯ

Инна Леонидовна ПАВЛОВСКАЯ

Funcție (funcții): judecătoare la Tribunalul districtului Baranovichi

Data nașterii: 29.7.1975

Cetățenie: belarusă

Sex: feminin

Adresa: Baranovichi, st. Mikolskaya 32

Cod de identificare personal: 4290775C016PB9

În funcția sa de judecătoare la Tribunalul districtului Baranovichi, Ina Paulouskaya este răspunzătoare pentru numeroase hotărâri motivate politic împotriva unor protestatari pașnici, în special pentru condamnarea lui Vitaly Korsak și a lui Anatoly Pugach. A condamnat persoane la închisoare și la plata unor amenzi pentru că l-au criticat pe președintele Lukașenko și au protestat împotriva rezultatului alegerilor prezidențiale din 2020.

Prin urmare, este răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru subminarea gravă a statului de drept, precum și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus.

3.8.2023

221.

Aliaksandr Mikalaevich TARAKANAU

Alexander Nikolaevich TARAKANOV

Аляксандр Мiкалаевiч ТАРАКАНАЎ

Александр Николаевич ТАРАКАНОВ

Funcție (funcții): judecător la Tribunalul districtului Shklov, regiunea Mogilev

Data nașterii: 19.5.1965

Cetățenie: belarusă

Sex: masculin

Aliaksandr Tarakanau este un judecător belarus care își desfășoară activitatea în cadrul unui tribunal din districtul Shklov, în regiunea Mogilev. A fost numit de Alexander Lukașenko pe o perioadă nedeterminată în 2017. În principal, a pronunțat sentințe care au mărit pedepsele împotriva oponenților politici ai autorităților belaruse, în special în contextul înlocuirii sentințelor pronunțate anterior cu închisoarea absolută sau cu un regim mai strict de executare a unor astfel de pedepse. O astfel de hotărâre a fost luată în cazul filozofului și jurnalistului Uladzimir Matskievich, care este asociat canalului de televiziune independent Belsat. Prin urmare, Aliaksandr Tarakanau este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru subminarea gravă a statului de drept, precum și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus.

3.8.2023

222.

Dzmitriy Vitalevich BUBENCHIK

Dmitriy Vitalievich BUBENCHIK

Дзмiтрый Вiтальевiч БУБЕНЧЫК

Дмитрий Витальевич БУБЕНЧИК

Funcție (funcții): judecător la Tribunalul Regional Grodno

Data nașterii: 15.7.1985

Cetățenie: belarusă

Sex: masculin

Dzmitriy Bubenchi este un judecător belarus care își desfășoară activitatea în cadrul unui tribunal din districtul Grodno. A fost numit de Alexander Lukașenko. A pronunțat hotărâri motivate politic împotriva oponenților autorităților belaruse. La 8 februarie 2023, l-a condamnat la opt ani de închisoare pe Andrzej Poczobut, jurnalist independent și activist al minorității poloneze, care critică guvernul Republicii Belarus.

Prin urmare, este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru subminarea gravă a statului de drept, precum și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus.

3.8.2023

223.

Aleg Uladzimiravich KHOROSHKA

Oleg Vladimirovich KHOROSHKO

Алег Уладзiмiравiч ХОРОШКА

Олег Владимирович ХОРОШКО

Funcție (funcții): judecător la Tribunalul Regional Gomel

Data nașterii: 22.5.1977

Cetățenie: belarusă

Sex: masculin

Aleg Khoroshka este un judecător belarus care își desfășoară activitatea în cadrul unui tribunal din districtul Gomel. A fost numit de Alexander Lukașenko. A emis hotărâri motivate politic împotriva oponenților autorităților belaruse, printre care se numără o jurnalistă a postului de televiziune independent Belsat, Katsiaryna Andreyeva care a primit o sentință de opt ani și trei luni într-o colonie penitenciară.

Prin urmare, este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru subminarea gravă a statului de drept, precum și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus.

3.8.2023

224.

