7.4.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 119/1


DECIZIA (PESC) 2021/561 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 30 martie 2021

privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în zona Mării Mediterane (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/1/2021)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38,

întrucât:

(1)

La 31 martie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2020/472 (1) prin care a fost constituită și lansată o operație militară a Uniunii Europene în zona Mării Mediterane (EUNAVFOR MED IRINI), sub comanda contraamiralului Fabio AGOSTINI în calitate de comandant al operației UE.

(2)

În temeiul articolului 8 alineatul (2) din Decizia (PESC) 2020/472, Consiliul a autorizat Comitetul politic și de securitate (COPS) să ia deciziile corespunzătoare privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în zona Mării Mediterane (EUNAVFOR MED IRINI).

(3)

La 30 aprilie 2020, comandantul operației UE a recomandat numirea contraamiralului Ettore SOCCI în calitatea de comandant al forței UE pentru prima jumătate a mandatului restant al operației și a contraamiralului de flotilă Theodoros MIKROPOULOS pentru a doua jumătate a mandatului respectiv.

(4)

La 28 mai 2020, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2020/718 (2) de numire a contraamiralul Ettore SOCCI în calitatea de comandant al forței UE pentru perioada 6 mai 2020-18 octombrie 2020, iar contraamiralul de flotilă Theodoros MIKROPOULOS pentru perioada 19 octombrie 2020-31 martie 2021.

(5)

Comandantul operației UE a recomandat numirea căpitanului Stefano FRUMENTO în calitatea de nou comandant al forței UE începând cu 1 aprilie 2021. Autoritățile italiene au indicat că, la numirea sa în funcția de comandant al forței UE, căpitanul Stefano FRUMENTO va fi înaintat în grad de contraamiral.

(6)

La 12 martie 2021, Comitetul militar al UE a sprijinit această recomandare.

(7)

În conformitate cu articolul 5 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la elaborarea și la punerea în aplicare a deciziilor și acțiunilor Uniunii care au implicații în materie de apărare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contraamiralul Stefano FRUMENTO este numit în calitatea de comandant al forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în zona Mării Mediterane (EUNAVFOR MED IRINI) începând cu 1 aprilie 2021.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 aprilie 2021.

Adoptată la Bruxelles, 30 martie 2021.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  Decizia (PESC) 2020/472 a Consiliului din 31 martie 2020 privind o operație militară a Uniunii Europene în zona Mării Mediterane (EUNAVFOR MED IRINI) (JO L 101, 1.4.2020, p. 4),

(2)  Decizia (PESC) 2020/718 a Consiliului din 28 mai 2020 de numire a comandantului forței UE al operației militare a Uniunii Europene în zona Mării Mediterane (EUNAVFOR MED IRINI) (JO L 168, 29.5.2020, p. 64).