28.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 217/5


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 24 iunie 2019

privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a cererii de înregistrare a unei denumiri menționate la articolul 49 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

„Kaimiškas Jovarų alus” (IGP)

(2019/C 217/05)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 50 alineatul (2) litera (a),

întrucât:

(1)

Lituania a transmis Comisiei o cerere de protecție a denumirii „Kaimiškas Jovarų alus” în conformitate cu articolul 49 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(2)

În conformitate cu articolul 50 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea și a ajuns la concluzia că aceasta îndeplinește condițiile stabilite în regulamentul respectiv.

(3)

Pentru a se permite depunerea de acte de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, documentul unic și trimiterea la publicarea caietului de sarcini al produsului menționate la articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv pentru denumirea „Kaimiškas Jovarų alus” ar trebui publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

DECIDE:

Articol unic

Documentul unic și trimiterea la publicarea caietului de sarcini al produsului menționate la articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 pentru denumirea „Kaimiškas Jovarų alus” (IGP) sunt incluse în anexa la prezenta decizie.

În conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, publicarea prezentei decizii conferă dreptul de opoziție la înregistrarea denumirii menționate la primul paragraf al prezentului articol în termen de trei luni de la data publicării prezentei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 24 iunie 2019.

Pentru Comisie

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.


ANEXĂ

DOCUMENT UNIC

„KAIMIŠKAS JOVARŲ ALUS”

Nr. UE: PGI-LT-02237 – 16.11.2016

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denumirea (denumirile)

„Kaimiškas Jovarų alus”

2.   Țara (țările) solicitantă (solicitante)

Lituania

3.   Descrierea produsului agricol sau alimentar

3.1.   Tipul de produs

Clasa 2.1. Bere

3.2.   Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1.

„Kaimiškas Jovarų alus” este o bere din malț din orz de culoare chihlimbarie, fermentată, vie (nepasteurizată și nefiltrată); întregul proces de producție se desfășoară în cadrul unei gospodării, cu ajutorul unei metode tradiționale. Caracteristicile originale și excepționale ale acestei beri sunt rezultatul unei metode de producție tradiționale care a trecut testul timpului. Această bere este fabricată de generații întregi de producători de bere, pe baza unor rețete și ingrediente tradiționale. Diferitele etape de producție ale „Kaimiškas Jovarų alus” – mărunțirea malțului, fierberea hameiului, amestecarea (mashing) și limpezirea (lautering), fermentarea și maturarea berii - sunt elementele care conferă caracterul unic al acestui produs. Unul dintre cei mai importanți factori care garantează metoda tradițională de producție a acestei beri și care asigură calitatea sa constantă este drojdia unică. Acest tip de drojdie a fost utilizat timp de generații și se mai utilizează doar în aria geografică definită la punctul 4. Această drojdie este caracterizată de o fermentație bună, ceea ce îi conferă berii gustul său caracteristic. În timpul producției se mai poate adăuga și miere naturală.

Proprietățile fizice și chimice

Conținutul de substanță uscată al mustului primitiv: 12,0-15,0 (g/g).

Tăria alcoolică reală în alcool etilic: 5,6 ± 1,0 (% vol.).

pH: 1,3-3,5.

Substanțe amare: 10-30 unități IBU.

Culoare: 15-38 unități de culoare EBC.

Perioada de valabilitate: aceasta depinde de condițiile de depozitare și de recipientul utilizat, dar nu depășește 20 de zile.

Caracteristici organoleptice

Culoare: culoarea variază de la galben-auriu la maro-auriu (chihlimbariu).

Aspect: berea face spumă atunci când este turnată într-o halbă sau într-un pahar, creând, de obicei, un strat înalt de spumă groasă și albă. Turbiditate caracteristică ca rezultat al sedimentelor de drojdie.

Miros: o aromă deosebită de drojdie, pâine, caramel și fructe.

