12.6.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 184/1


REGULAMENTUL (UE) 2020/770 AL COMISIEI

din 8 iunie 2020

de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de miclobutanil, napropamid și sintofen din sau de pe anumite produse

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului (1), în special articolul 14 alineatul (1) litera (a) și articolul 49 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Limitele maxime pentru reziduurile (LMR) de miclobutanil fost stabilite în anexa II și în partea B a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Pentru napropamid, LMR-urile au fost stabilite în partea A a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Pentru sintofen, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 nu stabilește nicio LMR și, întrucât această substanță activă nu este inclusă în anexa IV la regulamentul respectiv, se aplică valoarea implicită de 0,01 mg/kg menționată la articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(2)

Pentru miclobutanil, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a emis un aviz motivat privind revizuirea LMR-urilor existente în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (2). Autoritatea a propus modificarea definiției reziduului. Ea a recomandat creșterea sau menținerea LMR-urilor existente pentru mere, pere, gutui, moșmoane, moșmoane japoneze, caise, cireșe (dulci), piersici, prune, struguri de masă și struguri pentru vin. Autoritatea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR‐urile pentru căpșuni, mure (verzi, roșii și galbene), banane, tomate, vinete, pepeni galbeni, dovleci, pepeni verzi, salata mielului/fetică, fasole (cu păstăi), anghinare, hamei, rădăcini de sfeclă de zahăr, porcine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), bovine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), ovine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), caprine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), ecvine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), păsări de curte (mușchi, grăsime, ficat), lapte (bovine, ovine, caprine, cal) și ouă de păsări, unele informații nu erau disponibile și că este necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Deoarece nu există niciun risc pentru consumatori, este necesar ca LMR-urile pentru produsele respective să fie stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul identificat de către autoritate. Aceste LMR-uri vor fi revizuite; revizuirea va ține seama de informațiile disponibile în următorii doi ani de la data publicării prezentului regulament.

(3)

Pentru napropamid, autoritatea a emis un aviz motivat privind revizuirea LMR-urilor existente în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (3). Autoritatea a propus modificarea definiției reziduului. Ea recomandat scăderea LMR-urilor pentru migdale, castane, alune, nuci de Pecan, semințe de pin dulce, fistic, nuci, mere, pere, gutui, moșmoane, moșmoane japoneze, caise, vișine (dulci), piersici, prune, cartofi, țeline de rădăcină, hrean, ridichi, varză-nap/gulie furajeră, napi, tomate, vinete, broccoli, conopide, varza de Bruxelles, varză cu căpățână, salata mielului/fetică, rucola, fasole (cu păstăi), semințe de in, semințe de mac, semințe de susan, semințe de floarea soarelui, semințe de rapiță, soia, semințe de muștar, semințe de bumbac, semințe de dovleac, semințe de șofrănaș, semințe de limba-mielului, semințe de camelină, semințe de cânepă și ricin. Autoritatea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR-urile pentru grepfruturi, portocale, lămâi, lămâi verzi, mandarine, căpșuni, mure, mure de câmp, zmeură (roșie și galbenă), afine, merișoare, coacăze (negre, roșii și albe), agrișe (verzi, roșii și galbene), măceșe, boabe de soc, ierburi și flori comestibile, infuzii (din flori, frunze și plante aromatice, rădăcini și orice altă parte a plantei) și condimente din fructe, unele informații nu erau disponibile și că este necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Deoarece nu există niciun risc pentru consumatori, este necesar ca LMR-urile pentru produsele respective să fie stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul identificat de către autoritate. Aceste LMR-uri vor fi revizuite; revizuirea va ține seama de informațiile disponibile în următorii doi ani de la data publicării prezentului regulament.

(4)

Pentru sintofen, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) a emis un aviz motivat privind revizuirea LMR-urilor existente în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (4). Ea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR pentru grâu, anumite informații nu erau disponibile și că este necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Nu există alte autorizații pentru această substanță. Deoarece nu există niciun risc pentru consumatori, este necesar ca această LMR să fie stabilită în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul identificat de către autoritate. Această LMR va fi revizuită; revizuirea va ține seama de informațiile disponibile în următorii doi ani de la data publicării prezentului regulament.

