12.4.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/28


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/749 A COMISIEI

din 14 aprilie 2023

de modificare a anexelor I și II la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/260 privind măsurile naționale care se aplică în Danemarca în ceea ce privește boala bacteriană a rinichiului (BKD) și necroza pancreatică infecțioasă (IPN) și măsurile naționale care se aplică în Regatul Unit (Irlanda de Nord) în ceea ce privește virusul herpetic al stridiilor-1μνar (OsHV-1μνar)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (1), în special articolul 226 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/260 a Comisiei (2) stabilește, în anexele I și II la aceasta, listele cu statele membre sau părți ale acestora care sunt considerate indemne de anumite boli ale animalelor acvatice, care nu sunt enumerate la articolul 9 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2016/429, sau care fac obiectul unui program de eradicare a bolilor respective.

(2)

Danemarca a notificat Comisiei că patru dintre compartimentele de pe teritoriul său, enumerate în anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/260, au încetat să existe și, prin urmare, trebuie eliminate de pe lista compartimentelor din Danemarca care sunt considerate ca fiind indemne de necroză pancreatică infecțioasă (IPN). Unul dintre aceste compartimente trebuie, de asemenea, eliminat de pe lista compartimentelor considerate ca fiind indemne de boala bacteriană a rinichiului (BKD).

(3)

De asemenea, Danemarca a notificat Comisiei apariția unui focar de IPN într-unul dintre compartimentele de pe teritoriul său, care este menționat în anexa II la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/260. Compartimentul respectiv nu mai face obiectul unui program de eradicare a IPN și, prin urmare, trebuie eliminat de pe listă.

(4)

În plus, Danemarca a notificat Comisiei faptul că un compartiment nou de pe teritoriul său a început un program de eradicare a BKD. Prin urmare, acest compartiment trebuie adăugat pe lista compartimentelor care fac obiectul unui program de eradicare a BKD din anexa II la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/260.

(5)

De asemenea, Danemarca a notificat Comisiei că un compartiment de pe teritoriul său, care este inclus în anexa II la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/260, a finalizat cu succes un program de eradicare a BKD și un program de eradicare a IPN. Prin urmare, acest compartiment trebuie eliminat din lista din anexa respectivă și, în schimb, trebuie introdus în lista compartimentelor care sunt considerate indemne de BKD și în lista compartimentelor indemne de IPN din anexa I la respectiva decizie de punere în aplicare.

(6)

De asemenea, Regatul Unit, în ceea ce privește Irlanda de Nord, a notificat Comisiei că, deoarece toate zonele din Irlanda de Nord unde sunt ținute animale de acvacultură susceptibile la virusul herpetic al stridiilor-1μνar nu mai sunt indemne de boala respectivă, nu mai este considerată necesară menținerea măsurilor naționale de control al bolii. Prin urmare, teritoriul Irlandei de Nord, cu excepția Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough și Strangford Lough, care este enumerat în lista din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/260, trebuie eliminat de pe lista menționată.

(7)

Prin urmare, anexele I și II la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/260 trebuie modificate în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexele I și II la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/260 se înlocuiesc cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 14 aprilie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84, 31.3.2016, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/260 a Comisiei din 11 februarie 2021 de aprobare a măsurilor naționale menite să limiteze impactul anumitor boli ale animalelor acvatice în conformitate cu articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziei 2010/221/UE a Comisiei (JO L 59, 19.2.2021, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXA I

Statele membre (1) sau părți ale acestora considerate indemne de anumite boli care afectează animalele acvatice și pentru care măsurile naționale sunt aprobate în conformitate cu articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/429

Boala

Statul membru

Cod

Delimitarea geografică a zonei pentru care sunt aprobate măsurile naționale

Virusul herpetic al crapului Koi (KHV)

Franța

FR

Zona Durançole, de la izvorul râului Durançole până la ieșirea din FR 13092001 CE Ferme Marine de la Durançole

Următoarele compartimente individuale, fiecare cuprinzând o unitate de acvacultură cu numărul de autorizare specificat:

 

FR 17116001 CE Pisiculture de l’EARL Carpio

 

FR 34023506 CE SCEA les poissons du Soleil

 

FR 34195501 CE Olivier Germaine – Pisciculture

 

FR 39366002 CE Pisciculture du Moulin de Pierre

 

FR 63263022 CE Pisciculture de Fontanas

 

FR 66190003 CE SCEA les poissons du Soleil

 

FR 72261001 CE Ecloserie de l’AAPPMA de Conlie – Bernay – Ruillé

 

FR 72294001 CE Ecloserie de l’AAPPMA 72 – Sougé Le Ganelon

Italia

IT

Zona lacurilor Monticolo care cuprinde incubatorul IT004BZ106, «Grande lago di Monticolo/Große Montiggler See» și «Piccolo lago di Monticolo/Kleiner Montiggler See»

Irlanda

IE

Întregul teritoriu

Portugalia

PT

Următorul compartiment cuprinzând o unitate de acvacultură cu numărul de autorizare specificat:

PT 06001 CP Herdade de Entre Águas/PT

Regatul Unit (Irlanda de Nord)

