9.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 39/64


Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/581 al Consiliului din 8 aprilie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 110 din 8 aprilie 2022 )

1.

La pagina 16, în anexă, la rubrica 922 (Ekaterina IGNATOVA), în coloana „Date de identificare”:

în loc de:

„Lyudmila Rukavishikova (mamă)”,

se citește:

„Lyudmila Rukavishnikova (mamă)”.

2.

La pagina 16, în anexă, la rubrica 923 (Anastasia IGNATOVA), în coloana „Date de identificare”:

în loc de:

„Lyudmila Rukavishikova (bunică)”,

se citește:

„Lyudmila Rukavishnikova (bunică)”.

3.

La pagina 16, în anexă, la rubrica 924 (Lyudmila RUKAVISHIKOVA), în coloana „Nume”:

în loc de:

„Lyudmila RUKAVISHIKOVA”,

se citește:

„Lyudmila RUKAVISHNIKOVA”.

4.

La pagina 16, în anexă, la rubrica 924 (Lyudmila RUKAVISHIKOVA), în coloana „Motive”, două ocurențe:

în loc de:

„Lyudmila Rukavishikova”,

se citește:

„Lyudmila Rukavishnikova”.