14.8.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/5


Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 314 din 5 decembrie 2019 )

La pagina 154, la articolul 81 alineatul (1):

în loc de:

„În cazul în care mijloacele de identificare au fost aplicate bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, cervidelor sau camelidelor deținute în țări sau teritorii terțe, după intrarea lor în Uniune și în cazul în care acestea rămân în Uniune, operatorii unităților de primă sosire a animalelor menționate asigură faptul că animalele sunt identificate prin mijloacele de identificare prevăzute la articolele 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 și 74, după caz.”,

se citește:

„În cazul în care mijloacele de identificare au fost aplicate bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, cervidelor sau camelidelor deținute în țări terțe sau în teritorii, după intrarea lor în Uniune și în cazul în care acestea rămân în Uniune, operatorii unităților de primă sosire a animalelor menționate asigură faptul că animalele sunt identificate prin mijloacele de identificare prevăzute la articolele 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 și 74, după caz.”

La pagina 154, la articolul 81 alineatul (2):

în loc de:

„În cazul bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, cervidelor sau camelidelor deținute care provin din state membre și care sunt identificate în conformitate cu normele Uniunii, după intrarea lor din țări sau teritorii terțe în Uniune și în cazul în care acestea rămân în Uniune, operatorii unităților de primă sosire a animalelor menționate asigură faptul că animalele sunt identificate prin mijloacele de identificare prevăzute la articolele 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 și 74, după caz.”,

se citește:

„În cazul bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, cervidelor sau camelidelor deținute care provin din state membre și care sunt identificate în conformitate cu normele Uniunii, după intrarea lor din țări terțe sau din teritorii în Uniune și în cazul în care acestea rămân în Uniune, operatorii unităților de primă sosire a animalelor menționate asigură faptul că animalele sunt identificate prin mijloacele de identificare prevăzute la articolele 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 și 74, după caz.”

La pagina 160, la subpunctul (iv) din anexa I partea 4 punctul 3 litera (b):

în loc de:

„care au intrat în Uniune din țări și teritorii terțe autorizate;”,

se citește:

„care au intrat în Uniune din țări terțe și din teritorii autorizate;”.

La pagina 163, la subpunctul (iii) din anexa I partea 8 punctul 1 litera (a):

în loc de:

„să fie golită de animale, curățată și dezinfectată la sfârșitul perioadei de carantină pentru ultimul lot și apoi să fie ținută fără animale pentru o perioadă de cel puțin șapte zile înainte ca un lot de animale care a intrat în Uniune din țări și teritorii terțe să fie introdus în unitatea de carantină;”,

se citește:

„să fie golită de animale, curățată și dezinfectată la sfârșitul perioadei de carantină pentru ultimul lot și apoi să fie ținută fără animale pentru o perioadă de cel puțin șapte zile înainte ca un lot de animale care a intrat în Uniune din țări terțe și din teritorii să fie introdus în unitatea de carantină;”.