25.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 59/423


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/430 AL CONSILIULUI

din 25 februarie 2023

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1998 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2020/1998 al Consiliului din 7 decembrie 2020 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului (1), în special articolul 14 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 8 decembrie 2020, în declarația Înaltului Reprezentant în numele Uniunii Europene privind regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului, Uniunea și statele sale membre și-au reafirmat angajamentul ferm față de promovarea și apărarea drepturilor omului în întreaga lume. Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului evidențiază hotărârea Uniunii de a-și consolida rolul în cadrul eforturilor de combatere a încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului la nivel mondial. Unul dintre obiectivele strategice ale Uniunii este asigurarea exercitării efective a drepturilor omului de către fiecare persoană. Respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității și a statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului reprezintă valori fundamentale ale Uniunii și ale politicii sale externe și de securitate comune.

(2)

La 13 decembrie 2021, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2021/2197 (2) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2195 (3), care au desemnat Grupul Wagner și trei dintre membrii săi implicați în încălcări grave ale drepturilor omului săvârșite în diferite părți ale lumii.

(3)

Uniunea rămâne profund îngrijorată de încălcările grave ale drepturilor omului și de abuzurile grave împotriva acestora, cum ar fi tortura și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, precum și de execuțiile extrajudiciare, sumare sau arbitrare, și de asasinatele comise de Grupul Wagner în mai multe țări, printre care se numără Ucraina, Libia, Republica Centrafricană (RCA), Mali și Sudan.

(4)

Având în vedere dimensiunea internațională și gravitatea activităților Grupului Wagner, precum și impactul său destabilizator în aceste țări, Uniunea consideră că acțiunile Grupului Wagner subminează obiectivele politicii externe și de securitate comune, astfel cum sunt prevăzute la articolul 21 din TUE, în special obiectivul de consolidare și sprijinire a democrației, a statului de drept, a drepturilor omului și a principiilor dreptului internațional în conformitate cu alineatul (2) litera (b) de la respectivul articol.

(5)

În acest context, opt persoane și șapte entități ar trebui incluse pe lista persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) 2020/1998.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (UE) 2020/1998 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) 2020/1998 al Consiliului se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 februarie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ROSWALL


(1)  JO L 410I, 7.12.2020, p. 1.

(2)  Decizia (PESC) 2021/2197 a Consiliului din 13 decembrie 2021 de modificare a Deciziei (PESC) 2020/1999 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului (JO L 445I, 13.12.2021, p. 17).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2195 al Consiliului din 13 decembrie 2021 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1998 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului (JO L 445I, 13.12.2021, p. 10).


ANEXĂ

1.

Următoarele rubrici se adaugă pe lista persoanelor fizice prevăzută la secțiunea A. („Persoane fizice”) din anexa I la Regulamentul (UE) 2020/1998:

A.

Persoane fizice

 

Nume (transcriere cu caractere latine)

Nume

Informații de identificare

Motivele înscrierii pe listă

Data includerii pe listă

„19.

Maxim SHUGALEY

alias

Maksim SHUGALEI

Максим ШУГАЛЕЙ

(ortografie rusă)

Funcție (funcții): președintele Fundației pentru Apărarea Valorilor Naționale (FDNV)

Data nașterii: 24.2.1966

Locul nașterii: Leningrad, fosta URSS (în prezent Sankt Petersburg, Federația Rusă)

Cetățenia: rusă

Sexul: masculine

Număr de pașaport sau act de identitate:

710508436 (Pașaport rusesc)

Maxim Shugaley este șeful Fundației pentru Apărarea Valorilor Naționale (FDNV) și lucrează direct sub supravegherea lui Yevgeny Prigozhin, care este șeful Grupului Wagner. FDNV funcționează ca organ însărcinat cu relațiile publice al Grupului Wagner, iar rolul lui Shugaley în cadrul FDNV implică coordonarea campaniilor de propagandă în favoarea Grupului Wagner și de dezinformare, inclusiv pentru a consolida reputația Grupului Wagner și a sprijini desfășurarea acestuia, precum și intervenind în mod disimulat în numele Grupului Wagner în diferitele țări în care își desfășoară activitatea.

