4.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 32/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/251 AL COMISIEI

din 4 februarie 2023

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 833/2014 (1) privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina, în special articolul 7a,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 833/2014.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 833/2014 pune în aplicare anumite măsuri prevăzute în Decizia 2014/512/PESC a Consiliului (2).

(3)

Decizia (PESC) 2022/1909 a Consiliului (3) a introdus o derogare de la interdicția de a furniza servicii de transport maritim și de la interdicția de a furniza asistență tehnică, servicii de intermediere sau finanțare ori asistență financiară în legătură cu transportul maritim către țări terțe al țițeiului sau al produselor petroliere care sunt originare sau sunt exportate din Rusia, achiziționate la un preț egal sau inferior plafonului de preț prestabilit, convenit de Coaliția pentru plafonarea prețurilor. Derogarea menționată ar trebui să atenueze consecințele negative asupra aprovizionării cu energie a țărilor terțe și să reducă creșterile prețurilor determinate de condiții de piață extraordinare, limitând în același timp veniturile din petrol ale Rusiei.

(4)

Decizia (PESC) 2022/2369 a Consiliului (4) a introdus în anexa XI plafonul de preț, și anume prețul pe baril la care sau sub care țițeiul din Rusia beneficiază de derogarea de la interdicția de a furniza servicii de transport maritim și de la interdicția de a furniza asistență tehnică, servicii de intermediere sau finanțare ori asistență financiară, legate de transportul maritim către țări terțe.

(5)

La 4 februarie 2023, Decizia (PESC) 2023/252 a Consiliului (5) a modificat Decizia 2014/512/PESC pentru a introduce în anexa XI două plafoane de preț suplimentare pentru produsele petroliere, unul pentru produsele petroliere tranzacționate sub valoarea nominală a țițeiului („sub valoarea nominală a țițeiului”) și unul pentru produsele petroliere tranzacționate peste valoarea nominală a țițeiului („peste valoarea nominală a țițeiului”), și anume prețurile pe baril la care sau sub care produsele petroliere din Rusia beneficiază de derogarea de la interdicția de a furniza servicii de transport maritim și de la interdicția de a furniza asistență tehnică, servicii de intermediere sau finanțare ori asistență financiară, legate de transportul maritim către țări terțe.

(6)

Prin urmare, anexa XXVIII la Regulamentul (UE) nr. 833/2014 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XXVIII la Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 februarie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 1).

(2)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).

(3)  Decizia (PESC) 2022/1909 a Consiliului din 6 octombrie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 259 I, 6.10.2022, p. 122).

(4)  Decizia (PESC) 2022/2369 a Consiliului din 3 decembrie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 311 I, 3.12.2022, p. 8).

(5)  Decizia (PESC) 2023/252 a Consiliului din 4 februarie 2023 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 32 I, 4.2.2023, p. 11).


ANEXĂ

Anexa XXVIII la Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului se modifică după cum urmează:

1.

Se elimină următorul text:

„[tabel cu codurile NC ale produselor și prețurile corespunzătoare, astfel cum au fost convenite de Coaliția pentru plafonarea prețurilor]”.

2.

Se adaugă următorul subtitlu al tabelului:

Prețul pentru țiței”.

3.

Se adaugă următorul subtitlu și următorul tabel:

Prețuri pentru produsele petroliere

Codul NC

Descriere

Peste valoarea nominală a țițeiului/

Sub valoarea nominală a țițeiului

Prețul pe baril (USD)

Data aplicării

 

Uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase (altele decât uleiurile brute) și preparatele nedenumite și necuprinse în altă parte, care conțin în greutate minimum 70  % uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase și pentru care aceste uleiuri constituie elementele de bază, altele decât cele care conțin biodiesel și altele decât deșeurile de uleiuri

 

2710 12

Uleiuri ușoare și preparate

2710 12 11

Destinate a fi supuse unui tratament specific

Sub valoarea nominală a țițeiului

45

5 februarie 2023

2710 12 15

Destinate a fi supuse unei transformări chimice printr-un tratament, altul decât cele specificate pentru subpoziția 2710 12 11

Sub valoarea nominală a țițeiului

45

5 februarie 2023

 

Destinate altor utilizări

Benzine speciale

 

2710 12 21

White spirit

Sub valoarea nominală a țițeiului

45

5 februarie 2023

2710 12 25

Altele

Sub valoarea nominală a țițeiului

45

5 februarie 2023

 

Altele

Benzine pentru motoare

 

2710 12 31

Benzine pentru aviație

Peste valoarea nominală a țițeiului

100

5 februarie 2023

 

Altele, cu un conținut de plumb

De maximum 0,013  g pe litru

 

2710 12 41

Cu cifra octanică (COR) sub 95

Peste valoarea nominală a țițeiului

100

5 februarie 2023

2710 12 45

Cu cifra octanică (COR) de minimum 95 , dar sub 98

Peste valoarea nominală a țițeiului

100

5 februarie 2023

2710 12 49

Cu cifra octanică (COR) de minimum 98

Peste valoarea nominală a țițeiului

100

5 februarie 2023

2710 12 50

Peste 0,013  g pe litru

Peste valoarea nominală a țițeiului

100

5 februarie 2023

2710 12 70

Benzină tip „jet fuel”

Peste valoarea nominală a țițeiului

100

5 februarie 2023

2710 12 90

Alte uleiuri ușoare

Peste valoarea nominală a țițeiului

100

5 februarie 2023

2710 19

Altele

 

 

Uleiuri medii

2710 19 11

Destinate a fi supuse unui tratament specific

Peste valoarea nominală a țițeiului

100

5 februarie 2023

2710 19 15

Destinate a fi supuse unei transformări chimice printr-un tratament, altul decât cele specificate pentru subpoziția 2710 19 11

