4.2.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 25/7


DECIZIA (PESC) 2022/157 A CONSILIULUI

din 4 februarie 2022

de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1775 a Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 28 septembrie 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/1775 (1) privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali.

(2)

La 13 decembrie 2021, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2021/2208 (2), care a instituit un nou cadru care permite adoptarea de măsuri restrictive împotriva persoanelor și entităților responsabile de amenințarea păcii, securității sau stabilității în Mali sau de obstrucționarea sau subminarea încheierii cu succes a tranziției politice din Mali.

(3)

Astfel cum s-a decis în cadrul reuniunii din 15 septembrie 2020 a Comunității Economice a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) și astfel cum se prevede în Carta de tranziție, autoritățile de tranziție din Mali ar fi trebuit să realizeze tranziția politică și transferul puterii către autoritățile civile alese pe parcursul unei perioade de tranziție de 18 luni. În respectivul interval de timp, acestea ar fi trebuit să organizeze alegeri prezidențiale și legislative libere și corecte, prevăzute să aibă loc la 27 februarie 2022, precum și alegeri regionale și locale și un referendum constituțional, după caz.

(4)

La 8 ianuarie 2022, autoritățile de tranziție din Mali au prezentat Autorității ECOWAS un nou calendar pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale pentru sfârșitul lunii decembrie 2025, prelungind astfel perioada totală a tranziției la cinci ani și jumătate, contrar acordului încheiat cu ECOWAS la 15 septembrie 2020 și angajamentului asumat în Carta de tranziție. Autoritatea ECOWAS a constatat cu regret eșecul autorităților de tranziție din Mali de a întreprinde măsurile necesare pentru organizarea alegerilor prezidențiale înainte de 27 februarie 2022, contrar acordului încheiat cu Autoritatea ECOWAS la 15 septembrie 2020 și angajamentului asumat în Carta de tranziție. Autoritatea ECOWAS a deplâns profund lipsa evidentă și flagrantă de voință politică din partea autorităților de tranziție care a condus la lipsa oricărui progres concret în ceea ce privește pregătirea alegerilor, în pofida disponibilității ECOWAS și a tuturor partenerilor regionali și internaționali de a sprijini Maliul în acest proces. În ceea ce privește concluziile „Assises nationales de la Refondation” (ANR) din 13 decembrie 2021, care au condus la adoptarea calendarului revizuit al alegerilor, Autoritatea ECOWAS a constatat că părți interesate importante nu au participat la aceste ANR, fapt care indică lipsa unui consens al părților interesate de la nivel național cu privire la calendarul propus. Având în vedere cele de mai sus, la 9 ianuarie 2022 Autoritatea ECOWAS a decis să mențină sancțiunile inițiale impuse deja Maliului și autorităților de tranziție la 7 noiembrie 2021 și a impus sancțiuni economice și financiare suplimentare.

(5)

Având în vedere faptul că situația din Mali continuă să fie gravă, cinci persoane ar trebui să fie incluse pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive prevăzută în anexa II la Decizia (PESC) 2017/1775.

(6)

Prin urmare, anexa II la Decizia (PESC) 2017/1775 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa II la Decizia (PESC) 2017/1775 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 4 februarie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decizia (PESC) 2017/1775 a Consiliului din 28 septembrie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali (JO L 251, 29.9.2017, p. 23).

(2)  Decizia (PESC) 2021/2208 a Consiliului din 13 decembrie 2021 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1775 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali (JO L 446, 14.12.2021, p. 44).


ANEXĂ

Anexa II la Decizia (PESC) 2017/1775 se modifică după cum urmează:

1.

Se adaugă următoarele rubrici în lista persoanelor fizice prevăzută la punctul „A. Lista persoanelor fizice menționate la articolul 1a alineatul (1)”:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„1.

DIAW, Malick

Locul nașterii: Ségou

Data nașterii: 2 decembrie 1979

Cetățenie: maliană

Numărul pașaportului: B0722922, valabil până la 13.8.2018

Sexul: masculin

Funcție: președinte al Consiliului Național de Tranziție (organul legislativ al tranziției), colonel

Adresa: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Malick Diaw este un membru-cheie al cercului de apropiați ai colonelului Assimi Goïta. În calitate de șef al Statului-Major al celei de a Treia Regiuni Militare de la Kati, a fost unul dintre instigatorii și liderii loviturii de stat din 18 august 2020, alături de colonelul-major Ismaël Wagué, de colonelul Assimi Goïta, de colonelul Sadio Camara și de colonelul Modibo Koné.

