24.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/3


DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/432 A COMISIEI

din 23 martie 2020

de modificare a Directivei 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce privește definiția legumelor și lista genurilor și a speciilor de la articolul 2 alineatul (1) litera (b)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume (1), în special articolul 2 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/990 a Comisiei (2), care a modificat articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2002/55/CE, definiția „legumelor” care precedă tabelul de la articolul respectiv a fost eliminată din greșeală. Prin urmare, articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2002/55/CE nu mai conține o definiție a „legumelor”, care constituie o parte esențială a directivei menționate.

(2)

Prin urmare, este necesar ca Directiva 2002/55/CE să fie rectificată în consecință.

(3)

Din motive de securitate juridică, este necesar ca data transpunerii prevăzută în prezenta directivă să corespundă datei de transpunere stabilite în Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/990.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificare a Directivei 2002/55/CE

Directiva 2002/55/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 30 iunie 2020 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Ele informează de îndată Comisia în acest sens.

Statele membre aplică dispozițiile respective începând cu 1 iulie 2020.

Atunci când statele membre adoptă respectivele acte, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau se însoțesc de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat prin prezenta directivă.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 martie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

(2)  Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/990 a Comisiei din 17 iunie 2019 de modificare a listei de genuri și specii de la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2002/55/CE a Consiliului, din anexa II la Directiva 2008/72/CE a Consiliului și din anexa la Directiva 93/61/CEE a Comisiei (JO L 160, 18.6.2019, p. 14).


ANEXĂ

În Directiva 2002/55/CE, textul de la articolul 2 alineatul (1) litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

«legume»: înseamnă plantele din speciile următoare, destinate producției agricole sau horticole, cu excepția utilizărilor ornamentale:

Allium cepa L.

Grupul Cepa (ceapă, ceapă eșalotă)

Grupul Aggregatum (ceapă eșalotă)

Allium fistulosum L. (ceapă de iarnă)

toate soiurile

Allium porrum L. (praz)

toate soiurile

Allium sativum L. (usturoi)

toate soiurile

Allium schoenoprasum L. (arpagic)

toate soiurile

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (asmățui)

toate soiurile

Apium graveolens L.

Grupul Țelină

Grupul Țelină de rădăcină

Asparagus officinalis L. (sparanghel)

toate soiurile

Beta vulgaris L.

Grupul Sfeclă de grădină (sfeclă roșie, inclusiv sfeclă Cheltenham)

Grupul Sfeclă pentru frunze și pețiol (sfeclă pentru frunze și pețiol sau mangold)

Brassica oleracea L.

Grupul Varză kale

Grupul Conopidă

Grupul Capitata (varză roșie și varză albă)

Grupul Varză de Bruxelles

Grupul Gulie

Grupul Varză creață

Grupul Broccoli (tip calabrez și tip germinativ)

Grupul Varză kale «Nero di Toscana»

Grupul Tronchuda (varză portugheză)

Brassica rapa L.

Grupul Varză chinezească

Grupul Nap

Capsicum annuum L. (ardei iute sau ardei)

toate soiurile

Cichorium endivia L. (cicoare)

toate soiurile

Cichorium intybus L.

Grupul Andivă

Grupul Cicoare pentru frunze (cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană)

Grupul Cicoare industrială (pentru rădăcină)

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (pepene verde)

toate soiurile

Cucumis melo L. (pepene galben)

toate soiurile

Cucumis sativus L.

Grupul Castravete

Grupul Castravete cornișon

Cucurbita maxima Duchesne (dovleac moscat)

toate soiurile

Cucurbita pepo L. (dovleac verde, inclusiv dovleac cultivar matur și dovleac crenelat sau dovlecel, inclusiv dovleac crenelat imatur)

toate soiurile

Cynara cardunculus L.

Grupul Anghinare

Grupul Cardon

Daucus carota L. (morcov și morcov furajer)

toate soiurile

Foeniculum vulgare Mill. (fenicul)

Grupul Azoricum

Lactuca sativa L. (salată verde)

toate soiurile

Solanum lycopersicum L. (tomată)

toate soiurile

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Grupul Pătrunjel pentru frunze

Grupul Pătrunjel pentru rădăcină

Phaseolus coccineus L. (fasole spaniolă)

toate soiurile

Phaseolus vulgaris L.

Grupul Fasole pitică

Grupul Fasole urcătoare

Pisum sativum L.

Grupul Mazăre cu bob neted

Grupul Mazăre cu bob zbârcit

Grupul Mazăre dulce

Raphanus sativus L.

Grupul Ridiche

Grupul Ridiche neagră

Rheum rhabarbarum L. (rubarbă)

toate soiurile

Scorzonera hispanica L. (scorționeră)

toate soiurile

Solanum melongena L. (pătlăgea vânătă)

toate soiurile

Spinacia oleracea L. (spanac)

toate soiurile

Valerianella locusta (L.) Laterr. (fetică sau salata mielului)

toate soiurile

Vicia faba L. (bob)

toate soiurile

Zea mays L.

Grupul Porumb dulce

Grupul Porumb de floricele

Toți hibrizii speciilor și grupurilor enumerate mai sus.”