26.2.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 68/29


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/339 AL CONSILIULUI

din 25 februarie 2021

privind punerea în aplicare a articolului 8a din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus (1), în special articolul 8a alineatele (1) și (3),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 18 mai 2006, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus.

(2)

Pe baza reexaminării Deciziei 2012/642/PESC a Consiliului (2), Consiliul a decis că aplicarea măsurilor restrictive prevăzute în respectiva decizie ar trebui prelungită până la 28 februarie 2022.

(3)

Ar trebui modificate expunerile de motive referitoare la nouă persoane fizice și trei persoane juridice care figurează pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006. Ar trebui adăugată data includerii pe listă pentru toate persoanele fizice care figurează în respectiva anexă.

(4)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 februarie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

A. P. ZACARIAS


(1)  JO L 134, 20.5.2006, p. 1.

(2)  Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Belarus (JO L 285, 17.10.2012, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXA I

Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolul 2 alineatul (1)

A.   Persoanele fizice menționate la articolul 2 alineatul (1)

 

Nume (transliterare din ortografia belarusă)

(transliterare din ortografia rusă)

Nume

(ortografia belarusă)

(ortografia rusă)

Informații de identificare

Motivele înscrierii pe listă

Data includerii pe listă

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзiмiр Уладзiмiравiч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Funcția (funcțiile): fost ministru al afacerilor interne; fost șef al serviciului de securitate al președintelui

Data nașterii: 7.2.1956

Locul nașterii: Smolensk, fosta URSS (actualmente Federația Rusă)

Sex: masculin

Nu a luat măsuri în vederea investigării disparițiilor neelucidate ale lui Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski și Dmitri Zavadski în Belarus în perioada 1999-2000. Fost ministru al afacerilor interne și, de asemenea, fost șef al serviciului de securitate al președintelui. În calitate de ministru al afacerilor interne, acesta a fost responsabil de represiunea demonstrațiilor pașnice până la pensionarea sa la 6 aprilie 2009 din motive de sănătate. A primit de la Administrația Prezidențială o reședință în cartierul nomenclaturii, Drozdy, din Minsk. În octombrie 2014, președintele Lukașenka i-a acordat Ordinul «Pentru merit» clasa a III-a.

24.9.2004

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер'евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Funcția (funcțiile): fost șef al Grupului special de intervenție (SOBR)

Data nașterii: 1966

Locul nașterii: Vitebsk/Viciebsk, fosta URSS (actualmente Belarus)

Adresa: Asociația belarusă «Onoare» a veteranilor din forțele speciale ale ministerului afacerilor interne, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus

Sex: masculin

Persoană-cheie în disparițiile neelucidate ale lui Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski și Dmitri Zavadski în Belarus în perioada 1999-2000. Fost comandant al Grupului special de intervenție (SOBR) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Om de afaceri, șef al Asociației «Onoare» din cadrul MAI, asociația veteranilor din forțele speciale ale MAI.

24.9.2004

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Funcția (funcțiile): șef al Direcției de gestionare a proprietăților președintelui Belarusului; fost ministru al afacerilor interne

Data nașterii: 26.5.1958

Locul nașterii: Soltanishki, regiunea/oblastul Grodno/Hrodna, fosta URSS (actualmente Belarus)

Adresa: Direcția de gestionare a proprietăților președintelui Belarusului, 38 K. Marx St., Minsk 220016, Belarus

Sex: masculin

Șeful Direcției de gestionare a proprietăților președintelui Belarusului. Poartă răspunderea pentru disparițiile neelucidate ale lui Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski și Dmitri Zavadski în Belarus în perioada 1999-2000. Fost secretar al Consiliului securității. Sheiman este în continuare asistent/consilier special al președintelui.

24.9.2004

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанiдавiч СIВАКАЎ, СIВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Funcția (funcțiile): fost ministru al afacerilor interne; fost șef adjunct al Administrației Prezidențiale

Data nașterii: 5.8.1946

Locul nașterii: Onor, regiunea/oblastul Sakhalin, fosta URSS (actualmente Federația Rusă)

Adresa: Asociația belarusă «Onoare» a veteranilor din forțele speciale ale ministerului afacerilor interne, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus

Sex: masculin

A orchestrat disparițiile neelucidate ale lui Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski și Dmitri Zavadski în Belarus în perioada 1999-2000. Fost ministru al turismului și sportului, fost ministru al afacerilor interne și fost șef adjunct al Administrației Prezidențiale.

24.9.2004

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавiч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Funcția (funcțiile): fost ministru al afacerilor interne; general-locotenent în cadrul miliției (poliția); asistent al președintelui Republicii Belarus – inspector pentru regiunea/oblastul Grodno/Hrodna

Data nașterii: 21.6.1966

Locul nașterii: Ordzhonikidze, fosta URSS (actualmente Vladikavkaz, Federația Rusă)

Sex: masculin

În fosta sa funcție de conducere, și anume ministru al afacerilor interne, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de forțele Ministerului Afacerilor Interne (MAI) în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, incluzând tortura, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

Rămâne activ în regimul Lukașenka în calitate de asistent al președintelui Belarusului – inspector pentru regiunea/oblastul Grodno/Hrodna.

2.10.2020

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Funcția (funcțiile): fost prim-adjunct al ministrului afacerilor interne

Adjunct al ministrului afacerilor interne – șef al miliției judiciare, colonel în cadrul miliției (poliția)

Data nașterii: 14.2.1975

Locul nașterii: Minsk, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În fosta sa funcție de conducere, și anume prim-adjunct al ministrului afacerilor interne, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de forțele Ministerului Afacerilor Interne (MAI) în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, incluzând tortura, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

Rămâne activ în regimul Lukașenka în calitate de adjunct al ministrului afacerilor interne. Își păstrează postul de șef al miliției judiciare.

2.10.2020

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Alexander (Alexandr) Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Funcția (funcțiile): fost adjunct al ministrului afacerilor interne; general-locotenent în cadrul miliției (poliția);

Asistent al președintelui Republicii Belarus – inspector pentru regiunea/oblastul Minsk

Data nașterii: 29.4.1965

Locul nașterii: districtul Vetkovski (Vetka), fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În fosta sa funcție de conducere, și anume adjunct al ministrului afacerilor interne, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de forțele Ministerului Afacerilor Interne (MAI) în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, incluzând tortura, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

Rămâne activ în regimul Lukașenka în calitate de asistent al președintelui Belarusului – inspector pentru regiunea/oblastul Minsk.

2.10.2020

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Funcția (funcțiile): adjunct al ministrului afacerilor interne, general-maior în cadrul miliției (poliția)

Data nașterii: 21.9.1966

Locul nașterii: Yasinovataya, fosta URSS (actualmente Ucraina)

Sex: masculin

În funcția de conducere pe care o deține ca adjunct al ministrului afacerilor interne, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de forțele Ministerului Afacerilor Interne în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, incluzând tortura, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

2.10.2020

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Funcția (funcțiile): fost adjunct al ministrului afacerilor interne, fost comandant al trupelor interne;

Prim-adjunct al ministrului afacerilor interne, șeful Poliției pentru siguranța publică, general-maior în cadrul miliției (poliția)

Data nașterii: 17.4.1976

Locul nașterii: Slonim, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În fosta sa funcție de conducere, și anume adjunct al ministrului afacerilor interne și de comandant al trupelor interne ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de forțele MAI, în special de trupele interne aflate sub comanda sa, în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, incluzând tortura, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

Rămâne activ în regimul Lukașenka în calitate de prim-adjunct al ministrului afacerilor interne și șef al Poliției pentru siguranța publică.

