24.2.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 50/18


Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2019/2013 al Comisiei din 11 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a afișajelor electronice și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 315 din 5 decembrie 2019 )

La pagina 12, anexa II secțiunea B, formula se citește astfel:

Image 1