14.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 11/34


Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/26 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 ianuarie 2019 de completare a legislației Uniunii în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 8 I din 10 ianuarie 2019 )

Pe copertă și la pagina 1:

în loc de:

„II    Acte fără caracter legislativ”,

se citește:

„I    Acte legislative”.