Anastastasia Uladzimirouna BENEDZISIUK

Anastasia Vladimirovna BENEDISYUK

Анастасiя Уладзiмipаўна БЕНЕДЗIСЮК

Анастасия Владимировна БЕНЕДИСЮК

Funcție (funcții): șefa Departamentului Reporteri din cadrul Agenției de știri TV la canalul național de televiziune de stat Belarus 1 TV

Data nașterii: 31.10.1992

Locul nașterii: Oshmyan, Belarus

Cetățenie: belarusă

Sex: feminin

Anastasia Benedzisiuk este unul dintre principalii propagandiști ai regimului Lukașenko și șefa Departamentului Reporteri din cadrul Agenției de știri TV, pregătind reportaje pentru canalul de televiziune Belarus 1.

Este gazda emisiunii de informare «Plan B», la canalul de televiziune de stat «Belarus 1». În emisiunea sa și în reportajele sale pentru canalul de televiziune Belarus 1, răspândește discursurile propagandei ruse cu privire la «regimul nazist din Ucraina» și la forțele armate ucrainene, precum și propaganda președintelui Lukașenko împotriva opoziției belaruse și a regimentului Kalinousky. De asemenea, difuzează propagandă împotriva sancțiunilor occidentale.

În 2023, Anastasia Benedzisiuk a primit o distincție oficială în semn de recunoștință din partea lui Lukașenko pentru «contribuția sa semnificativă la punerea în aplicare a politicii de informare de stat, un nivel înalt de profesionalism și o relatare obiectivă și cuprinzătoare a evenimentelor din viața sociopolitică și socioculturală a țării».

Prin urmare, beneficiază de pe urma regimului Lukașenko, pe care îl sprijină.

3.8.2023

225.

Yauhen PUSTAVY

Yevgeniy PUSTOVOY

Яўген ПУСТАВЫ

Евгений ПУСТОВОЙ

Funcție: propagandist și om de televiziune belarus

Data nașterii: 29.2.1984

Cetățenie: belarusă

Sex: masculin

Yauhen Pustavy este un propagandist belarus care lucrează pentru Stolichnoye Televideniye, unul dintre cele trei canale naționale de televiziune din Belarus, precum și pentru Minskaya Prauda, un ziar de stat. Este responsabil de difuzare de propagandă în sprijinul politicilor lui Lukașenko și care justifică războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. A fost medaliat de Lukașenko pentru meritele sale în dezvoltarea politicii de informare de stat. În plus, este membru al Comisiei de stat al cărei rol este să verifice refugiații politici care doresc să se întoarcă în Belarus. Această comisie a fost creată de Lukașenko cu scopul politic de a prezenta refugiații care se întorc în Belarus drept persoane care regretă acțiunile lor împotriva regimului Lukașenko.

Prin urmare, beneficiază de pe urma regimului Lukașenko, pe care îl sprijină.

3.8.2023

226.

Alena Stanislavauna HARMASH

Alena Stanislavovna GORMASH

Алена Станiславаўна ГОРМАШ

Елена Станиславовна ГОРМАШ

Funcție: judecătoare la Tribunalul Bobruisk și al districtului Bobruisk

Data nașterii: 10.9.1967

Cetățenie: belarusă

Sex: feminin

Alena Harmash este o judecătoare belarusă care își desfășoară activitatea în cadrul Tribunalului Bobruisk și al districtului Bobruisk. A pronunțat hotărâri motivate politic împotriva oponenților autorităților belaruse. A condamnat șase susținători și activiști ai opoziției din motive politice. Este dovedit faptul că din 2020 a pronunțat hotărâri motivate politic împotriva oponenților autorităților belaruse.

Prin urmare, este răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus.

3.8.2023

227.

Andrei Ramanavich TARASEVICH

Andrei Romanovich TARASEVICH

Андрэй Раманавiч ТАРАСЕВIЧ

Андрей Романович ТАРАСЕВИЧ

Funcție: judecător la Tribunalul districtului Glubokoye

Data nașterii: 10.11.1974

Cetățenie: belarusă

Sex: masculin

Andrei Tarasevich este un judecător belarus care își desfășoară activitatea în cadrul Tribunalului districtului Glubokoye. A emis hotărâri motivate politic împotriva oponenților autorităților belaruse. A condamnat cel puțin 13 cetățeni belaruși din motive politice. Este dovedit faptul că între 2017 și 2023 a pronunțat hotărâri motivate politic împotriva oponenților autorităților belaruse.