(5)

În ceea ce privește produsele pe care utilizarea produsului de protecție a plantelor în cauză nu este autorizată și pentru care nu există toleranțe la import sau limite maxime pentru reziduuri conform Codex Alimentarius (CXL-uri), este necesar ca LMR-urile să fie stabilite la limita specifică de cuantificare (LOQ) sau să se aplice LMR implicită, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(6)

Comisia a consultat laboratoarele de referință ale Uniunii Europene pentru reziduurile de pesticide cu privire la necesitatea de a adapta anumite limite de cuantificare. În privința mai multor substanțe, laboratoarele respective au concluzionat că, pentru anumite produse de bază, dezvoltarea tehnică necesită stabilirea unor limite specifice de cuantificare.

(7)

Pe baza avizelor motivate ale autorității și ținând seama de factorii relevanți pentru subiectul în cauză, modificările adecvate ale LMR-urilor îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(8)

Partenerii comerciali ai Uniunii au fost consultați cu privire la noile LMR-uri prin intermediul Organizației Mondiale a Comerțului, iar observațiile lor au fost luate în considerare.

(9)

Prin urmare, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 396/2005 să fie modificat în consecință.

(10)

Pentru a permite comercializarea, prelucrarea și consumul produselor în condiții normale, este necesar ca prezentul regulament să prevadă o măsură tranzitorie pentru produsele care au fost produse înainte de modificarea LMR-urilor și pentru care informațiile arată că se menține un nivel înalt de protecție a consumatorilor.

(11)

Înainte ca LMR-urile modificate să devină aplicabile este necesar să fie acordată o perioadă de timp rezonabilă, pentru a permite statelor membre, țărilor terțe și operatorilor din sectorul alimentar să se pregătească pentru îndeplinirea noilor cerințe care vor rezulta din modificarea LMR-urilor.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 396/2005, astfel cum era formulat înainte de modificarea adusă prin prezentul regulament, continuă să se aplice produselor care au fost produse sau importate în Uniune înainte de 2 ianuarie 2021.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 2 ianuarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 iunie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 070, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for myclobutanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Aviz motivat privind revizuirea limitelor maxime existente pentru reziduurile de miclobutanil în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(8):5392.

(3)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for napropamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Aviz motivat privind revizuirea limitelor maxime existente pentru reziduurile de napropamid în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(8):5394.

(4)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for sintofen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Aviz motivat privind revizuirea limitelor maxime existente pentru reziduurile de sintofen în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(8):5406.


ANEXĂ

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa II se adaugă următoarele coloane pentru napropamid și sintofen, iar coloana pentru miclobutanil se înlocuiește cu următorul text:

Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR-uri (a)

Miclobutanil (sumă de izomeri constituenți) (R)

Napropamid (sumă de izomeri)

Sintofen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUCTE PROASPETE sau CONGELATE; FRUCTE NUCIFERE

 

 

0,01(*)

0110000

Fructe citrice

0,01(*)

0,01(*) (+)

 

0110010

Grepfruturi

 

 

 

0110020

Portocale

 

 

 

0110030

Lămâi

 

 

 

0110040

Lămâi verzi „lime”

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

0110990

Altele (2)

 

 

 

0120000

Fructe nucifere

0,01(*)

0,01(*)

 

0120010

Migdale

 

 

 

0120020

Nuci de Brazilia

 

 

 

0120030

Caju

 

 

 

0120040

Castane

 

 

 

0120050

Nuci de cocos

 

 

 

0120060

Alune

 

 

 

0120070

Nuci de Macadamia

 

 

 

0120080

Nuci de Pecan

 

 

 

0120090

Semințe de pin

 

 

 

0120100

Fistic

 

 

 

0120110

Nuci comune

 

 

 

0120990

Altele (2)

 

 

 

0130000

Fructe sămânțoase

0,6 (+)

0,01(*)

 

0130010

Mere

 

 

 

0130020

Pere

 

 

 

0130030

Gutui

 

 

 

0130040

Moșmoni

 

 

 

0130050

Moșmoni japonezi

 

 

 

0130990

Altele (2)

 

 

 

0140000

Fructe sâmburoase

 

0,01(*)

 

0140010

Caise

3

 