2.10.2020

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Funcția (funcțiile): comandant adjunct al trupelor interne

Data nașterii: 18.3.1967

Sex: masculin

În funcția pe care o deține, de comandant adjunct al trupelor interne ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de forțele MAI, în special de trupele interne aflate sub comanda sa, în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, incluzând tortura, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

2.10.2020

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Funcția (funcțiile): comandantul Grupului special de intervenție (SOBR), locotenent-colonel

Sex: masculin

În funcția pe care o deține, de comandant al Grupului special de intervenție (SOBR) al Ministerului Afacerilor Interne, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de forțele SOBR în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, incluzând tortura, ale căror victime au fost demonstranți pașnici.

2.10.2020

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander (Alexandr) Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Funcția (funcțiile): șeful Departamentului pentru siguranță și securitate, Ministerul Afacerilor Interne

Data nașterii: 14.10.1975

Locul nașterii: satul Rublevsk, districtul Kruglyanskiy, regiunea/oblastul Mogilev/Mahiliou, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În funcția importantă pe care o deține, de șef al Departamentului pentru siguranță și securitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), acesta este implicat în campania de represiune și de intimidare condusă de forțele MAI în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, incluzând tortura, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

2.10.2020

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Funcția (funcțiile): șeful OMON («Detașamentul de forțe speciale al miliției») pentru Comitetul executiv al orașului Minsk

Data nașterii: 1.6.1972

Locul nașterii: satul Gorodilovo, regiunea/oblastul Minsk, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În poziția sa de comandă asupra forțelor OMON din Minsk, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de forțele OMON la Minsk în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, incluzând tortura, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

2.10.2020

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Funcția (funcțiile): fost șef al Direcției generale afaceri interne a Comitetului executiv al orașului Minsk;

Ministrul afacerilor interne, general-maior în cadrul miliției (poliția)

Data nașterii: 5.5.1975

Locul nașterii: satul Malinovka, regiunea/oblastul Mogilev/Mahiliou, fosta USSR (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În funcția sa anterioară de șef al Direcției generale afaceri interne a Comitetului executiv al orașului Minsk, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de forțele de poliție în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, incluzând tortura, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

Rămâne activ în regimul Lukașenka în calitate de ministru al afacerilor interne.

2.10.2020

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Funcția (funcțiile): fost șef al Departamentului de poliție din districtul Moskovski, Minsk;

Șef adjunct al Departamentului de poliție al orașului Minsk, șeful poliției judiciare

Sex: masculin

În funcția sa anterioară de șef al Departamentului de poliție al districtului Moskovski, Minsk, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare desfășurată în districtul respectiv împotriva protestatarilor pașnici în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare, utilizarea excesivă a forței și rele tratamente, incluzând tortura.

Rămâne activ în regimul Lukașenka în calitate de șef adjunct al Departamentului de poliție al orașului Minsk și de șef al poliției judiciare

2.10.2020

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander (Alexandr) Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Funcția (funcțiile): prim-adjunct al șefului Departamentului de afaceri interne al districtului Moskovski, Minsk, șeful poliției judiciare

Sex: masculin

În funcția pe care o deține, de prim-adjunct al șefului Departamentului de afaceri interne al districtului Moskovski, Minsk și de șef al poliției judiciare, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare desfășurată în districtul respectiv împotriva protestatarilor pașnici în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare, utilizarea excesivă a forței și rele tratamente, incluzând tortura.

2.10.2020

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Funcția (funcțiile): adjunct al șefului Departamentului de afaceri interne al districtului Moskovski, Minsk, șeful poliției pentru siguranța publică

Sex: masculin

În funcția pe care o deține, de adjunct al șefului Departamentului de afaceri interne al districtului Moskovski, Minsk și de șef al poliției pentru siguranța publică, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare desfășurată în districtul respectiv împotriva protestatarilor pașnici în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare, utilizarea excesivă a forței și rele tratamente, incluzând tortura.

2.10.2020

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander (Alexandr) Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Funcția (funcțiile): șeful Departamentului de afaceri interne al Comitetului executiv al regiunii/oblastului Gomel/Homyel

Data nașterii: 24.3.1975

Locul nașterii: Mogilev/Mahiliou, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În funcția pe care o deține, de șef al Departamentului de afaceri interne al Comitetului executiv al regiunii/oblastului Gomel/Homyel, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare desfășurată în regiunea/oblastul respectivă (respectiv) împotriva protestatarilor pașnici în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare, utilizarea excesivă a forței și rele tratamente, incluzând tortura.

2.10.2020

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Funcția (funcțiile): prim-adjunct al șefului Departamentului de afaceri interne al Comitetului executiv al regiunii/oblastului Gomel/Homyel, șeful poliției judiciare

Data nașterii: 26.7.1977

Sex: masculin

În funcția pe care o deține, de prim-adjunct al șefului Departamentului de afaceri interne al Comitetului executiv al regiunii/oblastului Gomel/Homyel și de șef al poliției judiciare, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare desfășurată în regiunea/oblastul respectivă (respectiv) împotriva protestatarilor pașnici în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare, utilizarea excesivă a forței și rele tratamente, incluzând tortura.

2.10.2020

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Funcția (funcțiile): adjunct al șefului Departamentului de afaceri interne al Comitetului executiv al regiunii/oblastului Gomel/Homyel, șeful poliției pentru siguranța publică

Data nașterii: 26.1.1972

Locul nașterii: Gomel/Homyel, regiunea/oblastul Gomel/Homyel, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În funcția pe care o deține, de adjunct al șefului Departamentului de afaceri interne al Comitetului executiv al regiunii/oblastului Gomel/Homyel și de șef al poliției pentru siguranța publică, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare desfășurată în regiunea/oblastul respectivă (respectiv) împotriva protestatarilor pașnici în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare, utilizarea excesivă a forței și rele tratamente, incluzând tortura.

2.10.2020

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander (Alexandr) Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Funcția (funcțiile): șeful Departamentului de afaceri interne al Comitetului executiv al regiunii/oblastului Brest, general-maior în cadrul miliției (forțele de poliție)

Data nașterii: 22.12.1971

Locul nașterii: Kapyl, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În funcția pe care o deține, de șef al Departamentului de afaceri interne al Comitetului executiv al regiunii/oblastului Brest, general-maior în cadrul miliției, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare desfășurată în regiunea/oblastul respectivă (respectiv) împotriva protestatarilor pașnici în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare, utilizarea excesivă a forței și rele tratamente, incluzând tortura.

2.10.2020

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Funcția (funcțiile): șeful OMON («Detașamentul de forțe speciale al miliției») din Vitebsk/Viciebsk

Data nașterii: 20.9.1975

Sex: masculin

În poziția sa de comandă asupra forțelor OMON din Vitebsk/Viciebsk, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de forțele OMON la Vitebsk/Viciebsk în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, ale căror victime au fost demonstranți pașnici.

2.10.2020

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Мiхаiл ДАМАРНАЦКI

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Funcția (funcțiile): șeful OMON («Detașamentul de forțe speciale al miliției») din Gomel/Homyel

Sex: masculin

În poziția sa de comandă asupra forțelor OMON din Gomel/Homyel, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de forțele OMON la Gomel/Homyel în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, ale căror victime au fost demonstranți pașnici.

2.10.2020

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максiм МIХОВIЧ

Максим МИХОВИЧ

Funcția (funcțiile): șeful OMON («Detașamentul de forțe speciale al miliției») din Brest, locotenent-colonel

Sex: masculin

În poziția sa de comandă asupra forțelor OMON din Brest, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de forțele OMON la Brest în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, ale căror victime au fost demonstranți pașnici.

2.10.2020

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзiмiравiч МАТКIН

Олег Владимирович МАТКИН

Funcția (funcțiile): șeful Departamentului de sancțiuni penale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, general-maior în cadrul miliției (forțele de poliție)

Sex: masculin

În poziția sa de șef al Departamentului de sancțiuni penale care deține autoritatea asupra centrelor de detenție ale Ministerului Afacerilor Interne, acesta este responsabil pentru tratamentele inumane și degradante, incluzând tortura, aplicate cetățenilor deținuți în respectivele centre de detenție, în urma alegerilor prezidențiale din 2020, și pentru reprimarea brutală a protestatarilor pașnici.

