3.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/88


DECIZIA (PESC) 2022/882 A CONSILIULUI

din 3 iunie 2022

de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 15 octombrie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/642/PESC (1) privind măsuri restrictive împotriva Belarus.

(2)

La 24 februarie 2022, președintele Federației Ruse a anunțat o operație militară în Ucraina, iar forțele armate ruse au început un atac asupra Ucrainei, inclusiv de pe teritoriul Belarusului. Acest atac reprezintă o încălcare flagrantă a integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.

(3)

La 2 martie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/356 (2), prin care s-a modificat titlul Deciziei 2012/642/PESC și au fost introduse măsuri restrictive suplimentare ca răspuns la implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

(4)

În concluziile sale din 24 martie 2022, Consiliul European a declarat că Uniunea este în continuare pregătită să acționeze rapid cu noi sancțiuni substanțiale coordonate împotriva Rusiei și a Belarusului, menite să obstrucționeze în mod eficace capacitatea Rusiei de a continua războiul de agresiune.

(5)

Având în vedere gravitatea situației, este oportun să se extindă lista instituțiilor de credit din Belarus și a filialelor lor din Belarus cărora li se aplică măsuri restrictive în ceea ce privește furnizarea de servicii specializate de mesagerie financiară. De asemenea, este oportun să se extindă lista entităților cărora li se aplică restricții în ceea ce privește autorizațiile de vânzare, furnizare, transfer sau export de produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și de bunuri și tehnologii care ar putea contribui la consolidarea militară și tehnologică a Belarusului sau la dezvoltarea sectorului apărării și al securității din Belarus.

(6)

Prin urmare, Decizia 2012/642/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2012/642/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2y se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2y

(1)   Se interzice furnizarea de servicii specializate de mesagerie financiară, care sunt utilizate pentru schimbul de date financiare, către persoanele juridice, entitățile sau organismele care figurează pe lista din anexa V sau către orice persoană juridică, entitate sau organism stabilit(ă) în Belarus ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează pe lista din anexa V.

(2)   Pentru fiecare persoană juridică, entitate sau organism dintre cele menționate în anexa V, interdicția prevăzută la alineatul (1) se aplică de la data menționată în anexa respectivă. Interdicția se aplică de la data respectivă oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism stabilit în Belarus ale cărui drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate inclusă pe lista din anexa V.”

2.

Anexele II și V la Decizia 2012/642/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 3 iunie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

C. COLONNA


(1)  Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Belarus(JO L 285, 17.10.2012, p. 1). În prezent intitulată Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

(2)  Decizia (PESC) 2022/356 a Consiliului din 2 martie 2022 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus (JO L 67, 2.3.2022, p. 103).


ANEXĂ

1.

Anexa II la Decizia 2012/642/PESC se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA II

LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2d

Ministerul Apărării din Belarus

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding JSC

AGAT - Electromechanical Plant OJSC

AGAT - SYSTEM

ATE - Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport CJSC

BSVT - New Technologies

Departamentul de afaceri interne al Comitetului executiv al regiunii Gomel

Trupele interne ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Belarus

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Autoritatea de Stat pentru Industria Militară a Republicii Belarus

Comitetul pentru Securitatea Statului al Republicii Belarus

Transaviaexport Airlines JSC

Volatavto OJSC.

2.

Anexa V la Decizia 2012/642/PESC se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA V

LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2y

Denumirea persoanei juridice, a entității sau organismului

Data de aplicare

Belagroprombank

20 martie 2022

Bank Dabrabyt

20 martie 2022

Development Bank of the Republic of Belarus (Banca de Dezvoltare a Republicii Belarus)

20 martie 2022

Belinvestbank (Banca Belarusă pentru Dezvoltare și Reconstrucție)

14 iunie 2022