Grupul Wagner este inclus pe listă pentru abuzuri grave împotriva drepturilor omului, care includ tortura și execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare, și asasinate, săvârșite în mai multe țări, inclusiv în Libia, Mali și Republica Centrafricană.

Shugaley este asociat cu Grupul Wagner și este responsabil de sprijinirea și încurajarea acțiunilor Grupului Wagner prin propagandă în favoarea acestuia și prin dezinformare.

25.2.2023

20.

Aleksandr Grigorievitch MALOLETKO

Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО

(ortografie rusă)

 

Aleksandr Grigorievitch Maloletko este un colaborator apropiat al lui Yevgeny Prigozhin. Acțiunea sa în calitate de «apărător al patriei-mame» și de șef al «Ligii apărătorilor intereselor veteranilor» a fost salutată public de Yevgeny Prigozhin. A lucrat ca instructor pentru Grupul Wagner în Republica Centrafricană (RCA). Este asociat cu Grupul Wagner, inclus pe listă pentru abuzuri grave împotriva drepturilor omului săvârșite în mai multe țări, și este responsabil de sprijinirea acțiunilor Grupului Wagner.

25.2.2023

21.

Konstantin Alexandrovich PIKALOV

Константин Александрович ПИКАЛОВ

(ortografie rusă)

Funcție (funcții): unul dintre comandanții PMC Wagner Group din Africa

Data nașterii: 23.7.1968

Cetățenia: rusă

Sexul: masculin

Konstantin Alexandrovich Pikalov, nume de cod «Mazaï» (Mazay), este unul dintre liderii Grupului Wagner și este responsabil de activitățile operaționale ale Grupului Wagner în Africa, în special în Republica Centrafricană (RCA). Este acuzat că a fost instigatorul asasinării a trei jurnaliști ruși în iulie 2018.

Grupul Wagner este inclus pe listă pentru abuzuri grave împotriva drepturilor omului, care includ tortura și execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare, și asasinate, săvârșite în mai multe țări, inclusiv în RCA.

Având în vedere funcția sa de lider în cadrul Grupului Wagner, Pikalov este răspunzător pentru abuzuri grave comise de Grupul Wagner împotriva drepturilor omului în RCA.

25.2.2023

22.

Dimitri SYTII

alias

Dimitri SYTYI

Дмитрий СЫТИЙ

(ortografie rusă)

Funcție (funcții): director al Casei Ruse din Bangui

Data nașterii: 23.3.1989

Locul nașterii: Minsk (Belarus)

Cetățenia: rusă

Sexul: masculin

Adresă: NA-SYTAIA/A1-TANKISTAZ KHRUSTITSKOGO 62 APT25/ZP-198217/CI Sankt Petersburg, Federația Rusă

Dimitri Sytii are un rol de lider în cadrul Grupului Wagner din Republica Centrafricană (RCA), având legături strânse cu Yevgeny Prigozhin. Este responsabil de aplicarea politicii de influență a Grupului Wagner în RCA. Este șeful secției locale a Casei Rusiei, brațul cultural al Ministerului rus de Externe.

Grupul Wagner este inclus pe listă pentru abuzuri grave împotriva drepturilor omului, care includ tortura și execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare, și asasinate, săvârșite în mai multe țări, inclusiv în RCA.

Având în vedere poziția sa influentă în RCA și rolul său de lider în cadrul Grupului Wagner, este răspunzător pentru abuzuri grave comise de acest grup împotriva drepturilor omului în RCA.

25.2.2023

23.

Mikhail Sergeyevich POTEPKIN

Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН

(ortografie rusă)

Funcție (funcții): director al Meroe Gold

Data nașterii: 19 sau 29.9.1981

Cetățenia: rusă

Sexul: masculin

Numărul pașaportului: 651697952 (pașaport rusesc)

Adresă: Sudan

Societăți asociate:

Megaline; Concord; IT-Debugger

Mikhail Potepkin este director al Meroe Gold, o entitate de acoperire pentru operațiunile Grupului Wagner în Sudan, și este implicat în activitatea M-Invest, societatea-mamă a Meroe. Acesta are un rol de lider în cadrul Grupului Wagner din Sudan, având legături strânse cu Yevgeny Prigozhin. Prin legăturile sale cu armata sudaneză, Grupul Wagner a asigurat exploatarea și exportul de aur sudanez către Rusia. Potepkin este asociat cu Grupul Wagner, inclus pe listă pentru abuzuri grave împotriva drepturilor omului, care includ tortura și execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare, și asasinate, săvârșite în mai multe state, inclusiv în Sudan. De asemenea, prin activitatea sa, acesta oferă sprijin pentru astfel de abuzuri comise în Sudan.