Peste valoarea nominală a țițeiului

100

5 februarie 2023

 

Destinate altor utilizări

Petrol lampant (kerosen)

 

2710 19 21

Jet fuel

Peste valoarea nominală a țițeiului

100

5 februarie 2023

2710 19 25

Altele

Peste valoarea nominală a țițeiului

100

5 februarie 2023

2710 19 29

Altele

Peste valoarea nominală a țițeiului

100

5 februarie 2023

 

Uleiuri grele

Motorină

 

2710 19 31

Destinată a fi supusă unui tratament specific

Peste valoarea nominală a țițeiului

100

5 februarie 2023

2710 19 35

Destinată a fi supusă unei transformări chimice printr-un tratament, altul decât cele specificate pentru subpoziția 2710 19 31

Peste valoarea nominală a țițeiului

100

5 februarie 2023

 

Destinată altor utilizări

 

2710 19 43

Cu un conținut de sulf de maximum 0,001  % în greutate

Peste valoarea nominală a țițeiului

100

5 februarie 2023

2710 19 46

Cu un conținut de sulf de peste 0,001  %, dar de maximum 0,002  % în greutate

Peste valoarea nominală a țițeiului

100

5 februarie 2023

2710 19 47

Cu un conținut de sulf de peste 0,002  %, dar de maximum 0,1  % în greutate

Peste valoarea nominală a țițeiului

100

5 februarie 2023

2710 19 48

Cu un conținut de sulf de peste 0,1  % în greutate

Peste valoarea nominală a țițeiului

100

5 februarie 2023

 

Păcură

 

2710 19 51

Destinată a fi supusă unui tratament specific

Sub valoarea nominală a țițeiului

45

5 februarie 2023

2710 19 55

Destinată a fi supusă unei transformări chimice printr-un tratament, altul decât cele specificate pentru subpoziția 2710 19 51

Sub valoarea nominală a țițeiului

45

5 februarie 2023

 

Destinată altor utilizări

 

2710 19 62

Cu un conținut de sulf de maximum 0,1  % în greutate

Sub valoarea nominală a țițeiului

45

5 februarie 2023

2710 19 66

Cu un conținut de sulf de peste 0,1  %, dar de maximum 0,5  % în greutate

Sub valoarea nominală a țițeiului

45

5 februarie 2023

2710 19 67

Cu un conținut de sulf de peste 0,5  % în greutate

Sub valoarea nominală a țițeiului

45

5 februarie 2023

 

Uleiuri lubrifiante și alte uleiuri

 

2710 19 71

Destinate a fi supuse unui tratament specific

Peste valoarea nominală a țițeiului

100

5 februarie 2023

2710 19 75

Destinate a fi supuse unei transformări chimice printr-un tratament, altul decât cele specificate pentru subpoziția 2710 19 71

Sub valoarea nominală a țițeiului

45

5 februarie 2023

 

Destinate altor utilizări

 

2710 19 81

Uleiuri pentru motoare, uleiuri lubrifiante pentru compresoare și uleiuri lubrifiante pentru turbine

Sub valoarea nominală a țițeiului

45

5 februarie 2023

2710 19 83

Uleiuri hidraulice

Sub valoarea nominală a țițeiului

45

5 februarie 2023

2710 19 85

Uleiuri albe, parafine lichide

Sub valoarea nominală a țițeiului

45

5 februarie 2023

2710 19 87

Uleiuri pentru angrenaje

Sub valoarea nominală a țițeiului

45

5 februarie 2023

2710 19 91

Uleiuri pentru prelucrarea metalelor, uleiuri de scoatere din forme, uleiuri anticorozive

Sub valoarea nominală a țițeiului

45

5 februarie 2023

2710 19 93

Uleiuri electroizolante

Sub valoarea nominală a țițeiului

45

5 februarie 2023

2710 19 99

Alte uleiuri lubrifiante și alte uleiuri

Sub valoarea nominală a țițeiului

45

5 februarie 2023

2710 20

Uleiuri din petrol și uleiuri din minerale bituminoase (altele decât uleiurile brute) și preparate nedenumite și necuprinse în altă parte, care conțin în greutate minimum 70  % uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase și pentru care aceste uleiuri constituie elementele de bază, care conțin biodiesel, altele decât deșeurile de uleiuri

 

 

Motorină

2710 20 11

Cu un conținut de sulf de maximum 0,001  % în greutate

Peste valoarea nominală a țițeiului

100

5 februarie 2023

2710 20 16

Cu un conținut de sulf de peste 0,001  %, dar de maximum 0,1  % în greutate

Peste valoarea nominală a țițeiului

100

5 februarie 2023

2710 20 19

Cu un conținut de sulf de peste 0,1  % în greutate

Peste valoarea nominală a țițeiului

100

5 februarie 2023

 

Păcură

 

2710 20 32

Cu un conținut de sulf de maximum 0,5  % în greutate

Sub valoarea nominală a țițeiului

45

5 februarie 2023

2710 20 38

Cu un conținut de sulf de peste 0,5  % în greutate

Sub valoarea nominală a țițeiului

45

5 februarie 2023

2710 20 90

Alte uleiuri

Sub valoarea nominală a țițeiului

45

5 februarie 2023

 

Deșeuri de uleiuri

 

2710 91

Care conțin difenili policlorurați (PCB), terfenili policlorurați (PCT) sau difenili polibromurați (PBB)

Sub valoarea nominală a țițeiului

45

5 februarie 2023

2710 99

Altele

Sub valoarea nominală a țițeiului

45

5 februarie 2023”