 

0140020

Cireșe (dulci)

3

 

 

0140030

Piersici

3

 

 

0140040

Prune

2

 

 

0140990

Altele (2)

2

 

 

0150000

Bace și fructe mici

 

 

 

0151000

(a)

struguri

1,5 (+)

0,01(*)

 

0151010

Struguri de masă

 

 

 

0151020

Struguri de vin

 

 

 

0152000

(b)

căpșuni

1,5 (+)

0,01(*) (+)

 

0153000

(c)

fructe de rug

 

0,01(*) (+)

 

0153010

Mure

0,8 (+)

 

 

0153020

Mure de câmp

0,01(*)

 

 

0153030

Zmeură (galbenă și roșie)

0,01(*)

 

 

0153990

Altele (2)

0,01(*)

 

 

0154000

(d)

alte bace și fructe mici

 

 

 

0154010

Afine

0,01(*)

0,02(*) (+)

 

0154020

Merișoare

0,01(*)

0,02(*) (+)

 

0154030

Coacăze (negre, roșii și albe)

0,9

0,02(*) (+)

 

0154040

Agrișe (roșii, albe și negre)

0,8 (+)

0,02(*) (+)

 

0154050

Măceș

0,01(*)

0,02(*) (+)

 

0154060

Dude (albe și negre)

0,01(*)

0,01(*)

 

0154070

Păducel spaniol

0,6 (+)

0,01(*)

 

0154080

Boabe de soc

0,01(*)

0,02(*) (+)

 

0154990

Altele (2)

0,01(*)

0,01(*)

 

0160000

Fructe diverse

 

0,01(*)

 

0161000

(a)

cu coajă comestibilă

 

 

 

0161010

Curmale

0,01(*)

 

 

0161020

Smochine

0,01(*)

 

 

0161030

Măsline de masă

0,01(*)

 

 

0161040

Kumquat

0,01(*)

 

 

0161050

Carambola

0,01(*)

 

 

0161060

Kaki

0,6 (+)

 

 

0161070

Prune de Java

0,01(*)

 

 

0161990

Altele (2)

0,01(*)

 

 

0162000

(b)

cu coajă necomestibilă, mici

0,01(*)

 

 

0162010

Kiwi (galbene, roșii, verzi)

 

 

 

0162020

Litchi

 

 

 

0162030

Fructele pasiunii/maracuja

 

 

 

0162040

Smochine indiene/limba soacrei

 

 

 

0162050

Fructul Chrysophyllum cainito

 

 

 

0162060

Plaqueminier/kaki de Virginia

 

 

 

0162990

Altele (2)

 

 

 

0163000

(c)

cu coajă necomestibilă, mari

 

 

 

0163010

Avocado

0,01(*)

 

 

0163020

Banane

3 (+)

 

 

0163030

Mango

0,01(*)

 

 

0163040

Papaia

0,01(*)

 

 

0163050

Rodii

0,01(*)

 

 

0163060

Cherimoya

0,01(*)

 

 

0163070

Guave

0,01(*)

 

 

0163080

Ananas

0,01(*)

 

 

0163090

Fructele arborelui de pâine

0,01(*)

 

 

0163100

Durian

0,01(*)

 

 

0163110

Soursop (guanabana)

0,01(*)

 

 

0163990

Altele (2)

0,01(*)

 

 

0200000

LEGUME PROASPETE sau CONGELATE

 

 

 

0210000

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

0,06

0,01(*)

0,01(*)

0211000

(a)

cartofi

 

 

 

0212000

(b)

legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

 

 

 

0212010

Rădăcini de cassava/manioc

 

 

 

0212020

Cartofi dulci

 

 

 

0212030

Igname

 

 

 

0212040

Arorut

 

 

 

0212990

Altele (2)

 

 

 

0213000

(c)

alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

 

 

 

0213010

Sfecle

 

 

 

0213020

Morcovi

 

 

 

0213030

Țeline de rădăcină

 

 

 

0213040

Hrean

 

 

 

0213050

Topinamburi

 

 

 

0213060

Păstârnaci

 

 

 

0213070

Rădăcina de pătrunjel/pătrunjel rădăcină

 

 

 

0213080

Ridichi

 

 

 