25.2.2023

24.

Alexander Alexandrovich IVANOV

Александр Александрович ИВАНОВ

(ortografie rusă)

Funcție (funcții): reprezentantul instructorilor Grupului Wagner din Republica Centrafricană

Data nașterii: 14.6.1960

Cetățenia: rusă

Sexul: masculin

Adresă: Bangui, Republica Centrafricană

Alexander Ivanov este purtătorul de cuvânt al Grupului Wagner în Republica Centrafricană (RCA). De asemenea, acesta este șeful «Officers Union for International Security» (Asociația ofițerilor pentru securitate internațională) din Rusia, care a trimis instructori militari din Rusia în RCA. Respectivii instructori sunt mercenari din Grupul Wagner.

Grupul Wagner este inclus pe listă pentru abuzuri grave împotriva drepturilor omului, care includ tortura și execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare, și asasinate, săvârșite în mai multe țări, inclusiv în RCA.

În funcția sa de reprezentant oficial al instructorilor militari ruși, este implicat în abuzurile grave împotriva drepturilor omului comise de Grupul Wagner în RCA.

25.2.2023

25.

Vitalii Viktorovitch PERFILEV

Виталий Викторович ПЕРФИЛЬЕВ

(ortografie rusă)

Data nașterii: 11.9.1983

Locul nașterii: Novosibirsk, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Cetățenia: rusă

Adresă: Bangui (Republica Centrafricană)

Sexul: masculin

Numărul pașaportului: NR 75 2987491

Data eliberării: 30.3.2016

Data expirării: 30.3.2026

Perfilev este consilierul pe probleme de securitate al președintelui Republicii Centrafricane (RCA). Deține un rol central în cadrul Grupului Wagner din RCA.

Grupul Wagner este inclus pe listă pentru abuzuri grave împotriva drepturilor omului, care includ tortura și execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare, și asasinate, săvârșite în mai multe țări, inclusiv în RCA.

Având în vedere poziția sa influentă în RCA și rolul său de lider în cadrul Grupului Wagner, este răspunzător pentru abuzuri grave comise de acest grup împotriva drepturilor omului în RCA.

25.2.2023

26.

Andrei Sergeevich MANDEL

Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ

(ortografie rusă)

Data nașterii: 2.3.1990

Locul nașterii: Germania

Sexul: masculin

Numărul pașaportului: 753615660

Andrei Mandel este șeful M-Invest, o entitate de acoperire pentru operațiunile Grupului Wagner în Sudan, și este de asemenea implicat în activitatea subsidiarei acesteia, Meroe Gold. Acesta are un rol de lider în cadrul Grupului Wagner din Sudan, având legături strânse cu Yevgeny Prigozhin. Prin legăturile sale strânse cu armata sudaneză, Grupul Wagner a asigurat exploatarea și exportul de aur sudanez către Rusia. Mandel este asociat cu Grupul Wagner, inclus pe listă pentru abuzuri grave împotriva drepturilor omului, care includ tortura și execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare, și asasinate, săvârșite în mai multe state, inclusiv în Sudan. De asemenea, prin activitatea sa, acesta oferă sprijin pentru astfel de abuzuri comise în Sudan.

25.2.2023”

2.

Următoarele rubrici se adaugă pe lista persoanelor juridice, a entităților și a organismelor prevăzută în secțiunea B („Persoane juridice, entități și organisme”) din anexa I la Regulamentul (UE) 2020/1998:

B.

Persoane juridice, entități și organisme

 

Nume (transcriere cu caractere latine)

Nume

Informații de identificare

Motivele înscrierii pe listă

Data includerii pe listă

„6.

