17.3.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/460 AL COMISIEI

din 16 martie 2021

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubrica referitoare la Ucraina din lista țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care anumite păsări de curte și produse obținute de la acestea pot fi importate în Uniune sau pot tranzita Uniunea în contextul riscului de gripă aviară înalt patogenă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (1), în special articolul 8 teza introductivă, articolul 8 alineatul (1) primul paragraf, articolul 8 alineatul (4) și articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2009/158/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație (2), în special articolul 23 alineatul (1), articolul 24 alineatul (2) și articolul 25 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei (3) stabilește cerințele de certificare sanitar-veterinară pentru importul în Uniune și tranzitul prin Uniune, inclusiv depozitarea în timpul tranzitului, al păsărilor de curte și al produselor obținute de la păsări de curte (denumite în continuare „produsele”). Regulamentul menționat prevede că aceste produse pot fi importate în Uniune și pot tranzita Uniunea numai dacă provin din țările terțe, teritoriile, zonele sau compartimentele menționate în coloanele 1 și 3 din tabelul cuprins în partea 1 a anexei I la regulamentul respectiv.

(2)

De asemenea, în Regulamentul (CE) nr. 798/2008 sunt precizate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o țară terță, un teritoriu, o zonă sau un compartiment pentru a fi considerate indemne de gripă aviară înalt patogenă (HPAI).

(3)

Ucraina este menționată în lista din partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 ca țară terță din care sunt autorizate importul în Uniune și tranzitul prin Uniune al anumitor păsări de curte și produse obținute de la acestea provenite din anumite părți ale teritoriilor lor, în funcție de prezența focarelor de HPAI. Regionalizarea respectivă a fost prevăzută în partea 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/352 (4), în urma confirmării apariției unui focar de HPAI de subtip H5N8 la 19 ianuarie 2020.

(4)

În urma apariției focarului de HPAI, Ucraina a pus în aplicare o politică de depopulare totală cu scopul de a ține sub control HPAI și de a limita răspândirea bolii respective. În plus, Ucraina a finalizat măsurile necesare de curățare și dezinfectare după aplicarea politicii de depopulare totală la exploatația avicolă în care focarul de HPAI a fost confirmat în ianuarie 2020. Ucraina a transmis informații actualizate privind situația epidemiologică pe teritoriul său și privind măsurile pe care le-a luat pentru a împiedica răspândirea gripei aviare înalt patogene. Informațiile au fost evaluate de către Comisie.

(5)

Pe baza evaluării respective, s-a concluzionat că focarul respectiv a fost eliminat și că nu există niciun risc asociat introducerii în Uniune de păsări de curte și produse obținute de la acestea din zonele din Ucraina enumerate în partea 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008, din care importurile au fost suspendate prin respectivul regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/352.

(6)

Cu toate acestea, la 4 decembrie 2020, Ucraina a confirmat prezența HPAI de subtip H5 într-o exploatație avicolă de pe teritoriul său. Ca urmare a confirmării respectivului focar de HPAI, nu se mai poate considera că întregul teritoriu al Ucrainei este indemn de boala respectivă, iar autoritățile veterinare din Ucraina nu mai pot, prin urmare, să certifice transporturile de păsări de curte și produse obținute de la acestea pentru a fi importate în Uniune sau pentru a tranzita Uniunea, din zonele afectate de focarul respectiv. Ulterior focarului respectiv, Ucraina a confirmat și alte focare de HPAI de subtip H5 în exploatații avicole de pe teritoriul său.

(7)

Autoritățile veterinare din Ucraina au confirmat că, în urma focarului din decembrie 2020, au suspendat eliberarea de certificate pentru transporturile de produse destinate importului în Uniune sau tranzitului prin aceasta și au pus în aplicare o politică de depopulare totală cu scopul de a ține sub control HPAI și de a limita răspândirea bolii respective.