Prin urmare, Malick Diaw este răspunzător de acțiuni sau politici care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Mali.

De asemenea, Malick Diaw este un actor-cheie în contextul tranziției, în calitatea de președinte al Consiliului Național de Tranziție (CNT), pe care o deține din decembrie 2020.

CNT nu a înregistrat niciun progres semnificativ în ceea ce privește «misiunile» care au fost consacrate în Carta de tranziție din 1 octombrie 2020 și care ar fi trebuit să fie finalizate în termen de 18 luni, după cum o demonstrează eșecul CNT de a aproba proiectul de lege electorală. Acest lucru contribuie la întârzierea organizării alegerilor și, prin urmare, a încheierii cu succes a tranziției politice din Mali.

În noiembrie 2021, ECOWAS a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva lui Malick Diaw) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției.

Prin urmare, Malick Diaw obstrucționează și subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Locul nașterii: Bamako

Data nașterii: 2.3.1975

Cetățenie: maliană

Numărul pașaportului: pașaport diplomatic AA0193660, valabil până la 15.2.2023

Sexul: masculin

Funcție: ministrul reconcilierii, colonel-major

Adresa: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Colonelul-major Ismaël Wagué este un membru-cheie al cercului de apropiați ai colonelului Assimi Goïta și a fost unul dintre principalii actori răspunzători de lovitura de stat din august 2020, alături de colonelul Goïta, colonelul Sadio Camara, colonelul Modibo Koné și colonelul Malick Diaw.

La 19 august 2020, el a anunțat că armata a preluat puterea, devenind apoi purtător de cuvânt al Comitetului Național pentru Salvarea Poporului (CNSP).

Ismaël Wagué este prin urmare răspunzător de acțiuni care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Mali.

În calitate de ministru al reconcilierii în cadrul guvernului de tranziție, începând din octombrie 2020, Ismaël Wagué este responsabil de punerea în aplicare a Acordului pentru pace și reconciliere în Mali. Prin declarația sa din octombrie 2021, a contribuit la blocarea Comitetului de monitorizare a Acordului pentru pace și reconciliere în Mali (Comité de suivi de l’accord, CSA) și, prin urmare, în egală măsură, la blocarea punerii în aplicare a acordului, astfel cum este prevăzută la articolul 2 din Carta de tranziție.

În noiembrie 2021, ECOWAS a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva lui Ismaël Wagué) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției.

Prin urmare, Ismaël Wagué este răspunzător de acțiuni care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Mali, precum și de obstrucționarea și subminarea încheierii cu succes a tranziției politice din Mali.

4.2.2022

3.

MAÏGA, Choguel

Locul nașterii: Tabango, Gao, Mali

Data nașterii: 31 decembrie 1958

Cetățenie: maliană

Numărul pașaportului: pașaport diplomatic nr. DA0004473, eliberat de Mali, viză Schengen eliberată

Sexul: masculin

Funcție: prim-ministru

Adresa: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

În calitatea de prim-ministru, pe care o deține din iunie 2021, Choguel Maïga conduce guvernul de tranziție din Mali instituit în urma loviturii de stat din 24 mai 2021.

Contrar calendarului pentru reformă și alegeri convenit în prealabil cu ECOWAS în conformitate cu Carta de tranziție, el a anunțat în iunie 2021 organizarea evenimentelor purtând denumirea de «Assises nationales de la refondation» (ANR), ca proces premergător reformei și ca o condiție prealabilă pentru organizarea alegerilor programate pentru 27 februarie 2022.

După cum a anunțat chiar Choguel Maïga, ANR au fost apoi amânate de mai multe ori, iar organizarea alegerilor a fost întârziată. ANR, care au avut loc în cele din urmă în decembrie 2021, au fost boicotate de mai multe părți interesate. Pe baza recomandărilor finale ale ANR, guvernul de tranziție a prezentat un nou calendar care prevede organizarea de alegeri prezidențiale în decembrie 2025, permițând astfel guvernului de tranziție să rămână la putere mai mult de 5 ani.