Lobaye Invest SARLU

 

Locul înregistrării: Bangui (Republica Centrafricană)

Data înregistrării: 24.10.2017

Număr de înregistrare: M 354838 D 0001 (număr «NIF», număr de identificare fiscală)

Locul principal de desfășurare a activității: Republica Centrafricană

Alte informații: Filială a M-Finans

Lobaye Invest SARLU este o societate privată înregistrată în Republica Centrafricană (RCA), filială a societății ruse M-Finans, controlată de Yevgeny Prigozhin. Lobaye Invest este administrată de Dimitri Sytii, care deține un post de conducere în Grupul Wagner, și de Yevgeny Khodotov, care este asociat cu Yevgeny Prigozhin. Lobaye Invest exploatează mine de aur și diamante în RCA. A avut legături cu operațiunile Grupului Wagner în RCA. De asemenea, finanțează mai multe canale mass-media, cum ar fi postul de radio Lengo Sengo, un post de radio centrafrican care desfășoară campanii de dezinformare și promovează prezența Grupului Wagner în RCA.

Lobaye Invest este asociată cu Grupul Wagner, inclus pe listă pentru abuzuri grave împotriva drepturilor omului, care includ tortura și execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare, și asasinate, săvârșite în mai multe țări, inclusiv în RCA. De asemenea, prin activitatea sa, Lobaye Invest oferă sprijin pentru astfel de abuzuri comise în RCA.

25.2.2023

7.

DIAMVILLE

 

Data înregistrării: 28.3.2019

Număr de înregistrare: CA/BG2019B519

Locul principal de desfășurare a activității: Republica Centrafricană

Alte informații: persoane și entități asociate: Yevgeny Prigozhin, Grupul Wagner, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest

Diamville este o societate-paravan utilizată de Grupul Wagner având ca obiect de activitate în Republica Centrafricană (RCA) comercializarea ilegală de diamante. Are legături strânse cu toți actorii majori ai Grupului Wagner din RCA, cum ar fi Yevgeny Prigozhin și Dimitri Sytii. Diamville este asociată Grupului Wagner, inclus pe listă pentru abuzuri grave împotriva drepturilor omului, care includ tortura și execuțiile extrajudiciare, sumare sau arbitrare, și asasinate, săvârșite în mai multe țări, inclusiv în RCA. De asemenea, prin activitatea sa, Diamville oferă sprijin pentru astfel de abuzuri comise în RCA.

25.2.2023

8.

Fundația pentru Apărarea Valorilor Naționale (FDNV)

Fondul pentru Apărarea Valorilor Naționale (FDNV)

Fundația/organizația pentru Protecția Valorilor Naționale (FPNV)/(FZNC)

Fundația pentru protecția Valorilor Naționale

 

Locul înregistrării: Moscova (64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Moscova, Federația Rusă)

Website: https://en.fznc.ru/

Fundația pentru Apărarea Valorilor Naționale (FDNV) are legături cu șeful Grupului Wagner, Yevgeny Prigozhin. FDNV funcționează drept organ însărcinat cu relațiile publice al Grupului Wagner. Aceasta conduce propaganda în favoarea Grupului Wagner și campaniile de dezinformare, inclusiv pentru a consolida reputația Grupului Wagner și a sprijini desfășurarea acestuia, și se implică în ingerințe disimulate în numele Grupului Wagner în diferitele țări în care își desfășoară activitatea.

Grupul Wagner este inclus pe listă pentru abuzuri grave împotriva drepturilor omului, care includ tortura și execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare, și asasinate, săvârșite în mai multe țări, inclusiv în Libia, Mali și Republica Centrafricană.

FNDV este asociată cu Grupul Wagner și este responsabilă de sprijinirea și încurajarea acțiunilor Grupului Wagner prin desfășurarea de acțiuni de propagandă în favoarea Grupului Wagner, ingerințe politice și dezinformare.

25.2.2023

9.

Radio Centrafricaine Lengo Sengo

 

Locul înregistrării: Bangui, Republica Centrafricană

Data înregistrării: noiembrie 2018

Locul principal de desfășurare a activității: Galabadja

Bangui, Commune de Bangui

Galabadja, 8eme Arr.