0213090

Barba-caprei

 

 

 

0213100

Gulie furajeră

 

 

 

0213110

Napi

 

 

 

0213990

Altele (2)

 

 

 

0220000

Legume bulboase

0,06

0,01(*)

0,01(*)

0220010

Usturoi

 

 

 

0220020

Ceapă

 

 

 

0220030

Ceapă eșalotă

 

 

 

0220040

Ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns

 

 

 

0220990

Altele (2)

 

 

 

0230000

Legume fructoase

 

0,01(*)

0,01(*)

0231000

(a)

solanacee și malvacee

 

 

 

0231010

Tomate

0,6 (+)

 

 

0231020

Ardei dulci/gogoșari

3

 

 

0231030

Pătlăgele vinete/vinete

0,2 (+)

 

 

0231040

Bame

0,01(*)

 

 

0231990

Altele (2)

0,01(*)

 

 

0232000

(b)

cucurbitacee cu coajă comestibilă

0,2

 

 

0232010

Castraveți

 

 

 

0232020

Cornișoni

 

 

 

0232030

Dovlecei

 

 

 

0232990

Altele (2)

 

 

 

0233000

(c)

cucurbitacee cu coajă necomestibilă

0,3

 

 

0233010

Pepeni galbeni

(+)

 

 

0233020

Dovleci

(+)

 

 

0233030

Pepeni verzi

(+)

 

 

0233990

Altele (2)

(+)

 

 

0234000

(d)

porumb dulce

0,01(*)

 

 

0239000

(e)

alte legume fructoase

0,01(*)

 

 

0240000

Brassicaceae (cu excepția rădăcinilor și a culturilor de frunze tinere de Brassicaceae)

0,05

 

0,01(*)

0241000

(a)

Brasicacee (inflorescența)

 

0,01(*)

 

0241010

Broccoli

 

 

 

0241020

Conopidă

 

 

 

0241990

Altele (2)

 

 

 

0242000

(b)

varză cu căpățână

 

0,01(*)

 

0242010

Varză de Bruxelles

 

 

 

0242020

Varză cu căpățână

 

 

 

0242990

Altele (2)

 

 

 

0243000

(c)

Brasicacee (frunze)

 

0,05(*)

 

0243010

Varză chinezească/petsai

 

 

 

0243020

Kale

 

 

 

0243990

Altele (2)

 

 

 

0244000

(d)

gulii

 

0,05(*)

 

0250000

Legume cu frunze, plante aromatice și flori comestibile

 

 

 

0251000

(a)

lăptuci și alte salate similare

 

 

0,01(*)

0251010

Salata mielului/fetică

9 (+)

0,05

 

0251020

Lăptuci

0,05

0,01(*)

 

0251030

Scarolă/cicoare cu frunze întregi

0,05

0,01(*)

 

0251040

Creson și alți germeni și muguri

0,05

0,01(*)

 

0251050

Barbarea verna

0,05

0,01(*)

 

0251060

Rucolă

0,05

0,05

 

0251070

Muștar vânăt

0,05

0,05

 

0251080

Culturi de frunze tinere (inclusiv specii de Brassicaceae)

0,05

0,05

 

0251990

Altele (2)

0,05

0,01(*)

 

0252000

(b)

spanac și frunze similare

0,05

0,01(*)

0,01(*)

0252010

Spanac

 

 

 

0252020

Iarbă-grasă

 

 

 

0252030

Sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă

 

 

 

0252990

Altele (2)

 

 

 

0253000

(c)

frunze de viță-de-vie și specii similare

0,05

0,01(*)

0,01(*)

0254000

(d)

năsturel

0,05

0,01(*)

0,01(*)

0255000

(e)

cicori witloof/andive

0,05

0,01(*)

0,01(*)

0256000

(f)

plante aromatice și flori comestibile

0,05

0,05 (+)

0,02(*)

0256010

Asmățui

 

 

 

0256020

Arpagic

 

 

 

0256030

Frunze de țelină

 

 

 

0256040

Pătrunjel

 

 

 

0256050

Salvie

 

 

 

0256060

Rozmarin

 

 

 

0256070

Cimbru

 

 

 

0256080

Busuioc și flori comestibile

 

 

 