În noiembrie 2021, ECOWAS a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva prim-ministrului Maïga) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției. ECOWAS a subliniat că autoritățile de tranziție au folosit necesitatea de a pune în aplicare reforme ca pretext pentru a justifica prelungirea tranziției și pentru a se menține la putere fără alegeri democratice.

În calitatea sa de prim-ministru, Choguel Maïga este direct răspunzător de amânarea alegerilor prevăzute în Carta de tranziție și, prin urmare, obstrucționează și subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali, în special prin obstrucționarea și subminarea desfășurării alegerilor și a predării puterii către autoritățile alese.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Locul nașterii: Tondibi, regiunea Gao, Mali

Data nașterii: 5.2.1971

Cetățenie: maliană

Numărul pașaportului: pașaport diplomatic eliberat de Mali

Sexul: masculin

Funcție: ministrul reconstruirii

Adresa: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Ibrahim Ikassa Maïga este membru al comitetului strategic al M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques), care a jucat un rol central în răsturnarea de la putere a președintelui Keita.

În calitatea de ministru al reconstruirii, pe care o deține din iunie 2021, Ibrahim Ikassa Maïga a fost însărcinat cu planificarea «Assises nationales de la Refondation» (ANR), anunțate de prim-ministrul Choguel Maïga .

Contrar calendarului pentru reformă și alegeri convenit în prealabil cu ECOWAS în conformitate cu Carta de tranziție, ANR au fost anunțate de guvernul de tranziție drept un proces premergător reformei și o condiție prealabilă pentru organizarea alegerilor programate pentru 27 februarie 2022.

După cum a anunțat Choguel Maïga, ANR au fost apoi amânate de mai multe ori, iar organizarea alegerilor a fost întârziată. ANR, care au avut loc în cele din urmă în decembrie 2021, au fost boicotate de mai multe părți interesate. Pe baza recomandărilor finale ale ANR, guvernul de tranziție a prezentat un nou calendar care prevede organizarea de alegeri prezidențiale în decembrie 2025, permițând astfel guvernului de tranziție să rămână la putere mai mult de 5 ani.

În noiembrie 2021, ECOWAS a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva lui Ibrahim Ikassa Maïga) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției. ECOWAS a subliniat că autoritățile de tranziție au folosit necesitatea de a pune în aplicare reforme ca pretext pentru a justifica prelungirea tranziției și pentru a se menține la putere fără alegeri democratice.

În calitatea sa de ministru al reconstruirii, Ibrahim Ikassa Maïga obstrucționează și subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali, în special prin obstrucționarea și subminarea desfășurării alegerilor și a predării puterii către autoritățile alese.

4.2.2022

5.

DIARRA, Adama Ben

alias Ben Le Cerveau

Locul nașterii: Kati, Mali

Data nașterii:

Cetățenie: maliană

Numărul pașaportului: pașaport diplomatic eliberat de Mali, viză Schengen eliberată

Sexul: masculin

Funcție: membru al Consiliului Național de Tranziție (organul legislativ al tranziției)

Adresa: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Adama Ben Diarra, cunoscut sub numele de Camarade Ben Le Cerveau, este unul dintre conducătorii tineri ai M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques), care a jucat un rol central în răsturnarea de la putere a președintelui Keita. Adama Ben Diarra este, de asemenea, liderul Yéréwolo, care constituie principala organizație care sprijină autoritățile de tranziție, și membru al Consiliului Național de Tranziție (CNT) începând din 3 decembrie 2021.

CNT nu a înregistrat niciun progres semnificativ în ceea ce privește «misiunile» care au fost consacrate în Carta de tranziție din 1 octombrie 2020 și care ar fi trebuit să fie finalizate în termen de 18 luni, după cum o demonstrează eșecul CNT de a aproba proiectul de lege electorală. Acest lucru contribuie la întârzierea organizării alegerilor și, prin urmare, a încheierii cu succes a tranziției politice din Mali.