[GPS]-> 4.4070, 18.5465

Radio Lengo Sengo este un post de radio centrafrican implicat în operațiuni de influență online în numele Grupului Wagner. Obiectivul său final este de a manipula opinia publică. Societatea desfășoară campanii de dezinformare și promovează prezența Grupului Wagner în Republica Centrafricană (RCA). Radio Lengo Sengo este finanțat de Lobaye Invest, o societate privată legată de Yevgeny Prigozhin și având conexiuni cu Grupul Wagner, societate care servește drept acoperire pentru activitățile Grupului Wagner în Republica Centrafricană (RCA).

Grupul Wagner este inclus pe listă pentru abuzuri grave împotriva drepturilor omului, care includ tortura și execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare, și asasinate, săvârșite în mai multe țări, inclusiv în RCA.

Radio Lengo Sengo este responsabil de sprijinirea și încurajarea acțiunilor Grupului Wagner în RCA.

25.2.2023

10.

Meroe Gold Co. Ltd.

 

Locul înregistrării: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, Sudan

Alte informații: Extracția altor minereuri metalice neferoase

Asociat cu:

Al Sawlaj for Mining Ltd

الصولج

Aswar Multi Activities Co., Ltd

Meroe Gold este o entitate de acoperire pentru operațiunile Grupului Wagner din Sudan. Are legături strânse cu Yevgeny Prigozhin. Prin legăturile sale cu armata sudaneză, Grupul Wagner a asigurat exploatarea și exportul de aur sudanez către Rusia.

Meroe Gold este asociată cu Grupul Wagner, inclus pe listă pentru abuzuri grave împotriva drepturilor omului, care includ tortura și execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare, și asasinate, săvârșite în mai multe țări, inclusiv în Sudan. De asemenea, prin activitatea sa, Meroe Gold oferă sprijin pentru astfel de abuzuri comise în Sudan.

25.2.2023

11.

M-Invest

 

Locul înregistrării: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony Sankt Petersburg, Federația Rusă

Număr de înregistrare: 1177847044066

Locul principal de desfășurare a activității: Khartoum, Sudan

Alte informații: Numărul de identificare fiscală: 7811636632, Numărul din Monitorul Oficial: 06513574

M-Invest este o entitate de acoperire pentru operațiunile Grupului Wagner din Sudan. Are legături strânse cu Yevgeny Prigozhin. Prin legăturile sale cu armata sudaneză, Grupul Wagner a asigurat exploatarea și exportul de aur sudanez către Rusia. M-Invest este asociată cu Grupul Wagner, inclus pe listă pentru abuzuri grave împotriva drepturilor omului, care includ tortura și execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare, și asasinate, săvârșite în mai multe țări, inclusiv în Sudan. De asemenea, prin activitatea sa, M-Invest oferă sprijin pentru astfel de abuzuri comise în Sudan.

25.2.2023

12.

Sewa Security Services

 

Locul înregistrării: Bangui (Republica Centrafricană)

Locul principal de desfășurare a activității: Republica Centrafricană

Alte informații: filială a Lobaye Invest

Sewa Security Services este o societate privată cu sediul în Republica Centrafricană (RCA), care oferă protecție înalților funcționari guvernamentali ai RCA. Aceasta servește drept acoperire pentru activitățile Grupului Wagner în RCA. Este o filială a Lobaye Invest, administrată de Dimitri Sytii, care deține un post de conducere în Grupul Wagner, și de Yevgeny Khodotov, care este asociat cu Yevgeny Prigozhin. Sewa Security a fost implicată alături de Grupul Wagner într-o serie de atacuri violente care au avut loc în RCA după alegerile prezidențiale din decembrie 2020. Sewa Security este asociată cu Grupul Wagner, inclus pe listă pentru abuzuri grave împotriva drepturilor omului, care includ tortura și execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare, și asasinate, săvârșite în mai multe țări, inclusiv în RCA. De asemenea, prin activitatea sa, Sewa Security Services oferă sprijin pentru astfel de abuzuri comise în RCA.

25.2.2023”