2.10.2020

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Funcția (funcțiile): directorul centrului de detenție Akrestina, Minsk

Sex: masculin

În funcția pe care o deține, de director al centrului de detenție Akrestina din Minsk, acesta este responsabil de tratamentele inumane și degradante, incluzând tortura, aplicate cetățenilor deținuți în respectivul centru de detenție în urma alegerilor prezidențiale din 2020.

2.10.2020

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Funcția (funcțiile): gost președinte al Comitetului Securității Statului (KGB);

Fost secretar de stat al Consiliului de securitate;

Asistent al președintelui Republicii Belarus – inspector pentru regiunea/oblastul Brest

Data nașterii: 19.6.1964

Locul nașterii: Radostovo, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În fosta sa funcție de conducere, și anume ca președinte al Comitetului Securității Statului (KGB), acesta a fost responsabil de participarea KGB la campania de represiune și de intimidare desfășurată în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, incluzând tortura, ale căror victime au fost demonstranți pașnici și membri ai opoziției.

Rămâne activ în regimul Lukașenka în calitate de asistent al președintelui Belarusului – inspector pentru regiunea/oblastul Brest.

2.10.2020

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавiч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Funcția (funcțiile): prim-adjunct al președintelui Comitetului Securității Statului (KGB)

Data nașterii: 1972

Locul nașterii: Borisov/Barisaw, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În funcția de conducere pe care o deține ca prim-adjunct al președintelui Comitetului Securității Statului (KGB), acesta este responsabil de participarea KGB la campania de represiune și de intimidare desfășurată în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, incluzând tortura, ale căror victime au fost demonstranți pașnici și membri ai opoziției.

2.10.2020

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Funcția (funcțiile): adjunct al președintelui Comitetului Securității Statului (KGB)

Sex: masculin

În funcția de conducere pe care o deține ca adjunct al președintelui Comitetului Securității Statului (KGB), acesta este responsabil de participarea KGB la campania de represiune și de intimidare desfășurată în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, incluzând tortura, ale căror victime au fost demonstranți pașnici și membri ai opoziției.

2.10.2020

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Funcția (funcțiile): adjunct al președintelui Comitetului Securității Statului (KGB)

Sex: masculin

În funcția de conducere pe care o deține ca adjunct al președintelui Comitetului Securității Statului (KGB), acesta este responsabil de participarea KGB la campania de represiune și de intimidare desfășurată în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, incluzând tortura, ale căror victime au fost demonstranți pașnici și membri ai opoziției.

2.10.2020

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Funcția (funcțiile): adjunct al președintelui Comitetului Securității Statului (KGB)

Sex: masculin

În funcția de conducere pe care o deține ca adjunct al președintelui Comitetului Securității Statului (KGB), acesta este responsabil de participarea KGB la campania de represiune și de intimidare desfășurată în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, incluzând tortura, ale căror victime au fost demonstranți pașnici și membri ai opoziției.

2.10.2020

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Funcția (funcțiile): fost procuror general al Republicii Belarus;

Ambasador al Republicii Belarus în Armenia

Data nașterii: 11.7.1960

Locul nașterii: Grodno/Hrodna, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În funcția sa anterioară de procuror general, acesta a fost responsabil de utilizarea pe scară largă a procedurilor penale pentru a descalifica candidații opoziției înaintea alegerilor prezidențiale din 2020, precum și pentru a împiedica diferite persoane să se alăture Consiliului de coordonare lansat de opoziție în vederea contestării rezultatului alegerilor.

Rămâne activ în regimul Lukașenka în calitate de ambasador al Belarusului în Armenia.

2.10.2020

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Funcția (funcțiile): președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC)

Data nașterii: 29.1.1953

Locul nașterii: Slutsk, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: feminin

În calitate de președintă a CEC, aceasta este responsabilă de abuzurile comise în cadrul procesului electoral al alegerilor prezidențiale din 2020, de nerespectarea standardelor internaționale de bază ale corectitudinii și transparenței și de falsificarea rezultatelor alegerilor.

În special, CEC și conducerea acesteia au organizat respingerea unor candidați din opoziție pe baza unor false motive și au impus restricții disproporționate asupra observatorilor din secțiile de votare. De asemenea, CEC s-a asigurat că comisiile electorale aflate sub supravegherea sa sunt alcătuite în mod părtinitor.

2.10.2020

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Funcția (funcțiile): președinte adjunct al Comisiei Electorale Centrale (CEC)

Data nașterii: 30.10.1964

Locul nașterii: Kolomyia, regiunea/oblastul Ivano-Frankivsk, fosta URSS (actualmente Ucraina)

Sex: masculin

În calitate de președinte adjunct al CEC, acesta este responsabil de abuzurile comise în cadrul procesului electoral al alegerilor prezidențiale din 2020, de nerespectarea standardelor internaționale de bază ale corectitudinii și transparenței și de falsificarea rezultatelor alegerilor.

În special, CEC și conducerea acesteia au organizat respingerea unor candidați din opoziție pe baza unor false motive și au impus restricții disproporționate asupra observatorilor din secțiile de votare. De asemenea, CEC s-a asigurat că comisiile electorale aflate sub supravegherea sa sunt alcătuite în mod părtinitor.

2.10.2020

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Funcția (funcțiile): secretară a Comisiei Electorale Centrale (CEC)

Data nașterii: 1.7.1971

Sex: feminin

În calitate de secretară a CEC, aceasta este responsabilă de abuzuri comise în cadrul procesului electoral al alegerilor prezidențiale din 2020, de nerespectarea standardelor internaționale de bază ale corectitudinii și transparenței și de falsificarea rezultatelor alegerilor.

În special, CEC și conducerea acesteia au organizat respingerea unor candidați din opoziție pe baza unor false motive și au impus restricții disproporționate asupra observatorilor din secțiile de votare. De asemenea, CEC s-a asigurat că comisiile electorale aflate sub supravegherea sa sunt alcătuite în mod părtinitor.

2.10.2020

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Funcția (funcțiile): membru al Comisiei Electorale Centrale (CEC)

Data nașterii: 10.10.1975

Sex: masculin

În calitate de membru al colegiului CEC, acesta este responsabil de abuzuri comise în cadrul procesului electoral al alegerilor prezidențiale din 2020, de nerespectarea standardelor internaționale de bază ale corectitudinii și transparenței și de falsificarea rezultatelor alegerilor.

În special, CEC și colegiul acesteia au organizat respingerea unor candidați din opoziție pe baza unor false motive și au impus restricții disproporționate asupra observatorilor din secțiile de votare. De asemenea, CEC s-a asigurat că comisiile electorale aflate sub supravegherea sa sunt alcătuite în mod părtinitor.

2.10.2020

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Funcția (funcțiile): membră a Comisiei Electorale Centrale (CEC)

Data nașterii: 1976

Sex: feminin

În calitate de membră a colegiului CEC, aceasta este responsabilă de abuzuri comise în cadrul procesului electoral al alegerilor prezidențiale din 2020, de nerespectarea standardelor internaționale de bază ale corectitudinii și transparenței și de falsificarea rezultatelor alegerilor.

În special, CEC și colegiul acesteia au organizat respingerea unor candidați din opoziție pe baza unor false motive și au impus restricții disproporționate asupra observatorilor din secțiile de votare. De asemenea, CEC s-a asigurat că comisiile electorale aflate sub supravegherea sa sunt alcătuite în mod părtinitor.