Gust: un gust intens de malț de bere. Gust amar caracteristic de hamei cu o tentă de drojdie, bace, caramel, alune de pădure, ierburi aromatice și citrice. În cazul în care se adaugă miere naturală, se observă o notă de miere.

3.3.   Hrană pentru animale (doar în cazul produselor de origine animală) și materii prime (doar în cazul produselor prelucrate)

orz pentru malț (la fabricarea berii se utilizează diferite tipuri de orz pentru malț);

apă potabilă;

hamei (la fabricarea berii se utilizează diferite tipuri de hamei);

drojdie (sedimente de bere care rămân și care sunt păstrate după procesul de fabricare anterior).

3.4.   Etape specifice ale producției care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată

Întregul proces de producție a „Kaimiškas Jovarų alus” se realizează cu ajutorul unei metode tradiționale și neschimbate de fabricare a berii.

Toate etapele de producție trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată:

măcinarea manuală a malțului cu ajutorul pietrelor de moară sau al unei mori cu ciocane;

fierberea hameiului;

amestecarea malțului;

limpezirea malțului (separarea malțului);

fermentarea berii;

maturarea berii;

pregătirea și protejarea drojdiei.

3.5.   Norme specifice privind felierea, răzuirea, ambalarea etc. ale produsului la care se referă denumirea înregistrată

3.6.   Norme specifice privind etichetarea produsului la care se referă denumirea înregistrată

4.   Delimitarea concisă a ariei geografice

Granițele administrative ale satului Jovarai (districtul Pakruojis).

5.   Legătura cu aria geografică

Cererea pentru „Kaimiškas Jovarų alus” se bazează pe originea geografică a berii, care îi conferă produsului caracteristicile sale deosebite și care este legată de factorii umani specifici și de reputația ariei geografice menționate la punctul 4.

Factorii umani care conferă produsului caracteristicile sale deosebite:

La sfârșitul secolului al XIX-lea și al XX-lea, fabricarea berii la scară industrială s-a răspândit cu rapiditate, ceea ce a avut un impact major asupra procesului de fabricare a berii și a dus la introducerea unor noi metode tehnologice: măcinarea malțului în mori, fierberea malțului, modificarea materiilor prime (introducerea drojdiei industriale, a zahărului și a altor aditivi). Acest proces de fabricare a berii se mai utilizează doar în aria geografică specificată: malțului i se adaugă apă caldă, amestecul rezultat fiind supus, timp de o perioadă dată, unui proces de „așezare” – dar nu de fierbere – și de limpezire; acesta este ulterior pus deoparte pentru fermentare, cu ajutorul unei drojdii care a fost păstrată timp de mai multe generații de producători de bere din aria geografică menționată la punctul 4.

Producătorii de bere sunt cei care, aplicând cunoștințele și experiența acumulate, determină modul de desfășurare a diferitelor etape ale procesului de fabricare a berii: măcinarea malțului, fierberea hameiului, amestecarea, limpezirea, fermentarea și maturarea. Acestea sunt elementele care îi conferă produsului „Kaimiškas Jovarų alus” caracterul său unic. Gustul și calitatea caracteristice ale acestei beri sunt determinate, de asemenea, de drojdia pe care o conține, care a fost păstrată timp de mai multe generații de producători de bere. S-a acordat o mare atenție protejării acestei drojdii (ea este îngropată în pământ și dezgropată doar atunci când este necesară pentru fabricarea berii); aceasta este transmisă de la o generație la alta în familiile din satul Jovarai. Drojdia, care a fost păstrată timp de peste 130 de ani și care este încă utilizată pentru fabricarea acestei beri, poate fi utilizată de către toți producătorii de bere existenți și potențiali din aria geografică delimitată.