Adama Ben Diarra a pledat și a oferit sprijin în mod activ pentru prelungirea tranziției în cadrul unor manifestații politice și pe rețelele sociale, afirmând că prelungirea cu cinci ani a perioadei de tranziție hotărâtă de autoritățile de tranziție în urma «Assises nationales de la Refondation» (ANR) reprezintă o aspirație profundă a poporului malian.

Contrar calendarului pentru reformă și alegeri convenit în prealabil cu ECOWAS în conformitate cu Carta de tranziție, ANR au fost anunțate de guvernul de tranziție drept un proces premergător reformei și o condiție prealabilă pentru organizarea alegerilor programate pentru 27 februarie 2022.

4.2.2022”

 

 

 

După cum a anunțat Choguel Maïga, ANR au fost apoi amânate de mai multe ori, iar organizarea alegerilor a fost întârziată. ANR, care au avut loc în cele din urmă în decembrie 2021, au fost boicotate de mai multe părți interesate. Pe baza recomandărilor finale ale ANR, guvernul de tranziție a prezentat un nou calendar care prevede organizarea de alegeri prezidențiale în decembrie 2025, permițând astfel guvernului de tranziție să rămână la putere mai mult de 5 ani.

În noiembrie 2021, ECOWAS a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva lui Adama Ben Diarra) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției. ECOWAS a subliniat că autoritățile de tranziție au folosit necesitatea de a pune în aplicare reforme ca pretext pentru a justifica prelungirea tranziției și pentru a se menține la putere fără alegeri democratice.

Prin urmare, Adama Ben Diarra obstrucționează și subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali, în special prin obstrucționarea și subminarea desfășurării alegerilor și a predării puterii către autoritățile alese.

 

2.

Se adaugă următoarele rubrici în lista prevăzută la punctul „B. Lista persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor menționate la articolul 2a alineatul (1)”:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„1.

DIAW, Malick

Locul nașterii: Ségou

Data nașterii: 2 decembrie 1979

Cetățenie: maliană

Numărul pașaportului: B0722922, valabil până la 13.8.2018

Sexul: masculin

Funcție: președinte al Consiliului Național de Tranziție (organul legislativ al tranziției), colonel

Adresa: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Malick Diaw este un membru-cheie al cercului de apropiați ai colonelului Assimi Goïta. În calitate de șef al Statului-Major al celei de a Treia Regiuni Militare de la Kati, a fost unul dintre instigatorii și liderii loviturii de stat din 18 august 2020, alături de colonelul-major Ismaël Wagué, de colonelul Assimi Goïta, de colonelul Sadio Camara și de colonelul Modibo Koné.

Prin urmare, Malick Diaw este răspunzător de acțiuni sau politici care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Mali.

De asemenea, Malick Diaw este un actor-cheie în contextul tranziției, în calitatea de președinte al Consiliului Național de Tranziție (CNT), pe care o deține din decembrie 2020.

CNT nu a înregistrat niciun progres semnificativ în ceea ce privește «misiunile» care au fost consacrate în Carta de tranziție din 1 octombrie 2020 și care ar fi trebuit să fie finalizate în termen de 18 luni, după cum o demonstrează eșecul CNT de a aproba proiectul de lege electorală. Acest lucru contribuie la întârzierea organizării alegerilor și, prin urmare, a încheierii cu succes a tranziției politice din Mali.

În noiembrie 2021, ECOWAS a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva lui Malick Diaw) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției.

Prin urmare, Malick Diaw obstrucționează și subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Locul nașterii: Bamako

Data nașterii: 2.3.1975

Cetățenie: maliană

Numărul pașaportului: pașaport diplomatic AA0193660, valabil până la 15.2.2023

Sexul: masculin

Funcție: ministrul reconcilierii, colonel-major

Adresa: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Colonelul-major Ismaël Wagué este un membru-cheie al cercului de apropiați ai colonelului Assimi Goïta și a fost unul dintre principalii actori răspunzători de lovitura de stat din august 2020, alături de colonelul Goïta, colonelul Sadio Camara, colonelul Modibo Koné și colonelul Malick Diaw.

La 19 august 2020, el a anunțat că armata a preluat puterea, devenind apoi purtător de cuvânt al Comitetului Național pentru Salvarea Poporului (CNSP).