2.10.2020

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alexeyevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Funcția (funcțiile): membru al Comisiei Electorale Centrale (CEC)

Data nașterii: 3.1.1969

Sex: masculin

În calitate de membru al colegiului CEC, acesta este responsabil de abuzuri comise în cadrul procesului electoral al alegerilor prezidențiale din 2020, de nerespectarea standardelor internaționale de bază ale corectitudinii și transparenței și de falsificarea rezultatelor alegerilor.

În special, CEC și colegiul acesteia au organizat respingerea unor candidați din opoziție pe baza unor false motive și au impus restricții disproporționate asupra observatorilor din secțiile de votare. De asemenea, CEC s-a asigurat că comisiile electorale aflate sub supravegherea sa sunt alcătuite în mod părtinitor.

2.10.2020

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Funcția (funcțiile): membră a Comisiei Electorale Centrale (CEC)

Data nașterii: 6.8.1959

Locul nașterii: Podilsk, regiunea/oblastul Odessa, fosta URSS (actualmente Ucraina)

Sex: feminin

În calitate de membră a colegiului CEC, aceasta este responsabilă de abuzuri comise în cadrul procesului electoral al alegerilor prezidențiale din 2020, de nerespectarea standardelor internaționale de bază ale corectitudinii și transparenței și de falsificarea rezultatelor alegerilor.

În special, CEC și colegiul acesteia au organizat respingerea unor candidați din opoziție pe baza unor false motive și au impus restricții disproporționate asupra observatorilor din secțiile de votare. De asemenea, CEC s-a asigurat că comisiile electorale aflate sub supravegherea sa sunt alcătuite în mod părtinitor.

2.10.2020

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Funcția (funcțiile): membru al Comisiei Electorale Centrale (CEC)

Data nașterii: 21.7.1957

Sex: masculin

În calitate de membru al colegiului CEC, acesta este responsabil de abuzuri comise în cadrul procesului electoral al alegerilor prezidențiale din 2020, de nerespectarea standardelor internaționale de bază ale corectitudinii și transparenței și de falsificarea rezultatelor alegerilor.

În special, CEC și colegiul acesteia au organizat respingerea unor candidați din opoziție pe baza unor false motive și au impus restricții disproporționate asupra observatorilor din secțiile de votare. De asemenea, CEC s-a asigurat că comisiile electorale aflate sub supravegherea sa sunt alcătuite în mod părtinitor.

2.10.2020

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Funcția (funcțiile): membru al Comisiei Electorale Centrale (CEC)

Data nașterii: 19.2.1979

Locul nașterii: Lyuban, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În calitate de membru al colegiului CEC, acesta este responsabil de abuzuri comise în cadrul procesului electoral al alegerilor prezidențiale din 2020, de nerespectarea standardelor internaționale de bază ale corectitudinii și transparenței și de falsificarea rezultatelor alegerilor.

În special, CEC și colegiul acesteia au organizat respingerea unor candidați din opoziție pe baza unor false motive și au impus restricții disproporționate asupra observatorilor din secțiile de votare. De asemenea, CEC s-a asigurat că comisiile electorale aflate sub supravegherea sa sunt alcătuite în mod părtinitor.

2.10.2020

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Funcția (funcțiile): membră a Comisiei Electorale Centrale (CEC)

Data nașterii: 26.9.1970

Sex: feminin

În calitate de membră a colegiului CEC, aceasta este responsabilă de abuzuri comise în cadrul procesului electoral al alegerilor prezidențiale din 2020, de nerespectarea standardelor internaționale de bază ale corectitudinii și transparenței și de falsificarea rezultatelor alegerilor.

În special, CEC și colegiul acesteia au organizat respingerea unor candidați din opoziție pe baza unor false motive și au impus restricții disproporționate asupra observatorilor din secțiile de votare. De asemenea, CEC s-a asigurat că comisiile electorale aflate sub supravegherea sa sunt alcătuite în mod părtinitor.

2.10.2020

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Funcția (funcțiile): membru al Comisiei Electorale Centrale (CEC)

Data nașterii: 16.8.1972

Locul nașterii: Grodno/Hrodna, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În calitate de membru al colegiului CEC, acesta este responsabil de abuzuri comise în cadrul procesului electoral al alegerilor prezidențiale din 2020, de nerespectarea de către aceasta a standardelor internaționale de bază ale corectitudinii și transparenței și de falsificarea rezultatelor alegerilor.

În special, CEC și colegiul acesteia au organizat respingerea unor candidați din opoziție pe baza unor false motive și au impus restricții disproporționate asupra observatorilor din secțiile de votare. De asemenea, CEC s-a asigurat că comisiile electorale aflate sub supravegherea sa sunt alcătuite în mod părtinitor.

2.10.2020

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Funcția (funcțiile): membră a Comisiei Electorale Centrale (CEC)

Data nașterii: 2.11.1976

Locul nașterii: Zhlobin, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: feminin

În calitate de membră a colegiului CEC, aceasta este responsabilă de abuzuri comise în cadrul procesului electoral al alegerilor prezidențiale din 2020, de nerespectarea standardelor internaționale de bază ale corectitudinii și transparenței și de falsificarea rezultatelor alegerilor.

În special, CEC și colegiul acesteia au organizat respingerea unor candidați din opoziție pe baza unor false motive și au impus restricții disproporționate asupra observatorilor din secțiile de votare. De asemenea, CEC s-a asigurat că comisiile electorale aflate sub supravegherea sa sunt alcătuite în mod părtinitor.

2.10.2020

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO (Aleksandr Grigorievici Lukașenko)

Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Funcția (funcțiile): președinte al Republicii Belarus

Data nașterii: 30.8.1954

Locul nașterii: localitatea Kopys, regiunea/oblastul Vitebsk/Viciebsk, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În calitate de președinte al Belarusului cu autoritate asupra organelor statale, acesta este responsabil de represiunea violentă desfășurată de aparatul de stat înainte și după alegerile prezidențiale din 2020, în special respingerea principalilor candidați din opoziție, arestări arbitrare și rele tratamente ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

6.11.2020

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Alexandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Funcția (funcțiile): consilier pe probleme de securitate națională al președintelui, membru al Consiliului de Securitate

Data nașterii: 28.11.1975

Locul nașterii: Mogilev/Mahiliou, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În calitate de consilier pe probleme de securitate națională al președintelui și de membru al Consiliului de Securitate, precum și exercitând funcția de supraveghere informală a forțelor de securitate din Belarus, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de aparatul de stat în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, inclusiv tortură, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

6.11.2020

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Funcția (funcțiile): șeful Administrației Prezidențiale

Data nașterii: 14.1.1963

Locul nașterii: satul Stolitsa din regiunea/oblastul Vitebsk/Viciebsk fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În calitate de șef al Administrației Prezidențiale, acesta are legături strânse cu președintele și este responsabil de asigurarea executării prerogativelor prezidențiale în domeniul politicii interne și externe. Prin urmare, acesta sprijină regimul Lukașenka, inclusiv în campania de represiune și de intimidare condusă de aparatul de stat în urma alegerilor prezidențiale din 2020.

6.11.2020

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Funcția (funcțiile): președintele al Comitetului Securității Statului (KGB), fost președinte al Comitetului de control al statului

Data nașterii: 8.9.1966

Locul nașterii: satul Privalka/ Privalki din regiunea/oblastul Grodno/Hrodna, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În funcția de conducere pe care o deține ca președinte al Comitetului Securității Statului (KGB) și în calitatea anterioară de președinte al Comitetului de control al statului, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de aparatul de stat în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, inclusiv tortură, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

6.11.2020

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Funcția (funcțiile): șeful Direcției generale de protecție a legii și ordinii și de prevenire din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Data nașterii: 29.5.1964

Sex: masculin

În funcția de conducere pe care o deține ca șef al Direcției generale de protecție a legii și ordinii și de prevenire în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de aparatul de stat în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, inclusiv tortură, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

6.11.2020

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Funcția (funcțiile): președintele Comitetului de anchetă

Data nașterii: 25.3.1970

Locul nașterii: satul Cierabličy din regiunea/oblastul Brest, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În funcția de conducere pe care o deține ca președinte al Comitetului de anchetă, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de comitet în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special anchete inițiate împotriva Consiliului de coordonare și împotriva demonstranților pașnici.