(8)

În plus, Ucraina a prezentat Comisiei informații cu privire la situația epidemiologică de pe teritoriul său și a precizat zonele care fac obiectul restricțiilor, precum și măsurile pe care le-a luat pentru a preveni răspândirea în continuare a HPAI în afara zonelor cu acces restricționat. Aceste informații au fost evaluate de Comisie și, pe baza acestei evaluări, precum și a garanțiilor furnizate de Ucraina, se poate concluziona că limitarea restricțiilor privind introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte și produse obținute de la acestea în zonele afectate de HPAI, pe care autoritățile veterinare din Ucraina le-au supus unor restricții din cauza focarului epidemic actual, trebuie să fie suficientă pentru a compensa riscurile asociate introducerii în Uniune a unor astfel de produse.

(9)

În consecință, rubrica privind Ucraina din lista cuprinsă în partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 trebuie să fie modificată pentru a se ține seama de situația epidemiologică actuală din această țară terță.

(10)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 trebuie modificată în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 martie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343, 22.12.2009, p. 74.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 226, 23.8.2008, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/352 al Comisiei din 3 martie 2020 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubrica referitoare la Ucraina din listele țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care anumite produse obținute de la păsări de curte pot fi importate în Uniune și pot tranzita Uniunea în contextul riscului de gripă aviară înalt patogenă (JO L 65, 4.3.2020, p. 4).


ANEXĂ

În partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008, rubrica referitoare la Ucraina se înlocuiește cu următorul text:

Cod ISO și numele țării terțe sau al teritoriului

Codul țării terțe, al teritoriului, zonei sau compartimentului

Descrierea țării terțe, a teritoriului, zonei sau compartimentului

Certificat sanitar-veterinar

Condiții specifice

Condiții specifice

Situația supravegherii gripei aviare

Situația vaccinării împotriva gripei aviare

Situația combaterii salmonelei

Model(e)

Garanții suplimentare

Data de închidere

Data de deschidere

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„UA – Ucraina

UA-0

Întreaga țară

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

Întregul teritoriu al Ucrainei cu excepția zonei UA-2

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

Zona din Ucraina corespunzătoare pentru:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Kherson Oblast (regiunea Cherson)

WGM

 

P2

30.11.2016

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

30.11.2016

7.3.2020

 

 

 

UA-2.2

Odessa Oblast (regiunea Odessa)

WGM

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

UA-2.3

Chernivtsi Oblast (regiunea Cernăuți)

WGM

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

UA-2.4

Vinnytsia Oblast (regiunea Vinnytsia), Nemeriv Raion (district), localități:

Satul Berezivka

Satul Bratslav

Satul Budky

Satul Bugakiv

Satul Chervone

Satul Chukiv

Satul Danylky

Satul Dovzhok

Satul Horodnytsia

Satul Hrabovets

Satul Hranitne

Satul Karolina

Satul Korovayna

Satul Korzhiv

Satul Korzhivka

Satul Kryklivtsi

Satul Maryanivka

Satul Melnykivtsi

Satul Monastyrok

Satul Monastyrske

Municipiul Nemyriv

Satul Novi Obyhody

Satul Ostapkivtsi

Satul Ozero

Satul Perepelychcha

Satul Rachky

Satul Salyntsi

Satul Samchyntsi

Satul Sazhky

Satul Selevintsi

Satul Sholudky

Satul Slobidka

Satul Sorokoduby

Satul Sorokotiazhyntsi

Satul Velyka Bushynka

Satul Vovchok

Satul Vyhnanka

Satul Yosypenky

Satul Zarudyntsi

Satul Zelenianka

WGM

 

P2

19.1.2020

20.3.2021

 

 

 

POU, RAT

 

P2

19.1.2020

20.3.2021

 

 

 

UA-2.5

Mykolaiv Oblast (regiunea Mykolaiv)

Kherson Oblast (regiunea Cherson), Khersonskyi (Bilozerskyi) Raion (district), localități:

Satul Tavriyske

Satul Nova zoria

WGM

 