0256090

Frunze de dafin

 

 

 

0256100

Tarhon

 

 

 

0256990

Altele (2)

 

 

 

0260000

Leguminoase

 

0,01(*)

0,01(*)

0260010

Fasole (păstăi)

0,8 (+)

 

 

0260020

Fasole (boabe)

0,01(*)

 

 

0260030

Mazăre (păstăi)

0,01(*)

 

 

0260040

Mazăre (boabe)

0,01(*)

 

 

0260050

Linte

0,01(*)

 

 

0260990

Altele (2)

0,01(*)

 

 

0270000

Legume cu tulpină

 

0,01(*)

0,01(*)

0270010

Sparanghel

0,01(*)

 

 

0270020

Cardon

0,01(*)

 

 

0270030

Țelină

0,01(*)

 

 

0270040

Fenicul de Florența

0,06

 

 

0270050

Anghinare

0,8 (+)

 

 

0270060

Praz

0,06

 

 

0270070

Rubarbă

0,01(*)

 

 

0270080

Lăstari de bambus

0,01(*)

 

 

0270090

Miez de palmier

0,01(*)

 

 

0270990

Altele (2)

0,01(*)

 

 

0280000

Ciuperci, mușchi și licheni

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0280010

Ciuperci de cultură

 

 

 

0280020

Ciuperci sălbatice

 

 

 

0280990

Mușchi și licheni

 

 

 

0290000

Alge și organisme procariote

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0300000

LEGUMINOASE

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0300010

Fasole

 

 

 

0300020

Linte

 

 

 

0300030

Mazăre

 

 

 

0300040

Lupin/boabe de lupin

 

 

 

0300990

Altele (2)

 

 

 

0400000

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

0,01(*)

 

0,01(*)

0401000

Semințe oleaginoase

 

 

 

0401010

Semințe de in

 

0,02

 

0401020

Arahide/alune de pământ

 

0,01(*)

 

0401030

Semințe de mac

 

0,02

 

0401040

Semințe de susan

 

0,02

 

0401050

Semințe de floarea-soarelui

 

0,02

 

0401060

Semințe de rapiță

 

0,02

 

0401070

Boabe de soia

 

0,02

 

0401080

Semințe de muștar

 

0,02

 

0401090

Semințe de bumbac

 

0,02

 

0401100

Semințe de dovleac

 

0,02

 

0401110

Semințe de șofrănel

 

0,02

 

0401120

Semințe de limba-mielului

 

0,02

 

0401130

Semințe de camelină

 

0,02

 

0401140

Semințe de cânepă

 

0,02

 

0401150

Ricin

 

0,02

 

0401990

Altele (2)

 

0,01(*)

 

0402000

Fructe oleaginoase

 

0,01(*)

 

0402010

Măsline pentru ulei

 

 

 

0402020

Nuci de palmier pentru ulei

 

 

 

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

 

 

 

0402040

Capoc

 

 

 

0402990

Altele (2)

 

 

 

0500000

CEREALE

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0500010

Orz

 

 

 

0500020

Hrișcă și alte pseudocereale

 

 

 

0500030

Porumb

 

 

 

0500040

Mei comun

 

 

 

0500050

Ovăz

 

 

 

0500060

Orez

 

 

 

0500070

Secară

 

 

 

0500080

Sorg

 

 

 

0500090

Grâu

 

 

(+)

0500990

Altele (2)

 

 

 

0600000

CEAIURI, CAFEA, INFUZII, CACAO ȘI ROȘCOVE

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0610000

Ceaiuri

 

 

 

0620000

Boabe de cafea

 

 

 

0630000

Infuzii din

 

(+)

 

0631000

(a)

flori

 

 

 

0631010

Mușețel

 

 

 

0631020

Hibiscus

 

 

 

0631030

Trandafir

 

 

 

0631040

Iasomie

 

 

 

0631050

Tei pucios

 

 

 

0631990

Altele (2)

 

 

 

0632000

(b)

frunze și plante aromatice

 

 

 

0632010

Frunze de căpșun

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Altele (2)

 

 

 

0633000

(c)

rădăcini

 

 

 

0633010

Valeriană

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Altele (2)

 

 

 

0639000

(d)

orice alte părți ale plantei

 