Procesul de producție al „Kaimiškas Jovarų alus” se bazează pe o tradiție îndelungată și unică de fabricare a berii rustice, iar calitățile sale specifice au fost îmbunătățite de-a lungul anilor de producție. Deși în manuale și în literatură nu este descrisă metoda de producere a acestei beri, care are o legătură strânsă cu aria geografică descrisă la punctul 4 de mai sus, detaliile privind metoda și aptitudinile practice necesare producerii sale au fost transmise din generație în generație în cadrul familiilor. Astăzi, „Kaimiškas Jovarų alus” se fabrică folosind o metodă de producție veche care implică o muncă manuală minuțioasă, o atenție deosebită la detalii, experiență și înțelegere. Întregul proces de fabricare a berii se realizează în conformitate cu metoda tradițională de producție, care se distinge prin:

1.

Practica obișnuită este de a fierbe hameiul și amestecul de malț împreună dar, pentru a fabrica „Kaimiškas Jovarų alus”, hameiul trebuie să fie fiert separat, deoarece amestecul de hamei nu se fierbe.

2.

Spre deosebire de fabricarea altor tipuri de bere, în cazul „Kaimiškas Jovarų alus” amestecul de malț se limpezește cu ajutorul unor conuri pentru hamei, acesta colectându-se ulterior pe fundul de plută al recipientului.

Având în vedere aceste elemente, nu există nicio îndoială că aria geografică identificată prezintă caracteristici (cunoștințe în ceea ce privește fabricarea berii și drojdia unică) care o diferențiază în mod clar de ariile geografice învecinate și că, date fiind aceste caracteristici, „Kaimiškas Jovarų alus” este, astfel cum se descrie la punctul 3.2, diferită de berea produsă în celelalte arii geografice din apropiere.

Reputația produsului, astfel cum este determinată de aria geografică:

Satul Jovarai face parte din denumirea produsului „Kaimitiškas Jovų alus”, deoarece această metodă specifică de fabricare a berii se desfășoară în aria geografică respectivă de sute de ani încoace, făcându-se astfel legătura între această bere și regiunea Jovarai.

Această bere din malț se fabrică în aria menționată la punctul 4 încă din secolul al XVI-lea. Aceste practici adânc înrădăcinate de fabricare a berii „Kaimiškas Jovarų alus” au fost dezvoltate de-a lungul unor perioade lungi de timp și au supraviețuit până în prezent. „Kaimiškas Jovarų alus” a început să fie comercializat la sfârșitul secolului al XX-lea, și anume în 1995, când au apărut condițiile necesare pentru fabricarea acestui produs în vederea vânzării cu amănuntul, după cum o demonstrează primele etichete care mai există în prezent, inscripțiile speciale de pe butoaiele de lemn, precum și alte mărci. Fabricarea berii a devenit o activitate de familie, care nu a părăsit teritoriul gospodăriilor.

Conform rezultatelor unui sondaj efectuat în 2010 în rândul consumatorilor, patru din cinci respondenți au asociat satul Jovarai cu „Kaimiškas Jovarų alus” (sondaj în rândul consumatorilor, realizat în 2010 de „Fondul pentru patrimoniul culinar”). Rezultatele sondajului au arătat că respondenții recunosc produsul „Kaimiškas Jovarų alus”, îl caută în magazine, îi apreciază autenticitatea și calitatea superioară și îl duc în alte țări ca suvenir sau cadou.

Reputația, renumele și popularitatea „Kaimiškas Jovarų alus” rezultă în mod clar din faptul că acesta este prezentat la expoziții, târguri și festivaluri, că a câștigat premii și că a fost prezentat în articole din presa locală, națională și internațională, precum și în alte mijloace de informare în masă.

„Kaimiškas Jovarų alus” este considerat de multă vreme ca fiind un produs reprezentativ pentru Lituania. În 2001, acest produs a fost inclus pe lista atracțiilor turistice a județului Šiauliai („ruta berii” face parte din programul lituanian pentru patrimoniu cultural). Dat fiind faptul că această bere se produce prin metode transmise din generație în generație, ea a fost recunoscută ca un produs care favorizează patrimoniul cultural al Lituaniei. În broșurile de informare și în publicațiile despre băuturi și cele cu tematică culinară adresate turiștilor, fabricarea „Kaimiškas Jovarų alus” este considerată una dintre caracteristicile deosebite ale acestei arii geografice.