6.11.2020

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexei Alexandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Funcția (funcțiile): fost prim-vicepreședinte al Comitetului de anchetă; în prezent președinte al Comitetului de stat pentru medicină legală

Data nașterii: 7.9.1973

Locul nașterii: Minsk, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În fosta sa funcție de conducere, și anume prim-vicepreședinte al Comitetului de anchetă, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de comitet în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special anchete inițiate împotriva Consiliului de coordonare și împotriva demonstranților pașnici.

6.11.2020

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Funcția (funcțiile): vicepreședinte al Comitetului de anchetă

Data nașterii: 17.7.1974

Locul nașterii: Rechitsa, regiunea/oblastul Gomel/Homyel, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În funcția de conducere pe care o deține ca vicepreședinte al Comitetului de anchetă, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de comitet în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special anchete inițiate împotriva Consiliului de coordonare și împotriva demonstranților pașnici.

6.11.2020

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Funcția (funcțiile): vicepreședinte al Comitetului de anchetă

Data nașterii: 1.8.1973

Locul nașterii: Brest, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În funcția de conducere pe care o deține ca vicepreședinte al Comitetului de anchetă, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de comitet în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special anchete inițiate împotriva Consiliului de coordonare și împotriva demonstranților pașnici.

6.11.2020

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евiч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Funcția (funcțiile): șeful Centrului de operații și analiză

Data nașterii: 1.8.1971

Sex: masculin

În funcția de conducere pe care o deține ca șef al Centrului de operații și analiză, acesta are legături strânse cu președintele și este responsabil de represiunea împotriva societății civile, în special întreruperea conexiunii la rețelele de telecomunicații ca instrument de represiune împotriva societății civile, a demonstranților pașnici și a jurnaliștilor.

6.11.2020

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Funcția (funcțiile): adjunct al ministrului informațiilor

Data nașterii: 10.7.1972

Locul nașterii: satul Koshelevo, regiunea/oblastul Grodno/Hrodna, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În funcția de conducere pe care o deține ca adjunct al ministrului informațiilor, acesta este responsabil de represiunea împotriva societății civile, în special decizia Ministerului Informațiilor de a întrerupe accesul la site-uri independente și de a limita accesul la internet în Belarus în urma alegerilor prezidențiale din 2020, ca instrument de represiune împotriva societății civile, a demonstranților pașnici și a jurnaliștilor.

6.11.2020

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Funcția (funcțiile): secretară de presă a președintelui Belarusului

Data nașterii: 16.2.1984

Locul nașterii: Minsk, fosta URSS (actualmente Belarus)

Nume de fată: Kirsanova (ortografia rusă: Кирсанова) sau Selyun (ortografia rusă: Селюн)

Sex: feminin

În calitate de secretară de presă a președintelui Belarusului, aceasta are legături strânse cu președintele și este responsabilă de coordonarea activităților media ale președintelui, inclusiv de elaborarea de declarații și de organizarea de apariții publice. Prin urmare, aceasta sprijină regimul Lukașenka, inclusiv în campania de represiune și de intimidare condusă de aparatul de stat în urma alegerilor prezidențiale din 2020. În special, prin declarațiile sale publice prin care îl apără pe președinte și îi critică pe activiștii opoziției, precum și pe demonstranții pașnici, făcute în urma alegerilor prezidențiale din 2020, aceasta a contribuit la subminarea gravă a democrației și a statului de drept în Belarus.

6.11.2020

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Funcția (funcțiile): comandantul unității Alfa

Data nașterii: 21.8.1975

Sex: masculin

În funcția de comandă pe care o deține asupra forțelor unității Alfa, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare întreprinsă de respectivele forțe în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, inclusiv tortură, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

6.11.2020

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alexeevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Funcția (funcțiile): fost secretar de stat în cadrul Consiliului de Securitate

Ambasador al Republicii Belarus în Azerbaidjan

Data nașterii: 25.6.1967

Locul nașterii: satul Revyaki, regiunea/oblastul Vitebsk/Viciebsk, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În funcția sa anterioară de secretar de stat al Consiliului de Securitate, acesta a avut legături strânse cu președintele și a fost responsabil de campania de represiune și de intimidare întreprinsă de aparatul de stat în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, inclusiv tortură, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

Rămâne activ în regimul Lukașenka în calitate de ambasador al Belarusului în Azerbaidjan.

6.11.2020

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Funcția (funcțiile): președintele Curții Constituționale a Republicii Belarus

Data nașterii: 18.10.1954

Locul nașterii: regiunea/oblastul Minsk, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În calitate de președinte al Curții Constituționale, acesta este responsabil pentru decizia Curții Constituționale adoptată la 25 august 2020, prin care rezultatul alegerilor frauduloase a fost recunoscut oficial. Prin urmare, a sprijinit și a facilitat acțiuni ale campaniei de represiune și de intimidare întreprinse de aparatul de stat împotriva demonstranților pașnici și a jurnaliștilor și este astfel responsabil de subminarea gravă a democrației și a statului de drept în Belarus.

6.11.2020

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Alexandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Funcția (funcțiile): viceprim-ministru; fost președinte al Comitetului executiv al orașului Minsk

Data nașterii: 19.7.1962

Locul nașterii: Zavoit, districtul Narovlya, regiunea/oblastul Gomel/Homyel, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În fosta sa funcție de conducere, și anume președinte al Comitetului executiv al orașului Minsk, acesta a fost responsabil de campania de represiune și de intimidare desfășurată de aparatul local din Minsk sub supravegherea sa, în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, incluzând tortura, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor. A făcut numeroase declarații publice în care a criticat demonstrațiile pașnice desfășurate în Belarus.

În funcția de conducere pe care o deține în prezent ca viceprim-ministru, continuă să sprijine regimul Lukașenka.

17.12.2020

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Funcția (funcțiile): președintele Societății de Stat de Radio și Televiziune din Belarus, șeful societății Belteleradio

Data nașterii: 20.1.1977

Locul nașterii: Grodno/Hrodna, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În funcția sa actuală de președinte al Societății de Stat de Radio și Televiziune din Belarus, acesta este responsabil de difuzarea propagandei de stat prin mijloacele publice de comunicare în masă și sprijină în continuare regimul Lukașenka, inclusiv prin utilizarea canalelor mass-media pentru a sprijini continuarea mandatului președintelui, în pofida alegerilor prezidențiale frauduloase care au avut loc la 9 august 2020 și a actelor ulterioare repetate de reprimare violentă a demonstrațiilor pașnice și legitime.

Eismont a făcut declarații publice în care i-a criticat pe demonstranții pașnici și a refuzat să mediatizeze demonstrațiile. De asemenea, el i-a concediat pe angajații greviști ai societății Belteleradio aflate sub conducerea sa, ceea ce îl face responsabil de încălcări ale drepturilor omului.

17.12.2020

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Funcția (funcțiile): guvernatorul regiunii/oblastului Grodno/Hrodna; fost ministru al sănătății

Data nașterii: 30.11.1973

Locul nașterii: Grodno/Hrodna, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În fosta sa funcție de conducere, și anume ministru al sănătății, acesta a fost responsabil de utilizarea serviciilor de asistență medicală pentru reprimarea demonstranților pașnici, inclusiv prin utilizarea de ambulanțe pentru transportarea demonstranților care aveau nevoie de asistență medicală nu către spitale, ci către centre de izolare. A făcut numeroase declarații publice în care a criticat demonstrațiile pașnice desfășurate în Belarus, acuzând la un moment dat un demonstrant că este în stare de ebrietate.