 

 

0640000

Boabe de cacao

 

 

 

0650000

Roșcove

 

 

 

0700000

HAMEI

6 (+)

0,05(*)

0,05(*)

0800000

CONDIMENTE

 

 

 

0810000

Condimente din semințe

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0810010

Anason

 

 

 

0810020

Chimen negru

 

 

 

0810030

Țelină

 

 

 

0810040

Coriandru

 

 

 

0810050

Chimen

 

 

 

0810060

Mărar

 

 

 

0810070

Fenicul

 

 

 

0810080

Schinduf

 

 

 

0810090

Nucșoară

 

 

 

0810990

Altele (2)

 

 

 

0820000

Condimente din fructe

0,05(*)

0,05(*) (+)

0,05(*)

0820010

Piper de Jamaica

 

 

 

0820020

Piper de Sichuan

 

 

 

0820030

Chimen

 

 

 

0820040

Cardamom

 

 

 

0820050

Fructe de ienupăr

 

 

 

0820060

Piper (alb, negru și verde)

 

 

 

0820070

Vanilie

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

0820990

Altele (2)

 

 

 

0830000

Condimente din scoarță

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0830010

Scorțișoară

 

 

 

0830990

Altele (2)

 

 

 

0840000

Condimente din rădăcini și rizomi

 

 

 

0840010

Lemn-dulce

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0840020

Ghimbir (10)

 

 

 

0840030

Curcuma/șofran de India

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0840040

Hrean (11)

 

 

 

0840990

Altele (2)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0850000

Condimente din muguri

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0850010

Cuișoare

 

 

 

0850020

Capere

 

 

 

0850990

Altele (2)

 

 

 

0860000

Condimente din pistiluri de flori

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0860010

Șofran

 

 

 

0860990

Altele (2)

 

 

 

0870000

Condimente din arile

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0870010

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei

 

 

 

0870990

Altele (2)

 

 

 

0900000

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0900010

Sfeclă de zahăr

(+)

 

 

0900020

Trestie de zahăr

 

 

 

0900030

Rădăcini de cicoare

 

 

 

0900990

Altele (2)

 

 

 

1000000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ – ANIMALE TERESTRE

 

 

 

1010000

Produse obținute din

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

1011000

(a)

porcine

(+)

 

 

1011010

Mușchi

 

 

 

1011020

Grăsime

 

 

 

1011030

Ficat

 

 

 

1011040

Rinichi

 

 

 

1011050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

 

1011990

Altele (2)

 

 

 

1012000

(b)

bovine

(+)

 

 

1012010

Mușchi

 

 

 

1012020

Grăsime

 

 

 

1012030

Ficat

 

 

 

1012040

Rinichi

 

 

 

1012050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

 

1012990

Altele (2)

 

 

 

1013000

(c)

ovine

(+)

 

 

1013010

Mușchi

 

 

 

1013020

Lipide

 

 

 

1013030

Ficat

 

 

 

1013040

Rinichi

 

 

 

1013050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

 

1013990

Altele (2)

 

 

 

1014000

d)

caprine

(+)

 

 

1014010

Mușchi

 

 

 

1014020

Grăsime

 

 

 

1014030

Ficat

 

 

 

1014040

Rinichi

 

 

 

1014050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

 

1014990

Altele (2)

 

 

 

1015000

(e)

ecvidee

(+)

 

 

1015010

Mușchi

 

 

 

1015020

Grăsime

 

 

 

1015030

Ficat

 

 

 

1015040

Rinichi

 

 

 

1015050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

 

1015990

Altele (2)

 

 

 

1016000

(f)

păsări de curte

(+)

 

 

1016010

Mușchi

 

 

 

1016020

Grăsime

 

 

 

1016030

Ficat

 

 

 

1016040

Rinichi

 

 

 

1016050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

 

1016990

Altele (2)

 

 

 

1017000

(g)

alte animale terestre de crescătorie

(+)

 

 

1017010

Mușchi

 

 

 

1017020

Grăsime

 

 

 

1017030

Ficat

 

 

 

1017040

Rinichi

 

 

 

1017050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

 

1017990

Altele (2)

 

 

 

1020000

Lapte

0,01(*) (+)

