13.4.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 100/4


DECIZIA (PESC) 2023/756 A CONSILIULUI

din 13 aprilie 2023

de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC (1).

(2)

Uniunea rămâne neclintită în sprijinirea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

(3)

În concluziile sale din 23 martie 2023, Consiliul European a reiterat faptul că condamnă cu fermitate războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care reprezintă o încălcare vădită a Cartei Organizației Națiunilor Unite. Consiliul European a reiterat, de asemenea, faptul că Uniunea își păstrează angajamentul de a menține și de a intensifica presiunea colectivă asupra Rusiei, inclusiv prin eventuale măsuri restrictive suplimentare.

(4)

Având în vedere gravitatea situației, Consiliul consideră că pe lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, prevăzută în anexa la Decizia 2014/145/PESC, ar trebui să fie adăugate două entități responsabile de acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

(5)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri.

(6)

Prin urmare, Decizia 2014/145/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2014/145/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 13 aprilie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ROSWALL


(1)  Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 16).


ANEXĂ

Următoarele entități se adaugă pe lista persoanelor, entităților și organismelor prevăzută în anexa la Decizia 2014/145/PESC:

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„210.

Grupul Wagner

(rusă: Группа Вагнера)

alias

Grupul Vagner

PMC Wagner

Liga

League

Persoane fizice asociate: Dimitriy Utkin; Yevgeniy Prigozhin

Grupul Wagner este o entitate militară privată fără personalitate juridică bazată în Rusia, care a fost înființată în 2014 ca organizație succesoare a Corpului Slav. Grupul Wagner este condus de Dimitriy Utkin și finanțat de Yevgeniy Prigozhin. Grupul Wagner își finanțează și își desfășoară operațiile prin înființarea de entități locale și cu sprijinul administrațiilor locale. Grupul Wagner a condus atacurile împotriva orașelor ucrainene Soledar și Bahmut din ianuarie 2023 și participă activ la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prin urmare, Grupul Wagner este răspunzător pentru acordarea de sprijin material pentru acțiuni care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

13.4.2023

211.

RIA FAN

alias

FNA

Federal News Agency LLC

RIA FNA

Locul înregistrării: St. Petersburg (Sankt Petersburg), Federația Rusă

Data înregistrării: 11.5.2014

Site web:

www.riafan.ru

Persoană fizică asociată: Yevgeniy Prigozhin

Entități asociate: Patriot Media Group; Grupul Wagner.

RIA FAN face parte din Patriot Media Group, o organizație mass-media rusă al cărei consiliu de administrație este condus de Yevgeniy Prigozhin. RIA FAN este implicată în propaganda proguvernamentală și dezinformarea cu privire la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. RIA FAN cataloghează războiul de agresiune în curs împotriva Ucrainei drept misiune de oprire a «naziștilor ucraineni» și promovează acțiunile întreprinse de Grupul Wagner. Prin urmare, RIA FAN acordă sprijin material pentru acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. RIA FAN este, de asemenea, asociată cu Patriot Media Group.

13.4.2023”