Prin urmare, este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus.

3.8.2023

228.

Hanna Mikhailauna ASIPENKA

Anna Mikhailovna OSIPENKO

Ганна Мiхайлаўна АСIПЕНКА

Анна Михайловна ОСИПЕНКО

Funcție: judecătoare la Tribunalul Bobruisk și al districtului Bobruisk

Data nașterii: 7.12.1982

Cetățenie: belarusă

Sex: feminin

Hanna Asipenka este o judecătoare belarusă care își desfășoară activitatea în cadrul Tribunalului Bobruisk și al districtului Bobruisk. A pronunțat hotărâri motivate politic împotriva oponenților autorităților belaruse. Între 2020 și 2023, a participat activ la condamnarea oponenților politici ai regimului. În această perioadă, a pronunțat cel puțin 13 sentințe, inclusiv cazul a doi jurnaliști mass-media independenți.

Prin urmare, este răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus.

3.8.2023

229.

Iryna Uladzimirauna PADKAVYRAVA

Irina Vladimirovna PODKOVYROVA

Iрына Уладзiмiраўна ПАДКАВЫРАВА

Ирина Владимировна ПОДКОВЫРОВА

Funcție: procuroare

Data nașterii: 22.9.1972

Cetățenie: belarusă

Sex: feminin

Iryna Padkavyrava este o procuroare belarusă. Este asociată cu organele de urmărire penală cel puțin din 2009, când a ocupat o funcție de procuror de rang înalt în regiunea Gomel. În 2022, a exercitat funcția de procuror în procesul unui jurnalist independent afiliat la TVP și Belsat TV. La momentul respectiv, ea a solicitat o pedeapsă cu închisoare de patru ani pentru jurnalist. A participat, de asemenea, la examinarea căilor de atac introduse împotriva sentințelor pronunțate pentru postări, pe platformele de comunicare socială belaruse, care erau defavorabile guvernului și funcționarilor acestuia. În calitate de procuror, a sprijinit sancțiunile, considerându-le adecvate și echitabile.

Prin urmare, este răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus.

3.8.2023

230.

Ludmila Stsiapanauna VASHCHANKA

Ludmila Stiepanovna VASHCHENKO

Людмiла Сцяпанаўна ВАШЧАНКА

Людмила Степановна ВАЩЕНКО

Funcție: judecător la Tribunalul districtului Glubokoye

Data nașterii: 22.9.1972

Cetățenie: belarusă

Sex: feminin

Liudmila Vashchanka este o judecătoare belarusă care își desfășoară activitatea în cadrul Tribunalului districtului Glubokoye. A pronunțat hotărâri motivate politic împotriva oponenților autorităților belaruse. Este dovedit faptul că între 2007 și 2023 a pronunțat hotărâri motivate politic împotriva oponenților autorităților belaruse. În această perioadă, a condamnat din motive politice cel puțin nouă cetățeni belaruși, inclusiv susținători și activiști ai opoziției.

Prin urmare, este răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus.

3.8.2023

231.

Uladzimir Aliaksandravich DAVYDAU

Vladimir Alexandrovich DAVYDOV

Уладзiмiр Аляксандравiч ДАВЫДАЎ

Владимир Александрович ДАВЫДОВ

Funcție: judecător la Curtea Supremă a Belarusului

Data nașterii: 11.4.1967

Cetățenie: belarusă

Sex: masculin

Uladzimir Davydau este un judecător belarus care își desfășoară activitatea în cadrul Curții Supreme a Belarusului. A fost numit de Alexander Lukașenko pe o perioadă nedeterminată în 2014. Judecătorul Davydau s-a pronunțat în principal cu privire la căile de atac referitoare la pedepsele cu închisoarea aplicate activiștilor politici și jurnaliștilor. El a lăsat neschimbate sentințele respective. O astfel de decizie a fost luată în cazul jurnalistului de la Belsat, Pavel Vinahradau.

Prin urmare, este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus.

3.8.2023

232.