Ismaël Wagué este prin urmare răspunzător de acțiuni care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Mali.

În calitate de ministru al reconcilierii în cadrul guvernului de tranziție, începând din octombrie 2020, Ismaël Wagué este responsabil de punerea în aplicare a Acordului pentru pace și reconciliere în Mali. Prin declarația sa din octombrie 2021, a contribuit la blocarea Comitetului de monitorizare a Acordului pentru pace și reconciliere în Mali (Comité de suivi de l’accord, CSA) și, prin urmare, în egală măsură, la blocarea punerii în aplicare a acordului, astfel cum este prevăzută la articolul 2 din Carta de tranziție.

În noiembrie 2021, ECOWAS a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva lui Ismaël Wagué) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției.

Prin urmare, Ismaël Wagué este răspunzător de acțiuni care amenință pacea, securitatea și stabilitatea în Mali, precum și de obstrucționarea și subminarea încheierii cu succes a tranziției politice din Mali.

4.2.2022

3.

MAÏGA, Choguel

Locul nașterii: Tabango, Gao, Mali

Data nașterii: 31 decembrie 1958

Cetățenie: maliană

Numărul pașaportului: pașaport diplomatic nr. DA0004473, eliberat de Mali, viză Schengen eliberată

Sexul: masculin

Funcție: prim-ministru

Adresa: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

În calitatea de prim-ministru, pe care o deține din iunie 2021, Choguel Maïga conduce guvernul de tranziție din Mali instituit în urma loviturii de stat din 24 mai 2021.

Contrar calendarului pentru reformă și alegeri convenit în prealabil cu ECOWAS în conformitate cu Carta de tranziție, el a anunțat în iunie 2021 organizarea evenimentelor purtând denumirea de «Assises nationales de la refondation» (ANR), ca proces premergător reformei și ca o condiție prealabilă pentru organizarea alegerilor programate pentru 27 februarie 2022.

După cum a anunțat chiar Choguel Maïga, ANR au fost apoi amânate de mai multe ori, iar organizarea alegerilor a fost întârziată. ANR, care au avut loc în cele din urmă în decembrie 2021, au fost boicotate de mai multe părți interesate. Pe baza recomandărilor finale ale ANR, guvernul de tranziție a prezentat un nou calendar care prevede organizarea de alegeri prezidențiale în decembrie 2025, permițând astfel guvernului de tranziție să rămână la putere mai mult de 5 ani.

În noiembrie 2021, ECOWAS a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva prim-ministrului Maïga) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției. ECOWAS a subliniat că autoritățile de tranziție au folosit necesitatea de a pune în aplicare reforme ca pretext pentru a justifica prelungirea tranziției și pentru a se menține la putere fără alegeri democratice.

În calitatea sa de prim-ministru, Choguel Maïga este direct răspunzător de amânarea alegerilor prevăzute în Carta de tranziție și, prin urmare, obstrucționează și subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali, în special prin obstrucționarea și subminarea desfășurării alegerilor și a predării puterii către autoritățile alese.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Locul nașterii: Tondibi, regiunea Gao, Mali

Data nașterii: 5.2.1971

Cetățenie: maliană

Numărul pașaportului: pașaport diplomatic eliberat de Mali

Sexul: masculin

Funcție: ministrul reconstruirii

Adresa: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Ibrahim Ikassa Maïga este membru al comitetului strategic al M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques), care a jucat un rol central în răsturnarea de la putere a președintelui Keita.

În calitatea de ministru al reconstruirii, pe care o deține din iunie 2021, Ibrahim Ikassa Maïga a fost însărcinat cu planificarea «Assises nationales de la Refondation» (ANR), anunțate de prim-ministrul Choguel Maïga .

Contrar calendarului pentru reformă și alegeri convenit în prealabil cu ECOWAS în conformitate cu Carta de tranziție, ANR au fost anunțate de guvernul de tranziție drept un proces premergător reformei și o condiție prealabilă pentru organizarea alegerilor programate pentru 27 februarie 2022.