0,01(*)

0,01(*)

1020010

Bovine

 

 

 

1020020

Ovine

 

 

 

1020030

Caprine

 

 

 

1020040

Ecvidee

 

 

 

1020990

Altele (2)

 

 

 

1030000

Ouă de păsări

0,01(*) (+)

0,01(*)

0,01(*)

1030010

Pui

 

 

 

1030020

Rață

 

 

 

1030030

Gâscă

 

 

 

1030040

Prepeliță

 

 

 

1030990

Altele (2)

 

 

 

1040000

Miere și alte produse apicole (7)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1050000

Amfibieni și reptile

0,01(*) (+)

0,01(*)

0,01(*)

1060000

Animale nevertebrate terestre

0,01(*) (+)

0,01(*)

0,01(*)

1070000

Animale vertebrate sălbatice terestre

0,01(*) (+)

0,01(*)

0,01(*)

1100000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ – PEȘTI, PRODUSE PE BAZĂ DE PEȘTE ȘI ORICE ALTE PRODUSE PESCĂREȘTI DE MARE SAU DE APĂ DULCE (8)

 

 

 

1200000

PRODUSE SAU PĂRȚI DIN ACESTEA UTILIZATE EXCLUSIV PENTRU PRODUCȚIA HRANEI PENTRU ANIMALE (8)

 

 

 

1300000

PRODUSE ALIMENTARE PRELUCRATE (8)

 

 

 

(*)

Limita de determinare analitică

(a)

Pentru lista completă cu produse de origine vegetală și animală cărora li se aplică LMR-uri, vă rugăm să consultați anexa I.

(R) = Definiția reziduurilor diferă pentru următoarele combinații pesticid - număr de cod:

(R)

= Definiția reziduurilor diferă pentru următoarele combinații pesticid - număr de cod:

 

Miclobutanil - cod 1000000 exceptând 1040000: forme libere și conjugate de alfa-(3-hidroxibutil) - alfa - (4-clor-fenil) - 1H - 1,2,4 - triazol -1-propannitril (RH9090), exprimate în miclobutanil

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la derivații metabolici ai triazolului (TDM). La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0130000 Fructe sămânțoase

0130010 Mere

0130020 Pere

0130030 Gutui

0130040 Moșmoni

0130050 Moșmoni japonezi

0130990 Altele (2)

0151000 (a) struguri

0151010 Struguri de masă

0151020 Struguri de vin

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la studiile în teren ale plantelor de cultură cultivate prin rotație și la derivații metabolici ai triazolului (TDM). La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0152000 (b) căpșuni

0153010 Mure

0154040 Agrișe (galbene, roșii și verzi)

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la derivații metabolici ai triazolului (TDM). La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0154070 Păducel spaniol

0161060 Kaki

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metabolismul în plantele de cultură tratate post-recoltare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0163020 Banane

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la studiile în teren ale plantelor de cultură cultivate prin rotație și la derivații metabolici ai triazolului (TDM). La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0231010 Tomate

0231030 Pătlăgele vinete/vinete

0233010 Pepeni galbeni

0233020 Dovleci

0233030 Pepeni verzi

0233990 Altele (2)

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metabolismul în plantele de cultură din categoria legumelor cu frunze și la derivații metabolici ai triazolului (TDM). La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0251010 Salata mielului/fetică

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metabolismul în plantele de cultură din categoria oleaginoase și proteaginoase. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0260010 Fasole (păstăi)

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metabolismul în plantele de cultură din categoria legumelor cu frunze. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0270050 Anghinare

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la trialurile privind reziduurile, la metodele analitice și la metabolismul în plantele de cultură din categoria legumelor cu frunze. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0700000 HAMEI

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la studiile în teren ale plantelor de cultură cultivate prin rotație și la derivații metabolici ai triazolului (TDM). La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0900010 Sfeclă de zahăr

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1011000 (a) porcine

1011010 Mușchi

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice și la stabilitatea la depozitare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1011020 Grăsime

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1011030 Ficat

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice și la stabilitatea la depozitare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1011040 Rinichi

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1011050 Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1011990 Altele (2)

1012000 (b) bovine

1012010 Mușchi

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice și la stabilitatea la depozitare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1012020 Grăsime