În funcția de conducere pe care o deține în prezent ca guvernator al regiunii/oblastului Grodno/Hrodna, continuă să sprijine regimul Lukașenka.

17.12.2020

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Funcția (funcțiile): președinta Consiliului Republicii din cadrul Adunării Naționale din Belarus

Data nașterii: 25.9.1960

Locul nașterii: Polotsk, regiunea/oblastul Vitebsk/ Viciebsk, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: feminin

În funcția de conducere pe care o deține în prezent ca președintă a Consiliului Republicii din cadrul Adunării Naționale din Belarus, aceasta este responsabilă de sprijinirea deciziilor președintelui în domeniul politicii interne. De asemenea, este responsabilă de organizarea alegerilor frauduloase care au avut loc la 9 august 2020. A făcut declarații publice în care a susținut reprimarea brutală a demonstranților pașnici de către aparatul de securitate.

17.12.2020

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Funcția (funcțiile): prim-adjunct al ministrului informațiilor

Data nașterii: 30.5.1972

Locul nașterii: Baranavichy, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În funcția de conducere pe care o deține ca prim-adjunct al ministrului informațiilor, acesta este responsabil de represiunea împotriva societății civile și în special de decizia Ministerului Informațiilor de a întrerupe accesul la site-uri independente și de a limita accesul la internet în Belarus în urma alegerilor prezidențiale din 2020, ca instrument de represiune împotriva societății civile, a demonstranților pașnici și a jurnaliștilor.

17.12.2020

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Funcția (funcțiile): ministrul informațiilor

Data nașterii: 31.10.1972

Locul nașterii: Stolin, regiunea/oblastul Brest, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În funcția de conducere pe care o deține ca ministru al informațiilor, acesta este responsabil de represiunea împotriva societății civile și în special de decizia Ministerului Informațiilor de a întrerupe accesul la site-uri independente și de a limita accesul la internet în Belarus în urma alegerilor prezidențiale din 2020, ca instrument de represiune împotriva societății civile, a demonstranților pașnici și a jurnaliștilor.

17.12.2020

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Funcția (funcțiile): procuror general al Republicii Belarus

Data nașterii: 21.4.1973

Locul nașterii: Glushkovichi, regiunea/oblastul Gomel/Homyel, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În funcția sa de procuror general, acesta este responsabil de actele de represiune comise în continuare împotriva societății civile și a opoziției democratice și în special de inițierea a numeroase urmăriri penale împotriva demonstranților pașnici, a liderilor opoziției și a jurnaliștilor în urma alegerilor prezidențiale din 2020. De asemenea, a făcut declarații publice în care i-a amenințat cu pedepse pe participanții la «manifestațiile neautorizate».

17.12.2020

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Funcția (funcțiile): șef adjunct al Direcției de gestionare a proprietăților președintelui Belarusului

Data nașterii: 8.1.1977

Sex: masculin

În funcția sa de șef adjunct al Direcției de gestionare a proprietăților președintelui Belarusului, acesta supraveghează funcționarea a numeroase întreprinderi. Organismul pe care îl conduce oferă sprijin financiar, material și tehnic, social, medical și logistic aparatului de stat și autorităților republicane. Are legături strânse cu președintele și continuă să sprijine regimul Lukașenka.

17.12.2020

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Funcția (funcțiile): șef al statului-major și prim comandant adjunct al trupelor interne ale Ministerului Afacerilor Interne

Data nașterii: 30.9.1968

Sex: masculin

În funcția de conducere pe care o deține ca prim comandant adjunct al trupelor interne ale Ministerului Afacerilor Interne, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de trupele interne aflate sub comanda sa, în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, incluzând tortura, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

17.12.2020

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Funcția (funcțiile): inspector principal pentru chestiuni extraordinare în cadrul Departamentului de investigații financiare al Comitetului de Control al Statului

Data nașterii: 8.6.1990

Sex: masculin

În funcția de conducere pe care o deține ca inspector principal pentru chestiuni extraordinare în cadrul Departamentului de investigații financiare al Comitetului de Control al Statului, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de aparatul de stat în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special anchete inițiate împotriva liderilor opoziției și a activiștilor.

17.12.2020

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Funcția (funcțiile): șeful Departamentului de prevenire din cadrul Departamentului general de asigurare a respectării legii și de prevenire al Poliției pentru siguranța publică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Data nașterii: 1.1.1979

Locul nașterii: regiunea/oblastul Minsk, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În funcția de conducere pe care o deține ca șef al Departamentului de prevenire din cadrul Departamentului general de asigurare a respectării legii și de prevenire al Poliției pentru siguranța publică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de forțele de poliție în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, inclusiv tortură, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

17.12.2020

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Funcția (funcțiile): colonel de poliție, șef adjunct al Departamentului general și șef al Departamentului de asigurare a respectării legii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Data nașterii: 3.10.1974

Sex: masculin

În funcția de conducere pe care o deține, și anume colonel de poliție și șef adjunct al Departamentului general, șef al Departamentului de asigurare a respectării legii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și colonel de poliție, este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de forțele de poliție în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, inclusiv tortură, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

17.12.2020

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Funcția (funcțiile): președintele Comitetului executiv al regiunii Minsk

Data nașterii: 2.7.1975

Locul nașterii: Novogrudok, regiunea/oblastul Grodno/Hrodna, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În funcția sa de președinte al Comitetului executiv al regiunii Minsk, acesta este responsabil cu supravegherea administrației locale, inclusiv a mai multor comitete. Sprijină, prin urmare, regimul Lukașenka.

17.12.2020

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Funcția (funcțiile): șef adjunct al Serviciului pentru evenimente de masă al GUVD (Departamentul general pentru afaceri interne) din cadrul Comitetului executiv al orașului Minsk

Data nașterii: 26.7.1977

Sex: masculin

În funcția sa de șef adjunct al Serviciului pentru evenimente de masă al GUVD din cadrul Comitetului executiv al orașului Minsk, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de aparatul local în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, incluzând tortura, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

S-a dovedit implicarea sa personală în privarea de libertate în mod ilegal a unor demonstranți pașnici.

17.12.2020

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Funcția (funcțiile): șef adjunct al Poliției pentru siguranța publică din Grodno/Hrodna

Data nașterii: 5.3.1976

Locul nașterii: Grodno/Hrodna, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

În funcția sa de șef adjunct al Poliției pentru siguranța publică din Grodno/Hrodna, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de forțele de poliție locale aflate sub comanda sa în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, incluzând tortura, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

Potrivit martorilor, a supravegheat personal privarea de libertate în mod ilegal a unor demonstranți pașnici.

17.12.2020

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Funcția (funcțiile): colonel de poliție, șeful Departamentului de poliție al districtului Sovetsky din Minsk

Data nașterii: 23.7.1979

Sex: masculin

În funcția sa de șef al Departamentului de poliție al districtului Sovetsky din Minsk, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de forțele de poliție locale aflate sub comanda sa în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, incluzând tortura, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

Potrivit martorilor, a supravegheat și a participat personal la torturarea unor demonstranți deținuți în mod ilegal.

17.12.2020

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeyevich PRIGARA

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Funcția (funcțiile): locotenent-colonel de poliție, șeful Departamentului de poliție al districtului Molodechno

Data nașterii: 31.10.1980

Sex: masculin

În funcția sa de șef al Departamentului de poliție al districtului Molodechno, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de forțele de poliție locale aflate sub comanda sa în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, incluzând tortura, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

Potrivit martorilor, a supravegheat personal agresiunile fizice comise asupra unor demonstranți deținuți în mod ilegal. De asemenea, a făcut numeroase declarații peiorative în mass-media despre demonstranți.