După cum a anunțat Choguel Maïga, ANR au fost apoi amânate de mai multe ori, iar organizarea alegerilor a fost întârziată. ANR, care au avut loc în cele din urmă în decembrie 2021, au fost boicotate de mai multe părți interesate. Pe baza recomandărilor finale ale ANR, guvernul de tranziție a prezentat un nou calendar care prevede organizarea de alegeri prezidențiale în decembrie 2025, permițând astfel guvernului de tranziție să rămână la putere mai mult de 5 ani.

În noiembrie 2021, ECOWAS a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva lui Ibrahim Ikassa Maïga) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției. ECOWAS a subliniat că autoritățile de tranziție au folosit necesitatea de a pune în aplicare reforme ca pretext pentru a justifica prelungirea tranziției și pentru a se menține la putere fără alegeri democratice.

În calitatea sa de ministru al reconstruirii, Ibrahim Ikassa Maïga obstrucționează și subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali, în special prin obstrucționarea și subminarea desfășurării alegerilor și a predării puterii către autoritățile alese.

4.2.2022

5.

DIARRA, Adama Ben

alias Ben Le Cerveau

Locul nașterii: Kati, Mali

Data nașterii:

Cetățenie: maliană

Numărul pașaportului: pașaport diplomatic eliberat de Mali, viză Schengen eliberată

Sexul: masculin

Funcție: membru al Consiliului Național de Tranziție (organul legislativ al tranziției)

Adresa: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Adama Ben Diarra, cunoscut sub numele de Camarade Ben Le Cerveau, este unul dintre conducătorii tineri ai M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques), care a jucat un rol central în răsturnarea de la putere a președintelui Keita. Adama Ben Diarra este, de asemenea, liderul Yéréwolo, care constituie principala organizație care sprijină autoritățile de tranziție, și membru al Consiliului Național de Tranziție (CNT) începând din 3 decembrie 2021.

CNT nu a înregistrat niciun progres semnificativ în ceea ce privește «misiunile» care au fost consacrate în Carta de tranziție din 1 octombrie 2020 și care ar fi trebuit să fie finalizate în termen de 18 luni, după cum o demonstrează eșecul CNT de a aproba proiectul de lege electorală. Acest lucru contribuie la întârzierea organizării alegerilor și, prin urmare, a încheierii cu succes a tranziției politice din Mali.

Adama Ben Diarra a pledat și a oferit sprijin în mod activ pentru prelungirea tranziției în cadrul unor manifestații politice și pe rețelele sociale, afirmând că prelungirea cu cinci ani a perioadei de tranziție hotărâtă de autoritățile de tranziție în urma «Assises nationales de la Refondation» (ANR) reprezintă o aspirație profundă a poporului malian.

Contrar calendarului pentru reformă și alegeri convenit în prealabil cu ECOWAS în conformitate cu Carta de tranziție, ANR au fost anunțate de guvernul de tranziție drept un proces premergător reformei și o condiție prealabilă pentru organizarea alegerilor programate pentru 27 februarie 2022.

4.2.2022”

 

 

 

După cum a anunțat Choguel Maïga, ANR au fost apoi amânate de mai multe ori, iar organizarea alegerilor a fost întârziată. ANR, care au avut loc în cele din urmă în decembrie 2021, au fost boicotate de mai multe părți interesate. Pe baza recomandărilor finale ale ANR, guvernul de tranziție a prezentat un nou calendar care prevede organizarea de alegeri prezidențiale în decembrie 2025, permițând astfel guvernului de tranziție să rămână la putere mai mult de 5 ani.

În noiembrie 2021, ECOWAS a adoptat sancțiuni individuale împotriva autorităților de tranziție (inclusiv împotriva lui Adama Ben Diarra) pentru că au provocat întârzieri în ceea ce privește organizarea alegerilor și încheierea tranziției. ECOWAS a subliniat că autoritățile de tranziție au folosit necesitatea de a pune în aplicare reforme ca pretext pentru a justifica prelungirea tranziției și pentru a se menține la putere fără alegeri democratice.

Prin urmare, Adama Ben Diarra obstrucționează și subminează încheierea cu succes a tranziției politice din Mali, în special prin obstrucționarea și subminarea desfășurării alegerilor și a predării puterii către autoritățile alese.