24.2.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 50/21


Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2019/2016 al Comisiei din 11 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor frigorifice și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 315 din 5 decembrie 2019 )

La pagina 122, anexa IV punctul 4 litera (a), formula se citește astfel:

SAE = C × D × Σ n c = 1 Ac × Bc ×[Vc/V] × (Nc + V × rc × Mc)”.