9.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 72/28


Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2019/2199 al Comisiei din 17 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 338 din 30 decembrie 2019 )

La pagina 163, punctele 6A002.b-6A002.f se înlocuiesc după cum urmează:

„b.

«senzori de imagine monospectrali» și «senzori de imagine multispectrali», concepuți pentru aplicații de detecție la distanță și având oricare dintre caracteristicile următoare:

1.

un câmp de vedere instantaneu (IFOV) mai mic de 200 μrad (microradiani); sau

2.

meniți să funcționeze în spectrul lungimilor de undă ce depășesc 400 nm, dar nu depășesc 30 000 nm și având toate caracteristicile următoare:

a.

furnizează date de imagine de ieșire în format digital; și

b.

având oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

«calificate pentru utilizare spațială»; sau

2.

concepuți pentru funcționare aeropurtată, utilizând detectoare, altele decât cele cu siliciu, și având un IFOV mai mic de 2,5 mrad (miliradiani);

Notă:

6A002.b.1. nu supune controlului«senzorii de imagine monospectrali» cu un răspuns de vârf în spectrul lungimilor de undă ce depășesc 300 nm, dar nu depășesc 900 nm și care încorporează oricare dintre următoarele tipuri de detectoare care nu sunt«calificate pentru utilizare spațială» sau de«rețele plane focale» care nu sunt«calificate pentru utilizare spațială», după cum urmează:

1.

dispozitive cu cuplaj de sarcină (CCD) care nu sunt concepute sau modificate pentru a realiza ‘multiplicarea sarcinii’; sau

2.

dispozitive cu semiconductori complementari din oxid metalic (CMOS) care nu sunt concepute sau modificate pentru a realiza ‘multiplicarea sarcinii’.

c.

echipamente de imagine cu ‘vedere directă’ încorporând oricare dintre următoarele elemente:

1.

tuburile amplificatoare de imagine menționate la 6A002.a.2.a. sau 6A002.a.2.b.;

2.

«rețelele plane focale» menționate la 6A002.a.3; sau

3.

detectoarele cu semiconductori menționate la 6A002.a.1.;

Notă tehnică:

Mențiunea ‘vedere directă’ se referă la echipamentele de imagine care prezintă unui observator uman o imagine vizuală fără convertirea acesteia într-un semnal electronic pentru afișarea pe un ecran de televiziune și care nu pot să înregistreze sau să memoreze imaginea fotografic, electronic sau prin orice alte mijloace.

Notă:

6A002.c. nu supune controlului următoarele echipamente, atunci când încorporează alți fotocatozi decât cei cu GaAs sau GaInAs:

a.

sisteme de alarmă în caz de intruziune în unități industriale sau civile, sisteme de control ori de înregistrare a traficului sau a deplasărilor în sectorul industrial;

b.

echipamente medicale;

c.

echipamente industriale folosite pentru inspecția, sortarea sau analizarea proprietăților materialelor;

d.

detectoare de flăcări pentru cuptoare industriale;

e.

echipamente special concepute pentru a fi utilizate în laborator;

d.

componente auxiliare speciale pentru senzori optici, după cum urmează:

1.

sisteme de răcire criogenice calificate pentru «utilizare spațială»;

2.

sisteme de răcire criogenice care nu sunt calificate pentru «utilizare spațială» cu o temperatură a sursei de răcire mai mică de 218 K (– 55 °C), după cum urmează:

a.

cu ciclu închis, cu un timp mediu până la defectare (MTTF) sau cu un timp mediu de bună funcționare (MTBF) de peste 2 500 de ore;

b.

minirăcitoare Joule-Thomson (JT) cu autoreglare cu diametre de alezare (exterioare) mai mici de 8 mm;

3.

fibre de detecție optică fabricate special din punctul de vedere al compoziției sau al structurii, ori modificate prin acoperire, pentru a deveni sensibile la efecte acustice, termice, inerțiale, electromagnetice sau la radiații nucleare;

Notă:

6A002.d.3 nu supune controlului fibrele de detecție optică încapsulate special concepute pentru aplicații de detecție utilizate în operațiuni de foraj.

e.

neutilizate.

f.

‘circuite integrate de citire’ (read-out integrated circuits, ‘ROIC’) special concepute pentru «rețelele plane focale» menționate la 6A002.a.3.

Notă:

6A002.f. nu supune controlului ‘circuitele integrate de citire’ special concepute pentru aplicații auto civile.

Notă tehnică:

Un ‘circuit integrat de citire’ (‘ROIC’) este un circuit integrat conceput să stea la baza sau să fie conectat la o «rețea plană focală» («FPA») și să fie utilizat pentru citirea (adică extragerea și înregistrarea) semnalelor produse de elementele detectoare. Ca cerință minimă, ‘ROIC’ afișează sarcina elementelor detectoare prin extragerea sarcinii și aplicarea unei funcții de multiplexare într-un mod care păstrează informațiile referitoare la poziția și orientarea spațială relativă a elementelor detectoare pentru prelucrare în interiorul sau în exteriorul ‘ROIC’.”