17.12.2020

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Funcția (funcțiile): șef adjunct al Departamentului de poliție al districtului Sovetsky din Minsk, șeful Poliției pentru siguranța publică

Data nașterii: 27.1.1971

Sex: masculin

În funcția sa de șef adjunct al Departamentului de poliție al districtului Sovetsky din Minsk și de șef al Poliției pentru siguranța publică, acesta este responsabil de campania de represiune și de intimidare condusă de forțele de poliție locale aflate sub comanda sa în urma alegerilor prezidențiale din 2020, în special arestări arbitrare și rele tratamente, inclusiv tortură, ale căror victime au fost demonstranți pașnici, precum și intimidări și violențe la adresa jurnaliștilor.

Potrivit martorilor, a supravegheat personal privarea de libertate a demonstranților pașnici și abuzurile fizice comise asupra persoanelor deținute în mod ilegal.

17.12.2020

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Funcția (funcțiile): președintele Judecătoriei din Moskovski – Minsk

Data nașterii: 16.5.1988

Sex: masculin

În funcția sa de președinte al Judecătoriei din Moskovski – Minsk, acesta este responsabil de numeroase hotărâri motivate politic împotriva unor jurnaliști, lideri ai opoziției, activiști și demonstranți. S-a raportat că, în cursul proceselor desfășurate sub supravegherea sa, au avut loc încălcări ale dreptului la apărare și au fost admise declarații din partea unor martori falși.

A contribuit la amendarea și la privarea de libertate a unor demonstranți, jurnaliști și lideri ai opoziției în urma alegerilor prezidențiale din 2020.

Prin urmare, este responsabil de încălcări ale drepturilor omului și de subminarea statului de drept, precum și de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice.

17.12.2020

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Funcția (funcțiile): judecător la Judecătoria din Sovetski – Gomel/Homyel

Sex: masculin

În calitate de judecător la Judecătoria din Sovetski – Gomel/Homyel, acesta este responsabil de numeroase hotărâri motivate politic împotriva unor jurnaliști, activiști și demonstranți. S-a raportat că, în cursul proceselor desfășurate sub supravegherea sa, au avut loc încălcări ale dreptului la apărare.

Prin urmare, este responsabil de încălcări ale drepturilor omului și de subminarea statului de drept, precum și de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice.

17.12.2020

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Funcția (funcțiile): judecătoare la Judecătoria din Leninsky – Mogilev/Mahiliou

Sex: feminin

În calitate de judecătoare la Judecătoria din Leninsky – Mogilev/Mahiliou, aceasta este responsabilă de numeroase hotărâri motivate politic împotriva unor jurnaliști, lideri ai opoziției, activiști și demonstranți, în special de condamnarea lui Serghei Tihanovski, activist al opoziției și soțul candidatei la președinție Svetlana Tihanovskaia. S-a raportat că, în cursul proceselor desfășurate sub supravegherea sa, au avut loc încălcări ale dreptului la apărare.

Prin urmare, este responsabilă de încălcări ale drepturilor omului și de subminarea statului de drept, precum și de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice.

17.12.2020

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Funcția (funcțiile): judecătoare la Judecătoria centrală – Minsk

Data nașterii: 27.2.1974

Sex: feminin

În calitate de judecătoare la Judecătoria centrală – Minsk, aceasta este responsabilă de numeroase hotărâri motivate politic împotriva unor jurnaliști, lideri ai opoziției, activiști și demonstranți, în special de condamnarea lui Serghei Dilevski – membru al Consiliului de coordonare și lider al unui comitet de grevă. S-a raportat că, în cursul proceselor desfășurate sub supravegherea sa, au avut loc încălcări ale dreptului la apărare.

Prin urmare, este responsabilă de încălcări ale drepturilor omului și de subminarea statului de drept, precum și de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice.

17.12.2020

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Alexandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Funcția (funcțiile): judecătoare la judecătoria Oktyabrsky – Minsk

Data nașterii: 9.4.1990

Sex: feminin

În calitate de judecătoare la judecătoria Oktyabrsky – Minsk, aceasta este responsabilă de numeroase hotărâri motivate politic împotriva unor jurnaliști, lideri ai opoziției, activiști și demonstranți. S-a raportat că, în cursul proceselor desfășurate sub supravegherea sa, au avut loc încălcări ale dreptului la apărare.

Prin urmare, este responsabilă de încălcări ale drepturilor omului și de subminarea statului de drept, precum și de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice.

17.12.2020

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Funcția (funcțiile): judecătoare la Judecătoria din Partyzanski – Minsk

Data nașterii: 2.12.1979

Sex: feminin

În calitate de judecătoare la Judecătoria din Partyzanski – Minsk, aceasta este responsabilă de numeroase hotărâri motivate politic împotriva unor jurnaliști, lideri ai opoziției, activiști și demonstranți, în special de condamnarea liderei Consiliului de coordonare, Mariya Kalesnikava. S-a raportat că, în cursul proceselor desfășurate sub supravegherea sa, au avut loc încălcări ale dreptului la apărare.

Prin urmare, este responsabilă de încălcări ale drepturilor omului și de subminarea statului de drept, precum și de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice.

17.12.2020

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Funcția (funcțiile): judecătoare la Judecătoria din Sovetski – Minsk

Data nașterii: 11.9.1965

Sex: feminin

În calitate de judecătoare la Judecătoria din Sovetski – Minsk, aceasta este responsabilă de numeroase hotărâri motivate politic împotriva unor jurnaliști, lideri ai opoziției, activiști și demonstranți. S-a raportat că, în cursul proceselor desfășurate sub supravegherea sa, au avut loc încălcări ale dreptului la apărare.

Prin urmare, este responsabilă de încălcări ale drepturilor omului și de subminarea statului de drept, precum și de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice.

17.12.2020

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Funcția (funcțiile): judecătoare la Judecătoria centrală – Minsk

Data nașterii: 14.1.1984

Sex: feminin

În calitate de judecătoare la Judecătoria centrală – Minsk, aceasta este responsabilă de numeroase hotărâri motivate politic împotriva unor jurnaliști, lideri ai opoziției, activiști și demonstranți, în special de condamnarea candidatului la președinție din partea opoziției, Viktar Babarika. S-a raportat că, în cursul proceselor desfășurate sub supravegherea sa, au avut loc încălcări ale dreptului la apărare.

Prin urmare, este responsabilă de încălcări ale drepturilor omului și de subminarea statului de drept, precum și de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice.

17.12.2020

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyevna NEKRASOVA

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Funcția (funcțiile): judecătoare la Judecătoria din Zavodski – Minsk

Data nașterii: 26.11.1974

Sex: feminin

În calitate de judecătoare la Judecătoria din Zavodski – Minsk, aceasta este responsabilă de numeroase hotărâri motivate politic împotriva unor jurnaliști, lideri ai opoziției, activiști și demonstranți. S-a raportat că, în cursul proceselor desfășurate sub supravegherea sa, au avut loc încălcări ale dreptului la apărare.

Prin urmare, este responsabilă de încălcări ale drepturilor omului și de subminarea statului de drept, precum și de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice.

17.12.2020

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Alexander (Alexandr) Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Funcția (funcțiile): om de afaceri, deținătorul Amkodor Holding

Data nașterii: 12.1.1959

Locul nașterii: Bolshoe Babino, districtul Orsha, regiunea/oblastul Vitebsk/Viciebsk, fosta URSS (actualmente Belarus)

Sex: masculin

Este unul dintre principalii oameni de afaceri care operează în Belarus, deținând interese comerciale în sectorul construcțiilor și al construcțiilor de mașini, în agricultură și în alte sectoare.

Există relatări potrivit cărora este una dintre persoanele care au beneficiat cel mai mult de pe urma privatizării pe durata ocupării de către Lukașenka a funcției de președinte. Este, de asemenea, membru al prezidiului asociației publice pro-Lukașenka «Belaya Rus» și membru al Consiliului pentru dezvoltarea antreprenoriatului din Republica Belarus.