Viachaslau Uladzimiravich YELISEENKA

Vyacheslav Vladimirovich ELISEENKO

Вячаслаў Уладзiмiравiч ЕЛIСЕЕНКА

Вячеслав Владимирович ЕЛИСЕЕНКО

Funcție: judecător la Tribunalul districtului Dokshitsy

Data nașterii: 10.4.1979

Cetățenie: belarusă

Sex: masculin

Viachaslau Yeliseenka este un judecător belarus care își desfășoară activitatea în cadrul Tribunalului districtului Dokshitsy. A emis hotărâri motivate politic împotriva oponenților autorităților belaruse. A condamnat 10 cetățeni belaruși din motive politice. Este dovedit faptul că din 2018 pronunță hotărâri motivate politic împotriva oponenților autorităților belaruse.

Prin urmare, este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus.

3.8.2023

233.

Anton Uladzimiravich KALYAGA

Anton Vladimirovich KOLYAGO

Антон Уладзiмiравiч КАЛЯГА

Антон Владимирович КОЛЯГО

Funcție: investigator-șef – investigator pentru cazuri deosebit de importante ale Direcției principale de investigare a infracțiunilor din sfera criminalității organizate și a corupției din cadrul Aparatului central al Comitetului de anchetă, Maior al Justiției

Data nașterii: 2.10.1989

Locul nașterii: Minsk, Republica Belarus

Cetățenie: belarusă

Sex: masculin

Anton Kalyaga este investigator la Direcția principală de investigare a infracțiunilor din sfera crimei organizate și a corupției din cadrul Biroului central al Comisiei de anchetă din Republica Belarus. El conduce cauza penală împotriva membrilor Viasna. Procedurile judiciare împotriva lui Ales Bialiatski, Valianstin Stefanovich și Uladzimir Labkovich includ numeroase nereguli, iar perioada de anchetă a fost prelungită artificial de către autorități în încercarea de a fabrica probe, depășind termenul stabilit de dreptul belarus și de standardele internaționale care reglementează dreptul la un proces echitabil. Investigația și procesul în cauza Viasna nu au respectat statul de drept.

Prin urmare, este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului și subminarea gravă a statului de drept, precum și pentru participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus.

3.8.2023”

2.

Următoarele persoane juridice se adaugă în tabelul „B. Persoanele juridice, entitățile și organismele menționate la articolul 2 alineatul (1):

 

Nume

Transliterare din ortografia belarusă

Transliterare din ortografia rusă

Nume

(ortografia belarusă)

(ortografia rusă)

Informații de identificare

Motivele înscrierii pe listă

Data includerii pe listă

„36.

Open Joint Stock Company «MINSK ELECTROTECHNICAL PLANT NAMED AFTER V. I. KOZLOV» (Societatea deschisă pe acțiuni «MINSK ELECTROTECHNICAL PLANT NAMED AFTER V. I. KOZLOV»)

Адкрытае акцыянернае таварыства «МIНСКI ЭЛЕКТРАТЭХНIЧНЫ ЗАВОД IМЯ В.I.КАЗЛОВА»

Открытое акционерное общество «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА»/ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА»

Adresa: Room 502, 4, Uralskaya st., Minsk 220037, Republica Belarus

Tip de entitate: Întreprindere de stat

Locul înregistrării: 4, Uralskaya st.,

Minsk 220037,

Republica Belarus

Data înregistrării: 1.3.1994

Număr de înregistrare: 100211261(УНП)

Locul principal de desfășurare a activității: Belarus

Site-ul societății: www.metz.by

Adresa de e-mail a societății: urist@metz.by

Numărul de telefon al societății: 8017 230 11 22

SA «Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov» este o întreprindere de stat și unul dintre cei mai mari producători de echipamente electrice din Europa și unul dintre giganții industriali din Belarus. Ca atare, aceasta reprezintă o sursă substanțială de venituri pentru regimul Lukașenko. Angajații SA «Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov» care au participat la greve și proteste pașnice în urma alegerilor frauduloase din august 2020 din Belarus au fost amenințați cu concedierea și intimidați de conducerea societății. Lucrătorii au fost concediați ulterior din cauza participării lor la greve.

Prin urmare, SA «Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov» beneficiază de pe urma regimului Lukașenko, pe care îl sprijină. În plus, SA «Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov» este responsabilă de represiunea împotriva societății civile din Belarus.

3.8.2023

37.