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1012030 Ficat

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice și la stabilitatea la depozitare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1012040 Rinichi

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1012050 Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1012990 Altele (2)

1013000 (c) ovine

1013010 Mușchi

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice și la stabilitatea la depozitare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1013020 Grăsime

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1013030 Ficat

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice și la stabilitatea la depozitare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1013040 Rinichi

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1013050 Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1013990 Altele (2)

1014000 (d) caprine

1014010 Mușchi

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice și la stabilitatea la depozitare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1014020 Grăsime

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1014030 Ficat

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice și la stabilitatea la depozitare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1014040 Rinichi

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1014050 Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1014990 Altele (2)

1015000 (e) ecvine

1015010 Mușchi

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice și la stabilitatea la depozitare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1015020 Grăsime

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1015030 Ficat

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice și la stabilitatea la depozitare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1015040 Rinichi

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1015050 Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1015990 Altele (2)

1016000 (f) păsări de curte

1016010 Mușchi

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice și la stabilitatea la depozitare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1016020 Grăsime

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1016030 Ficat

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice și la stabilitatea la depozitare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1016040 Rinichi

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1016050 Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1016990 Altele (2)

1017000 (g) alte animale terestre de crescătorie

1017010 Mușchi

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice și la stabilitatea la depozitare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1017020 Grăsime

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1017030 Ficat

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice și la stabilitatea la depozitare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1017040 Rinichi

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1017050 Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1017990 Altele (2)

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice și la stabilitatea la depozitare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1020000 Lapte

1020010 Bovine

1020020 Ovine

1020030 Caprine

1020040 Cai

1020990 Altele (2)

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1030000 Ouă de păsări

1030010 Pui de găină

1030020 Rațe

1030030 Gâște

1030040 Prepelițe

1030990 Altele (2)

1050000 Amfibieni și reptile

1060000 Animale nevertebrate terestre

1070000 Animale vertebrate terestre sălbatice

Napropamid (sumă de izomeri)

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la stabilitatea la depozitare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0110000 Fructe citrice

0110010 Grepfruturi

0110020 Portocale

0110030 Lămâi

0110040 Lămâi verzi „lime”

0110050 Mandarine

0110990 Altele (2)

0152000 (b) căpșuni

0153000 (c) fructe de rug

0153010 Mure

0153020 Mure de câmp

0153030 Zmeură (galbenă și roșie)

0153990 Altele (2)

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la stabilitatea la depozitare și la metabolismul în plantele de cultură. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0154010 Afine

0154020 Merișoare

0154030 Coacăze (albe, negre și roșii)

0154040 Agrișe (galbene, roșii și verzi)

0154050 Măceșe

0154080 Boabe de soc

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la trialurile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0256000 (f) plante aromatice și flori comestibile

0256010 Asmățui

0256020 Arpagic

0256030 Frunze de țelină

0256040 Pătrunjel

0256050 Salvie

0256060 Rozmarin

0256070 Cimbru

0256080 Busuioc și flori comestibile

0256090 Frunze de dafin

0256100 Tarhon

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0630000 Infuzii din

0631000 (a) flori

0631010 Mușețel

0631020 Hibiscus

0631030 Trandafir

0631040 Iasomie

0631050 Tei pucios

0631990 Altele (2)

0632000 (b) frunze și plante aromatice

0632010 Căpșun

0632020 Rooibos

0632030 Maté

0632990 Altele (2)

0633000 (c) rădăcini

0633010 Valeriană

0633020 Ginseng

0633990 Altele (2)

0639000 (d) orice alte părți ale plantei

0820000 Condimente din fructe

0820010 Piper de Jamaica

0820020 Piper Sichuan

0820030 Chimen

0820040 Cardamom

0820050 Fructe de ienupăr

0820060 Piper boabe (alb, negru și verde)

0820070 Vanilie

0820080 Tamarin

0820990 Altele (2)

Altele (2)

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la trialurile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima propoziție, dacă sunt transmise până la 12 iunie 2022 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0500090 Grâu

(2)

Annex III is amended as follows:

(a)

in Part A, the column for napropamide is deleted.

(b)

in Part B, the column for myclobutanil is deleted.