P2

4.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.12.2020

 

 

 

 

UA-2.6

Kyiv Oblast (regiunea Kiev):

Ivankiv Raion (district),

localități:

Satul Leonivka

Satul Blidcha

Satul Kolentsi

Satul Zymovyshche

Satul Rudnia-Talska

Satul Sosnivka

Borodianka Raion (district), localități:

Satul Koblytsia

Satul Talske

Satul Myrcha

Satul Stara Buda,

Satul Velykyi Lis

Satul Krasnyi Rih

Satul mic Mykhailivskyi

WGM

 

P2

24.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

24.12.2020

 

 

 

 

UA-2.7

Kyiv Oblast (regiunea Kiev):

Borodianka Raion (district), localități:

Orașul Borodianka

Satul Kachaly

Satul Shybene

Satul Nebrat

Satul Nove Zalissia

Satul Berestianka

Satul Zdvyzhivka

Satul Babyntsi

Satul Buda-Babynetska

Orașul Klavdiyevo-Tarasove

Satul Poroskoten

Satul Pylypovychi

Satul Nova Hreblia

Satul Vablia

Satul Druzhnia

Satul Halynka

Satul Zahaltsi

Satul Mykhailivskyi (Mykhailenkiv)

moșia „Blyzhni sady”

Buchanskyi Raion (district), localități: Orașul Nemishayeve

Satul Mykulychi

Satul Dibrova

Satul Kozyntsi

Satul Chervona

Satul Plakhtianka

Satul Myrotske

o parte din orașul Vorzel delimitată de străzile Bilostotskykh și Pushkina

WGM

 

P2

27.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

27.12.2020

 

 

 

 

UA-2.8

Kherson Oblast (regiunea Cherson):

Kakhovskyi Raion (district), localități:

Satul Zaozerne

Satul Skvortsivka

Satul Maryanivka

Satul Slynenko

Satul Olhivka

Novotroyitskyi Raion (district), localități:

Satul Volodymyro-Ilyinka

Satul Sofiivka

Satul Katerynivka

WGM

 

P2

29.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

29.12.2020

 

 

 

 

UA-2.9

Kyiv Oblast (regiunea Kiev), municipiul Kiev:

Zona cuprinsă într-un cerc cu raza de 10 km centrat pe satul Hostomel din districtul Buchanskyi și continuând în sensul acelor de ceasornic:

(a)

nord, nord-vest, vest, sud-vest: Kyiv Oblast (regiunea Kiev), Buchanskyi Raion (district), localități: Satul Moshchun, orașul Hostomel, orașul Kotsiubynske, municipiul Irpin, municipiul Bucha, satul Horenka.

(b)

nord-est, est, sud-est, sud: Granița regiunii Kiev (oblast) cu Obolonskyi, Podilskyi, Shevchenkivskyi Raions (districte) ale municipiului Kiev, de la intersecția cu Polarna str., Avtozavodska Str., Semena Skliarenko str. până la intersecția cu Oleny Telihy str., Oleksandra Dovzhenko str. și până la intersecția cu Peremohy Avenue

WGM

 

P2

18.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

18.1.2021

 

 

 

 

UA-2.10

Donetsk Oblast (regiunea Donețk):

districtul Volnovaskyi (fost Velykonovosilkivskyi), localitățile:

Satul Vesele

Satul Fedorivka

Satul Skudne

Satul Dniproenerhiia

Orașul Velyka Novosilka

Satul Rozdolne

Satul Novyi Komar

Satul Perebudova

Satul Novoocheretuvate

Satul Myrne

Satul Ordadne

Satul Komar

Satul Vremivka

Satul Voskresenka

Satul Vilne Pole

Satul Shevchenko

Satul Burlatske

Satul Pryvilne

Dnipropetrovsk Oblast (regiunea Dnipropetrovsk):

Districtul Prokrovskyi, localitățile:

Satul Maliivka

WGM

 

P2

3.2.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

3.2.2021”