12.6.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 151/4


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2023/1148 A CONSILIULUI

din 12 iunie 2023

privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2010/231/PESC a Consiliului din 26 aprilie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei și de abrogare a Poziției comune 2009/138/PESC (1), în special articolul 7,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 26 aprilie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/231/PESC.

(2)

La 26 mai 2023, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) instituit în temeiul Rezoluției 751 (1992) a CSONU a adăugat o persoană pe lista persoanelor și entităților cărora li se aplică măsuri restrictive.

(3)

Prin urmare, Decizia 2010/231/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa I la Decizia 2010/231/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 12 iunie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. PEHRSON


(1)  JO L 105, 27.4.2010, p. 17.


ANEXĂ

Următoarea persoană se adaugă pe lista persoanelor și entităților prevăzută în secțiunea „I. Persoane” din anexa I la Decizia 2010/231/PESC:

I.   Persoane

„22.

Abdullahi Osman Mohamed Caddow (alias: a) Cabdullahi Cusman Maxamed Caddow b) Dhagacade c) Faracade d) Injineer Ismaaciil e) Eng. Ismail)

Data nașterii: 1983

Cetățenie: Somalia

Adresă:Somalia

Data desemnării de către ONU:26 mai 2023

Sexul: masculin

Alte informații:

Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

Abdullahi Osman Mohamed Caddow, alias „Eng. Ismail”, este un înalt expert în materie de explozivi în cadrul al-Shabaab, responsabil de gestionarea generală a operațiunilor vizând explozivi și a fabricării explozivilor în cadrul grupului. În această calitate, s-a implicat în acte care amenință pacea, securitatea și stabilitatea din Somalia. În 2018, la Mogadiscio, s-a alăturat aripii mass-media a Al-Shabaab, Al-Kataib, iar ulterior, în 2014, a devenit membru al unității producătoare de explozivi din cadrul grupului, care își desfășoară activitatea în numeroase centre de preparare a explozivilor din orașele Jilib, Bu’aale, Saakoow, Salagle, kuunyo-Barrow și Arabow. Comandă o echipă formată din 68 de agenți ai Al-Shabaab și face contrabandă cu materiale de fabricare a explozivilor în valoare de aproximativ șase milioane USD pe an.”