Open joint stock company «Byelorussian Steel Works – management company of „Byelorussian Metallurgical Company” holding» a.k.a. OJSC «BSW (BMZ) – management company of „BMC” holding» [Societatea deschisă pe acțiuni «Byelorussian Steel Works – societate de administrare a holdingului „Belorussian Metallurgical Company”», alias «SA BSW (BMZ) – societate de administrare a holdingului „BMC”»]

Адкрытае акцыянернае таварыства «Беларускi металургiчны завод - кiруючая кампанiя холдынгу „Беларуская металургiчная кампанiя”» alias ААТ «БМЗ - кiруючая кампанiя холдынгу „БМК”»

Открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод- управляющая компания холдинга „Белорусская металлургическая компания”», alias «ОАО БМЗ- управляющая компания холдинга „БМК”»

Adresa: 37, strada Promyshlennaya, Zhlobin, regiunea Gomel, Belarus, 247210

Tip de entitate: societate deschisă pe acțiuni

Locul înregistrării: Zhlobin, regiunea Gomel, Belarus

Data înregistrării: 24.4.1991 ca «БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»,

11.9.1996 ca «Государственное предприятие - Белорусский металлургический завод»,

1.12.1997 ca «Белорусский металлургический завод»,

3.11.1999 ca «Республиканское унитарное предприятие „Белорусский металлургический завод”»,

1.1.2012 ca «Открытое акционерное общество „Белорусский металлургический завод”»

Număr de înregistrare: 400074854

Locul principal de desfășurare a activității: Zhlobin, regiunea Gomel, Belarus.

SA BSW – societate de administrare a holdingului «BMC» este o întreprindere de stat unică din domeniul industriei metalurgice din Belarus, printre cele mai mari întreprinderi din această țară. Ca atare, aceasta reprezintă o sursă substanțială de venituri pentru regimul Lukașenko. Statul belarus profită direct de pe urma câștigurilor realizate de SA BSW – societate de administrare a holdingului «BMC». În plus, societatea primește granturi guvernamentale substanțiale și sprijin politic din partea regimului Lukașenko. Directorul general al SA BSW – societate de administrare a holdingului «BMC» a fost numit personal de președintele Lukașenko.

Angajații de la SA BSW – societate de administrare a holdingului «BMC» – care au protestat și au intrat în grevă în urma alegerilor prezidențiale din 2020 din Belarus au fost concediați. De atunci, întreprinderea continuă să ia măsuri împotriva angajaților care încearcă să organizeze greve, prin amenințări și concedieri. Prin urmare, SA BSW – societate de administrare a holdingului «BMC» beneficiază de pe urma regimului Lukașenko, pe care îl sprijină. În plus, este răspunzătoare pentru reprimarea societății civile din Belarus.

3.8.2023

38.

Belneftekhim – Concernul Belarus de Stat pentru Petrochimie

Белнафтахiм – Беларускi дзяржаўны канцэрн па нафце i хiмii

Белнефтехим, Белорусский государственный концерн по нефти и химии

Adresa: 73, strada Dzerzhinskogo, Minsk, 220116

Tip de entitate: concern de stat

Locul înregistrării: 73, strada Dzerzhinskogo, Minsk, 220116

Data înregistrării: 21.7.1997

Număr de înregistrare: 101272253

Locul principal de desfășurare a activității: Minsk, Belarus

Concernul Belarus de Stat pentru Petrochimie (Belneftekhim) este unul dintre cele mai mari complexe industriale din Republica Belarus, înființat în 1997 și format din mai multe alte societăți de stat. Aleksandr Lukașenko consideră că Belneftekhim este unul dintre cele mai importante și strategice concernuri din Belarus. În special, Belneftekhim reprezintă un atu fundamental pentru economia și politica externă ale Belarusului, în special în ceea ce privește cooperarea dintre Rusia și Belarus în vederea dezvoltării unei piețe comune a petrolului. Au loc consultări periodice între concern și președintele Lukașenko. Belneftekhim beneficiază de sprijinul acordat de regimul Lukașenko, în special în ceea ce privește efectele sancțiunilor occidentale. Prin urmare, Belneftekhim beneficiază de pe urma regimului Lukașenko, pe care îl sprijină.

3.8.2023”