Prin urmare, acesta profită de pe urma regimului Lukașenka, pe care îl sprijină.

În iulie 2020 a făcut observații în public prin care condamna demonstrațiile opoziției în Belarus, contribuind astfel la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice.

17.12.2020

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Funcția (funcțiile): om de afaceri, coproprietar al Bremino Group

Data nașterii: 4.5.1963

Locul nașterii: fosta RSS Ucraineană (actualmente Ucraina)

Sex: masculin

Este unul dintre principalii oameni de afaceri care operează în Belarus, deținând interese comerciale în sectorul țițeiului și al circuitului cărbunelui, în sectorul bancar și în alte sectoare.

Este coproprietar al Bremino Group – societate care a beneficiat de scutiri de impozite și de alte forme de sprijin din partea administrației belaruse.

Prin urmare, acesta profită de pe urma regimului Lukașenka, pe care îl sprijină.

17.12.2020

B.   Persoanele juridice, entitățile și organismele menționate la articolul 2 alineatul (1)

 

Nume

(Transliterare din ortografia belarusă)

(Transliterare din ortografia rusă)

Nume

(ortografia belarusă)

(ortografia rusă)

Informații de identificare

Motivele înscrierii pe listă

Data includerii pe listă

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Adresa: Nezavisimosti ave. 86-B, Minsk, Belarus

Site web: https://bte.by/

E-mail: mail@bte.by

Beltechexport este o entitate privată care exportă armament și echipamente militare produse de companiile de stat belaruse către țări din Africa, America de Sud, Asia și Orientul Mijlociu. Beltechexport are legături strânse cu Ministerul Apărării din Belarus.

Prin urmare, Beltechexport profită de pe urma asocierii cu regimul Lukașenka, pe care îl sprijină prin procurarea de avantaje pentru Administrația Prezidențială.

17.12.2020

2.

Dana Holdings/Dana Astra

Дана Холдингз / Дана Астра

Adresa: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk, Belarus

Număr de înregistrare: Dana Astra – 191295361

Site web: https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

E-mail: PR@bir.by

Tel. +375 172693290; +375 173939465

Dana Holdings/Dana Astra este unul dintre principalii dezvoltatori și constructori în domeniul imobiliar din Belarus. Societatea a primit terenuri pentru dezvoltarea mai multor complexe rezidențiale și centre de afaceri de mari dimensiuni.

Deținătorii Dana Holdings/Dana Astra au relații apropiate cu președintele Lukașenka. Liliya Lukașenka, nora președintelui, a ocupat o funcție de rang înalt în cadrul societății.

Prin urmare, Dana Holdings/Dana Astra profită de pe urma asocierii cu regimul Lukașenka, pe care îl sprijină.

17.12.2020

3.

GHU – Main Economic Department of the Presidential Administration (Departamentul economic general al Biroului pentru chestiuni administrative al președintelui Republicii Belarus)

Главное хозяйственное управление

Adresa: Miasnikova str. 37, Minsk, Belarus

Site web: http://ghu.by

E-mail: ghu@ghu.by

Departamentul economic general (GHU) al Biroului pentru chestiuni administrative este cel mai mare operator de pe piața imobiliară nerezidențială din Belarus și supraveghetor a numeroase companii.

Președintele Lukașenka i-a solicitat lui Viktor Sheiman, care, în calitate de șef al Biroului pentru chestiuni administrative al președintelui Belarus, exercită un control direct asupra GHU, să supravegheze siguranța alegerilor prezidențiale din 2020.

Prin urmare, GHU profită de pe urma asocierii cu regimul Lukașenka, pe care îl sprijină.

17.12.2020

4.

LLC SYNESIS

ООО «Синезис»

Adresa: Platonova 20B, 220005 Minsk, Belarus; Mantulinskaya 24, Moscow 123100, Russia.

Număr de înregistrare (УНН/ИНН): 190950894 (Belarus); 7704734000/770301001 (Rusia).

Site web: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Tel. +375 172403650

E-mail: s@synesis.by

LLC Synesis asigură pentru autoritățile belaruse o platformă de supraveghere, capabilă să efectueze căutări în cadrul înregistrărilor video și să analizeze conținutul acestora, precum și să utilizeze programe informatice de recunoaștere facială, societatea făcându-se astfel responsabilă de reprimarea societății civile și a opoziției democratice de către aparatul de stat din Belarus.

Angajaților Synesis li se interzice să comunice în limba belarusă, sprijinind astfel politica de discriminare pe motive de limbă a regimului Lukașenka.

Printre utilizatorii unuia dintre sistemele create de Synesis se numără Comitetul Securității Statului (KGB) și Ministerul Afacerilor Interne. Societatea profită astfel de pe urma asocierii cu regimul Lukașenka, pe care îl sprijină.

Directorul general al Synesis, Alexander Shatrov, i-a criticat în mod public pe demonstranții împotriva regimului Lukașenka și a relativizat lipsa de democrație din Belarus.

17.12.2020

5.

AGAT electromechanical Plant OJSC

Агат-электромеханический завод

Adresa: Nezavisimosti ave. 115, 220114 Minsk, Belarus

Tel.

+375 172720132

+375 175704145

E-mail: marketing@agat-emz.by

Site web: https://agat-emz.by/

AGAT Electromechanical Plant OJSC face parte din Autoritatea de stat belarusă pentru industria militară a Republicii Belarus [alias SAMI sau State Military Industrial Committee (Comitetul industrial militar de stat)], care este responsabilă de punerea în aplicare a politicii tehnico-militare a statului și este subordonată Consiliului de miniștri și președintelui Belarusului. Prin urmare, AGAT Electromechanical Plant OJSC profită de pe urma asocierii cu regimul Lukașenka, pe care îl sprijină.

Societatea este producătoarea «Rubezh» – un sistem de bariere proiectat pentru a controla mișcările de revoltă. Rubezh a fost utilizat împotriva demonstrațiilor pașnice care au avut loc în urma alegerilor prezidențiale desfășurate la 9 august 2020, făcând astfel responsabilă AGAT Electromechanical Plant OJSC de reprimarea societății civile și a opoziției democratice.

17.12.2020

6.

140 Repair Plant

140 ремонтный завод

Site web: 140zavod.org

140 Repair Plant face parte din Autoritatea de stat belarusă pentru industria militară a Republicii Belarus [alias SAMI sau State Military Industrial Committee (Comitetul industrial militar de stat)], care este responsabilă de punerea în aplicare a politicii tehnico-militare a statului și este subordonată Consiliului de miniștri și președintelui Belarusului. Prin urmare, 140 Repair Plant profită de pe urma asocierii cu regimul Lukașenka, pe care îl sprijină.

Societatea produce vehicule de transport și vehicule blindate, care au fost utilizate împotriva demonstrațiilor pașnice care au avut loc în urma alegerilor prezidențiale desfășurate la 9 august 2020, făcându-se astfel responsabilă de reprimarea societății civile și a opoziției democratice.

17.12.2020

7.

MZKT (alias VOLAT)

МЗКТ – Минский завод колёсных тягачей

Site web: www.mzkt.by

MZKT (alias VOLAT) face parte din Autoritatea de stat belarusă pentru industria militară a Republicii Belarus [alias SAMI sau State Military Industrial Committee (Comitetul industrial militar de stat)], care este responsabilă de punerea în aplicare a politicii tehnico-militare a statului și este subordonată Consiliului de miniștri și președintelui Belarusului. Prin urmare, MZKT (alias VOLAT) profită de pe urma asocierii cu regimul Lukașenka, pe care îl sprijină.

Angajații MZKT care au protestat în cursul vizitei președintelui Lukașenka la fabrică și au intrat în grevă în urma alegerilor prezidențiale din 2020 din Belarus au fost concediați, societatea făcându-se astfel responsabilă de încălcarea drepturilor omului.

17.12.2020