14.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 293/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2230 AL CONSILIULUI

din 14 noiembrie 2022

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 359/2011 al Consiliului din 12 aprilie 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran (1), în special articolul 12 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 12 aprilie 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 359/2011.

(2)

La 25 septembrie 2022, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a emis o declarație în numele Uniunii prin care deplânge utilizarea forței, pe scară largă și în mod disproporționat, de către forțele de securitate iraniene împotriva protestatarilor neviolenți, ceea ce a dus la un număr mare de morți și răniți. Declarația a precizat, de asemenea, că cei responsabili de uciderea Mahsei Amini trebuie să fie trași la răspundere și a solicitat autorităților iraniene să asigure anchete transparente și credibile pentru a clarifica numărul de decese și de persoane arestate, să elibereze toți protestatarii neviolenți și să asigure respectarea garanțiilor procedurale pentru toți deținuții. În plus, declarația a subliniat că decizia Iranului de a restricționa sever accesul la internet și de a bloca platformele de mesagerie instantanee încalcă în mod flagrant libertatea de exprimare. În cele din urmă, declarația a afirmat că Uniunea va lua în considerare toate opțiunile de care dispune pentru a răspunde la uciderea Mahsei Amini și la modul în care forțele de securitate iraniene au reacționat la demonstrațiile care au urmat.

(3)

La 17 octombrie 2022, Consiliul a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1955 (2) care include 11 persoane și patru entități pe lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011 pentru implicarea lor în încălcări grave ale drepturilor omului în Iran.

(4)

În respectivul context și în conformitate cu angajamentul Uniunii de a răspunde la toate aspectele îngrijorătoare legate de Iran, inclusiv la situația drepturilor omului, o persoană ar trebui să fie inclusă pe lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011.

(5)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 noiembrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 100, 14.4.2011, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1955 al Consiliului din 17 octombrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran (JO L 269 I, 17.10.2022, p. 1).


ANEXĂ

Următoarea persoană se adaugă pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor care este prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011:

Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„107.

VAHIDI Ahmad

احمد وحیدی

Locul nașterii: Shiraz (Iran)

Data nașterii: 27 iulie 1958

Cetățenie: iraniană

Sexul: masculin

Funcție: ministru de interne

Ahmad Vahidi este ministrul de interne al Iranului de la 25 august 2021. Ca atare, este responsabil de Forțele de Aplicare a Legii din Iran (LEF).

De la preluarea mandatului său, un număr fără precedent de funcționari militari și de securitate au fost numiți drept guvernatori ai provinciilor, care joacă roluri esențiale în coordonarea activităților de control al mulțimii de către forțele speciale ale poliției, miliția Basij și Corpul Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC).

De la jumătatea lunii septembrie 2022, când au început protestele legate de moartea Mahsei Amini, au fost documentate pe scară largă încălcări flagrante și grave ale drepturilor omului de către LEF, cum ar fi tragerea fără discernământ cu muniție de război asupra protestatarilor pașnici, inclusiv a copiilor. Peste 70 de protestatari au murit și sute au fost grav răniți, inclusiv copii. De la începutul demonstrațiilor, forțele de poliție au reținut, de asemenea, în mod arbitrar, numeroși apărători ai drepturilor omului și jurnaliști. Totodată, Vahidi a pledat în mod public în favoarea unei abordări dure față de persoanele care participă la demonstrații.

Prin urmare, se face răspunzător de încălcări grave ale drepturilor omului în Iran.

14.11.2022”