30.1.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 26/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/192 AL CONSILIULUI

din 30 ianuarie 2023

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1), în special articolul 14 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

(2)

Uniunea rămâne neclintită în sprijinirea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

(3)

Iranul furnizează sprijin militar pentru războiul de agresiune neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei. Având în vedere gravitatea situației, Consiliul consideră că pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui să fie adăugată o entitate implicată în dezvoltarea și livrarea de vehicule aeriene fără pilot către Rusia.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 ianuarie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

P. KULLGREN


(1)  JO L 78, 17.3.2014, p. 6.


ANEXĂ

Pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 se adaugă următoarea entitate:

 

Entități

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„175.

Corporația industriilor producătoare de aeronave din Iran (Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation) (HESA)

شرکت صنایع هواپیماسازی ایران

Adresă: Sepahbod Gharani Avenue 107, Teheran, Iran

Tip de entitate: producător în sectorul aerospațial

Corporație deținută de stat

Locul înregistrării: Isfahan, Iran

Data înregistrării: 1977

Alte entități asociate: Corpul Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC)

Corporația industriilor producătoare de aeronave din Iran (HESA) este o societate iraniană specializată în fabricarea de aeronave și de vehicule aeriene fără pilot (UAV) militare și civile.

HESA produce UAV-uri utilizate de Corpul Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC) și este implicată în cercetarea, dezvoltarea, producția și operațiunile de zbor pentru UAV-uri. HESA este o filială a Iran Aviation Industries Organisation (IAIO), o întreprindere deținută de stat și subordonată Ministerului Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate din Iran (MODAFL). UAV-urile produse de HESA în Iran sunt utilizate de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Prin urmare, HESA este răspunzătoare pentru acordarea de sprijin material pentru acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

30.1.2023”