20.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 330/106


Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/2155 al Băncii Centrale Europene din 5 decembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1163/2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2019/37)

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 327 din 17 decembrie 2019)

La pagina 74, articolul 2:

în loc de:

„Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”,

se citește:

„Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2020.”