20.7.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 183/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1496 AL CONSILIULUI

din 20 iulie 2023

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1), în special articolul 14 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

(2)

Uniunea rămâne neclintită în sprijinirea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

(3)

În concluziile sale din 23 martie 2023, Consiliul European și-a reiterat condamnarea fermă a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care reprezintă o încălcare vădită a Cartei ONU. Consiliul European a reiterat, de asemenea, faptul că Uniunea își păstrează angajamentul de a menține și a intensifica presiunea colectivă asupra Rusiei, inclusiv prin eventuale măsuri restrictive suplimentare.

(4)

Iranul oferă sprijin militar pentru războiul de agresiune neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei. Având în vedere gravitatea situației, Consiliul consideră că pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui să fie adăugate cinci persoane implicate în dezvoltarea și livrarea de vehicule aeriene fără pilot către Rusia.

(5)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 iulie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 78, 17.3.2014, p. 6.


ANEXĂ

Următoarele persoane se adaugă pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014:

„Persoane

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1573.

Hamid Reza SHARIFI TEHRANI

حمید رضا شریفی تهرانی

alias Hamidreza SHARIFI TEHRANI

Funcție: membru al consiliului de administrație al Qods Aviation Industries

Data nașterii: 6.7.1974

Locul nașterii: Iran

Cetățenia: iraniană

Sex: masculin

Hamidreza Reza Sharifi-Tehrani este un membru principal al consiliului de administrație al Qods Aviation Industries (QAI), o entitate care vinde drone Mohajer-6 Rusiei pentru a fi utilizate în războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prin urmare, în această calitate, este răspunzător de acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

20.7.2023

1574.

Ali Reza TANGSIRI

علیرضا تنگسیری

Funcție: Comandant al marinei IRGC și președinte al consiliului de administrație și membru al consiliului de administrație al societății Paravar Pars

Data nașterii: 27.8.1963

Locul nașterii: Arvandkenar, Iran

Cetățenia: iraniană

Sex: masculin

Ali Reza Tangsiri este comandant al marinei IRGC și președinte al consiliului director și membru al consiliului de administrație al societății Paravar Pars, care a produs vehicule aeriene fără pilot (UAV) pentru Forțele Aerospațiale ale Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC AF) și a testat UAV-uri pentru marina IRGC. În special, societatea Paravar Pars a fost implicată în cercetarea, dezvoltarea și producția UAV-urilor Shahed-171 iraniene dezvoltate de IRGC AF. UAV-urile Shahed-171 produse în Iran sunt utilizate de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Prin urmare, în această calitate, este răspunzător de acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

20.7.2023

1575.

Mohsen ASADI

محسن اسدی

Funcție: membru al consiliului de administrație al societății Paravar Pars

Data nașterii: 16.9.1971

Locul nașterii: Kerman, Iran

Sex: masculin

Mohsen Asadi este membru al consiliului de administrație al societății Paravar Pars, care a produs vehicule aeriene fără pilot (UAV) pentru Forțele Aerospațiale ale Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC AF) și a testat UAV-uri pentru marina IRGC. În special, societatea Paravar Pars a fost implicată în cercetarea, dezvoltarea și producția UAV-urilor Shahed-171 iraniene dezvoltate de IRGC AF. UAV-urile Shahed-171 produse în Iran sunt utilizate de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Prin urmare, în această calitate, este răspunzător de acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

20.7.2023

1576.

Mohammad Reza MOHAMMADI

محمد رضا محمدی

Funcție: membru al consiliului de administrație al societății Paravar Pars

Data nașterii: 16.4.1971

Locul nașterii: Teheran, Iran

Cetățenia: iraniană

Sex: masculin

Mohammad Reza Mohammadi este membru al consiliului de administrație al societății Paravar Pars, care a produs vehicule aeriene fără pilot (UAV) pentru Forțele Aerospațiale ale Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC AF) și a testat UAV-uri pentru marina IRGC. În special, societatea Paravar Pars a fost implicată în cercetarea, dezvoltarea și producția UAV-urilor Shahed-171 iraniene dezvoltate de IRGC AF. UAV-urile Shahed-171 produse în Iran sunt utilizate de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Prin urmare, în această calitate, este răspunzător de acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

20.7.2023

1577.

Mohammad Sadegh Heidari MOUSA

محمد صادق حیدری موسی

Funcție: membru al consiliului de administrație al societății Paravar Pars

Data nașterii: 24.9.1977

Locul nașterii: Shahrebabak, Iran

Cetățenia: iraniană

Sex: masculin

Mohammad Sadegh Heidari Mousa este membru al consiliului de administrație al societății Paravar Pars, care a produs vehicule aeriene fără pilot (UAV) pentru Forțele Aerospațiale ale Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC AF) și a testat UAV-uri pentru marina IRGC. În special, societatea Paravar Pars a fost implicată în cercetarea, dezvoltarea și producția UAV-urilor Shahed-171 iraniene dezvoltate de IRGC AF. UAV-urile Shahed-171 produse în Iran sunt utilizate de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Prin urmare, în această calitate, este răspunzător de acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

20.7.2023”