21.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 18/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/84 AL CONSILIULUI

din 21 ianuarie 2019

de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1542 privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1542 al Consiliului din 15 octombrie 2018 privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice (1), în special articolul 12,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 15 octombrie 2018, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2018/1542.

(2)

Având în vedere amenințarea permanentă reprezentată de proliferarea și utilizarea armelor chimice, nouă persoane și o entitate ar trebui adăugate pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) 2018/1542.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) 2018/1542 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) 2018/1542 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 ianuarie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  JO L 259, 16.10.2018, p. 12.


ANEXĂ

Următoarele persoane și următoarea entitate se adaugă pe lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) 2018/1542:

„A.   PERSOANE FIZICE

Nume

Informații de identificare

Motivele desemnării

Data includerii pe listă

1.

Tariq YASMINA

alias: Tarq Yasmina Image

Sexul: masculin;

Titlul: colonel;

Naționalitatea: siriană

Tariq Yasmina acționează ca ofițer de legătură între Centrul de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) și Palatul prezidențial și, ca atare, este implicat în utilizarea și în pregătirile pentru utilizarea armelor chimice de către regimul sirian.

21.1.2019

2.

Khaled NASRI

alias: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri; Image

Image

Sexul: masculin;

Titlul: șeful Institutului 1000 al SSRC;

Naționalitatea: siriană

Khaled Nasri este directorul Institutului 1000, diviziunea Centrului de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) responsabilă de dezvoltarea și producerea de sisteme informatice și electronice pentru programul de arme chimice al Siriei.

21.1.2019

3.

Walid ZUGHAIB

alias: Zughib, Zgha'ib, Zughayb; Image

Titlul: doctor, șeful Institutului 2000 al SSRC;

Sexul: masculin;

Naționalitatea: siriană

Walid Zughaib este directorul Institutului 2000, diviziunea Centrului de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) responsabilă de dezvoltarea și producția mecanică pentru programul de arme chimice al Siriei.

21.1.2019

4.

Firas AHMED

alias: Ahmad; Image

Titlul: colonel, șeful Oficiului de Securitate din cadrul Institutului 1000 al SSRC;

Sexul: masculin;

Data nașterii: 21 ianuarie 1967;

Naționalitatea: siriană

Firas Ahmed este directorul Oficiului de Securitate din cadrul Institutului 1000, diviziunea Centrului de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) responsabilă de dezvoltarea și producerea de sisteme informatice și electronice pentru programul de arme chimice al Siriei. A fost implicat în transferul și ascunderea de materiale conexe armelor chimice în urma aderării Siriei la Convenția privind armele chimice.

21.1.2019

5.

Said SAID

alias: Saeed, Sa'id Sa'id, Image

Titlul: doctor, membru al Institutului 3000 (alias Institutul 6000, alias Institutul 5000) al SSRC;

Sexul: masculin;

Data nașterii: 11 decembrie 1955

Said Said este o persoană semnificativă în cadrul Institutului 3000 (alias Institutul 6000, alias Institutul 5000), diviziunea Centrului de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) responsabilă de dezvoltarea și producerea de arme chimice siriene.

21.1.2019

6.

Anatoli Vladimirovici CEPIGA

Анатолий Владимирович ЧЕПИГА, alias Ruslan BOȘIROV

Sexul: masculin

Data nașterii: 5 aprilie 1979; 12 aprilie 1978;

Locurile de naștere: Nikolaevka, oblastul Amur, Rusia; Dușanbe, Tadjikistan

Angajatul GRU, Anatoli Cepiga (alias Ruslan Boșirov), a deținut, a transportat și, în weekendul 3-4 martie 2018, la Salisbury, a utilizat un agent neurotoxic («Novichok»). La 5 septembrie 2018, Parchetul britanic l-a acuzat pe Ruslan Boșirov de complot în vederea asasinării lui Serghei Skripal, de tentativă de omor asupra lui Serghei Skripal, Iulia Skripal și Nick Bailey, de utilizare și deținere de Novichok, precum și de vătămare corporală gravă intenționată asupra Iuliei Skripal și a lui Nick Bailey.

21.1.2019

7.

Alexander Evghenievici MIȘKIN

Александр Евгеньевич МИШКИН, alias Alexander PETROV

Sexul: masculin;

Data nașterii: 13 iulie 1979;

Locurile de naștere: Loyga, Rusia; Kotlas, Rusia

Angajatul GRU, Alexander Mișkin (alias Alexander Petrov), a deținut, a transportat și, în weekendul 3-4 martie 2018, la Salisbury, a utilizat un agent neurotoxic («Novichok»). La 5 septembrie 2018, Parchetul britanic l-a acuzat pe Alexander Petrov de complot în vederea asasinării lui Serghei Skripal, de tentativă de omor asupra lui Serghei Skripal, Iulia Skripal și Nick Bailey, de utilizarea și deținerea de Novichok, precum și de vătămare corporală gravă intenționată asupra Iuliei Skripal și a lui Nick Bailey.

21.1.2019

8.

Vladimir Stepanovici ALEXEEV

Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ

Sexul: masculin;

Titlul: prim-șef adjunct al GRU

Vladimir Stepanovici Alexeev este prim-șef adjunct al GRU (alias GU). Având în vedere rolul său de rang înalt în conducerea GRU, Alexeev este responsabil de deținerea, transportul și utilizarea la Salisbury, în weekendul 3-4 martie 2018, a agentului neurotoxic «Novichok» de către angajați ai GRU.

21.1.2019

9.

Igor Olegovici KOSTIUKOV

Игорь Олегович КОСТЮКОВ

Sexul: masculin;

Titlul: șef al GRU

Având în vedere rolul său de rang înalt ca prim-șef adjunct al GRU (alias GU) în perioada respectivă, Igor Olegovici Kostiukov este responsabil de deținerea, transportul și utilizarea la Salisbury, în weekendul 3-4 martie 2018, a agentului neurotoxic «Novichok» de către angajați ai GRU.

21.1.2019

B.   PERSOANE JURIDICE, ENTITĂȚI ȘI ORGANISME

Denumire

Informații de identificare

Motivele desemnării

Data includerii pe listă

1.

Centrul de Cercetare și Studii Științifice (SSRC)

alias Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun

Adresă:

strada Barzeh,

căsuța poștală 4470,

Damasc

Centrul de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) este principala entitate a regimului sirian care se ocupă cu dezvoltarea de arme chimice.

SSRC este responsabil cu dezvoltarea și producerea de arme chimice, precum și de rachete pentru lansarea acestora, și își desfășoară activitatea într-o serie de situri din Siria.

21.1.2019”