UK (NI)

Irlanda de Nord

Viremia de primăvară a crapului (SVC)

Danemarca

DK

Întregul teritoriu

Finlanda

FI

Întregul teritoriu

Ungaria

HU

Întregul teritoriu

Irlanda

IE

Întregul teritoriu

Suedia

SE

Întregul teritoriu

Regatul Unit (Irlanda de Nord)

UK (NI)

Irlanda de Nord

Boala bacteriană a rinichiului (BKD)

Danemarca

DK

Următoarele compartimente individuale, fiecare cuprinzând o unitate de acvacultură cu numărul de autorizare specificat:

84470

Brænderigårdens Dambrug

92158

Hørup Mølle Dambrug

103471

Abildvad Dambrug

103559

Fårup Mølle Dambrug

103587

Trend Å Dambrug

103623

Hårkjær Dambrug

103647

Egebæk Dambrug

103670

Refsgårds Dambrug

103682

Sangild Dambrug

103733

Skade Dambrug

117789

Funderholme Fiskeopdræt

118656

AquaSearch Ova, Billund

118844

Ravning ægpakkeri

128165

Ollerupgård Dambrug

Finlanda

FI

Următoarele compartimente individuale, fiecare cuprinzând unități de acvacultură cu numere de autorizare specificate:

177-1/

Hanka-Taimen Oy,

177-2

Crescătoriile de pește Vanaja și Venekoski

386-1

Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, crescătoria de pește Keskijärvi

386-2

Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, crescătoria de pește Kontiolahti

065-3

Kainuun Lohi Oy, crescătoria de pește Likolampi

185-2

Terhontammi Oy, incubatorul Sorsakoski

383

Kuusamon Jalokala Oy, incubatorul Käylä

253-3

Institutul pentru resurse naturale din Finlanda - crescătoria de pește Luke, Taivalkoski

Irlanda

IE

Întregul teritoriu

Regatul Unit (Irlanda de Nord)

UK (NI)

Irlanda de Nord

Necroza pancreatică infecțioasă (IPN)

Danemarca

DK

Următoarele compartimente individuale, fiecare cuprinzând o unitate de acvacultură cu numărul de autorizare specificat:

83138

Hallesøhuse Dambrug

84470

Brænderigårdens Dambrug

92158

Hørup Mølle Dambrug

103554

Fruerlund Dambrug

103559

Fårup Mølle Dambrug

103571

Hallesø Dambrug

103623

Hårkjær Dambrug

103647

Egebæk Dambrug

103668

Ravning Dambrug

103670

Refsgårds Dambrug

103682

Sangild Dambrug

103802

Ådal Dambrug

103910

Piledal Dambrug

104106

Hallundbæk Dambrug

106314

Ravningkær Dambrug

117789

Funderholme Fiskeopdræt

118656

AquaSearch Ova, Billund

118844

Ravning ægpakkeri

122355

FREA

125770

Aquasearch Ova

128165

Ollerupgård Dambrug

129695

Ravning Avlsstation

Finlanda

FI

Părțile continentale ale teritoriului

Slovenia

SI

Următoarele compartimente individuale, fiecare cuprinzând o unitate de acvacultură cu numărul de autorizare specificat:

 

SIRIB050108 Pšata

 

SIRIB120102 Ilirska Bistrica

Suedia

SE

Părțile continentale ale teritoriului

Infecția cu Gyrodactylus salaris (GS)

Finlanda

FI

Bazinele hidrografice ale râurilor Tenojoki și Näätämöjoki; bazinele hidrografice ale râurilor Paatsjoki, Tuulomajoki și Uutuanjoki sunt considerate ca zone tampon

Irlanda

IE

Întregul teritoriu

Regatul Unit (Irlanda de Nord)

UK (NI)

Irlanda de Nord

Infecția cu alfavirusul salmonidelor (SAV)

Finlanda

FI

Părțile continentale ale teritoriului

ANEXA II

Statele membre (2) sau părți ale acestora care dispun de programe de eradicare a anumitor boli care afectează animalele acvatice și pentru care măsurile naționale sunt aprobate în conformitate cu articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/429

Boala

Statul membru

Cod

Delimitarea geografică a zonei pentru care sunt aprobate măsurile naționale

Boala bacteriană a rinichiului (BKD)

Danemarca

DK

Următoarele compartimente individuale, fiecare cuprinzând o unitate de acvacultură cu numărul de autorizare specificat:

106314

Ravningkær Dambrug

108516

Hulsig Dambrug

118738

Øster Højgård Avlsdambrug

122491

Tarp Dambrug

129695

Ravning Avlsstation

Suedia

SE

Părțile continentale ale teritoriului

Necroza pancreatică infecțioasă (IPN)

Danemarca

DK

Următoarele compartimente individuale, fiecare cuprinzând o unitate de acvacultură cu numărul de autorizare specificat:

103606

Lundby Dambrug

108516

Hulsig Dambrug

Suedia

SE

Zonele litorale ale teritoriului


(1)  În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, în sensul prezentei anexe, referințele la statele membre includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.

(2)  (1) În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, în sensul prezentei anexe, referințele la statele membre includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.