Producătorii de „Kaimiškas Jovarų alus” participă și câștigă premii la expoziția internațională periodică Agrobalt, la alte târguri comerciale, la zilele dedicate activităților meșteșugărești, la concursurile organizate cu ocazia zilei naționale, la festivaluri populare și la diverse alte târguri.

Articolele frecvente din presa străină, precum și informațiile din media și respectul acordat de specialiștii în fabricarea berii sunt o dovadă a reputației, calității și popularității acestei beri:

„«Jovarų alus» din satul Jovarai este o bere de casă de calitate superioară. Este unul dintre tipurile rare și speciale de bere cu un gust excepțional.” (Top Secret. The Farmhouse Brewing Traditions of Lithuania, de Martin Thibault, în The Beer Connoisseur Magazine, nr. 11, ediția de vară 2012, Atlanta, p. 22-28, www.beerconnoisseur.com);

„«Jovarų alus» - o bere cu un gust puternic de malț, dar foarte băubilă.”„«Jovarų alus» are un gust ușor, plăcut și memorabil.” (din Lithuania with Love, în Midatlantic Brewing News, octombrie/noiembrie 2013, vol.15/nr. 5, New York, p. 25, www.brewingnews.com);

„«Jovarų alus» din satul Jovarai, Lituania este «descoperirea anului 2004». Berea a fost băută într-un bar de lângă Pakruojis și este un simbol al zonei în care se produce. Mai mult, aceasta este o bere fantastică” (Des fermentations qui en surprennent encore plus d’un, de Martin Thibault, în Journal Bieres et Plaisirs, 16 septembrie 2014, www.bieresetplaisirs.com; www.ratebeer.com).

În 2004, „Kaimiškas Jovarų alus” a câștigat recunoașterea internațională atunci când unul dintre cele mai influente site-uri de bere – www.ratebeer.com – a clasificat „Kaimiškas Jovarų alus” ca una dintre cele mai bune beri din lume. Experții canadieni au clasificat această bere rustică ca descoperirea anului pe piața mondială a berilor tradiționale. În 2007, această bere a obținut diploma de „Produs nominalizat” la expoziția comercială internațională „Šiauliai 2007”; în 2008, această bere a primit diploma de „Cea mai bună bere rustică” în cadrul concursului organizat de Fondul lituanian pentru patrimoniu culinar; în 2009, ea a făcut obiectul unei scrisori de mulțumire din partea Ministerului Agriculturii din Lituania, pentru promovarea meșteșugurilor tradiționale și pentru promovarea și menținerea tradițiilor vii; în 2010, ea a obținut diploma de „Berea anului” în categoria produselor din regiunea Pakruojis pentru anul respectiv; în 2011, ea a obținut diploma de „Berea anului” în categoria produselor din regiunea Pakruojis pentru anul respectiv; în 2012, procesul și tehnologia de fabricare a berii „Kaimiškas Jovarų alus” a figurat într-un documentar intitulat „Vys per to alo” realizat de A. Barysas; în 2012, această bere a obținut, pentru regiunea Pakruojis, diploma de „Berea anului 2012” – „Nominalizare a degustătorilor de bere”; în 2014, ea a obținut medalia de aur la expoziția internațională Agrobalt; în 2016, a obținut o diplomă de la Centrul de Cultură Etnică Klaipėda pentru promovarea fabricării berii și a tradițiilor legate de aceasta.

Trimitere la publicarea caietului de sarcini

[articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf din prezentul regulament]

http://zum.lrv.lt/kaimiskas-jovaru-alus-paraiska-su-produkto-specifikacija